چرايي و چگونگي آغاز جنگ تحميلي؟

n00205980-b.jpgبا پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و از هنگام برپايي جمهوري مقدس اسلامي در ايران آن هم در يكي از نقاط حساس و استراتژيك جهاني كه البته ناشي از تأييدات غيبي الهي و رهبري حكيمانه امام راحل (ره) بود، اميد تابنده‎اي كه برآمدن از خورشيد اسلام و با درخشش آفتاب عالم تاب، كه پس از قرن‎ها دنباله‎روي و پيروي از ابرقدرت‎ها در دل‎ها دميد و منشاء تحولاتي اساسي در جهان بشريت و مناسبات بين‎المللي به خصوص در سطح منطقه گرديد. قدرتهاي جهاني خواستار استيلاء و هژموني بر جهان با استضعاف كشورهاي جهان سوم و جهان اسلام ه دنبال تسلط و چنگ اندازي هر چه بيشتر بر منابع اين كشورها بودند تا با غارت منابع و نعمت‎هايش آنها را از فرط گرسنگي از پاي در آورد. اما پيروزي انقلاب اسلامي خواب استكبار را برآشفته و ملل در بند را بيدار ساخت و به تفكر واداشت و از سويي نيز تداوم انقلاب اسلامي و تحقق پيروزي‎هايش و صدور فرهنگ انقلاب اسلامي روزنه‎هاي اميد را در دل محرومين جهان روشن ساخته بود و به طور كلي مدت‎هاي به بند كشيده و استثمار شده تجربه‎اي نوين را فرا روي خود يافت و آن را با اهداف و تجربه‎هاي حاكميّت استكبار متفاوت مي‎يافت لذا تشعشع انقلاب اسلامي حس برافروختگي را در ملل جهان ايجاد مي‎كرد و در نتيجه استكبار جهاني و قدرت‎هاي بزرگ و كوچك جهاني را واداشت تا هر روز به شيوه‎اي نوين براي مقابله، مهار، براندازي و نابودي انقلاب اسلامي تلاش خود را به كار گيرند. تا اين خطر كلي براي قدرت‎هاي جهاني را از سر راه نظم نوين جهاني بردارند. به همين دليل تمام تسليحات و تجهيزات و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري خود را به كار گرفت و در گام اول با ايجاد گروهك‎هاي خلق الساعه وابسته و با تجهيز و تسليح آنها بر ايجاد ناامني، بلوا، آشوب، شورش و جنگ‎هاي داخلي آنها را ضمن آموزش، تحريك، تهييج و به كار گرفته و در همين راستا تحريك رژيم‎هاي وابسته منطقه تلاش كلان ديگري براي مقابله با انقلاب اسلامي بود.
لذا اگر كمك و پشتيباني‎ها، حمايت‎ها و برنامه‎ريزي‎هاي كشورهاي استكباري نبود جنگ تهاجمي و تجاوزكارانه رژيم بعثي حاكم بر بغداد هيچ گاه به وقوع نمي‎پيوست. استكبار جهاني ضمن دستور به هم پيمانان خود،‌از آنان خواستند تا از كمك‎هاي مادي و معنوي به رژيم بغداد دريغ نورزند، كمك‎هايي كه در طول هشت سال جنگ تحميلي از سوي قدرت‎هاي جهاني، كشورهاي همسايه و عربي هرگز قطع نگرديد!!
استكبار جهاني به سركردگي آمريكا با ارزيابي از اوضاع و شرايط و ويژگي‎ها و بخصوص توانمندي‎هاي كشورهاي همجوار ايران،‌بنابه دلايل ذيل كشور عراق به عنوان آغازگر جنگ عليه انقلاب اسلامي انتخاب گرديد:
1. وجود يك فرد مقتدر و ديكتاتور، فرصت طلب و قدرت طلب در رأس حاكميت.
2. برخورداري كشور عراق از ارتش عراق.
3. تسلط كامل رژيم و حزب بعث بر ساختار ارتش عراق.
4. برخورداري كشور عراق از اقتصاد نسبتاً منسجم و تحت كنترل كامل دولت.
5. جمعيت مناسب و ساختار ويژه و بافت جمعيتي در عراق.
6. وجود احساسات كور ناسيوناليستي و قوي بودن عامل عربيت.
7. دشمني‎هاي تاريخي دو كشور ايران و عراق به عنوان عامل مشوق به آغاز جنگ.
8. كيس شخصيتي صدام و رؤياي تشكيل عراق بزرگ با الحاق سرزمين‎هاي جنوبي ايران.
اهداف رژيم بعثي عراق از اغاز جنگ تحميلي
در بررسي اهداف متصور رژيم بعثي عراق از اتخاذ كنش تهاجمي عليه انقلاب اسلامي از سوي رهبري حزب بعث و فرماندهي شوراي انقلاب بعثي پيش فرض‎هايي را از آغاز جنگ تحميلي عليه ايران تبيين نموده بودند كه مي‎توان به موارد ذيل به عنوان اهداف عراق از حمله نظامي به ايران اشاره كرد:
1. ايجاد يك كشور بزرگ عربي در منطقه و به دست گرفتن رهبري جهان عرب.
2. ايفاي نقش ژاندارم غرب در منطقه به دنبال سقوط رژيم ستم شاهي در ايران.
3. ممانعت از نفوذ انقلاب اسلامي به داخل عراق با توجه به كثرت جمعيت شيعيان در اين كشور را خطري براي اركان حكومت بعثي عراق محسوب مي‎شد.
4. تجزيه استان خوزستان از كشور ايران و ايجاد كشور عربستان آزاد.
5. تصرف تمام سواحل اروند رود و محسوب نمودن آن به صورت يك رودخانة داخلي عراق.
6. تسخير جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك.
7. در نهايت شكست انقلاب اسلامي.
چنان كه اشاره گرديد استكبار جهاني علي رغم تصور تئوريسين‎هاي اطلاعاتي و امنيتي خويش شاهد انفجار نور در ظلمتكده پر از ستم زير سلطة خويش بود و ظهور و گسترش اين پديده آخر قرن بيستم را تهديدي جدي عليه نظم استكباري موجود مي‎ديد پس تلاش‎هاي گسترده‎اي را جهت انهدام آن آغاز نمود و اهداف ذيل را در مقاصد شوم خود عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي دنبال مي‎كرد.
اهداف آمريكا در تحميل جنگ توسط عراق عليه ايران
1. انهدام و نابودي انقلاب اسلامي.
2. محدود کردن انقلاب اسلامي در داخل قلمرو سرزميني و مرزهاي ايران.
3. بهره از جنگ تحميلي به عنوان اهرم فشاري در جهت حل مسئله گروگان‎هاي لانه جاسوسي.
4. تضعيف و در نهايت نابودي توان و نيروهاي نظامي دو كشور ايران و عراق.
5. مصون نگه داشتن حكام مرتجع منطقه و رژيم‎هاي وابسته از گزند جنبش‎هاي رهايي بخش كه از انقلاب اسلامي الهام مي‎گيرند.
6. عمليات رواني و انحراف افكار عمومي از مسئله اعراب و اسراييل تا رژيم اشغالگر قدس به مقاصد شوم خود جامه عمل بپوشاند.
7. بهره گيري از احساسات ناسيوناليستي طرح احساسات قومي و مذهبي و عرب و عجم و تحريك ملل اسلامي عرب عليه انقلاب اسلامي.
ناگفته نماند كه پيروزي انقلاب اسلامي ايران ضمن خدشه‎دار نمودن حيثيت و اعتبار آمريكا و آشكار ساختن قدرت پوشالي، منافع آمريكا در اقصي نقاط جهان و بخصوص حاشيه خليج فارس را مورد تهديد قرار داد و با قطع شيرهاي نفتي، ايران به سوي غرب به ويژه آمريكا و بي‎كاري بيش از صدهزار نفر از اتباع آمريكايي در ايران و از دست دادن بهترين بازار مصرف اجناس آمريكايي در ايران اقتصاد سرمايه‎داري آمريكا را با معضلاتي مواجه ساخت.
زمينه‎سازي‎هاي قبلي
رژيم بعثي عراق به رهبري صدام متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي و از هم پاشيدن نظام و سيستم ستم شاهي و به وجود آمدن اوضاع و احوال طبيعي ناشي از شرايط انقلاب در ايران، صدام حسين كه به تازگي حسن البكر جناح متمايل به شرق حزب بعث را از قدرت خلع و با توافق با غرب كه صدام رهبري جناح متمايل به غرب را بر عهده داشت يك كودتاي بدون خونريزي را به راه انداخته بود در اوايل سال 1358 حاكميت حزب بعث متمايل به غرب قوت گرفت و بلافاصله به تقويت و تجهيز سازمان ارتش عراق پرداخت. تا زمينه ‎آغاز جنگ عليه همساية همجوار خويش كشور ايران را فراهم نمايد تا به مقاصد شوم استكبار جهاني جامه عمل پوشاند.
لذا رژيم بعث به انحاي گوناگون خصومت خود را با نظام مقدس جمهوري اسلامي آشكار كرده بود كه از جمله فعاليت‎ها و تلاش‎هاي رژيم بعث كه زمينه ساز اغاز جنگ تحميلي بود به شرح ذيل مي‎باشد:
1. اولين جرقه اين حركات در 8 اسفند 1357 يعني تنها شانزده روز پس از پيروزي انقلاب شعله‎ور شد كه در آن تاريخ منطقه مرزي «سيرين» در كردستان مورد حملة هليكوپترهاي عراقي قرار گرفت و در جريان اين حمله 15 نفر شهيد شدند.
2. آغاز جنگ تبليغاتي و عمليات رواني شامل تحريك قوميت‎ها و تبليغات مسموم در داخل ايران.
3. اعزام ستون پنجم به شهرهاي مختلف استان نفت خيز خوزستان.
4. اهداي بيش از ده هزار قبضه كلاشينكف به شيوخ منطقه دشت آزادگان.
5. توزيع اسلحه بين ضد انقلابيون و كمك مالي به آنها.
6. بمب گذاري در مناطق مسكوني و اماكن عمومي در خرمشهر، آبادان و اهواز.
7. انفجار خطوط راه آهن، قطارهاي مسافربري.
8. انفجار و خرابكاري در تأسيسات نفتي و خطوط لوله‎هاي نفت.
9. آموزش عناصر خود فروخته در داخل عراق به منظور خرابكاري در ايران بخصوص منطقه خوزستان.
10. اخراج و مصادره اموال ايرانياني كه تابعيت عراق را پذيرفته بودند كه از سال 1358 تا 1359 حداقل 40 هزار نفر به اتهام ايراني بودن به طرز وحشيانه و رقت انگيزي به سوي مرزهاي جمهوري اسلامي ايران روانه ساختند. به طوري كه عدّه‎اي از آنان در بين راه تلف گرديدند. جالب توجه اينكه رژيم بعثي عراق مردان جوان اين خانواده‎ها را كه عمدتاً‌ ايراني شيعه بودند را به اجبار و با تهديد به اعدام و غيره، با توسل به زور وادار به اعزام به جبهه‎هاي جنگ نمود و پيران و اطفال آنها را اخراج كرده و كلية اموال و دارايي‎هاي آنان را ضبط و مصادره نمود.
11. در فروردين ماه 1359 دولت عراق خواهان خروج ايران از جزاير سه گانه خليج فارس شد و در پي اين مسئله ارتش ايران براي مقابله با نيروهاي عراقي به حالت آماده باش درآمد. در تاريخ 21/1/59 روزنامة فاينشنال تايمز لندن نوشت: عراق مي‎خواهد سه جزيرة تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي را گرفته و راه خليج فارس را ببندد.
12. در سوم ارديبهشت ماه يكي از فجيع ترين جنايات دولت عراق صورت گرفت و آن شهادت حضرت آيت الله سيد محمد باقر صدر و خواهر مظلومه‎اش بنت الهدي صدر بود. شهادت ايشان در واقع نوعي موضع‎گيري رژيم بعثي در قبال انقلاب اسلامي ايران بود.@#@
13. انجام يك سري عمليات‎هاي ابتدايي در مرزهاي هوايي، زميني و دريايي كه رژيم عراق در خرداد 59 تجاوزات هوايي خود را به نقاط مرزي ايران گسترش داد و نيروي زميني عراق وارد ميدان شد كه در همين زمان 250 تانك عراقي جنگ فرسايشي خود را عليه ايران آغاز كردند و سراسر نوار مرزي ايران توسط نيروهاي بعثي مين‎گذاري شد. البته در اعتراض به اين اقدامات از سوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي 105 يادداشت اعتراض در بغداد تسليم مقامات عراقي شد. يعني به طور تخميني از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع جنگ تحميلي حداقل روزانه يك مورد تجاوز انجام شده است.
14. ايجاد پايگاه‎هاي نظامي توسط ضد انقلاب و سلطنت طلبان در داخل خاك عراق به طوري كه در 29 خرداد 58 شبكه ان. بي. سي، آمريكا اعلام كرد شاهپور بختيار و دو ژنرال سابق ارتش ايران براي برپا ساختن پايگاه‎هاي نظامي در عراق با دولت آن كشور به توافق رسيدند.
سرانجام در بيست و هفتم شهريور ماه تنها پنج روز پيش از تهاجم نظامي صدام در نشست فوق العاده مجلس ملي عراق كه بنابه درخواست شوراي فرماندهي عراق تشكيل شده بود طي سخناني اظهار داشت: ما موافقت نامه‎هاي مورخ ششم مارس 1975 الجزاير را قبول نداريم و وضعيت حقوقي شط العرب به وضع سابق آن بايد بازگردد. لذا صدام با اين بهانه قرارداد 1975 الجزاير را لغو و جنگ رسمي و تمام عيار خود را عليه انقلاب اسلامي ايران اعلام داشت و پس از 636 مورد تهاجم به وسيلة آتش توپخانه، هواپيما، كشتي‎هاي جنگي عليه اراضي، پاسگاه‎ها، روستاها و شهرهاي مرزي و كشتي‎هاي تجاري در روز سي و يكم شهريور 1359 تجاوز گسترده نظامي رژيم بعثي عفلقي عراق عليه ايران آغاز شد و واحدهاي زميني ارتش عراق در جبهه‎اي به طول صدها كيلومتر و عمقي بين ده تا شصت حتي نود كيلومتر در داخل خاك ايران پيشروي مي‎كند و شهرهاي قصر شيرين، خسروي، نفت شهر، سومار، مهران، دهلران، موسيان، فكه، بستان و خرمشهر و روستاهاي بين آنها را به اشغال خود در مي‎آورد. يعني پنج استان كشور ما به اشغال دشمن در مي‎آيد و زنان و مردان و كودكان بي‎دفاع ما را ناجوانمردانه قتل عام و شهرهاي تهران، اصفهان، كرمانشاه، تبريز، همدان،بوشهر،‌شيراز، دزفول و آبادان، اهواز و فرودگاه‎ها و تأسيسات غير نظامي مورد تهاجم و بمباران هوايي قرار مي‎گيرد و شهرهاي هويزه، قصر شيرين، موسيان و سومار و خرمشهر را با خاك يكسان مي‎كند و 356 روستاي عرب نشين در خوزستان را از روي زمين محو مي‎كند.
جالب اينكه تا قبل از آزاد شدن خرمشهر، صدام خود را سردار قادسيه ناميده و ايران اسلامي را مجوس نژادپرست معرفي مي‎كرد و صراحتاً‌ اعلام كرده بود كه اين جنگ به خاطر سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ايران است.
