هويت سپاه، هويت پاسداري است

برخي تصور مي كنند كه سپاه يك مجموعه صرفاً نظامي و شبيه ارتش جمهوري اسلامي ايران است. طبق همين تصور نادرست از ماهيت سپاه، حتي برخي از سردلسوزي مي گويند، آيا داشتن دو تشكيلات نظامي موازي درست است؟ بهتر نيست با گذشت زمان از اول انقلاب و تثبيت نظام، اكنون اين دو تشكيلات نظامي با هم ادغام شوند! اين نوع نگرش و قضاوت در خصوص ارتش و سپاه، نشان مي دهد كه ...
فرا رسيدن سوم شعبان المعظم، سالروز ولادت بزرگ پاسدار اسلام، حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و روز پاسدار، بر تمامي سبزپوشان سپاه مبارك باد. سوم شعبان و روز پاسدار، فرصتي مغتنم است براي اينكه هويت واقعي سپاه پاسداران بار ديگر مورد واكاوي قرار گيرد و مردم و به ويژه نسل جوان با اين نهاد انقلابي و اسلامي، بيش از پيش آشنا شوند. اهميت توجه به اين موضوع در مقطع فعلي بيش از مقاطع پيشين است، چرا كه طي يكي- دو سال گذشته، تهاجم عليه سپاه پاسداران در قالب پروژه سپاه هراسي به شكل بي سابقه اي افزايش يافت و به اوج رسيد. دلايل تهاجم عليه سپاه از سوي دشمنان خارجي و معاندان، مخالفان و منحرفان داخلي براي آگاهان به مسائل انقلاب و نظام اسلامي روشن است. اگر نبود نقش تعيين كننده سپاه در خنثي سازي توطئه هاي سال هاي اول انقلاب از قبيل غائله هاي تجزيه طلبي در مناطق قوميتي، تروريسم داخلي، غائله بني صدر و كودتاهاي پي درپي، سپاه اينگونه مورد هجوم قرار نمي گرفت. اگر نبود نقش سپاه و بسيج در تبديل جنگ تحميلي به دفاع مقدس و ناكام گذاشتن متجاوزان به ايران اسلامي، سپاه اينگونه مورد تهاجم قرار نمي گرفت. اگر نبود نقش سپاه در شكست طرح ها، سياست ها و برنامه هاي آمريكا در خاورميانه و از جمله در عراق، افغانستان، لبنان و سرزمين هاي اشغالي، سپاه اينگونه مورد تهاجم قرار نمي گرفت. اگر نبود نقش مهم و تأثيرگذار سپاه در امر سازندگي كشور و پيشبرد پروژه هاي ملي در راستاي خنثي سازي توطئه تحريم هاي اقتصادي كشور، سپاه اينگونه مورد خشم و غضب خارجي ها قرار نمي گرفت. اگر نبود نقش سپاه در خنثي سازي جنگ نرم، فتنه 88 و افشاي ماهيت واقعي فتنه گران و منحرفان از خط اصيل انقلاب اسلامي، امروز اينگونه مورد هجوم واقع نمي شد. بنابراين، اگر اكنون در دهه چهارم انقلاب قرار داريم و جمهوري اسلامي با اقتداري شگفت انگيز و روزافزون، ضمن تأمين عزت ملي براي مردم ايران در حوزه هاي گوناگون در حال پيشرفت است، اين موقعيت كفايت مي كند تا بگوييم، سپاه پاسداران به رسالت خود و به وظايف و مأموريت هايش به خوبي عمل كرده كه ما در اين نقطه قرار داريم.

آنچه در اين نوشتار مدنظر است، مروري بر كارنامه و عملكرد سپاه طي 33 سال گذشته نيست، اين نوشتار به دنبال آن است تا به اجمال، هويت سپاه را واكاوي كند. بازشناسي هويت سپاه از اين جهت مهم است كه برخي از دوستان جاهل در داخل، بدون توجه به اين ماهيت، برخي از كاركردها و رويكردهاي سپاه را، برخلاف قانون يا وصاياي امام(ره) دانسته و بر همين اساس، سپاه را مورد هجوم قرار مي دهند. كما اينكه در دوره موسوم به اصلاحات، مدعيان اصلاحات وقتي كه براي پياده سازي پروژه هاي ساختارشكنانه خود، با مانع محكم و تسخيرناپذير سپاه و بسيج مواجه شدند، سپاه را به باد انتقاد گرفته و اين نهاد انقلابي را به ورود در مسائل سياسي و انجام رفتارهاي باندي و جناحي متهم ساختند. جالب اينكه در آن دوران، كساني سپاه را اينگونه متهم ساخته و مي گفتند سپاه از خط حضرت امام(ره) عدول كرده كه در همان دوران، به دنبال براندازي خاموش نظام بوده و در فتنه 88 دستان خيانتكارشان براي امت حزب الله وفادار به امام(ره) باز شد. نظر به اينكه اين قبيل تهاجمات در داخل كشور هر از چندي از سوي معاندان، مخالفان و منحرفان عليه سپاه تدارك ديده مي شود، شفاف سازي ماهيت سپاه و هويت آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است.بر اساس القائات دشمنان خارجي و تمامي جريان هاي غيرهمسو با انقلاب اسلامي و نظام ولايي، برخي تصور مي كنند كه سپاه يك مجموعه صرفاً نظامي و شبيه ارتش جمهوري اسلامي ايران است. طبق همين تصور نادرست از ماهيت سپاه، حتي برخي از سردلسوزي مي گويند، آيا داشتن دو تشكيلات نظامي موازي درست است؟ بهتر نيست با گذشت زمان از اول انقلاب و تثبيت نظام، اكنون اين دو تشكيلات نظامي با هم ادغام شوند! اين نوع نگرش و قضاوت در خصوص ارتش و سپاه، نشان مي دهد كه براي برخي، ماهيت متفاوت سپاه از ارتش كاملاً روشن نشده است. البته جريان هاي ضدانقلابي، مخالفان و منحرفان حمله كننده به سپاه، عمدتاً متوجه ماهيت سپاه هستند، لكن براي ايجاد بدبيني نسبت به عملكردهاي سپاه در جامعه، اين ماهيت را ناديده انگاشته و سعي مي كنند در تصويرپردازي ها از سپاه، اين نهاد انقلابي را صرفاً يك مجموعه نظامي معرفي كرده، تا از اين منظر، برخي از رويكردها و عملكردهايش را زير سوال ببرند.

هويت واقعي سپاه چيست و اين نهاد انقلابي از چه ماهيتي برخوردار است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به فلسفه وجودي سپاه توجه و رسالت آن را بازشناسي كرد. سپاه پاسداران، براي پاسداري از انقلاب اسلامي، از ابتداي تشكيل، يك نهاد سياسي، نظامي و فرهنگي بوده و با همين نگرش با اصل 150 قانون اساسي رسميت يافته است. اساسنامه سپاه نيز بر همين اساس در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و مأموريت هاي آن تعريف شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پيش از آنكه يك سازمان باشد، يك نهاد است و بر اساس همين ويژگي نهادي اش، در هر زمان و در هر مكان، هر نوع اقدام لازم با هر نوع ماهيت و جهتي را كه ضرورت داشته باشد، بايد براي حفظ انقلاب و پيشبرد آن انجام دهد. سپاه صرفاً ماهيتي نظامي ندارد كه فقط بخواهد با تهديدات نظامي مقابله كرده و به اقدامات مسلحانه عليه نظام اسلامي پاسخ دهد. سپاه هر لحظه بايد آمادگي داشته باشد تا به انواع تهديدات سخت، نيمه سخت و نرم پاسخگو باشد. در كنار اين مهم، كمك به عمق بخشي داخلي و خارجي از ديگر مأموريت هاي سپاه پاسداران به حساب مي آيد. سپاه نقش مهمي را در پيشبرد اهداف انقلاب بر عهده دارد. سپاه بايد از هر نوع انحرافي در مسير انقلاب جلوگيري كند. سپاه بايد با توطئه هاي داخلي و خارجي و هر نوع فتنه و از سوي هر كس در شرايط لازم برخورد كند. اگر سپاه غير از اين باشد و غير از اين عمل كند، آنگاه سپاه، پاسدار انقلاب اسلامي نخواهد بود. براي فهم دقيق تر از هويت سپاه، سخنان رهبر فرزانه انقلاب، مقام معظم فرماندهي كل قوا در اين خصوص بسيار راه گشا است. معظم له در سال گذشته و به مناسبت سوم شعبان(روز پاسدار)، در بيانات شان در ديدار با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران، هويت سپاه را اينگونه تشريح و تبيين فرمودند: «... امروز من عرض كنم هويت سپاه كه هويت پاسداري است، به معناي يك مفهوم محافظه كارانه تلقي نشود. پاسداري يعني نگه داشتن، حفظ كردن. اين حفظ كردن را مي توان با يك تفسير محافظه كارانه معنا كرد. يعني بگوييم وضع موجود انقلاب را حفظ كنيم؛ من اين را نمي گويم. حفظ انقلاب به معناي حفظ وضع موجود نيست، چرا؟ چون انقلاب در ذات خود يك حركت پيش رونده است، آن هم پيشرفت پرشتاب. به كجا؟ به سمت هدف هاي ترسيم شده. هدف ها عوض نمي شوند. اين اصول و ارزش هايي كه بر روي آن بايستي ايستادگي كرد و براي آن جان داد، اصول و ارزش هايي هستند كه در اهداف، مشخص شده اند. هدف نهايي، تعالي و تكامل و قرب الهي است. هدف پايين تر از آن، انسان سازي است؛ هدف پايين تر از آن ايجاد جامعه اسلامي است، با همه مشخصات و آثار كه استقرار عدالت در آن باشد، توحيد باشد، معنويت باشد. اينها اهداف هستند. اين اهداف عوض شدني نيستند؛ ... در اين جهت. انقلاب پيش رونده و پيش برنده است. حفظ انقلاب يعني حفظ همين حالت پيش روندگي و پيش برندگي. پاسداري از انقلاب، به اين معناست.»تأمل در اين بيانات كه براي سپاه در حكم تدابير قلمداد مي شود، به خوبي نشان مي دهد كه سپاه پاسداران چه مجموعه اي از فعاليت ها را در حوزه هاي گوناگون اعم از سياسي، نظامي، فرهنگي، امنيتي، اقتصادي و ... بايد انجام دهد تا بتوان به آن سپاه گفت. سپاه بايد سپاه باشد و سپاه آنگاه سپاه خواهد بود كه به هويت خود كه هويت پاسداري است، توجه كند.

هويت سپاه، هويت پاسداري است/دكتر يدالله جواني/ پایگاه بصیرت/91/03/30

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .