ديدگاه مقام معظم رهبري-فرهنگ غرب

مي خواستم نظريات كلي مقام معظم رهبري را درباره غرب را بدانم.


ديدگاه مقام معظم رهبري درباره غرب را در چند محور اساسي مورد بررسي قرار مي دهيم :
الف: ويژگيهاي تمدن وفرهنگ غربي
ايشان ويژگيهاي فرهنگ غربي را اين گونه بر مي شمارند:فرهنگ بي بند باري ,بي ديني , خودپرستي ,گرايش به پول وماده و اصيل دانستن ماديگري و ارزشهاي مادي ,فرهنگهاي غلطي است كه امروز غرب دچار اينهاست( سخنراني در ديدار با جمعي از برگزيدگان المپيادهاي جهاني و كشوري 3/7/81)
ب:ظهورنشانه هاي شكست و انحطاط و رسوايي در تمدن و فرهنگ غرب ايشان دراين باره فرمودند: زوال تمدنها معلول انحرافهاست , مانشانه اين انحطاط را امروز در تمدن غربي مشاهده مي كنيم كه تمدن علم بدون اخلاق , ماديت بدون معنويت ودين و قدرت بدون عدالت است (بيانات معظم له در جمع اساتيد , فضلاءو طلاب حوزه علميه قم 14/7/79)همچنين فرمودند: ليبرال دمكراسي غرب كه يك روز گفته مي شد اوج تكامل فكر و عمل انسان است و بالاتر از آن چيزي وجود ندارد امروز به دست خود , خودش را رسوا كرده است اين ليبراليسم همان چيزي است كه امروز ماجراي افغانستان و سالهاست مساله فلسطين را به وجود آورده است , اين اومانيسم دروغين غرب همان چيزي است كه پنجاه سال ملت فلسطين را نديده مي گيرد.( بيانات رهبر انقلاب در ديدار جوانان استان اصفهان 12/8/80)
ج: ناتواني تمدن وفرهنگ غربي از ارائه الگوي كارآمد براي اداره امور و نجات بشريت , ايشان در اين خصوص فرمودند: علت اينكه اين دانش پيشرفته فوق مدرن تمدن و دنياي غرب قادر نيست بشريت را نجات بدهد همين است كه با انسانيت همراه نيست هرجايي كه دانش باشد اما وجدان و معنويت و اخلاق و عاطفه و احساسات بشري در آن جا غايب باشد بشر از آن دانش سودي نخواهد برد . دانش بدون معنويت و اخلاق بمب اتم مي شود به جان بي گناهان مي افتد , اسلحه مي شود غير نظاميان را در لبنان و فلسطين اشغالي و ديگر مناطق عالم هدف قرار مي دهد ( بيانات معظم له در ديدار با پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار 19/6/76)همچنين فرمودند : از غرب مانمي خواستيم و نمي توانستيم الگو بگيريم چون غرب چيزهايي داشت اما به قيمت از دست دادن چيزهاي مهمتري بود در غرب علم بود اما اخلاق نبود ثروت بود اما عدالت نبود , فناوري پيشرفته بود اما همراه با تخريب طبيعت و اسارت انسان , اسم دمكراسي و مردم سالاري بود اما در حقيقت سرمايه سالاري بود نه مردم سالاري امروز هم همين طور است ( خطبه هاي نماز جمعه تهران 23/2/79)
د: تفكيك بين نقاط مثبت و نقاط منفي غرب
در ديدگاه مقام معظم رهبري نفي غرب به معناي نفي غرب به معناي مطلق وبه طور كلي نيست و ايشان بين نقاط مثبت و منفي غرب تفكيك كرده مي فرمايند: نفي غرب به هيچ وجه به معني نفي تكنولوژي و علم و پيشرفت و تجربه هاي غرب نيست , نفي غرب به معناي نفي سلطه غرب است ( بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از جوانان 13/11/78) همچنين فرمودند: ما با تحميل فرهنگ غرب بر ملتهاي مسلمان مخالفيم فرهنگ غرب , فرهنگي است كه در عين برخورداري از نقاط مثبت , نقاط منفي هم دارد , ما معتقد به تبادل فرهنگي هستيم ما مي گوييم ملتي مثل ملت ايران يا ديگر ملل مسلمان بايد در ميان فرهنگهاي عالم نگاه كنند و آنچه كه برايشان مفيد و بدرد بخور است جذب و از آن استفاده كنند ,آنچه راهم كه برايشان لازم و مفيد نيست بايد طرد كنند اما دولتهاي غربي , سردمداران نظامهاي استكباري و به خصوص آمريكا اصرار دارند با انواع و اقسام طرق , فسادو بي بندباري را كه جزو خصوصيات فرهنگ غربي است را به ملتهاي مسلمان و كشورهاي اسلامي تزيق و تحميل كنند
( خطبه هاي نماز جمعه تهران 14/3/73)(براي اطلاع بيشتر به كتاب يا نرم افزار حديث ولايت ,بيانات مقام معظم رهبري به مناسبتهاي مختلف مراجعه شود .) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100107282)