بالاخره صدام با چنين پيش فرض‎هايي با دوازده لشكر كاملاً مجهز و آماده و سه هزار تانك و ده‎ها هواپيماي بمب افكن بدون توجه به توسل به شيوه‎هاي ابتدايي ديپلماسي يعني حل مسالمت‎آميز اختلافات از جمله مذاكرات دو جانبه، مساعي كشور ثالث، داوري بين المللي،‌شيوه تهاجم نظامي را برگزيد و شخصاً لباس نظامي به تن كرد و نخستين گلوله توپ را عليه ساكنان قصر شيرين شليك كرد و سپس در اتاق جنگ در اولين مصاحبه‎اش اعلام كرد كه بقية سؤالات را در تهران پاسخ مي‎دهد و منتظر تشكل وابسته به خود در استان نفت خيز خوزستان است ولي در ميدان عمل و عرصة جنگ كاملاً نابرابر حادثه‎اي ديگر رخ داد آن پايداري و مقاومت دلاور مردان ايراني در برابر يك جاني بود كه در جنگ از وحشيانه‎ترين شيوه‎هاي ضد انساني استفاده مي‎كرد ولي رزمندگان اسلام تا پايان جنگ هم به اصول انساني و آرماني خود وفادار ماندند و هم مردانه جنگيدند.
البته لازم به توضيح است كه تصورات صدام در مورد اوضاع داخلي ايران متأثر از اوضاع بعد از انقلاب و شرايط وخيم كشور در زمينة فروپاشي سيستم سياسي و اقتصادي، نظامي و اطلاعاتي كشور بود كه در آن مقطع زماني حداقل به دو دليل عمده نشانگر عدم آمادگي رزمي ايران براي ورود به يك جنگ مي‎باشد كه عبارتند از:
1. حاكميت ملي‎گراها؛ ليبرال مسلك‎ها در رأس قوة اجرايي كشور كه موجب بروز مشكلاتي چون فرماندهي كل قوا از سوي بني صدر با ايجاد كارشكني براي نيروهاي دلسوز و خلع ارتشيان متعهد و ايجاد تفرقه در بين نيروهاي مسلح به اشكال تراشي و ايجاد موانع در راه دفاع مقدس مي‎پرداخت.
2. عدم انسجام و سازماندهي نيروهاي نظامي و آمادگي لازم براي ورود به جنگ.
در مقطع زماني شروع جنگ تحميلي، سپاه پاسداران كه حدود يك سال و نيم از تشكيل آن گذشته بود با درگيري در مناطق آشوبزده كشور و مأموريت در حوادث و بحران‎هايي چون جريان گنبد و غائله كردستان، هنوز فرصت كادرسازي و تقويت تشكيلات خود را نيافته و بسيج نيز فاقد سازماندهي، تشكل و آموزش نظامي لازم بود.
ارتش نيز به دليل مسايل ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي، امثال فرار يا تصفيه تعدادي از فرماندهان، شعارهاي دلسرد كننده انحلال ارتش از سوي جريانات ضد انقلاب داخل،‌بر سر كار بودن بني صدر به عنوان رييس جمهور و فرماندهي كل قوا... فاقد توانايي لازم براي انجام مأموريت‎هاي نظامي و جنگي بود. به طوري كه علي رغم حضور قوي‎ترين يگان‎ها و لشكرهاي ارتش در مناطق غربي و استقرار ورزيده‎ترين يگان‎هاي آن در مناطق غربي كشور كه قبلاً‌ بنابه توصيه كارشناسان نظامي آمريكايي به رژيم شاه صورت پذيرفته بود، نيروهاي عراقي به راحتي توانستند تا نزديكي شهرهاي اهواز، دزفول، ايلام، آبادان و... پيشروي كنند.
البته نبايد ارزش همت و فداكاري افراد و گروه‎هايي از اين نيروها را در همان روزهاي اوليه دفاع مقدس فراموش كرد كه علي رغم نداشتن دستور از سلسله مراتب فرماندهي،‌اقدام به خلق صحنه‎هاي دلاوري و ايثارگري نمودند كه حضور حدود دويست تن از افسران و درجه داران نيروي هوايي ارتش در سوسنگرد محاصره شده و گروه‎هايي از تكاوران ارتشي در خرمشهر و آبادان در روزهاي اول جنگ از خاطرات اين حضور متعهدانه است.
بيژن ذبيحي - منشور رسالت، ش 27، مهر 1384، ص 3 و

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .