چهل سال تاريخ كشور امارات!

سفر اخير محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران، به جزيره ايراني ابوموسي كه در راستاي سفرهاي استاني وي انجام گرفت، به ظاهر خشم مقامات اماراتي را برانگيخت و بار ديگر، موضوع جزاير سه گانه - دتنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي- را به موضوع داغ محافل سياسي و رسانه اي منطقه تبديل كرد. مقامات امارات بارها در اظهارنظرهاي خود پيرامون جزاير سه گانه ايراني ادعا كرده اند كه اين جزاير از «آغاز تاريخ» به امارات تعلق داشته است! معلوم نيست مسئولان كشوري كه تنها 40 سال از پيدايش آن مي گذرد و تا پيش از اين تاريخ نيز، هيچ هويت و نام و نشاني نداشته، چگونه از ديرباز و يا از آغاز تاريخ سخن مي گويند و آيا ايران هم مي تواند به تاريخ 7000 ساله خود استناد كند؟

واقعيت اين است اگر قرار باشد مرزبندي هاي جغرافيايي منطقه بر اساس ادعاهاي تاريخي معين شود، در اين صورت بسياري از سرزمين هايي كه تا قرن نوزدهم جزء سرزمين هاي از دست رفته بوده اند، بايد به آن بازگردانده شوند. با اين حال، ايران هيچ گونه چشمداشتي به سرزمين ديگران ندارد و بارها سياست رسمي خود را كه حفظ وضع موجود مرزهاست، اعلام كرده است؛ اما از آنجا كه ظاهراً شيوخ خليج فارس اطلاعي از تاريخ ندارند و يا در صدد تحريف آن هستند، نگرش اجمالي آنها به تاريخ گذشته جزاير سه گانه، بار ديگر ضروري به نظر مي رسد.

بر اساس اسناد تاريخي، جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي از آغاز تاريخ جزء قلمرو ايران بوده است. تا قرن هجدهم ميلادي اين جزاير به دليل گستره قلمرو سرزميني ايران كه كناره هاي شمالي و جنوبي خليج فارس را در بر مي گرفته، در محدوده سرزميني ايران قرار داشته است. در قرن هاي هجدهم و نوزدهم ميلادي نيز از توابع بندر لنگه و بخشي از استان فارس بوده و توسط حكام بندر لنگه كه ايراني بودند، اداره مي شدند.

دولت بريتانيا و حكومت انگليسي هند نيز در كليه گزارش ها، مكاتبه ها، كتاب ها، نشريه ها و نقشه هاي رسمي و نيمه رسمي خود، جزاير تنب و ابوموسي را از توابع لنگه و بخشي از سرزمين ايران نام برده اند.

همچنين در مجموعه گزارش هاي اداري دولت بريتانيا در سال هاي 76-1857، چاپ هاي اول و دوم كتاب راهنماي خليج فارس در سال هاي 1883و 1889 و بروشور وزارت درياداري بريتانيا در سال 1902 آمده كه جزاير تنب و ابوموسي متعلق به ايران و تابع ايالت فارس است. افزون بر آن، در نقشه نيروي دريايي بريتانيا در سال 1881، نقشه وزارت درياداري بريتانيا در سال 1863، نقشه ايران تهيه شده توسط وزارت جنگ بريتانيا در سال 1886، نقشه ايران تهيه شده توسط «لرد كرزن» در سال هاي 1891و 1892 و نقشه اداره مساحي هندوستان مورخ 1897، جزاير تنب و ابوموسي به رنگ سرزمين ايران رنگ آميزي شده اند.

از ظاهر امر پيداست كه مقامات اماراتي با طرح ادعاهاي بي اساسي چون حاكميت بر جزاير سه گانه ايراني، قصد دارند منبعي براي هويت ملي اين كشور كه سابقه اي كمتر از نيم قرن دارد، بيابند و همچون ريسماني بر آن چنگ بزنند و به خود انسجام بدهند.

لذا ادعاهاي بي اساس امروز امارات متحده عربي هيچ گونه مبناي قانوني ندارد و اين جزاير همانطور كه در طول تاريخ بخشي از ايران زمين بوده است، همچنان بخش جداناپذيري از خاك ايران باقي خواهد ماند.
http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=238527

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .