آزادي حجاب -حجاب اجباري

دوستم از من سوال کرد که زنان بي حجابي که در قبل از انقلاب به نظام جمهوري اسلامي رأي دادند چرا حق آزادي نداشتند که در بعد از انقلاب ملزم به استفاده از پوشش اسلامي شدند شايد اگر مي دانستند اين گونه است

در پاسخ به سوال شما بايد بگوييم نظام جمهوري اسلامي با هدف حاکميت احکام و ارزشهاي اسلامي در جامعه شکل گرفت و راي مردم به نظام جمهوري اسلامي بيانگر خواست آنان در پذيرش ارزشها و اصول اسلامي و اجراي آن در کشور و عرصه اجتماع بوده و مردم با آگاهي کامل نظا م جهوري اسلامي را برگزيدند و از آنجا که حجاب به عنوان يکي از احکام و دستورات اجتماعي اسلام نقش مهمي در حفظ سلامت جامعه و حريم خانواده و جلوگيري از مفاسد داشته و کوتاهي و بي توجهي به آن اثرات نامطلوب و زيانباري براي جامعه دارد ،چيزي که متاسفانه امروز در جامعه کم و بيش شاهد آن هستيم ،حکومت اسلامي وظيفه دارد زمينه ها وشرايط لازم را براي رعايت اين حکم الهي فراهم کند و با متخلفان برخورد نمايد و مقابله با بي حجابي و دستور به رعايت آن هر چند نوعي محدود کردن آزادي تلقي مي گردد اما اين در حقيقت محدود کردن آزاديهاي مخربي است که بنيان جامعه و خانواده را سست نموده و سلامت جامعه را به خطر مي اندازند و نتيجه آن بدست آوردن آزاديهاي مطلوبتر و امنيت و آسايش افراد جامعه خواهد بود همانند محدوديت در استفاده از بعضي از غذاها براي حفظ سلامت جسم ،آيا هيچ منطقي مي پذيرد که تحت عنوان آزادي استفاده از هر نوع غذا ،سلامت مجموعه بدن رابه دليل استفاده از برخي از غذاهايي که براي بدن ضرر دارد ، به خطر بيندازيم؟ و با وجود آيات روشني از قرآن که حکم حجاب را براي عموم زنان مسلمان واجب دانسته مانند سوره نور ، آيه 31 وسوره احزاب ، آيه 59 و رواياتي که در اين زمينه است (محمد بن الحسن الحر العالي ، وسائل الشيعه ، تهران : المکتبه الاسلاميه، ج14، ص 144و145و146)چگونه مي توان پذيرفت که حکم حجاب فقط مخصوص زنان پيامبر اکرم(ص) بوده است ؟.( براي اطلاع بيشتر با حکم و فلسفه حجاب در اسلام به منابع زير مراجعه شود: تفسير نمونه، ناصر مکارم شيرازي ، تهران: دار الکتب الاسلاميه ، 1374، ج 14 ع ص 436 تا451 و ج 17 ص 426تا429 و پرسش ها و پاسخ هاي برگزيده ، حميد رضا شاکرين، قم: نشر معارف 1384،ص 359تا 369) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100100829)