امام خامنه‏اي -واژه امام

آيا بايد براي مقام معظم و معزز رهبري حضرت آيت الله خامنه اي لفظ امام بكار ببريم يا نه؟( يعني بگوييم امام خامنه اي) آيا ضرورت دارد يا نه؟ اگر نه چرا به آيت الله خميني(ره) خطاب امام خميني گفته مي شود؟ ا

واژه «امام» از نظر لغوىامام به معناى پيشوا، پيشرو، الگو، راهنما و كسى يا چيزى است كه پيروى مى‏شود. چه پيشواى كفر و چه پيشواى ايمان. و در قرآن کريم هم کاربردهاي مختلفي براي پيامبران الهي نظير حضرت ابراهيم و هم براي پيشوايان کفر(فقاتلوا ائمه الکفر) به کار رفته است. در هر صورت کاربرد لفظ امام براي غير معصومين که در صورتي که نسبت عصمت به آنان داده نشود، صحيح است.
ولى از نظر اصطلاح علم كلام، «امامت» منصبى است كه به برخى از اشخاص اعطا مى‏گردد و از اين نظر، تفاوتى بين امامت حضرت ابراهيم(ع) و امامت ائمه معصوم(ع) نيست.
اين كلمه، در بين مسلمانان گاهى به رهبران دينى - كه داراى نقش برجسته‏اى بودند - نيز اطلاق شده است كه البته معناى لغوى آن مراد است؛ نه اين كه كسى در مرتبه معصومين و يا پيامبران قرار گرفته باشد. مثلا در جوامع سني امام غزالي يا در جوامع شيعه امام موسي صدر و ... به دليل برجستگي علمي و مقبوليت اجتماعي آنان ميان مسلمانان بکار برده مي شود. همچنين علت اينکه امام خمينى(ره) به اين لقب شهرت يافتند، به خاطر شرايط ويژه انقلاب و فرهنگ حاكم بر آن بوده است و در حقيقت ريشه در فرهنگ عمومى جامعه و آمادگى آن، جهت پذيرش اين لقب براى حضرت امام(ره) دارد. پيرامون مقام معظم رهبري نيز با توجه به ويژگي ها و توانائي هاي برجسته و ممتاز ايشان در هدايت و رهبري ديني کشورمان و جهان ، و بار معنايي مهمي که واژه امام در ادبيات ديني و افکار عمومي جهان اسلام دارد ، قطعاً کاربرد لفظ امام براي ايشان نه تنها شايسته بلکه بايسته نيز مي باشد
و تاثيرات بيشتري در پذيرش جايگاه و تبعيت و اطاعت از ديدگاهها و فرامين ايشان به عنوان نائب معصوم (ع) ، ولي فقيه زمان و يکي از بزرگترين شخصيت هاي ديني و سياسي جهان اسلام خواهد داشت .
اما اینکه چرا بعد از درگذشت امام خمینی (ره) به آيت الله خامنه اي دیگر امام گفته نشد به نظر می رسد بخشي به کوتاهي مسئولین و رسانه ها بر مي گردد زیرا اگر از همان موقع در رسانه ها و روزنامه ها و سخنرانی ها و... از لفظ امام خامنه ای استفاده می شد اين اصطلاح رايج گرديده و تاثیر سخنان،اوامر و دستورات ایشان بیشتر می شد،زیرا وقتی مردم و مسلمانان جهان شخصی را امام خود بپندارند بالتبع تبعيت بیشتری نسبت به او دارند تا اینکه او را تنها در یک منصب حکومتی( رهبري نظام) که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 24/100110682)