پاسخ حضرت امام(ره) به آقاي هاشمي

اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني كه در روزهاي پاياني سال 0931 در ديدار مسئولان فصلنامه مطالعات بين المللي مطرح شده بود، پس از انتشار در هفته گذشته، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشت. موضوع مذاكره و رابطه با آمريكا اصلي ترين بخش از سخنان ايشان بود كه با واكنش هاي منفي برخي از رسانه ها و شخصيت هاي داخلي مواجه شد.

آقاي هاشمي در اين ديدار مي گويد: «من در سال هاي آخر حيات امام(ره) نامه اي را خدمت شان نوشتم، تايپ هم نكردم براي اينكه نمي خواستم كسي بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را مطرح كردم و نوشتم شما بهتر است در زمان حيات تان اينها را حل كنيد. در غير اين صورت، ممكن است اينها به صورت معضلي، سد راه آينده كشور شود. گردنه هايي هست كه اگر شما ما را عبور ندهيد، بعد از شما عبور كردن مشكل خواهد بود. يكي از اين مسائل، رابطه با آمريكا بود. نوشتم بالاخره سبكي كه الان داريم كه با آمريكا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم قابل دوام نيست. آمريكا قدرت برتر دنيا است. مگر اروپا با آمريكا، چين با آمريكا و روسيه با آمريكا چه تفاوتي از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاكره داريم چرا با آمريكا مذاكره نكنيم؟ معناي مذاكره هم اين نيست كه تسليم آنها شويم. مذاكره مي كنيم اگر مواضع ما را پذيرفتند يا ما مواضع آنها را پذيرفتيم، تمام است.»

پس از انتشار اين سخنان و طرح انتقادات جدي به آن در كشور، آقاي هاشمي در واكنش به اين انتقادات در يكي از ديدارهاي نوروزي مي گويد: «اگر بحث هايم در مورد رابطه با آمريكا در آن نامه مورد ايراد بود حتماً حضرت امام در همان زمان پاسخ من را مي دادند.»

اظهارات آقاي هاشمي از زواياي مختلف قابل نقد و بررسي است. يكي از زواياي قابل تأمل در پاسخ حضرت امام(ره) به اين نوع ديدگاه است. ايشان در واكنش به انتقادات مي گويد، اگر حرف هايم در مورد رابطه با آمريكا مورد ايراد بود حتماً حضرت امام در همان زمان پاسخ مي دادند. آقاي هاشمي طبق گفته خودشان اين نامه را نه در روزها يا ماه هاي آخر حيات امام(ره)، بلكه در سال هاي پاياني حيات آن عزيز سفر كرده نوشته اند. در اين صورت بايد گفت، اگر حضرت امام(ره) با ديدگاه هاشمي موافق بودند، حتماً طبق نظر ايشان، اقداماتي را براي گشودن باب مذاكره و رابطه با آمريكا به عمل مي آوردند تا نظام اسلامي در آينده با مشكلات اساسي در اين خصوص مواجه نشود. آقاي هاشمي نمي تواند ادعا كند كه حضرت امام(ره) براي اين كار فرصت نداشتند، چون در سال هاي پاياني، يعني حداقل در 2 يا 3 سال قبل از رحلت امام اين نامه نوشته شده و حضرت امام(ره) اگر با ديدگاه هاشمي موافق بودند، به تجديدنظر در مواضع خود در قبال آمريكا مي پرداختند. بررسي سخنان و بيانيه هاي حضرت امام(ره) نشان مي دهد كه مواضع حضرت امام(ره) در قبال آمريكا از ابتداي شروع مبارزات تا آخرين لحظه حيات ايشان، ضمن اينكه هيچ تغيير اساسي نكرده، بلكه هر چه زمان مي گذرد مواضع ايشان در قبال آمريكا براي مبارزه و مقابله تندتر و جدي تر شده است. بنابراين بايد گفت: حضرت امام(ره) با تكرار مواضع پيشين خود در قبال آمريكا تا آخرين لحظه حيات، پاسخ آقاي هاشمي را داده اند. پاسخ هايي از قبيل:

الف- هاشمي مي گويد: آمريكا قدرت برتر دنياست.

- حضرت امام خميني(ره) پاسخ مي دهند:

1- آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.

2- آمريكا در مقابل مسلمين نمي تواند خودنمايي كند.

3- ما يقين داريم اگر دقيقاً به وظيفه مان كه مبارزه با آمريكاي جنايتكار است ادامه دهيم، فرزندان مان شهد پيروزي را خواهند چشيد.

4- اسلام ابرقدرت ها را به خاك مذلت مي كشاند.

5- قرن آينده، قرن اسلام است.

6- قرن بيست ويكم، قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران است.

7- ما دنبال اين نيستيم كه آمريكا براي ما كار بكند، ما آمريكا را زير پا مي گذاريم.

8- مقصد يك مقصد است و آن شكست ابرقدرت ها است.

9- حق گرفتني است؛ قيام كنيد و ابرقدرت ها را از صحنه تاريخ و روزگار براندازيد.

10- متحد شويد كه در سايه اتحاد پيروزي تان در برابر قدرت ها حتمي است.

ب- هاشمي مي گويد: چه فرقي بين اروپا، روسيه و چين با آمريكا هست؟ اگر با آنها مذاكره داريم چرا با آمريكا مذاكره نكنيم؟

- حضرت امام خميني(ه) پاسخ مي دهند:

1- ما آن قدر صدمه كه از آمريكا ديديم از هيچ كس نديديم.

2- آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستعضف جهان است.

3- سلطه آمريكا تمام بدبختي هاي ملل مستضعف را به دنبال دارد.

4- همه گرفتاري كه ما داريم از دست آمريكا داريم.

5- همه مصيبت ما زير سر آمريكا است.

6- آمريكا اين تروريست بالذات دولتي است كه سرتاسر جهان را به آتش كشيده.

7- تمام گرفتاري ما از اين آمريكا است.

8- رئيس جمهور آمريكا بداند، بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما.

9- مهم ترين و دردآورترين مسئله اي كه ملت هاي اسلامي و غيراسلامي كشورهاي تحت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمريكا است.

10- آمريكا شيطان بزرگ است.

ج- آقاي هاشمي مي گويد: سبكي كه الان داريم كه با آمريكا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم قابل دوام نيست. - حضرت امام خميني(ره) پاسخ مي دهند:

1- آنهايي كه خواب آمريكا را مي بينند خدا بيدارشان كند.

2- با آمريكا روابط ايجاد نخواهيم كرد، مگر اينكه آدم بشود و از ظلم كردن دست بردارد.

3- روابط ما با آمريكا روابط يك مظلوم با ظالم است، روابط يك غارت شده با غارتگر است.

4- مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا.

5- اگر ما همه از بين برويم بهتر است از اينكه ذليل باشيم زيردست صهيونيسم، و زير دست آمريكا.

6- هر چه فرياد داريد سرآمريكا بكشيد.

7- اسلحه هاي سرد و گرم، يعني قلم و بيان و مسلسل را از نشانه گيري به روي يكديگر منحرف و به سوي دشمنان انسانيت كه در رأس آنها آمريكا است نشانه برويد.

8- ما اگر چنانچه قدرت داشته باشيم تمام مستكبران را از بين خواهيم برد.

9- اگر ما را صد بار بكشند و زنده شويم دست از مبارزه با آمريكا برنمي داريم.

10- الآن در رأس همه مسائل اسلامي ما قضيه مواجهه با آمريكا است. امروز اگر قواي ما از هم منفصل شوند به نفع آمريكا است، الآن دشمن آمريكا است و بايد تمام تجهيزات ما به طرف اين دشمن باشد.

آنچه در سه بخش از سخنان حضرت امام(ره) ذكر شد، نشان مي دهد كه حضرت امام خميني(ره) در سياست خارجي جمهوري اسلامي، نگاه خاص و ويژه اي را به آمريكا به دليل خلق و خوي استكباري و شيطاني آن دارند.آقاي هاشمي با بيان كردن و آشكار ساختن نامه اي كه به حضرت امام(ره) نوشته اند، از يك طرف فاش ساختند كه نگاهي متفاوت از حضرت امام(ره) به موضوع آمريكا دارند و از طرف ديگر تلاش كرده اند با ايجاد نگراني در امام(ره) نسبت به آينده از طريق اين نامه، حضرت امام(ره) را به تجديدنظر در سياست خارجي جمهوري اسلامي در قبال آمريكا وادار سازند. حضرت امام(ره) نه تنها نگاه خود را تغيير ندادند، بلكه اين نوع نگاه ها را ساده انديشي ارزيابي كردند.

در پيام حضرت امام(ره) به تاريخ (3/12/1367) خطاب به مراجع اسلام، روحانيون و ... كه از آن به عنوان استراتژي آينده انقلاب و حكومت اسلامي ياد شد، اين مطلب با صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. اين پيام كمتر از چهار ماه مانده به رحلت امام نگارش شده است. چرا آقاي هاشمي خود را مخاطب اين بخش از پيام امام بزرگوارمان نمي داند كه مي نويسند: «آنان كه هنوز بر اين باورند و تحليل مي كنند كه بايد در سياست و اصول و ديپلماسي خود تجديدنظر كنيم و ما خامي كرديم و اشتباهات گذشته را نبايد تكرار كنيم و معتقدند شعارهاي تند يا جنگ سبب بدبيني غرب و شرق نسبت به ما و نهايتاً انزواي كشور شده است و اگر ما واقع گرايانه عمل كنيم، آنان با ما برخورد متقابل انساني مي كنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمين مي گذارند، اين يك نمونه است كه خدا مي خواست پس از انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطاني در اين زمان اتفاق بيفتد و دنياي تفرعن و استكبار و بربريت چهره واقعي خود را در دشمني ديرينه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده انديشي به درآييم و همه چيز را به حساب اشتباه و سوء مديريت و بي تجربگي خود نگذاريم.
(پاسخ حضرت امام(ره) به آقاي هاشمي /يداله جواني ، 91/01/20 ، بصيرت)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .