جبهه دوم خرداد

نظر رهبري نسبت به حزب دوم خرداد چيست؟

مقام معظم رهبري معيارها و شاخصه هايي را براي فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي تبيين فرموده اند که مي تواند ملاک و معيار ارزيابي احزاب و گروه هاي سياسي و حقانيت آنها در نظام اسلامي و از ديدگاه ايشان باشد. ايشان شاخصه ها و اصول فکري و عملي احزاب و جناح هاي سياسي را اين گونه برشمردند:
« اعتقاد به حاکميت اسلام، راه امام(ره) استقلال کشور، پاسداري از نظام جمهوري اسلامي، تلاش براي حل مشکلات مردم و تأمين عدالت و ايستادگي در مقابل نفوذ مستکبران به ويژه آمريکا، معيارهاي تشخيص حقانيت افراد و جناحها است.(گروهها و جناحهاي سياسي از ديدگاه مقام معظم رهبري، قم: انتشارات سطر، 1381، ص5، سخنراني در جمع جوانان استاد مرکزي، 79/8/26) همچنين ايشان در ديدار سران جبهه دوم خرداد فرمودند: « من به خط و گرايش سياسي شما و رقبايتان و اختلافات شما کاري ندارم، اما تأکيد مي کنم که بايد با حفظ اصول و مبني با يکديگر رقابت و مباحثه کنيد ... همه شما معتقد به اسلام، انقلاب و امام هستيد ولي در داخل کشور کساني هستند که همچون آمريکا با اين اصول دشمني مي ورزند و مهم اين است که در برابر اين مخالفتها و دشمني ها، به طور شفاف و روشن موضعگيري شود اما موضع برخي دوستان و مجموعه هاي سياسي در اين زمينه ها به قدري نامحسوس است که اگر کسي به اين مواضع، اعتقاد يافت، احساس مي کند مي تواند حتي به ضد انقلاب نيز نوعي دلبستگي داشته باشد به همين لحاظ همه شخصيتها، گروها و جناح هاي وفادار به اسلام و انقلاب بايد مواضع محکم خود را در برابر کساني که در داخل وخارج زير پوشش اصلاحات، انقلاب، راه امام، ولايت فقيه و قابنون اساسي را مورد تعرض قرار مي دهند، اعلام کنند ... .»(گروهها و جناح هاي سياسي از ديدگاه مقام معظم رهبري، قم، انتشارات سطر، 1381، ص2و8و9، سخنراني در ديدار سران جبهه دوم خرداد79/2/7)
بنابراين آنچه در نظر ايشان مهم است، رعايت اصول و مباني اسلام و نظام اسلامي از سوي احزاب و گروه هاي سياسي است که معيار حقانيت و ملاک ارزيابي افراد و جناح هاي سياسي است.
از اين رو و از ديدگاه ايشان جناح ها و گروه هاي سياسي است با گرايش هاي مختلف و سلايق گوناگون مي توانند با يکديگر همکاري کنند و زمينه پيشرفت کشور را فراهم نمايند و در اين راستا فرمودند: « مرزي که بين اينها(جناحهاي مختلف معتقد به اسلام و نظام وجود دارد، يک مرز واقعي و يک مرز تعيين کننده نيست، مي توانند با هم يک وحدت عمومي را تشکيل بدهند، هويت کلي جامعه اسلامي و انقلابي را تشکيل بدهند، در واقع مثل دو «جناح» عمل کنند در جناح يعني دو بال يک پرنده اگر هر دو بال يک پرنده خوب حرکت کند، اين پرنده بالا و پيش خواهد رفت. آن کساني که پايبند به ارزشهايند، اگر اين پايبندي را خوب حفظ بکنند- البته به تحول هم بي اعتنا نباشند- آن کساني هم که پايبند و دلبسته تحول و پيشرفت و رو به جلو رفتن و تغيير و تبديلند،‌ اگر اين را حفظ کنند- البته به ارزشها هم توجه داشته باشند- جامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند کرد و در واقع انقلاب را تکميل مي کنند و پيشرفت را در سايه ارزشها تحقق مي بخشند و مي توانند خوب باشند».(روزنامه کيهان 79/2/24- خطبه هاي نماز جمعه تهران، 79/4/23) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100102949)