-مجلس خبرگان-شوراي نگهبان-شبهه دور-

اگر بنا شد احراز صلاحيت خبرگان منتخب مردم، به وسيله شوراي نگهبان -كه منصوب رهبر هستند انجام گيرد؛ خود رهبر -كه حجيتش متوقف بر رأي خبرگان است چگونه مي‏تواند اعضاي شوراي نگهبان را تعيين كند؟

اين سؤال فقط در فرض تأسيس و ابتداى نظام جمهورى اسلامى ايران صحيح است. در تمام نظام‏هاى جهان، اين مشكل به نوعى وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسى هر كشورى، در ابتدا از سوى هيأت مؤسسان تدوين مى‏گردد كه خود اين هيأت، به وسيله انتخابات تعيين مى‏شوند و بايد كسانى صحت اين انتخابات را تأييد كنند. حال آنكه هنوز قانونى وضع نشده كه بتوان بر مبناى آن، اين گروه را قانونى دانست. اما در نظام جمهورى اسلامى به چند شكل، اين مسأله حل شده است:
يكم. بر اساس مبناى نصب، حجيت رهبر به رأى مردم نيست؛ زيرا رهبرى در جامعه اسلامى از پشتوانه ديگرى -كه همان نصب از طرف پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است برخوردار مى‏باشد. بنابراين خبرگان مقام ولايت را، به رهبر اعطا نمى‏كنند؛ بلكه مصداق آن را با احراز شرايط، كشف و معرفى مى‏كنند.
دوّم. در تأسيس نظام جمهورى اسلامى، ولايت امام خمينى(ره) با پذيرش مستقيم مردم انجام گرفت و نهادهايى چون شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، پس از آن است. بنابراين چنين مشكلى اساساً وجود نداشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 98/500015)