ورزش دروازه صدور معنويت؟

لطفا سخن امام خميني كه فرمودند ‏: ورزش دروازه صدور معنويت ست را شرح دهيد؟ چطور دروازه است؟

ورزش امروزه يكي از جذابترين شيوه هاي براي تاثير گذاري برافكار عمومي و تبليغات اقتصادي و فرهنگي است و به دليل توجه زياد افكارعمومي به ان در صورتي كه با معنويت و مباني ديني همراه باشد مي تواند به عنوان ابزاري در راستاي تبليغ دين و ارزش هاي اسلامي باشد . مثلا حضور بانوان محجبه مسلمان در صحنه هاي بين المللي يكي از بهترين شيوه هاي تبليغ اين ارزش اسلامي است يا شكر گذاري ورزشكاران مسلمان بعد از پيروزي ها نيز اشاعه اين معنويت گرايي است. بنابراين با بررسي اجمالي نقش ورزش در اشاعه فرهنگ ديني از ديدگاه امام راحل و مقام معظم رهبري م يتوان پاسخ بهتري براي سوال شما ارائه كرد
ورزش قهرماني نشان دهنده هويت جامعه است
«هر ورزشكار قهرمانِ ما كه در عرصه يى از عرصه هاى ورزش حضور پيدا مى كند و چشمهايى را در سرتاسر دنيا به سوى خود جلب مى كند، در واقع ترجمه يى است از احساسات ملى و هويت اسلامى كشور و ملت ما؛ هرچه در اين زمينه ها تلاش كنيد، تلاشِ باارزشى كرده ايد. امروز در دنيا مسأله ى ورزش و ورزش قهرمانى جايگاهى دارد كه در واقع از اين تريبون، براى نشان دادن هويت ملت بزرگِ ما، شماها استفاده كرديد و اين جاى تشكر دارد. حالا آنهايى كه مدال آورده ايد و بيشتر چشمها را به سمت خودتان جلب كرديد در جاى خود؛ آنهايى هم كه مدال نياوردند، ولى تلاش و سعى خودشان را به دنيا نشان دادند و مورد تحسين قرار گرفتند هم در همين افتخار سهيم و شريك هستند. بنابراين من از اين جهت كه شماها در عرصه يى از عرصه هاى گوناگون اين كشور و اين ملت، نماد شخصيت ملت بزرگ ما هستيد، از شماها تشكر مى كنم و از اين كه كار ورزش قهرمانى را دنبال مى كنيد، خرسند مى شوم و اين را يك كار باارزش مى دانم». [1] ورزش قهرماني مي تواند تبليغ دين باشد حضرت امام در ديدار ورزشكاران ميفرمايد: »شما نمونه باشيد در كشورهاي ديگر كه شماها از جمهوري اسلامي هستيد. ما امروز احتياج به اين داريم كه اسلام را در هر جا تقويت كنيم و در هر جا پياده كنيم و از مملكت خودمان اسلام را به جاهاي ديگر به آن معنايي كه در مملكت الآن حاصل شده است صادر كنيم و يكي از وجه صدورش همين شما جوانها هستيد كه در ساير كشورها مي‏رويد و جمعيتهاي زيادي به تماشاي شما مي‏آيند، به تماشاي قدرتهاي شما مي‏آيند. بايد طوري بكنيد كه اين جمعيتهاي زياد را دعوت كنيد عملاً به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در كردارتان طوري باشيد كه نمونه باشد براي جمهوري اسلامي و جمهوري اسلامي با شما به جاهاي ديگر هم ان‏شاءاللّه‏ برود...ملتها باحق‏اند، ملتها با چيزهايي هستند كه، ارزشهايي هستند كه ارزشهاي انساني است. اين دولتها هستند كه بسياري از آنها از اين ارزشهاي انساني هيچ اطلاعي ندارند. شما هم وقتي كه آنجاها مي‏رويد با ملتها تماس داريد و ملتها به تماشاي شما مي‏آيند. همان‏طوري كه عرضه مي‏داريد ارزشهاي بدني خودتان را، قدرتهاي بدني خودتان را و براي ايران ارزش قائل مي‏شويد و ارزش ايران را به آنها حكايت و نمايش مي‏دهيد، ارزشهاي اخلاقي، ارزشهاي اعمالي، ارزشهاي عقيدتي، اينها هم توسط خود شما ان شاءاللّه‏ در آنجاها منتشر بشود. و در اينجا هم، و ايران هم كه هستيد به خدمت اين جامعه باشيد. «[2] مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه مي فرمايند: »يك مسئله‌ى ديگر اين است كه ورزش قهرمانى، امروز كه مسابقات بين‌المللى باب است و رائج است، مظهر تمايلات و استعدادها و تشخّص و هويت يك ملت است؛ و اين خيلى چيز مهمى است. اينكه شماها در ميدانهاى ورزشى، با اخلاق انسانى و با جوانمردى ظاهر شويد - و خوشبختانه ظاهر ميشويد - از نظر بينندگان بين‌المللى، كه امروز ديگر ميليونها و در مواردى ميلياردها تماشاچى وجود دارد و مطلع ميشوند، پيام‌آور يك حقيقتى است از داخل كشورتان، كه اين حقيقت را با هيچ زبان ديگرى نميشد تبليغ كرد. يك قهرمان با جوانمردىِ خودش تبليغ ميكند، با تدينِ خودش تبليغ ميكند«.[3] ورزش قهرماني ابزاري براي تبليغ ارزش هاي اسلامي است »يك جهت لطيف و بسيار مهم ديگر در كار مجموعه ى قهرمانهاى ما كه بحمداللَّه نشان داده شده، نشان دادن ديندارى و علاقه مندى به ارزشهاى اسلامى است؛ اين خيلى باارزش است؛ هم در ورزش جانبازان و معلولان، انسان اين مسأله را مشاهده مى كند، هم در ورزش قهرمانهاى ديگر. وقتى يك قهرمان كشور ما جلوِ چشم ميليونها و شايد صدها ميليون جمعيت دنيا، بعد از پيروزى خودش، خدا را شكر مى كند و دستش را به آسمان بلند مى كند يا سجده مى كند، اين را دست كم نگيريد؛ اين پيام معنويت را در دنيا پخش مى كند؛ دنيايى كه با ميلياردها دلار سعى شده كه معنويت در آن بى فروغ شود و چراغ معنويت آن خاموش شود. مى دانيد صهيونيست ها در اين صد سال اخير و بخصوص در اين دهها سال اخير چه خرجى كرده اند تا انسانها را بدون هويت معنوى بار بياورند و به بى بندوبارى و بى اعتقادى و لااباليگرى در عقيده و ايمان دينى بكشانند؟ شما وقتى بعد از پيروزى روى تشك كشتى يا محل وزنه بردارى يا در هر نقطه ى ديگرى، دست تان را بلند مى كنيد، خدا را شكر مى كنيد، به سجده مى افتيد يا نام بزرگان دين را بر زبان مى آوريد، در واقع داريد همه ى سرمايه يى را كه آنها خرج كرده اند، با يك حركت ساده دور مى كنيد؛ خداى متعال به شماها كمك و الهام مى كند كه اين كار را انجام بدهيد. حتماً اين حسين آقاى رضازاده آن روز اوّلى كه فرياد كشيد «يا ابوالفضل»، نمى دانست كه اين چقدر اثر مى گذارد؛ او احساس دينى خودش را بروز داد؛ يا آن برادرى كه سجده مى كند، يا آن كه دستش را بلند مى كند - كه من بارها در ورزشهاى قهرمانى خودمان اين صحنه را از تلويزيون ديده ام - اين ها در حقيقت معنويت را القا مى كنند«[4] ورزش قهرماني مي تواند سيلي به دشمنان نظام باشد »اين كارِ آقاى آرش[5] عزيزمان هم از آن كارهاى بسيار برجسته بود؛ خيلى كار باارزشى بود. ايشان اگر مسابقه اش را برگزار مى كرد و پيروز هم مى شد، ارزش كارش اين قدر نبود. البته در دنيا سعى كردند كه به سر اين كار بزنند؛ نتوانستند. همه شان دست به يكى كردند كه: المپيك را خراب كرديد؛ سياسى كرديد. خودِ آنها از همه چيز به نفع سياستهاى استعمارى خودشان بهره بردارى و استفاده مى كنند؛ اما وقتى يك جوان مسلمان و مؤمن از يك ارزش دفاع مى كند؛ از يك ملت مظلوم دفاع مى كند و با يك قلدرِ بين المللى گردن كلفتِ چاقوكشِ عربده كش، با اين زبان و با اين منش درمى افتد، اين طور عليه او جنجال و جوسازى مى كنند. البته غلط مى كنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنى شدند! با اين كار سيلى خوردند؛ حالا بعد از آن هرچه مى خواهند جنجال كنند، بكنند؛ ايشان كار خودش را كرد«. [6] بانوان و ورزش قهرماني »اين مسئله‌ى بانوان و دختران ورزشكار ما كه با حجاب در ميدان ميروند، خيلى چيز مهمى است. من نميدانم كسانى كه درصدد ارزيابى حوادث كشورند، يك ارزيابى درستى از اين قضيه دارند يا نه. اين، فوق‌العاده است. در كشورى از كشورهاى اروپا، يك زنى را به جرم باحجاب بودن، جرأت ميكنند چاقو ميزنند و او را ميكُشند؛ آن هم در دادگاه و جلوى چشم قاضى! اينجورى است. خجالت نميكشند؛ در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارك، در خيابان، به حكم قانون - قانونى كه جعل كرده‌اند - متعرّض زن محجبه ميشوند. آن وقت در اين فضا، توى اين كشورها، يك زن محجبه در موضع قهرمان بر روى سكوى قهرمانى مى‌ايستد و همه را وادار ميكند به اين كه او را تكريم و تجليل كنند. اين چيز كمى است؟ اين چيز كوچكى است؟ اين كار خيلى باعظمت است. واقعاً همه بايد قلباً از زنان ورزشكار ما كه در ميدانها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر ميشوند، تشكر كنند«.[7] نتيجه گيري با توجه به بيانات امام راحل و مقام معظم رهبري در زمينه ورزش مي توان نتيجه گرفت، در صورتي كه ورزش در راستاي اهداف اسلامي قرار گيرد مي تواند ابزاري براي تبليغ دين و فرهنگ اسلامي باشدو با توجه به تاثير گذاري بسيار زياد ان در جامعه امروزي، توجه ورزشكاران به بخش فرهنگي ورزش ضرورت بيشتري دارد. [1] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638 [2] http://jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=2903 بيانات حضرت امام خطاب به ورزشكاران [3] بيانات در ديدار مدال‌آوران المپيك و پارالمپيك (۱۳۹۱/۱۲/۲۱ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=10456 [4] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638 [5] منظور ارش مير اسماعيلي است كه در در حمايت از ارمان فلسطين از رقابت با ورزشكار رژيم غاصب صهيونيستي خود داري كرد [6] بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پارالمپيك (۱۳۸۳/۰۷/۱۴ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2638 [7] بيانات در ديدار مدال‌آوران المپيك و پارالمپيك (۱۳۹۱/۱۲/۲۱ - http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=10456

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .