-مجلس خبرگان-مقام ولايت فقيه-

از ديدگاه حقوقي رابطه مجلس خبرگان و رهبري چگونه است؟ آيا به دليل عزل و نصب رهبر از سوي خبرگان، اين مجلس جايگاه رفيع‏تري ندارد؟

طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عالى‏ترين مقام در جمهورى اسلامى ايران، «ولى فقيه» است و از حيث عقل و شرع، رفيع‏ترين جايگاه به او اختصاص دارد؛ لكن به دليل حوادث و پيشامدهاى مختلف (از قبيل مرض و فوت) و يا كشف فقدان بعضى از شرايط، ، خبرگان مردم وظيفه اعلام عزل رهبرى را دارند. بنابراين خبرگان راه كشف عزل و نصب است؛ نه ايجادكننده آن.
از اين رو كار خبرگان، يك نوع تثبيت و حفظ جايگاه رهبرى صالح در جامعه است؛ نه ايجاد و نفى آن تا تصور شود كه داراى شأن برترى است.
بدين ترتيب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبرى، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و يا محدود كننده قدرت وى نيست؛ بلكه باعث تقويت و استحكام جايگاه والاى ولايت فقيه و مظهر جمهوريت نظام اسلامى است. از طرف ديگر اين گونه مقامات، داراى وجوه و اعتبارات مختلفى است. بنابراين به يك اعتبار مى‏توان گفت: مجلس خبرگان تقدم بر رهبرى دارد و به اعتبار ديگرى رهبرى، مقدم بر خبرگان و داراى جايگاه رفيع‏ترى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 95/500015)