زندگي در كشور غيرمسلمان

آيا يك مسلمان مي تواند در هر كشوري زندگي كند يا كشور بايد حتما تحت ولايت الهي اداره شود؟

هر فرد مسلمان مي تواند در هر نقطه از جهان هستي كه امكان رعايت دستورات و فرامين شريعت اسلامي وجود داشته باشد ,زندگي كند ولي اگر در كشوري زمينه براي رعايت دستورات اسلامي فراهم نباشد و موانعي براي دينداري فرد مسلمان وجود داشته باشد واو نتواند آزادانه دينداري كند , نمي تواند در آن كشور اقامت كند وهجرت بر او واجب مي شود در سوره نساء آيه 97 خداوند متعال مي فرمايد: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماَواهم جهنّم و سائت مصيراَ ،كساني كه با پشت سر افكندن معارف الهي و احكام دين بر خود ستم كرده اند , هنگامي كه فرشتگان جانشان را مي گيرند به آنان مي گويند در چه حالي بوديد؟ چرا به دين الهي پايبند نبوديد؟ مي گويند: ما در اين سرزمين تحت سيطره كفر و شرك ناتوان شمرده شده بوديم , فرشتگان مي گويند: مگر زمين خدا گسترده نبود كه در آن هجرت كنيد و به سرزميني برويد كه بتوانيد دين خدا را نگه داريد؟
از اين رو آنان جايگاهشان دوزخ است و آن بد جايگاهي است بنابر اين هر چند زندگي در يك كشور اسلامي براي شخص مسلمان واجب نيست ولي در عين حال بايد كشورهايي را براي زندگي برگزيند كه امكان رعايت فرامين اسلامي و انجام وظايف مسلماني در آنها فراهم باشد و نمي تواند بدون توجه به اين مسائل در هر كشوري و تحت هر شرايطي زندگي كند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100107289)