-مجلس خبرگان-مدت ولايت فقيه-

چرا مجلس خبرگان، رهبر را براي مدت معلوم انتخاب نمي‏كنند؟

با پذيرش ادله عقلى و نقلى انتصاب، ولىّ منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسايى و معرفى از سوى مجلس خبرگان -تا آن زمان كه شرايط لازم را دارا است متصدى اين سمت مى‏باشد و كسى حق مزاحمت با او را ندارد؛ ولى هرگاه يكى از اين شرايط را به هر دليلى از دست داد، خود به خود از اين مقام بر كنار شده و خبرگان وظيفه كشف و اعلام آن را دارند.
به همين دليل اگر چه ولى فقيه (مانند رياست جمهورى، مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و...) زمان‏مند و مدت‏دار نيست؛ ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست. از اين رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند. به همين دليل در اصل 111 آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد ويا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد...». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 92/500015)