ديدگاه امام خميني(ره)-سخنان امام خميني(ره)

منظور امام(ره) از اين كه گفتند «انقلاب ما انفجار نور بود» چيست؟

يکم . يكي از سخناني را كه بسيار مشهور است و به ويژه در دهه فجر، فراوان از آن استفاده مي‏كنند و آن را در روزنامه‏ها و نشريات مي‏نويسند و گاه از صدا و سيما پخش مي‏نمايند و به بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(قدس‏سره)، نسبت مي‏دهند، اين سخن است : «انقلاب ما انفجار نور بود» شايان ذکر است كه اين سخن نه بدين گونه و نه از ايشان بوده است؛ بلكه اين سخن ـ همان گونه كه در صفحه 181 از جلد ششم «صحيفه امام» نگاشته شده ـ از «ياسر عرفات» بوده است كه در اوايل انقلاب اسلامي به ايران آمده و به محضر حضرت امام رسيده و درباره انقلاب اسلامي ايران، به ايشان عرض كرده است: «آن‏ها [دشمنان انقلاب اسلامي ايران] مي‏گويند: زلزله‏اي رخ داده، ما مي‏گوييم كه انفجار نور روي داده است. » (صحيفه امام ،مجموعه آثار امام خميني (قدس‏سره) ، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(قدس‏سره)، 1378، ج 6، ص 181.)
همچنين مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس سره)»، در پاورقي همين صفحه 181، از جلد ششمِ «صحيفه امام»، چنين نوشته‏اند: عبارت «انقلاب ما انفجار نور بود» كه غالباً در شعارها استفاده مي‏شود، برگرفته از اظهارات فوق مي‏باشد كه به اشتباه به عنوان سخن امام خميني(ره) تلقي شده است. (مجله ياس ، ش 19 )
دوم . با اين حال مفهوم چنين عبارتي از فرمايشات مختلف حضرت امام(ره) قابل برداشت بوده و مي توان در تبيين آن چنين گفت :
1-اينكه انقلاب اسلامي از منظر امام «انفجار نور» تعبير مي‌يابد. در واقع انفجار نور بندگي در جهان ظلماني استكباري معاصر باشد0كه انقلاب همانند نور، ظلمت مستكبرين را برملا ساخت 0 امواج وتاثيرات انقلاب اسلامي در تمام جهان نمايان شد؛وهمه ملتها به حقوق خود در مقابل حكومت هاي جور به خود آمدند0 در سايه آن فضا ،نورانيت معنوي وهمه چيز رنگ معنوي به خود گرفت0 بنابراين انقلاب اسلامي ،انفجاري از نور در عصر ظلمت و سكون و سكوت بود، كه لرزه بر بنيان طاغوت ها و ابرقدرت ها انداخت 0 امام فرموده اند «نهضت انفجاري ايران در اثر ديكتاتوري واختناق وفشار رژيم پهلوي هشداري بود براي همه مستكبرين در مقابل مستضعفين و000دولتها بايد در خدمت ملت ها باشند وملت ها پشتيبان آنان تا آسايش براي همه گان باشد عاقبت اختناقها انفجار است»0(صحيفه نور ج7 ص32) در جاي ديگر مي فرمايد :«يكي از عواملي كه موجب پيروزي شماها شد همين زيادي ظلم وزيادي اختناق بود ،كه اين اختناق وفشار زياد شد ،انفجار از آن پيدا شد»(صحيفه نور ؛ج8،ص444)
2- جمله (انقلاب، انفجار نور بود) مبين انفجار عشق با پيوند بين رهبر و مردم،باشد ؛كه تا آن زمان اين علاقه وارتباط بين رهبروملت اينگونه سابقه نداشته است ،يك مرتبه در اين برهه از زمان ،مثل نورپرتو افكني كرد،وبه اوج خود رسيد0 از پرتو انوار پيروزي انقلاب هزاران چشمه نور در زندگی این ملت جوشيد و جلوه های عشق و اميد را در اعماق جانها و روانها متجلی ساخت.اين مضمون در بيان امام چنين آمده است :«ملت ايران،...مي دانند كه انقلاب عظيم ايران كه در نوع خود كم نظير يا بي نظير است از ارزشهاي بزرگي برخوردار است...اميد است كه اين انقلاب جرقه وبارقه اي الهي باشد كه انفجاري عظيم در توده هاي زير ستم ايجاد نمايد وبه طلوع فجر انقلاب مبارك حضرت بقيةالله ارواحنا لمقدمه الفداء منتهي شود.»(همان ج15 ص75)
3- همانطور كه گاه نوربه طور ناگهاني روشن وخاموش مي شود،پيروزي انقلاب اسلامي از اين جهت كه ،عموم تحليل‌گران سياسي و همه كساني كه در رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند وقوع چنين پيروزي را، حتي تا روزهاي واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مي‌دانستند، بيشتر شبيه به يك نور ومعجزه بود تا تحولي عادي.واين پيروزي را كسي پيش بيني نمي كرد؛لذا تعبير به نور شده است0امام در اين مورد مي فرمايند: «تقريبا ما به اين مرتبه رسيده ايم كه ملت ما يك دفعه يك انقلابي كرد ويك انفجاري درست حاصل شد كه نظير آن در هيچ جا نبود ، يك ملتي كه همه چيزش وابسته بود واين رژيم سابق همه چيز اين را از دست داده بود وهمه چيز ما را وابسته كرده بود ،يك دفعه يك انفجاري در بركت همين مجالس بود» [مجالس سوگواري ابا عبدالله الحسين عليه السلام]0(همان ج16ص348)
شواهد ديگر در مضمون انفجار بودن انقلاب اسلامي در كلام اما م(ره):
« موج اين نهضت شما و انقلاب شما، در عالم اين موج رفته است ، در همه جاى دنيا اين موج پيروزى شما سايه افكن است .» ؟(صحيفه نور جلد:17 صفحه :63 تاريخ سخنرانى :61/7/25)
« ما براى خاطر خداى تبارك و تعالى اين نهضت را و اين ادامه نهضت را دنبال كرديم و ملت ما بحمدالله با رشد ايمان و با قدرت الهى اين انقلاب را به پيش برد اميدواريم كه اين انقلاب يك انقلاب جهانى بشود و مقدمه براى ظهور حضرت بقيه الله - ارواحناله الفداء - باشد» . (صحيفه نور جلد:16 صفحه :88 تاريخ سخنرانى :61/1/1)« خاصيت يك نهضت اسلامى كه از خود توده ها و خود ملت برخاسته همين هايى است كه در ايران واقع شد. يكدفعه سرتاسر ايران بعد از اينكه انقلاب به پيروزى تا حدودى رسيد سرتاسر كشور بدون اينكه يك نظمى در كار باشد و يك اشخاصى بخواهند مردم را آگاه كنند، خودشان برداشتند و سازمان هايى درست كردند و گروه هايى درست كردند. سرتاسر ايران خود ملت دادگاه درست كرد و در هر شهرى ، در هر ناحيه اى يك ملايى قاضى شد و چند نفرى هم دادستان و امثال ذلك بدون اينكه از مركز يك تعيين شده باشد و سرتاسر كشور نهادهاى مختلف پيدا شد، جوشيد.»(صحيفه نور جلد:12 صفحه :187 تاريخ سخنرانى :59/3/27) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 47/100100308)