انتخاب رهبر انقلاب-انتخاب رهبري

آيا كساني در دوره خبرگان رهبري مخالف انتصاب رهبري بوده اند و چرا و چه كساني بوده اند؟

در جلسه مجلس خبرگان رهبري كه در روز چهاردهم خرداد و پس از رحلت امام ره تشكيل شد دو ديدگاه كلي مطرح بود يكي تشكيل شوراي رهبري و ديگري انتخاب يك فرد براي عهده دار شدن رهبري پيشنهاد اول راي نياورد و به تصويب نرسيد ديدگاه دوم توسط اعضاء پذيرفته شد وبه تصويب رسيد دو نفر براي عهده دار شدن مسئوليت رهبري پيشنهاد شد يكي حضرت آيت الله گلپايگاني ره و ديگري حضرت آيت الله خامنه اي حفظه الله پيشنهاد انتخاب حضرت آيت الله گلپايگاني ره راي نياورد در مورد حضرت آيت الله خامنه اي راي گيري شد كه در مرحله اول با اكثريت قريب به اتفاق به تصويب رسيد و پس از اصلاح قانون اساسي- چون بر اساس قانون قبلي بايد شورايي مي شد _ دوباره راي گيري شد كه با اجماع و بدون مخالف تصويب شد
( مسعود سفيري , حقيقت ها و مصلحت ها , گفتگو با هاشمي رفسنجاني , تهران : نشر ني , 1378ص 119و 120) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100108097)