دخالت در امور کشورهای غربی توسط مسئولان جمهوری اسلامی

مقام معظم رهبري(مد ظله) بارها به مسئولين غربي گفته اند كه در مسائل ايران دخالت نكنند و اين كار را قبيح شمرده اند اما خود و ساير مسئولين مثلا رئيس جمهور بارها در سخنان خود در مورد مسائل داخلي كشورهاي غربی دخالت می کنند .

پيرامون پرسش فوق ذکر چند نکته ضروری است:
اولاً ، اظهار نظر به منزله دخالت در امور داخلی کشورها نيست . ثانياً، بايد توجه داشت که اظهار نظر در چه شرایطی و به چه منظوری ایراد مي گردد .
به عنوان مثال پس از حوادث انتخاباتی ، کشورهای غربی علناً از تظاهرات کنندگان گران حمایت کردند و در مواردی مثل نخست وزیر ایتالیا از تظاهرات کنندگان خواستند در صورت تعقیب به سفارت ایتالیا پناه ببرند.و یا دخالتهای انگلستان در ماجرای اخیر ،که خواستار ضربه زدن به نظام بودند.
اما در مواردی که مقام معظم رهبری و یا مسئولان دیگر به اظهار نظرپيرامون مسائل داخلي کشورهاي ديگر می پردازند ، منظورشان دخالت در امور دیگر کشورها نیست. به عنوان مثال شهادت زن مصری در دادگاه آلمان ،که قلب هر انسان آزاده ای را جریحه دار نمود، گوشزدی برای رعایت حقوق مسلملنان است. و همچنين اثبات عدم صداقت آنان در زمينه ادعاي حقوق بشر مي باشد .
فراموش نکنید که این اظهار نظر ها با هدف فشار دیپلماتیک در جهت هدف خاص بوده که با استراتژی معین طراحی شده است . به عنوان مثال در موردی که ذکر آن رفت. افشای این مسئله با هدف حمایت از حقوق مسلمانان در دیگر کشورها است.
ضروری است که بدانیم در این گونه اظهار نظر ها به هيچ وجه هدف بر اندازی و ایجاد آشوب و آنارشی در دیگر کشورها نیست. بلکه با توجه به اصول سياست خارجي در زمينه دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفين و استکبار ستيزي بايد به تبيين حقايق پرداخت و ماهيت اصلي شعارهاي دروغين استکبار جهاني در زمينه دموکراسي ، حقوق بشر ، آزادي بيان و... را براي افکار عمومي جهان و ملت ايران آشکار نمود . همچنين به دلیل به هم پیوستگی کشورها در دهکده جهانی باید حداکثر تاثیر گذاری را داشت و حداقل تاثیر پذیری را متوجه شد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/100107717)