وظايف رهبري-برخورد با مفاسد

رهبري به عنوان ولايت مطلقه فقيه كه هر دستوري مي دهند واجب الاجراست خيلي جاها كه مي توانند واضح تر و شفاف تر و قاطع تر برخورد كنند اين كار را نمي كنند اگر واقعا دستور مي دهند و كسي اجرا نمي كند يعني اي

در پاسخ سوال فوق توجه به چند نكته لازم است :
نكته اول اينكه ؛ نگاهي گذرا به موضع گيريها وبرخورد هاي مقام معظم رهبري با مسائل مختلف كشور ,به خوبي گوياي قاطعيت و صراحت ايشان در مواجهه با اين امور است ولي نكته اي كه لازم است مورد توجه قرار بگيرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضيات زمان و مصالح كشور و مردم در موضع گيريهاي رهبر است و نبايد انتظار داشت كه رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح كشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد كنند چه اينكه در برخي موارد برخورد قاطع با يك مساله نه تنها به حل آن نمي انجامد كه ممكن است پيامدهاي منفي براي كشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح كشور و جامعه باشد و از آنجا كه مهمترين مساله براي رهبري نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي و مصالح كشور و مردم است گاهي برخي مصالح ايجاب مي كند كه در برابر برخي اقدامات با ملاحظه ودرايت بيشتري اقدام شود .مقام معظم رهبري هموراه به مسئولان مختلف كشور تذكرات لازم را داده اند و هيچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سكوت نكرده اند و هميشه با ارشادات خود مسئولان كشور را راهنمايي نموده اند كه پاره اي از اين تذكرات و نصايح به اطلاع عموم مردم مي رسد و برخي از آنها نيز براي جلوگيري از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمي رسد. ايشان در باره سوالي در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جايي كه جاي تذكر است تذكر مي دهم , اما تذكر به شخص چيزي نيست كه از تلويزيون پخش شود آن مقدار كه شما مي بينيد بنده در سخنرانيها , نماز جمعه و در ديدار با هيات دولت تذكر مي دهم و نصيحت مي كنم _ كه در خبرها پخش مي شود _ چند برابرش را گاهي با زبانهاي بسيار تلخ در جلسات خصوصي به مسئولان مي گويم ، ليكن بنا نيست كه هر چه به مسئولان تذكر مي دهيم و مي گوييم يا تلخي نشان مي دهيم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند , هدف اين است كه آن شخص راهنمايي شود كه خيلي از اوقات اثر مي كند و گاهي هم اثر نمي كند و بعد مي بينيد آن شخص مي رود(بيانات مقام معظم رهبري در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 22/2/1382, پرسمان , مجموعه پرسش و پاسخهاي دانشجويان با مقام معظم رهبري , قم :نشر معارف , ص 194)
نکته دوم ؛نبايد اينگونه تصور كرد كه مشکلات کشور تنها با قاطعيت و برخورد دستوري حل می شود زيرا در کنار آن لازم است که ساختارهاي حقوقي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي لازم و بسترها و زمينه هاي مناسب براي انجام مسئوليتها فراهم شود و روند اجراي آن طي شود
نكته سوم ؛ رهبري در نظام جمهوري اسلامي از جايگاه والايي برخوردار است و وظايف مهمي همچون تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن و فرماندهي كل نيروهاي مسلح و حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام و...را برعهده دارد( قانون اساسي , اصل 110)و همگان شاهد تبلور نقش رهبري در مواقع حساس كشور بوده ايم و اگر نبود موضع گيريهاي به موقع مقام معظم رهبري معلوم نبود كه چه آسيبهايي متوجه نظام اسلامي مي شد
از اين رو مقايسه رهبري نظام با ملكه انگلستان كه جايگاهي صرفاَ تشريفاتي دارد , به هيچ وجه صحيح نمي باشد و بين اين دو عنوان تفاوت هاي ماهوي وجود دارد. ( - برای آگاهی بیشتر ر.ک:عباس کعبی تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه ؛ مرتضی مرندی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ امام خمینی و حکومت اسلامی ٬(مجموعه آثار) ج5 ٬ محمد جواد ارسطا ٬ حدود اختیارات ولی فقیه .) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100108129)