-سيره امام علي(ع)-استقبال از مسئولان-

استقبال از مقام معظم رهبری در سفر به استان های مختلف چگونه با سیره امام علی (علیه السلام ) و برخورد با چنین شیوهای در نهج البلاغه سازگار است ؟

در نهج البلاغه و كتاب‏هاي روايي ديگر (بحار ج 32 ص 397) آمده است: وقتي اميرالمومنين(ع) وارد شهر انبار شدند روساي آن شهر پياده و به سرعت در مقابل آن حضرت مي‏دويدند. وقتي حضرت از سبب كار آنان سوال كرد گفتند: رسم ما با حاكمان خود اين چنين است. حضرت به شدت آنان را از اين كار نهي فرمودند. اگر در زمان ما نيز اين چنين كاري رخ بدهد مسلما با اين نهي سازگار نيست؛ يعني آنچه كه موجب غرور سردمداران شود و آنان را مغرور سازد و ... ولي اين نكته را نيز نمي‏توان از نظر دور داشت كه در زمان حاضر مراسم استقبال به يك مساله سياسي اجتماعي و تبليغي تبديل شده است. حضرت علي (ع) هم از استقبال نهي نكردند؛ بلكه از دويدن مقابل حضرت و آنچه كه با ياد شاهان مي‏كردند نهي فرمودند. بنابراين حرف استقبال كاري شايسته است البته برخي كارهايي كه دانسته يا نادانسته برخي انجام مي‏دهند شايسته نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/1144)