صلوات بر امام خميني-صلوات بر رهبري

بعضي مي گويند علت اينكه شما تا نام امام خميني را مي شنويد 3 بار صلوات مي فرستيد يا نام رهبري را چيست آيا اينها از امامان بالاتر هستند كه در رابطه با آن بزرگواران اين كار را نمي كنيد؟

صلوات از اذكار مستحبى است و درود بر رسول خدا و آل اوست. موضوع سه صلوات در جريان پيروزي انقلاب اسلامي به جهت اعلام وفادارى به امام و بيعت با او در برابر رژيم طاغوت بود كه تاكنون نيز اين سنت باقى مانده است.
البته مي توان براي دعا از كلماتي چون «حفظه الله » استفاده كرد، ولي ذكر صلوات ، خواص متعدد بيشتري دارد از جمله : 1- مايه تبرك است . 2- يادآور پيامبر و اهل بيت (ع ) و احيا كننده نام و راه آنان است . 3- يكي از شعارهاي مهم اسلامي است كه آيات و روايات بسيار زيادي در فضيلت آن وارد شده است . همچنين يكي از افتخارات و امتيازات بزرگ شيعه نسبت به ديگر برادران مسلمان ، اين است كه هرگاه بخواهد شخصيت هاي برجسته خود را ياد و تكريم نمايد، بر پيامبر و آل او درود مي فرستد و اين نشانه عمق پيوند شيعه با پيشوايان دين است . صلوات دعا و شعاري است كه همواره راه و مسيري را كه خداوند معين فرموده به ما يادآوري مي كند؛ يعني : «ان الله و ملائكته يصلون علي النأبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما.»
از سوي ديگر ابراز احساسات از ويژگي هاي موجودات «حساس» است و در اين ميان انسان بيشتر از ساير موجودات در پي پيدا کردن راهي جهت ابراز احساسات دروني و اظهار علاقه به ديگران و به خصوص بزرگان مي باشد. براي اين منظور از روش هاي مختلف «هورا، سوت، کف زدن، دست تکان دادن و...» استفاده مي شود. آنچه در فرهنگ اسلامي به روشني قابل مشاهده است محتوا دادن به رفتارهاي طبيعي و اجتماعي انسان است، لذا اعلان اذان را جايگزين ناقوس کليسا کرد. سلام کردن را جايگزين برداشتن کلاه کرد.
در روزهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مردم از لفظ «صحيح است» و يا کف زدن براي تأييد و تشويق استفاده مي کردند که بعدها تکبير جايگزين آن شد. همچنين استفاده از صلوات جهت احترام و تأييد از گذشته ميان مردم متدين مرسوم بوده است و هرگاه مي خواستند بيشتر احترام بگذارند صلوات ها تکرار مي کردند. بنابراين پيام تکرار صلوات به ويژه در مقطع زماني خاص، به عنوان اعلام وفاداري و خار در چشم دشمنان است که در ضمن داراي محتواي معنوي نيز مي باشد لذا هيچگونه منافاتي با احترام به پيامبر(ص) و ائمه(ع) ندارد. چنانکه در هنگام شنيدن وصف خاص امام زمان(عج) براي احترام مردم مي ايستند در صورتي که به طور يقين مقام پيامبر(ص) از مقام زمان(عج) پايين تر نيست و چنين کاري بي احترامي به پيامبر(ص) تلقي نمي شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100109261)