كتاب كشف‏الاسرار-كتاب اسرار هزار ساله

موضوع كتاب كشف الاسرار امام خميني (ره) و همچنين موضوع كتاب «اسرار هزار ساله» را دقيقا تشريح فرماييد.

كتاب كشف الاسرار امام خميني (ره) نقد علمي و پاسخ به شبهاتي است که در کتاب اسرار هزار ساله مطرح شده است . از اين رو ابتدا به بررسي مختصر کتاب اسرار هزار ساله پرداخته و سپس چگونگي و دلايل تاليف کتاب کشف الاسرار از سوي حضرت امام (ره) و موضوعات اين کتاب را مورد بررسي قرار مي دهيم :
يکم . کتاب اسرار هزار ساله
مؤلف کتاب «اسرار هزار ساله»، علي اكبر حَكَمي زاده بود. حكمي زاده در ابتدا طلبه و روحاني و ساكن قم و از افراد بسيار خشك مقدس بود . وي مدتي جلساتي با كسروي داشت. كسروي بارها از تهران به قم مي‌آيد و در حجره او به گفتگو مي‌پردازند . ولي در آخر كار منحرف و از سلك روحانيت خارج شد و مدتي به آمريكا رفت و بعد از مدتي كه از آنجا برگشت به كارهاي اقتصادي روي آورد امّا از كارهاي اقتصادي هم زده شد. حكمي زاده در سالهاي 1313 تا 1314 مجله همايون را در نقد و مخالفت با عقايد شيعي در ده شماره در قم منتشر مي‌سازد. سرانجام حكمي زاده که افکارش بشدت از احمد كسروي متأثر است در سال 1322 كتابچه 38 صفحه اي «اسرار هزار ساله» را شمسي منتشر كرد. موضوع اين رساله، حمله به مذهب تشيع بود، او حرف هاي فرقه ضاله وهابي را به همراه تبليغات سوء ضد روحانيت -كه آن روزها بازارش داغ بود- در اين رساله گردآورده بود. اين كتابچه در حقيقت رساله اي بود در ترويج وهابيت و از طرفي همسو با كسروي و از طرف ديگر با رضاخان كه دشمن روحانيت بود.
دوم . کتاب كشف الاسرار
انتشار كتاب اسرار هزار ساله که با القاي شبهاتي بر مكتب كلامي و فقهي شيعه تاخته بود، هياهويي در جامعه آن روز ايران پديد آورد. علاوه بر آن چون به خاطر اختناق حكومت پهلوي، منابر و مواعظ برچيده و سخنراني و تبليغ كاملاً محدود شده بود. طبعا جوانان آن روز در برابر اين شبهات كاملاً بي دفاع بودند. در اين هنگام حضرت امام قدس سره ، سكوت را روا ندانسته با احساس مسؤوليت شديد براي دفاع از اسلام و پاسخ به آن شبهات واهي به پا خاسته، مدتي درس خود را تعطيل كردند. حضرت امام ( ره ) در اين زمينه مي فرمايد : « يک بار در حال رفتن به مدرسه فيضيه مشاهده کردم که عده‏اي دارند راجع به کتاب اسرار هزار ساله بحث مي‏کنند، ناگهان به ذهنم آمد که ما داريم درس اخلاق مي‏گوييم حال آنکه اين بحثها در حوزه‏ها هم نفوذ پيدا کرده است.» از اين رو ايشان بلافاصله تصميم مي‏گيرند از وسط مدرسه فيضيه برگردند و ديگر به درس نمي‏روند، طي يک ماه، تا چهل روز تقريبا همه کارها را کنار مي‏گذارند و کتاب کشف الاسرار را در نقد آن رساله مي‏نويسند.
كتاب فوق كه اثري است سياسي، عقيدتي و اجتماعي در سال 1323 هجري شمسي (1364 هجري قمري) يعني دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است. امام خميني(ره) در اين اثر به شبهات و تبليغات ضد ديني و ضد روحاني اسرار هزار ساله پاسخ گفته و به استناد حقايق تاريخي و ضمن طرح و نقد آراء فلاسفه يونان قديم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانيت تشيع و نقش سازنده روحانيت اسلام تأكيد ورزيده است. در همين كتاب انديشه حكومت اسلامي و ولايت فقيه در عصر غيبت مطرح شده است و به تفصيل سياستهاي ضد ملي و لائيك رضاخان و همفكران او در ممالك اسلامي (در آن زمان) افشا شده‏است . اين كتاب مورد استقبال قرار مي گيرد بارها تجديد چاپ مي شود. چاپ اول در سال 1323 شمسي و چاپ سوم آن در سال 1327 شمسي در 334 صفحه توسط كتابفروشي علميه اسلاميه تهران انجام شده است. اين كتاب نه تنها در دفاع از عقايد شيعه نوشته شده بلكه مايه هاي انديشه سياسي امام قدس سره را نيز دربر دارد، ايشان بعدها با توفيق الهي توانست جمهوري اسلامي را بر پايه همان چيزي كه در آن كتاب آمده بود، پايه گذاري كند.در ادامه گزيده اي از کتاب «کشف‏الاسرار» ارائه مي گردد :
الف - نقد آيين وهابيت :
1. حاجت‏خواستن از پيغمبر و امام شرک است‏يا نه؟ « ... اگر حاجت از پيغمبر و امام و هرکس غير خدا باشد، به عنوان خدايي بخواهيم و او را مستقل در برآوردن حاجت‏بدانيم، شرک است؛ چنانچه عقل و قرآن بر آن گواه است. و اگر به اين عنوان نباشد، شرک نيست؛ چنانچه نظام تمام دنيا بر قضاي حاجت از يکديگر است و پايه تمدن جهان بر روي تعاون از يکديگر برپاست. اگر مطلق حاجت‏خواستن از کسي شرک بود مي‏بايد يکسره جهانيان مشرک و بنياد جهان بر شرک ريخته شده باشد. پيامبران نيز محتاج به زندگاني بودند و در نوبه خود از جهانيان حاجت‏ها خواستند و با تعاون قافله حيات و زندگاني را راه مي‏انداختند...»
2 . شفا خواستن از تربت، شرک است‏يا نه؟ « يکي ديگر از پرسش‏هاي اينان آن است که شفا خواستن از تربت‏شرک است‏يا نه؟ جواب اين سخن با درنظر گرفتن معني شرک، معلوم شود، زيرا چنانچه دانستيد شرک عبارت از آن است که يا کسي را خدا بدانيم يا عبادت کسي کنيم به عنوان اين که او خدا است‏يا حاجت از کسي خواهيم به عنوان اين که او مستقل در تاثير است و خدا است، چنانچه طوايف مشرکين چنين بودند . پس اگر کسي از تربت‏يا هر چه شفا خواهد به عنوان اين که او خدا است‏يا شريک خدا است‏يا دستگاهي در مقابل خدا دارد و مستقل در تاثير است‏يا صاحب آن قبر خدا است‏، شرک است. بلکه ديوانگي و جنون است . و اگر با اين عقيده باشد که خداي قادر بر هر چيز در اين يک مشت‏خاک به واسطه قدرداني از يک فداکار که در راه دين او تمام هستي خود را از دست داد شفا قرار داده هيچ شرکي و کفري لازم نمي‏آيد.
يک گواه از قرآن ؛ اگر گفته شود مطلق شفا خواستن از چيزي شرک است‏با هر عنواني باشد گوييم بنا به گفته شما خدا نيز دعوت به شرک کرده (يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في‏ذلک لاية لقوم يتفکرون) درباره زنبور عسل مي‏فرمايد: خارج مي‏شود از بدن آن شربتي با رنگ‏هاي گوناگون که در آن شفا مي‏باشد براي مردم و در اين آيتي است‏براي متفکران. اينک اگر ما از عسل شفا طلب کنيم براي اينکه خدا در آن شفا قرار داده ما مشرک مي‏شويم و خداي عالم که پيمبران را براي نشر توحيد فرستاده خود راه شرک باز کرده به روي آن‏ها و آنان را دعوت به شرک مي‏کند يا آنکه شفا خواستن جز توسل و توجه به خدا نيست و ماجرا جويان بي‏خرد آن را پيش خود تفسير کرده تا دينداران را به خرافات نسبت دهند.» (نگاهي به دو اثر از امام قدس سره ، سيدابوالحسن مطلبي ،مجله پيام حوزه ، ش 24 ، ص 173 . )
ب- همچنين در بخشهايي از اين كتاب، مطالبي آمده‏است كه مربوط به انديشه سياسي ايشان شده و در واقع مباني نظري ايشان پيرامون حکومت اسلامي در عصر غيبت به صورت مختصر ارائه مي شود و در مراحل بعدي شرح و بسط بيشتري يافتع و با تشكيل نظام جمهوري اسلامي وارد مرحله نويني مي گردد . به عنوان نمونه :
1 . در كشف الاسرار مطالبي آمده كه نشان مي‏دهد در نظر ايشان حكومت مشروع، حكومت الهي است: «جز سلطنت‏خدايي، همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايي، همه قوانين باطل و بيهوده‏است.»
2. حضرت امام در رد ادعاي نويسنده اسرار هزار ساله، كه گفته‏بود: هيچ دليلي بر اين مطلب كه حكومت‏حق فقيه‏است، وجود ندارد، چنين مي نويسد: «مباني فقهي، عمده‏اش اخبار و احاديث ائمه‏است كه آن هم متصل است‏به پيغمبر خدا و آن هم از وحي الهي است.» آنگاه حضرت امام به ذكر چند حديث پرداخته و ذيل يكي از آنها چنين نتيجه گرفته‏است: «پس معلوم شد آنهايي كه روايت‏سنت و حديث پيغمبر مي‏كنند، جانشين پيغمبرند و هر چه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است؛ زيرا كه اگر حاكمي كسي را جانشين خود معرفي كرد، معني‏اش آن است كه كارهاي او را در نبودنش او بايد انجام دهد.»
جهت مطالع بيشتر ر.ک :
1 . كشف الاسرار ، حضرت امام خميني (ره) ، انتشارات آزادي .
2 . انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني ، کاظم قاضي زاده ، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري .
3 . انديشه سياسي امام خميني (ره) ، يحيي فوزي ،نشر معارف . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100101176)