نظم سياسي؟

نظم سياسي و مفهوم ان را توضيح دهيد؟

تجزيه و تحليل مفاهيم علوم سياسي، به منظور آشكار نمودن معاني و كاربرد هاي خاص و متفاوت آنها در هر زمينه و متن علمي، همواره از ارزش آموزشي قابل ملاحظه اي برخوردار است. اما مشكل و بلكه معضلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مفاهيم مندرج در سوال و مفاهيم مشابه اجتماعي و سياسي؛ دچار آشفتگي مفهوم مي باشند. بخشي از اين آشفتگي مفهوم به ذات و كنه مفاهيم اينچنيني باز مي گردد كه به خاطر ماهيت انساني – اجتماعي شان، تعريف و اندراج آنها در ذيل مختصات معين و مشخص بسيار سخت مي نمايد و بخشي ديگر از اين آشفتگي مفاهيم به ويژه مفاهيم سياسي علت بومي داشته و به ويژگي هاي خاص علوم سياسي، فقر منابع اصلي، معضل ترجمه، جعل اصطلاح، كاركرد ناقص مراجع ذيصلاح، معاصر بودن اين مفاهيم و كژتابي آنها بازمي گردد. به جرات مي توان مفاهيم سياسي اي مانند : سياست، علوم سياسي، فلسفه سياسي، كلام سياسي، فلسفه علم سياست، دولت، مشروعيت، نظام سياسي، نظم سياسي، ايدئولوژي، مردم سالاري و ... را جزو مفاهيم سياسي اي برشمرد كه دچار آشفتگي معنايي هستند و تبيين حدود و ثغور آنها به صورت جامع و كامل امري سهل و ممتنع مي باشد. امروزه بسياري از نظريه پردازان استدلال مي كنند مفاهيم اينچنيني ذاتا مناقشه برانگيزند و كاربرد چنين مفاهيمي در هر نوشته علمي به نحو اجتناب ناپذيري ، متضمن مناقشه و مشاجره بي پايان درباره مصاديق آنهاست بدين لحاظ كه حتي معيار ها و ضوابط كاربرد اين مفاهيم نيز ، به طور شگفت آوري مورد مناقشه است. بعد از اين توضيح مختصر و اجمالي پيرامون تعريف مفهوم نظم سياسي گفتني است: نظم سياسي اغلب معادل نظام سياسي و يا ساختار سياسي مي باشد كه منظور از آن، دولت و حكومت است. دولت به معناي عام سازمان قدرت به حساب مي آيد. اين سازمان تشكيل شده است از افراد، كه معمولا با عنوان حاكمان و رهبران از آنها ياد مي كنيم و نهاد ها كه هر كدام كارويژه هاي تعريف شده مربوط به خودشان را انجام مي دهند. ( كتاب درآمدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني، دكتر نجف لك زايي، ص 130 – 131 ، انشارات بوستان كتاب، قم، 1387) در توضيح ديگر منظور از آن مجموعه اي از افراد و نهاد ها كه قوانين فائقه در يك جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتري كه در اختيار دارند، اجرا مي كنند. نظام هاي سياسي علي رغم تفاوت هايشان ، ويژگي هاي مشتركي نيز دارند. ويژگي هاي مهم نظام سياسي يا همان دولت به معناي عام از اين قرار است: 1 : داراي اقتدار عام و فراگير هستند 2 : قوانين آنها آمرانه و حاكم بر ديگر وقررات و قوانين در هر جامعه است 3 : كاربرد مشروع قدرت منحصرا در اختيار آنهاست 4 : استمرار نظام سياسي و دولت عضويت غير ارادي افراد در آن( كتاب نظام سياسي و دولت در اسلام، دكتر داوود فيرحي، ص 7 – 12 ، انتشارات سمت، 1386) البته در مواردي نيز نظم سياسي جدا از نظام سياسي ملاحظه مي شود كه در اين موارد نظم سياسي محصول نظان سياسي و يا حتي جدا از نظام سياسي منظور مي گردد. براي مطالعه بيشتر مي توانيد به منابع ذيل مراجعه نماييد: 1. نظام سياسي و دولت در اسلام، دكتر داوود فيرحي، ص 7 – 12 ، انتشارات سمت، 1386) 2. درآمدي بر جامعه شناسي سياسي، دكتر احمد نقيب زاده، ص 165 - 169 انتشارات سمت، تهران، 1387) 3. روش شناسي علوم سياسي، دكتر سيد صادق حقيقت، انتشارات دانشگاه مفيد، 1387

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .