واکاوي انزواي آمريکا؟

سلام چرا رهبر انقلاب مي فرمايند آمريكا منزوي شده است ؟ در صورتي كه آمريكا همه جا دارد حرف آخر را مي زند و خيلي ها دارند با آمريكا همكاري مي كنند ؟ مثال هم بياوريد؟

n00233448-b.jpgپيرامون بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با انزواي آمريكا در جهان نكته مهم و قابل اين است كه اغلب افرادي كه در اين زمينه سوال و يا شبهه در ذهنشان ايجاد مي شود،توجه كامل و جامع به فرمايشات معظم له ندارند،در صورتي كه بيانات مقام معظم رهبر در موضوعات مختلف به ويژه در اين موضوع به خوبي مورد توجه و مطالعه قرار گيرد،در اين صورت خواهيم ديد كه چنين ادعايي به همراه دلايل متقن،مستندات و مصاديق روشني ارائه گرديده است.نكته ديگر اينكه علاوه بر ديدگاه و بيانات مقام معظم رهبري در اين خصوص، از سياستمداران و انديشمندان متعدد آمريكايي و غربي نيز ديدگاهي مبني بر انزواي آمريكا دارند. همچنين بايستي به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه انزواي آمريكا منافاتي با زورگويي ها و اعمال نفوذهاي كنوني ندارد. چرا كه اگرچه آمريكا در بين دولتها و يا نهادهاي بين المللي نفوذ و سلطه دارد و لكن در بين ملتهاي جهان محبوبيت نداشته و منزوي است. در ادامه جهت استحضار و اطلاع بخشهايي از بيانات مقام معظم رهبري و ديگر شخصيتها پيرامون انزواي آمريكا حضورتان تقديم مي شود: 1- « آمريكا با همه قدرت نمائي هايش، امروز در موضع ضعف است آمريكا با همه ي قدرت نمائي هايش، با همه ي هياهوها و جنجالهايش، امروز در موضع ضعف و موضع متزلزلي است. من نميخواهم به خبرهاي پشت پرده يا به چيزهاي ظاهري تمسك كنم؛ حساب من، يك حساب دو دو تا چهارتاست. ببينيد، رئيس جمهور كنوني آمريكا با شعار «تغيير» سر كار آمد. تغيير يعني چه؟ يعني وضعيتي داريم كه بسيار بد است، من ميخواهم آن وضعيت را تغيير بدهم. او با اين شعار آمد توي ميدان، مردم هم به خاطر شعار تغيير، به او رأي دادند؛ والّا مردمِ نژادپرست حاضر نبودند به يك فردي كه از نژاد سياه است، رأي بدهند؛ اما رأي دادند، به اميد تغيير. خب، اينكه شعار «تغيير» اينقدر در مردم اثر ميگذارد، نشان دهنده ي وضع بد فعلي است. يعني وضعي كه در هنگام نامزد رياست جمهوري شدن اين آقا بر آمريكا حاكم بوده است، به اعتراف مردم آمريكا، وضع بدي بوده است و او قول داد كه تغيير پيدا بشود. پس بدي مسلّم شد. ما نميخواهيم اين را بگوئيم؛ خود مردم آمريكا اعتراف كردند كه وضعشان بد است. خب، حالا اين آقا آمد سر كار؛ آيا تغيير ايجاد كرد؟ توانست تغيير بدهد؟ توانست آن وضع بد را عوض كند؟ امروز آمريكا پانزده هزار ميليارد دلار گرفتاري و بدهكاري دارد. اين بدهكاري ها از توليد ناخالص ملي شان يا بيشتر است يا برابر توليد ناخالص ملي اين كشور است؛ اين براي يك كشور، بدبختي و گرفتاري است. آن هم كه وضع سياسي شان است: مجبور شدند بدون دستاورد از عراق بيرون بيايند. در افغانستان روزبه روز وضعشان بدتر ميشود. در پاكستان كه يكي از كشورهاي همراه با آنها بود، روزبه روز بدنام تر ميشوند. در كشورهاي اسلامي، در مصر، در شمال آفريقا، در تونس، آمريكائي ها از آن هيمنه كاملاً ساقط شده اند. علاوه ي بر همه ي اينها، جنبش تسخير وال استريت در خود شهرهاي آمريكا به راه افتاده است. اين وضعيت، وضعيت خوبي است؟ اين حسابِ دو دو تا چهارتاست؛ اين حسابِ پيچيده اي نيست. تغيير را مردم آمريكا قبول كردند؛ يعني وضعيت كنوني بد است؛ آن وضعيت بد هم تا حالا تغيير پيدا نكرده است. بنابراين آمريكا گرفتار است.» «بيانات در حرم رضوي در آغاز سال ۹۱؛ 1391/01/01» 2- « آمريكاي امروز آمريكاي زمان ريگان نيست؛ اينها بمراتب عقب رفتند. در عراق وضعشان آنجوري شد؛ در افغانستان روزبه روز وضعشان بدتر شده است؛ در سياستهاي خاورميانه اي شان شكست خوردند؛ در جنگ سي وسه روزه، عاملشان كه رژيم صهيونيستي است، شكست خورد؛ در جنگ بيست و دو روزه، عاملشان كه رژيم صهيونيستي است، نتوانست در مقابل يك ميليون و اندي انسان بي دفاع كاري از پيش ببرد. اينها واقعيتهاي خيلي مهمي است. بنابراين اينها ضعيف شده اند. اينها نسبت به بيست سال قبل و سي سال قبل بمراتب ضعيف ترند. اين هم يك واقعيت ديگر است. يك واقعيت ديگر اين است كه رژيمهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي درگير بحرانند؛ همين چند دولت غربي، خودشان و اطرافيانشان دچار بحرانند. با اين بحران اقتصادي اي كه در اروپا وجود دارد، اتحاد اروپا جداً در تهديد است، يورو جداً مورد تهديد است. آمريكا هم به نحو ديگري؛ كسري بودجه ي فراوان، قرض فراوان، فشار مردم، حركت ضد وال استريت، حركت - به قول خودشان - نود و نُه درصدي. اينها حوادث مهمي است. البته وضع اروپا از آمريكا بدتر است؛ چند دولتشان سقوط كردند. الان در چندين كشور اروپائي بي ثباتي وجود دارد.» «بيانات در ديدار كارگزاران نظام؛ 1391/05/03» 3- « يكي ديگر از نشانه هاي اين تحول اساسي اي كه در نقشه ي دنيا انسان احساس ميكند، افول وجهه ي آمريكاست. آمريكا به عنوان قدرت اولِ ثروت و علم و فناوري و نظامي دنيا، چندين دهه با وجهه زندگي كرد؛ كه همين وجهه موجب شد نفوذ پيدا كند. در دهه هاي اولِ نيمه ي دوم قرن بيستم، اين وجهه در اوج بود. در ايران خود ما همين جور بود؛ دولت ملي اي مثل دولت مصدق كه از زير بار انگليس ميگريخت، به دامن آمريكا پناه ميبرد؛ اين وجهه بود. در همه ي دنيا يك چنين حالتي بود. امروز اين وجهه به طور كامل از بين رفته است؛ يعني آمريكا به عنوان يك متهم در دنيا مطرح است. دولت آمريكا در هيچ كشوري، ميان هيچ ملتي، يك وجهه ي عمومي ندارد. «مرگ بر آمريكا» ديگر جزو شعارهاي اختصاصي ملت ايران نيست؛ در بسياري از كشورها گفته ميشود. يك دولتِ طرفدار ظلم، طرفدار جنگ، طرفدار انباشت تسليحات، طرفدار سلطه ي بر ملتها، طرفدار زورگوئي، دخالت در همه جا، يك چنين عنواني پيدا كرده؛ اين هم يكي از نشانه هاست؛ بنابراين تحول در سطح جهان، يك امر قطعي است. «بيانات در ديدار كارگزاران نظام؛ 1391/05/03» 4- «آمريكا در اين سي سال، بيش از سي رتبه از لحاظ اقتدار و وجاهت جهاني سقوط كرده كشور به رغم دشمن، از همه ي ابعاد پيشرفت كرد و آباد شد. كشوري كه قرنهاي متمادي به حكومت فردي عادت كرده بود، به حكومت استبدادي عادت كرده بود، يكي از بهترين مردم سالاري ها در اين كشور رشد پيدا كرد؛ در حضور هنگام انتخابات، در حضور در مسائل عمومي و مشاركتهاي عمومي. اين همان انقلابي است كه آمريكائي ها ميخواستند نباشد، ميخواستند نابود شود، ميخواستند ضعيف شود، به خودشان وعده ميدادند كه تا چند ماه ديگر از بين خواهد رفت. آمريكائي ها به اين نوكرهاي مستبدِ منطقه اي شان هي دلخوشي ميدادند كه تا چند وقت ديگر صبر كنيد، انقلاب از بين ميرود و نابود ميشود! انقلاب روزبه روز بحمداللّه رشد كرده. اين، اين طرف قضيه است. آن طرف قضيه، دولتمردان آمريكا هستند؛ دولت مستكبر آمريكاست. در دنيا هيچ كس نيست كه شك داشته باشد در اين كه آمريكا در اين سي سال، بيش از سي رتبه از لحاظ اقتدار و وجاهت جهاني سقوط كرده؛ همه اين را مي بينند و ميدانند؛ خود آمريكائي ها هم به همين اقرار ميكنند. همين سياستمداران قديمي كهنه كارِ آمريكائي، دولتها و دولتمردان فعلي را - كه بايد گفت دولتمردان و دولتزنان (!) فعلي را - مسخره ميكنند كه شما آمريكا را از آنجا رسانديد به اينجا. راست هم ميگويند؛ آمريكا سقوط كرده. امروز هيچ دولتي در دنيا به قدر دولت آمريكا منفور نيست. اگر امروز دولتهاي منطقه ي ما و دولتهاي ديگر جرأت كنند و يك روزي را به عنوان روز برائت و نفرت از دولت آمريكا معين كنند و به مردم بگويند در اين روز بيائيد راهپيمائي كنيد، بزرگترين راهپيمائي تاريخ در دنيا اتفاق خواهد افتاد! اين از موقعيت آبروئي آمريكا.» «بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان؛ 1391/08/10» 5- «ميگويند ميخواهيم ايران را منزوي كنيم؛ اما خودشان منزوي شدند. امروز در ميان ملتها، هيچ دولتي در دنيا به قدر آمريكا منفور نيست. امروز آمريكا منفورترين دولتها و رژيمها در چشم ملتهاي منطقه است. شما منزوي هستيد كه منفوريد. رئيس جمهور آمريكا دو سال قبل به مصر رفت تا يك مقدار تملق اسلام و مسلمانها بكند، بلكه بتواند افكار عمومي دنياي اسلام را به خودش متوجه و منعطف كند. نتيجه چه شد؟ يك اقليت كوچك - يعني گروه حاكم؛ همين حسني مبارك معزولِ بركنار شده - طرفداري كردند، اما عموم ملت مصر و عموم ملتهاي منطقه فريب اين ظاهرسازي را نخوردند. امروز شما مي‌بينيد شعار ضد آمريكا در همان كشورها برپاست. رئيس جمهور آمريكا به كشور افغانستان - كه كشور تحت اشغال آنهاست و صد و چند ده هزار نيروي آمريكائي و ناتو در افغانستان هستند - سفر ميكند، اما جرأت نميكند از پايگاه بگرام، كه پايگاه آمريكائي است، خارج شود؛ با هيچكدام از رجال سياسي افغانستان در كابل و غير كابل نتوانست ملاقات كند؛ رفت به پايگاه، از پايگاه آمد بيرون! شما از اكثريت مردم ميترسيد، از اكثريت ملتها ميترسيد. امروز شما از اكثريت ملت خودتان در آمريكا هم ميترسيد؛ نشانه‌اش اين حركت و جنبش وال استريت است كه به نيويورك محصور نماند؛ در شهرهاي متعدد ديگر در آمريكا مردم اظهار نفرت ميكنند. پس شما منزوي هستيد. ...شما سران رژيم ايالات متحده‌ي آمريكا، كه در عراق منفوريد، در افغانستان منفوريد، در مصر منفوريد، در تونسِ بعد از انقلاب منفوريد، در ليبي كه نيروهاي نظامي وارد كرديد و تحرك نظامي داريد، منفوريد؛ حتّي در اروپا منفوريد.» (1390/07/23بيانات در اجتماع مردم گيلان‌غرب) 6- «اسكات بنيت»، افسر سابق آمريكايي متخصص در امور جنگ رواني و تحليلگر امور ضد تروريستي در پاسخ به سوالي درباره سخنان «جان كري» وزير خارجه آمريكا و ستودن نقش ايران در نبرد عليه داعش در عراق گفت: «سخنان جان كري اشاره قدرتمندي مبني بر اين است كه آمريكا خود را با انزواي رو به افزايشي در اتحاد با متحدانش مواجه مي‌بيند و پي مي‌برد كشورهاي جهان به سرعت در حال متوجه شدن اين امر هستند كه آمريكا واقعا در بسياري از اين نابهنجاري‌‌ها و اخلال‌ها سرمايه گذاري كرده و مسئول است.(16 تير 1395، مشرق) 7- سناتور ميچ مك كانل، رهبر اكثريت سناي آمريكا سياست خارجي باراك اوباما رئيس جمهور امريكا را «ديوانه كننده» خوانده وآن را نشان دهنده « به انزوا كشيده شدن آمريكا در جهان» مي داند. وي سياست خارجي اوباما را ناشي از « سقوط واقعي سياست خارجي امريكا در عرصه بين‌المللي مي داند.»(20 مهر 1394، به نقل از ديده بان) 8- در مساله برجام افرادي مثل جان كري و و وندي شرمن اعترافات مهمي داشته‌اند كه دال بر عقب نشيني و شكست آمريكا مي باشد: الف: آنها اعتراف كرده‌اند كه تحريم‌هاي گذشته و توسعه تحريم عليه ايران و ايراني بي‌اثر است و اثر معكوس دارد. ب: اعتراف كردند كه گزينه نظامي در قبال ايران امروز و با لحاظ شرايط نظامي ايران امكان‌پذير نيست و اهدافشان را تأمين نخواهد كرد. ج: عتراف كردند كه اتحادي كه آمريكا براي مقابله با ايران در ميان هم‌پيمانان اروپايي و با تلاش فراوان تدارك ديده در شرف از هم پاشيدگي است و آنها نمي‌توانند اين وحدت عملي و فكري را پيگيري كنند. د: اعتراف كردند كه همه اقدامات آمريكايي‌ها در جهت تحريم ايران باعث شد كه ايران ادامه برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي خود را در قالب گسترش همكاري‌ها با 2كشور چين و روسيه ادامه دهد.(7 شهريور 1394، سايت همشهري آنلاين) همچنين براي پيگيري تحولات آمريكا مي توانيد سايت زير را مورد مطالعه قرار دهيد: سايت مطالعات آمريكا ، http://www.asipress.ir/

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .