من انقلابي ام؟

منظور مقام معظم رهبري از جمله ي من انقلابي ام چيست؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز ، تعبيري كه شما به نقل از مقام معظم رهبري مطرح كرده ايد در واقع بخشي از فرمايشات معظم له در ديدار با فرماندهان و جمعي از كاركنان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در 19 بهمن سال 1391 مي باشد كه در آن چنين مي فرمايند : « من ديپلمات نيستم، من انقلابيام، حرف را صريح و صادقانه ميگويم. ديپلمات يك كلمه‌اي را ميگويد، معناي ديگري را اراده ميكند. ما صريح و صادقانه حرف خودمان را ميزنيم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را ميزنيم.» ، در اين ديدار مقام معظم رهبري ضمن اشاره به پرونده هسته اي كشورمان و عهد شكني هاي آمريكايي ها ، عدم صداقت اين كشور را مورد بحث و بررسي قرار داده و نداشتن حسن نيت در طرف آمريكايي و حركت هاي حيله گرانه آنها را گوشزد نمود و در ادامه به منظور بيان تفاوت ديدگاهي كه از جانب رهبر انقلاب اسلامي ايران ارائه مي شود و ديدگاه هايي كه از جانب آمريكايي ها مطرح مي شود اعلام نمود كه با توجه به اينكه ايشان ديپلمات نيست بلكه ماهيت انقلابي ايشان بر ماهيت ديپلماتيك ايشان غلبه دارد ، لذا سخناني هم كه بيان مي كند عين واقعيت است ، اين در حالي است كه خاصيت فضاي ديپلماتيك به تبع آموزه هاي ماكياوليستي اين است كه معمولا تلاش مي شود تا بسياري از واقعيت ها يا مطرح نشود و يا در لفافه به گونه اي مطرح شود كه همواره امكان بهره برداري از آن به نفع خود باشد و به همين دليل نمي توان به رفتارهاي ديپلماتيك چندان اعتمادي نمود ، اين در حالي است كه خصلت اصلي يك فرد انقلابي مسلمان ، صراحت لهجه از يك سو و صداقت او از سوي ديگر است ، چرا كه يك انسان انقلابي ، هرگز اسير ملاحظه كاري هاي بيهوده امثال ديپلمات ها نمي شود ، چرا كه افق فرد انقلابي مسلمان وسيع تر از افق محدودي است كه ديپلمات ها براي خود ترسيم كرده و در نهايت اسير ملاحظات بي مورد مي شوند ، به گونه اي كه صراحت لازم براي بيان مواضع و ديدگاه هاي خود را نداشته و در صورت كوچكترين تهديد و فشاري منفعل تر از فرد انقلابي عمل مي كنند . در واقع راز تفاوت فرد انقلابي و ديپلمات به ويژگي هاي فرد انقلابي و نيز حركت هاي انقلابي باز مي گردد كه ما در پايان اين سوال به بخش هايي از اين ويژگي ها اشاره مي كنيم : 1. شكننده سلطه‌هاي سياسي، اقتصادي و فكري؛ از ويژگي‌هاي حركت انقلابي اين است كه توانسته سلطه و اتوريته تحكّم‌آميز غربى را بشكند و خود را از سيطره اين سلطه در بخش‌هاي مختلف برهاند. 2. دوري از انزوا و گوشه نشيني؛ از ديگر شاخصه‌هاي حركت انقلابي، در صحنه بودن است. نمى‌شود صورت مسأله را پاك كرد و رفت يك گوشه نشست. بعضى افراد مى‌خواهند صورت مسأله را پاك كنند. حاشيه‌نشين شدن نيروهاي انقلابي، به حذف شدن آن‌ها مى‌انجامد. عدم حضور در جريانات اجتماع و سياست و مسائل چالشى، بتدريج به حاشيه رفتن و فراموش شدن و منزوى شدن مى‌انجامد. لذا انقلابي كسي خواهد بود كه هميشه در متن حوادث حضور داشته باشد. 3. فعال و داراي هويت مستقل در برابر ديگران؛ يك فرد انقلابي، و يك حركت انقلابي بايد هويتي مستقل داشته باشد، تا بتواند نسبت خود را با ديگران به خوبي مشخص كند. و بر اساس اين هويت مستقل، همواره در برابر ديگران و مسائلي كه به وجود مي‌آيد، فعال باشد. عدم وجود اين هويت مستقل به وابستگي و منفعل بودن در برابر ديگران خواهد انجاميد. 4. مردمي بودن و دغدغه مردم داشتن؛ ديگر شاخصه حركت انقلابي مردمي بودن آن است و اين‌كه حركت بر دوش توده‌هاي مردمي است. حركت انقلابي و انقلابيون يك جزيره تك‌افتاده و دور در ميان اقيانوس مردم نبايد باشند. و بايستي به فرهنگ عمومى، به ايمان عمومى، به باورهاى عمومى و به دلبستگي‌هاى مردمى پايبند و استوار باشد. 5. اعتلاطلب؛ اين شاخصه‌ها شايد به عنوان يكي از مهمترين شاخصه‌هاي حركت انقلابي است. يعني همواره اهداف و آرمان‌هاي يك حركت انقلابي، اهداف و آرمان‌هاي متعالي است و به دنبال است جامعه را از وضع موجود خود به وضعي متعالي و پيشرفته از جنبه‌هاي مختلف برساند. هرگز يك حركت انقلابي نبايستي به محافظه‌كارى و اكتفا به آنچه امروز از فكر و فرهنگ و معرفت در دست دارد روي آورد. انقلابي بايد دائم نردبان تعالى را طى كند و پيش برود. اعتقاد مقام معظم رهبري بر اين است كه؛ محافظه‌كارى و اكتفاى به آنچه كه داريم و نداشتن همت و بلندپروازى در همه زمينه‌هاى فكر و فرهنگ، قتلگاه انقلاب است. انقلاب اساساً يعنى گام بلند، كه پشت سرش بايد گام‌هاى بلند ديگرى برداشته شود. 6. اصلاح گر؛ اصلاح‌طلبى جزو ذات انقلاب است. اصلاً انقلاب، يعنى يك حركت بزرگ و رو به جلو، كه اين حركت هرگز ايستايى ندارد و به طور دائم پيشرونده است. اين پيشروندگى يعنى همان اصلاح‌طلبى و به دنبال اصلاح بودن در مسير تعالي. 7. پايبندي به اصول و ايده‌هاي ديني و اسلامي انقلاب و آرمان هاي معمار كبير آن امام خميني(ره)؛ با توجه به اين‌كه در قسمت‌هاي قبلي اشاره شد كه آرمان‌هاي انقلاب آرمان‌هايي متعالي است. بنابر اين حركت انقلابي اگر بخواهد دائم و پايدار باشد، بايستي هماره خود را به آن آرمان‌ها و ايده‌ها پايبند بداند. ايده ها و آرمان هايي كه رهبر عظيم اين انقلاب امام بزرگوار ترسيم كرده و بر مبناي آن نظام اسلامي مستقر گرديد. اگر ايده‌هاى يك انقلاب در نسل‌هاي متوالي بتواند خود را به خاطر اصالت و منطق دورني‌اش، قانع كند، آن انقلاب عمر ابدى خواهد داشت. ايده‌هاى انقلاب اسلامى، ايده‌هايى هستند كه عمر ابدي دارند. عدالتخواهى، آزادى‌خواهى و استقلال‌خواهى هيچ وقت كهنه نمى‌شود؛ مبارزه با دخالت بيگانگان هيچ وقت كهنه نمى‌شود. اينها ايده‌هايى است كه هميشه براى حركت‌هاي انقلابي جاذبه دارد و پايبندي مي‌آورد. 8. مسئول و خستگي‌ناپذير؛ يك حركت انقلابي نبايستي از ميدان كار و تلاش و حركت، عقب بكشد. همواره بايستي خود را در برار مسائل مسئول بداند و به آن‌چه در دوراني انجام داده است، اكتفا نكند. انقلابي در برابر ميدان خطر و دردسر و آن‌جايى كه حتي ممكن است اتهاماتي را نيز به او منتسب كنند بايستي خود را مسئول دانسته و در اين مسير خسته‌ناپذير باشد. انقلابى حتّى اگر هيچكاره هم باشد، خودش را مسؤولترين افراد مى‌داند و وارد ميدان مى‌شود. 9. از خودگذشتگي در رسيدن به آرمان ها؛ انقلابي بايستي حاضر باشد در مواقع لازم، حتي آبرويش را هم خرج كند و آن‌جايى كه فكر مى‌كند وجودش مى‌تواند كمكى باشد، با همه وجود حضور داشته باشد. 10. پايداري در انقلابي بودن در همه زمينه ها به خصوص علم و فناوري (جنبش نرم افزاري)؛ حركت انقلابي، حركتي تك بعدي و صرفاً سياسي نيست. حركت انقلابي حركتي است كه خود را در تمامي زمينه‌ها و ابعاد نشان مي‌دهد. در فرهنگ،‌ در اقتصاد، در سياست، و مهمتر از همه در علم و پژوهش. اين همان مطلبي است كه در بيانات مقام معظم رهبري تحت عنوان جنبش نرم‌افزاري مورد تأكيد و توجه است. 11. منطقي عقلاني و پرهيز از افراط و تفريط؛ حركت انقلابي و به تبع فرد انقلابي بايد مراقب باشد؛ نبادا حركت انقلابى جورى باشد كه بتوانند تهمت افراطى‌گرى به او بزنند. از افراط و تفريط بايستى پرهيز كرد. جوان‌هاى انقلابى بدانند؛ همان طور كه كناره‌گيرى و سكوت و بى‌تفاوتى ضربه ميزند، زياده‌روى هم ضربه ميزند؛ مراقب باشيد زياده‌روى نشود. رفتار منطقى و عقلائى يك چيز لازمى است. در يك جمع بندي بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تبيين خصوصيات انقلابي بودن مي‌توان گفت؛ انسان انقلابي انساني است فعّال، مسؤول، متعهّد، اميدوار، بصير، منطقي، تعالي‌طلب و به طور كلي بايد پيچيدگى‌هاى شرائط زمانه را درك كند. و حركت انقلابي، حركتي خواهد بود كه اين ويژگي‌ها را در خود داشته باشد.(برگرفته از بيانات مقام معظم رهبري در جمع روحانيون و دانشگاهيان)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .