اختيارات رئيس مجلس خبرگان- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام-وظايف مجلس خبرگان-

اينكه رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست مجلس خبرگان رهبري، در دست يك نفر مي باشد آيا اين به معناي آن نيست كه همه قدرت تصميم گيري در كشور، در دست يك نفر مي باشد؟ و به خاطر آن چنانچه مثلا رئيس ج

موضوعي را که در پرسش مطرح نموديد از ابعاد مختلف قابل نقد و بررسي است که به اختصار به ذکر چند نکته بسنده مي نماييم :
يکم . ساختار حقوقي - سياسي نظام جمهوي اسلامي بر اساس تفکيک قوا تنظيم شده و قواي سه گانه علي رغم همکاري و تعامل با يکديگر از استقلال لازم برخوردار مي باشند .
دوم . قانون اساسي جمهوري اسلامي ، قدرت هاي تصميم گيرنده کشور را مشخص نموده است و مطابق قانون اساسي نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه مجلس خبرگان رهبري هيچ کدام حق تصميم گيري پيرامون مسائل اجرايي کشور و ايجاد اخلال در کار دولت را ندارند. اصولاً مجمع تشخيص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون‏گذارى نيست به عنوان بازوي مشورتي رهبري عمل نموده و مصوبات آن لازم است به تأييد مقام رهبري برسد . حوزه اختيارات و وظايف مجلس خبرگان رهبري نيز در ارتباط با نصب و عزل رهبري و نظارت بر عملکرد ايشان مي باشد .
سوم . تصدي همزمان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام - که توسط مقام معظم رهبري انتخاب مي شود - و رياست مجلس خبرگان رهبري - که توسط جمع زيادي از کارشناسان و اسلام شناسان برجسته کشور انتخاب مي شود – توسط يک نفر نه تنها از نظر قانوني منعي ندارد بلکه با توجه به پارامترهايي نظير :
1. مشخص بودن محدوده وظايف و اختيارات هريک از اين دو نهاد؛
2 . ويژگي هاي ديني ، تعهد اخلاقي و انقلابي و سوابق آن؛
3 . نظارت ها و کنترل هاي دقيقي که توسط مقام معظم رهبري و ساير اعضاي تشکيل دهنده بر عملکرد رئيس اين دو نهاد و مصوبات آن صورت مي پذيرد ، راه را بر هر گونه سوئ استفاده احتمالي و ايجاد اخلال در عملکرد ساير قوا مسدود مي نمايد.
چهارم . هر چند فضاي تبليغاتي برخي جريانات سياسي به گونه ايست که به وجود آورنده اين قبيل ابهامات و شبهات است ؛ اما بحمدالله مسئولين عالي رتبه نظام مقدس جمهوري اسلامي در کنار برخي اختلاف سلايق و ديدگاههاي طبيعي پيرامون شيوه هاي اجرايي ، از اتحاد ، همدلي و صميميت بي نظيري برخوردار بوده و رعايت اصول ، ارزش هاي واقعي انقلاب ، منافع و مصالح نظام و جامعه اسلامي را بر هر موضوعي مقدم مي شمارند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100100909)