رد صلاحيت-صلاحيت كانديداها-تاييد صلاحيت‏ها

مي خواستم بدانم كه چرا بعضي نامزدهاي انتخاباتي در مرحله اول رد صلاحيت مي شوند سپس در دور بعد نيز رد صلاحيت مي شوند ولي در بار سوم تأييد مي شوند مگر سابقه آنها يا شخصيت آن ها تغيير مي كند كه همچين چيزي

تبيين صحيح اين موضوع از يکطرف به لزوم احراز شرايط قانوني و صلاحيت کانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت کشور و شوراي نگهبان و از سوي ديگر بر تأکيدي که قانونگذار بر اهميت احقاق حق هر يک از نامزدها و امکان دفاع و پيگيري اعتراضات و شکايت هاي آنان دارد، باز مي گردد . از اين رو ممکن است صلاحيت برخي کانديداها در هيات‌هاي اجرايي و هيات‌هاي نظارت استاني احراز يا تائيد نشده باشد و پس از بررسي مجدد توسط مرکز ، شکايت و اعتراض کانديدا ،و همچنين ارائه مدارک و اطلاعات جديد از سوي خود کانديدا يا مراجع قانوني نظير وزارت اطلاعات ، قوه قضائيه و...، پرونده آنها در شوراي نگهبان مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و تأييد صلاحيت شود .
بنا براين همانگونه که ملاحظه مي نماييد در اين فرايند « سابقه يا شخصيت » کانديداها تغيير نمي کند ، بلکه اولاً ، تلاش براي دست يابي به اطلاعات موثق و مدارک معتبري است که با توجه با جايگاه حساس مجلس و اهميت قانونگذاري ، در احراز شرايط قانوني و صلاحيت کانديداها تأثير گذار مي باشد . ثانياً ، دفاع از حقوق کانديداها و دادن مهلت براي شکايت و بررسي مجدد مدارک و دفاعيات آنان مي باشد.
چنانکه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شدة در انتخابات مختلف مصوب 1378/8/22، بيان مي دارد : « ماده واحده- به موجب اين قانون كلية مراجع رسيدگي كنندة صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند:
1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:
الف- در كليه موارد به استثناي بندهاي (ب)، (ج) و( د) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.
ب- در موردي كه دلايل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتيكه پس از اطلاع حضوري، في المجلس بطور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.
ج- چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد. دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د- در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود .
تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلف اند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند .
تبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد ، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان ، درخواست رسيدگي مجدد نمايد . شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد .
تبصره 4- رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده ، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود . » (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100102949)