وحشت غرب از ولایت فقیه در مکتب شیعه

33سال بطول انجامید تا آمریکا و اسرائیل و انگلیس بفهمند که ، قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران و قدرت سخت افرازی آن متأثر از وجود مقدس ولایت فقیه است .
سرویس دین و اندیشه بی باک؛ سید مختار موسوی: « ولایت فقیه » از موضوعاتی است که تصّور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد ، به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی إجمالاً دریافته باشد ، چون به « ولایت فقیه» برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت .

اهمیت ضرورت وجود و حضور ولایت فقیه ، نزد ولایت شناسان و ولایت دوستان در جامعه اسلامی و وجوبیت اطاعت از ولایت فقیه و فایده برخوردارشدن از این موهبت الهی ؛ به مثابه ضرورت خورشید و تابیدن آفتاب برای گلهای آفتاب گردان است ، از این رو حیات امت اسلامی و پایداری و بقای جامعه اسلامی متوقف بر حضور و وجود مقدس مقام عظمای ولایت است .

همانطوری که از بدو خلقت آدم تا روز رستاخیز و ختم دنیا ، کرة زمین حتی برای یک روز هم بدون دین خدا و بدون معلم و هادی و راهنما و رهبری که منصوب شده از طرف خالق جهان و جهانیان باشد باقی نمی ماند ، با التفات به فلسفة امامت و رهبری و حضور امام در بین مردم که دادگستری و اجرای عدالت و دفاع از مظلوم و رسوایی ظالم و هموار نمودن راه برای تکامل بشریت است ، قطعاً چنین جامعه ای بدون مخالف و بدون کسانی که با دین خدا و تفکرات توحیدی و در مجموع معنویات و اخلاقیات و شئونات انسانی سر ناسازگاری و جنگ و ستیز دارند نیز خالی نمی ماند .

تاریخ بشریت ثابت کرده که از روز ازل تا به امروز، موافق و مخالف و ظالم و مظلوم و حق و باطل وغنی وفقیر در کنار هم و یا در مقابل هم ؛ زیستی مسالمت آمیز یا تحمل اجباری همدیگر، یا همزیستی تواًم باجنگ وخون ریزی داشته اند ، که به نوعی از نظر تاریخ وتاریخ نویسان امری طبیعی بوده است.

از دوره رنسانس به بعد ، این زیست اجتماعی که با جمع ضدین همراه بوده ؛ شکل غیر طبیعی وغیر منطقی وغیر منصفانه ای به خود گرفت ، طوریکه معادلات چندین هزار ساله دنیا را به هم زد.
بعد از این دوره تاریخی ، با توجه به حاکمیت نظام های ضد توحیدی و به قدرت رسیدن مکاتب سیاسی شرک آلود مبتنی بر قانون یا نظام داروینی ، تلاش دین ستیزان برای تحریف و تخدیر دین و مکاتب الهی به طور مضاعفی گسترش پیدا کرد ، طوری که تمام غرب و شرق تحت ولایت و نفوذ نظام سوسیال دمکراسی غربی برای مبارزة ایدئولوژیکی و یا به تعبیری جنگ عقیدتی به منظور مبارزه با ادیان و مردم متدین ، خصوصاً بر علیه دین مبین اسلام ائتلاف نمودند و در این راه با هم بسیج شدند .

دشمنان ادیان ، تمام برنامه های بلند مدت خود را طوری تنظیم کردند که ، در هر نقطه ای از دنیا با هر نوع تفکر دینی یا فعالیت دینی مواجه شدند ، آن را تخطئه وتخریب نمایند و اجازة رشد و نمو را به هیچ گونه تفکر دینی که میل به فعالیت سیاسی و تشکیل حکومت را دارند ندهند، و برای ضمانت اجرایی این ائتلاف شوم ضدتوحیدی و ضدبشری ؛ تمام نهادهای قانونی بین المللی را نیز ، چه از راه تهدید و یا تطمیع اغفال و اجبار به همکاری با خود نمودند .

از آنجایی که دین ستیزان قدیم و جدید زنجیروار بهم متصل بوده و منبعد هم این اتصال برقرار خواهد بود و آنها هدف واحدی را دنبال می کنند و دارای منافع و مطامع مشترکی هستند ، اولین اقدام آنها علیه هر دینی در طول تاریخ بشریت ، این بوده که در مرحله اول آن دین را کاملاً بشناسند و با احکام سیاسی و عبادی و معاملاتی و اجتماعی و نظامی و اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی آن دین ، کاملاً آشنا شوند .

دومین اقدام دین ستیزان ، تلاش برای تحریف و تخدیر دین مورد نظرشان و بی خطر نمودن آن دین و جعل قسمتهایی از آن است ، طوری که از همان دین ، چیزی که مدافع و تأمین کنندة نیازمندیها و منافع خودشان باشند بسازند و به آن الحاق نمایند ، در دفاع از منافع خودشان سازند و یا چیزی از آن کسر کنند تا بتوانند در مواقع ضروری به آنها متمسک شوند .

بلائی که بر سر دین موسی کلیم الله و عیسی روح الله آمده حاصل تلاش چند هزار ساله همین دین ستیزان بوده که امروز برای مبتلا کردن دین اسلام به سرنوشت یهودیت و مسیحیت در مقابل اسلام صف آرایی نمودند .

تنها دینی که در این دنیای پرتلاطم و طوفان های بنیاد برانداز از هرگونه آسیبی نجات یافته و به حول قوه الهی و به پاس زحمات و تلاش علمای بزرگوار اسلام ، خصوصاً تلاش بی نظیر فقهای عظیم الشأن شیعه و حوزه های علمیه و پایبندی و پایداری امت مسلمان ، از تحریف و تغییر و جعل و حذف و اضافه مصون مانده دین مبین و پرفروغ و جاویدان اسلام ناب محمدی (ص) است .

از خرداد 1342 که نهضت اسلامی حضرت امام خمینی ،ره، بر علیه نظام دیکتاتوری و استبدادی پهلوی آغاز شد ، نظام لیبرال دمکراسی غرب که مبتنی بر مکتب کفرآلود اومانیسمی در تمام اروپای آن روز حکوکت می کرد ، با ائتلاف با دیگر نظامهای ضد توحیدی از قبیل ، سوسیال دمکراتها و سرمایه دارها و صهیونیسم غاصب ، نهایت تلاش خود را برای سرکوبی نهضت اسلامی حضرت امام به عمل آوردند .
آنقدر سلطنت پهلوی را تقویت نمودند که ژاندارم منطقه شد و ساواک را صرفاً برای مقابله با نهضت اسلامی تشکیل و به تمامی امکانات ضد اطلاعاتی و شکنجه سراهای مدرن تجهیز نمودند ، اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند .
چون حضرت امام (ره) ملت را به پیمودن راه فطرت خود دعوت کرده بود ، مردم با جان دل پذیرفتند و با اهداء خون خود ، نهضت را به پیروزی رساندند و دودمان پهلوی را در هم کوبیدند و شاه راه ، با آن همه سگ های آدم خواری که در ساواک داشت ، با خفت و خاری از کشور بیرون راندند.

بعد از سرنگونی وسقوط رژیم دژخیمان پهلوی ، ملت بزرگ وشجاع ایران اسلامی ، به حوا قوه الهی و با هدایتهای پیامبرگونه امام خود ، موفق شدند بزرگترین حامی و در واقع ارباب سلطنت پهلوی را ، یعنی آمریکای جهانخوار را نیز از کشورشان بیرون کنند ، و حکومت جمهوری اسلامی را در سایه امام زمان (عج) و تحت امر مقام ولایت فقیه تشکیل دهند و تا به امروز هم با اهداء خون خود از آن پاسداری نموده اند .
با پیروزی عزت مدارانه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ،ره، مکتب تشیع و اندیشه های ناب سیاسی شیعی جان تازه ای گرفت و جهان تشنه عدالت و انسانیت را عطرآگین نمود و نظریه امکان تشکیل حکومت دینی و امتزاج دین و حکومت را از قوه به فعل تبدیل نمود .
از آنجایی که انقلاب اسلامی ایران در جهان به نماد ظلم ستیزی و محروم نوازی و برقراری عدل و داد و الگوی حکومت دینی و دمکراسی دینی معروف شده ، بدیهی است که باید دشمنان قدر و بسیار خشمگین و کینه توزی داشته باشد .
همان طوری که قبلاً اشاره شد ، به دلیل غریب و جدید بودن مقوله ولایت فقیه در جهان سیاست و اینکه در تاریخ اسلام خصوصاً از زمان غیبت کبرای امام معصوم (ع) ، تشکیل حکومت اسلامی تحت امر ولایت فقیه در جهان اسلام بی سابقه بوده ، لذا 33 سال طول کشید تا دشمنان و سیلی خوردگان از انقلاب اسلامی بفهمند ، ولایت فقیه چیست و دارای چه شأن و منزلتی است .
33سال بطول انجامید تا دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی که در رأس آنها آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار دارند ، به راز پیروزی های پی در پی و عامل وحدت و انسجام ملت مسلمان ایران و شکست های خود پی ببرند .
33سال بطول انجامید تا فهمیدند که منظور خدا از « و اعتصمو به حبل الله جمیعاً ولاتفرقوا » در عصر ما ، ولایت فقیه است ، و تا زمانی که ملت مسلمان ایران به ولایت فقیه چنگ زده اند ، متفرق نمودن آنها محال است .
33سال بطول انجامید تا آمریکا و اسرائیل و انگلیس بفهمند که ، قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران و قدرت سخت افرازی آن متأثر از وجود مقدس ولایت فقیه است .
33سال طول کشید تا دشمنان فهمیدند ، ولایت فقیه بزرگترین دفع کننده تفکرات التقاطی و تنها مانع غیرقابل نفوذ بر سر راه ورود و حاکمیت نظام لیبرالیسمی و سکولاریسمی است .
طبیعی است که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از کشف چنین راز مهمی که به نوبه خود برای آنها بزرگترین دست آورد دشمنی سی سالة با انقلاب اسلامی محسوب می شود ، باید به فکر عبور از این مانع یا حذف و یا از میان برداشتن آن باشند .
آمریکا این کشف بزرگ را مدیون دولت نهم ورئیس جمهور ولایت مدار وامت ولایتمدارایران اسلامی است ، وگرنه خودش طی این 33 سال هیچ عُرضه ای نداشت ونتوانست به این مهم پی ببرد .
وعلت پی بردن به این راز نیز بخاطر این بوده که ، در جهار سال حکومت دولت نهم ، آمریکا واسرائیل وچند کشور غربی هم پیمان او ، به اندازه چندصد برابر 26 سال گذشته ، ایران وایرانیان ودولتمردان ایران را ؛ تهدید وتحریم وتخریب و و به خیال خودش تحقیر وتضعیف نمود ؛ اما دولت نهم ومردم ولایت مدار حامی دولت ، فقط بخاطر اینکه مطیع وحامی مقام معظم ولایت بودند ، تمام بلائیات آمریکائی وخطرات وسختی ها ی ناشی از آن را دفع ، ودهها برابر هشت دولت قبلی موفقیت بدست آوردند
به همین خاطر بوده وهست که ، آمریکا از ماجرای انرژی هسته ای ایران دست کشیده ودر برابر آن انعطاف نشان داده است ، چرا که به تازگی به وجود یک انرژی مافوق انرژی هسته ای در ایران پی برده که ؛ حتی مرحله فوق غنی سازی آن را هم پشت سر گذرانده اند ؛ واین انرژی تازه کشف شده توسط آمریکا ، چیزی نیست به جز انرژی ولائی که، در مبادلات سیاسی ایران با جهان ودر مقابل تهدیدات بیگانگان ومناقشات سیاسی داخلی ، دو صد چندان برابر انرژی هسته ای کارساز تر و تأثیر گذار تر بوده وقدرت بازدارندگی مضاعفی دارد .
تغییر مواضع آمریکا وشعاری که اوباما در ایام تبلیغات ریاست جمهوری در آمریکا ، راجع به تغییر می دادند ، فقط در این خصوص بوده که ، آمریکا اگر قبلاً در خصوص انرژی هسته ای با ایران در حال ستیز بوده ، دیگر موضوع هسته ای ایران برای آمریکا در اولویت اول مبارزه با ایران نیست ، وآمریکا از این بابت تغییر موضع داده ، وفعلاً آمریکا تمام هم وغم خود را متمرکز جدا نمودن ملت ایران از ولایت فقیه نموده است .
از زمان روی کار آمدن دولت اوباما تا به امروز ؛ این تغییر مواضع کاملاً ملموس ومحسوس بوده ، ونشانه های بارز آن را در ایام انتخابات 22 خرداد وحوادث پس ار آن ، زیاد دیده وشنیده شده ایم .
تردیدی وجود ندارد که دشمن بیگانه ای که هزاران هزار کیلومتر با خاک پاک ایران زمین فاصله دارد ، بدون کمک و یاری و حمایت و مساعدت عناصر داخلی ، نمی تواند در این راه به پیروزی برسد .
لذا ناچار است در بین اشخاص و گروهها و احزابی که با حاکمیت حکومت دینی و استقرار و تداوم نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه من باب مخالفت اشتراک نظر دارند ، تعدادی را به همکاری بطلبد و با آنها ائتلاف نماید .
البتّه همین وضعیت نیز درباره دشمنان داخلی نیز صادق است و آنها نیز بدون حمایت یک دشمن قدر خارجی ، نمی توانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند ، چه رسد به اینکه بخواهد به فکر پیروزی باشند.
آمریکا به خوبی می داند که خیلی عاجز و ناتوان تر از آن است که بتواند اسلام و جمهوری اسلامی را به سرنوشت دین یهود و مسیحیت مبتلا کند ، چرا که حکومت اسلامی ایران بزرگ پاسداری بنام ولایت فقیه دارد .
آمریکا و مزدوران داخلی اش به خوبی می دانند که، با جعل و ریا و تبرّج نمی توان به جنگ ولایت فقیه رفت ، و می دانند که ولایت فقیه را نمی توان فریب داد ، چرا که یکی از شرایط و ویژگی های ولایت فقیه ( شرایط عامه ) اعلمیت و افضلیت علمی و عقلی و صائب التدبیر بودن و قدرت تشخیص بسیار بالای اوست .
آنها به خوبی می دانند که ولایت فقیه در جایگاه مصدر حکومت و سیاست و در مقام و منزلتی که کلام او از قدرت و نفوذ کلام وحی ، برخوردار است و منشوراتش برای همه فصل الخطاب و الزام آور بوده و بهتر و بیشتر از هر کس نسبت به اوضاع و احوال داخلی و وضعیت جهان اسلام و اوضاع و احوال بین المللی و شرایط همسایگان آگاهی دارد و کاملاً با قوانین داخلی و بین المللی آشنا است و بهتر از هر کس قادر به تشخیص صلاح و مصلحت و خیر و شرّ جامعة تحت امر خود می باشد .
آمریکا و کسانی که در کارگاههای آموزشی آمریکایی و هلندی و انگلیسی و اسرائیلی ، آموزش براندازی و مدیریت انقلاب های مخملی و ترویج فساد و فحشاء را دیده اند به خوبی می دانند و به نفعشان است که بدانند ماجرای بنی ساعده دگربار تکرار نخواهد شد وبهتر است که ملت مسلمان ایران را به حال خود بگذاراند ؛ وگرنه هزینه خیلی گرانی باید بابت دشمنی با ولایت فقیه وامت ولایت مدار ایران بپردازند .

http://www.bibaknews.com/fa/news/74612/%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .