مجريان اتحاد شوم عليه سوريه، گرفتار در حلقه توطئه صهيونيسم جهاني

روزهاي اولي كه برخي اعتراضات مردمي در سوريه عليه حاكميت اين كشور مشاهده شد، گمان مي‌رفت اين اعتراضات نيز همانند اعتراضات مردمي در ساير كشورهاي عربي كه بعدها به بيداري اسلامي يا بهار عربي تعبير شد، هستند و مردم سوريه خواهان اجراي برخي اصلاحات در اداره كشور خود مي‌باشند. اين اعتراضات، حاكميت دمشق را ناچار به تصويب قوانين اصلاحي و حتي بازنگري در قانون اساسي اين كشور نمود، بطوريكه قانون اساسي سوريه به گونه‌اي تغيير يافت كه حزب بعث سوريه تنها حزب شركت كننده در انتخابات رياست جمهوري اين كشور نباشد و ساير احزاب سياسي سوريه نيز بتوانند در معرض انتخاب مردم قرار گيرند و توانايي دستيابي به قدرت را داشته باشند.
تا اينجاي ماجرا، قضيه بسيار طبيعي مي‌نمود، چرا كه هر ملتي مي‌تواند خواستار تغييرات در سياست‌ها، مديريت‌ها و ساختارهاي اجرايي كشور خود باشد و دريغ نمودن اين حق از يك ملت، گرايش به سمت ديكتاتوري در حاكميت را در پي خواهد داشت. حاكميت دمشق نيز در تبعيت از اين خواسته مردم خود، دست به اصلاحات اساسي در قوانين و مقررات كشور و حتي قانون اساسي زد و با برگزاري رفراندوم تغييرات قانون اساسي، نه به طور كامل اما تا حدودي توانست به سوي جلب رضايت مردم گام بردارد.
اما از آنجا كه كشور سوريه در جغرافياي سياسي منطقه داراي اهميت بسزايي است و نقش بسيار مهم و تعيين كننده‌اي در ميان كشورهاي پايبند به مقاومت در برابر صهيونيسم بين‌المللي دارد، اين اعتراضات مردمي، دستاويزي براي دشمنان متحد مقاومت پديد آورد تا بتوانند آرزوي ديرينه خود در شكستن اراده مسلمانان براي مقاومت در برابر صهيونيسم را محقق سازند. پيش از آنكه به چگونگي شكل‌گيري و اهداف اتحاد شوم عليه سوريه كه يكي از كشورهاي حامي مقاومت مي‌باشد بپردازيم، لازم است به جايگاه سوريه در جغرافياي سياسي منطقه اشاره مختصري داشته باشيم.
سوريه كشوري بسيار مهم از لحاظ جغرافيايي و استراتژيك است. از نظر موقعيت جغرافيايي، سرپل سه قاره آفريقا، اروپا و آسيا محسوب مي‌شود. 185 هزار كيلومتر مساحت و 180 كيلومتر مرز آبي با مديترانه باعث شده تا دسترسي اروپا و شمال آفريقا براي اين كشور به آساني فراهم گردد. از حيث جغرافياي سياسي نيز 70 كيلومتر مرز مشترك با فلسطين اشغالي و 350 كيلومتر مرز مشترك با لبنان باعث شده تا اين كشور موقعيت ممتازي در منطقه خاورميانه داشته باشد. اگر به نقشه كشور سوريه و كشورهاي همجوار بنگريم، در مي‌يابيم كه سوريه به منظور مقابله با رژيم صهيونيستي، لبنان را در دل خود جاي داده است. منطقه جولان نيز موقعيت استراتژيكي است كه البته بخشي از آن پس از جنگ سال 1346 اعراب و اسرائيل، به دست اين رژيم اشغال شد.
در آن جنگ رژيم صهيونيستي صحراي سيناي كشور مصر و كرانه باختري رود اردن را نيز اشغال كرد، اما مصري‌ها با قرارداد ننگين "كمپ ديويد" در سال 1358 در قبال پس گرفتن ظاهري صحراي سينا با رژيم صهيونيستي سازش كردند و اردن هم در سال 1373 با اين رژيم صلح نمود و بخش‌هايي از خاك خود را پس گرفت. اين درحالي است كه روند مخاصمه و جنگ بين سوريه و رژيم صهيونيستي باقي ماند. خصوصاً پس از سازش رژيم صهيونيستي با مصر و اردن، فشارهاي بسيار زيادي بر سوريه وارد شد تا اين كشور هم به روند سازش با اسرائيل بپيوندد اما اين كشور هيچگاه تن به اين خواسته نداد. در واقع خواسته رژيم صهيونيستي كه ايجاد شكاف در صفوف كشورهاي مسلمان و عربي بود، با مقاومت سوريه با سد محكمي برخورد كرد و سوريه و لبنان حاضر به اين كار نشدند.
كشوري با اين موقعيت خاص و ممتاز در منطقه، تنها كشوري است كه در مقابل رژيم صهيونيستي ايستاده و بازي مستقلي را خارج از وابستگي به اسرائيل و آمريكا ارائه مي‌كند و نقش بسيار تأثيرگذاري در روند تحولات سياسي منطقه دارد. بنابر اين ايجاد تشنج و آشوب در چنين كشوري آرزوي ديرينه نظام سلطه بوده و خواهد بود.
اين ويژگي‌ها، از ديرباز موجب آن بوده است كه صهيونيسم جهاني با كمك دولت‌هاي استعماري غرب بي‌محابا درصدد دستيابي به سوريه و درهم شكستن مقاومت آن در برابر تحقق اهداف بلند مدت و شعار هميشگي صهيونيستها كه مرزهاي اسرائيل نامشروع را از "نيل تا فرات" اعلام مي‌كنند، باشد. آنها در اين مسير، باتكيه بر همان سياست ماكياوليستي "هدف وسيله را توجيه مي‌كند"، از هر وسيله‌اي براي دستيابي به اهداف خودبهره برده‌اند.
از سوي ديگر جامعه جهاني هرگز فراموش نخواهد كرد كه آمريكائيها در يك طرح بلند مدت، با ايجاد سازماني مخوف و جنايتكار به نام "القاعده" و گسترش جهاني آن بخصوص در كشورهاي مسلمان، از سالها قبل براي تسلط بر مسلمانان نقشه و برنامه ريزي كردند. آنها با استفاده از تفكرات افراطي و تند برخي گروهها و فرقه‌هاي استعمار ساخته از جمله وهابيت، به پرورش گروههاي تندرويي پرداختند كه علاوه بر بدنام كردن اسلام و مسلماني، تضميني بر بقاي حكومت برخي حكام عربي كه كشورهاي خود را به مثابه سرزميني تنها براي خانواده و قبيله خويش مي‌خواهند، باشند. استعمارگران البته در ساخته و پرداخته كردن چنين گروههايي دست تنها نبودند و از كمك‌هاي شايان مالي، سياسي، تسليحاتي و... دولت‌هاي خودفروخته به فراخور حال استفاده كرده‌اند و همچنان نيز از اين كمكها بهره‌مند هستند.
طبعاً غربيها براي جا انداختن اين گروههاي تندرو در ميان جوامع اسلامي، نياز به اهرمهاي به ظاهر اسلامي نيز داشته و دارند. اين همان نكته‌اي است كه دولت‌هاي استعماري بر روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند و براي هميشه بر روي آن سرمايه‌گذاري كرده و خواهند كرد.
"اهرمهاي به ظاهر اسلامي" كه غربيها بر روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده اند، وجود برخي مفتي‌ها و فتواهاي افراطي و غيرانساني آنهاست كه در ظاهر با هدف حفظ ارزشهاي اسلامي صادر مي‌شود، اما در باطن وسيله‌اي براي استمرار كينه ورزي‌هاي تاريخي متحجران مذهبي نما و سوءاستفاده دشمنان اسلام عليه مسلمان است. در اين زمينه امام خميني"ره" بهترين تعبير ممكن را بكار بردند و مروجين چنين افكار و اهدافي را مروجين "اسلام آمريكايي" ناميدند.
در مورد سوريه نيز، دولت‌هاي استعماري غرب با استفاده از همين روش اتحاد شومي را تشكيل دادند كه آمريكا و اسرائيل در رأس آن و برخي دولت‌هاي دست پرورده در متن و گروههاي افراطي و فرقه‌اي در حاشيه آن قرار گرفتند.
غربيها تاكنون از همه توان خود در ابعاد مختلف از جمله حركت‌هاي ديپلماتيك در سازمان‌ها و محافل جهاني براي به زانو در آوردن نظام سوريه بهره برده‌اند؛ اما به رغم تشكيل جلسات، همايش‌ها، نشست‌ها و گردهمايي‌هاي گوناگون به منظور افزايش فشار بيشتر بر دولت سوريه كه نمونه بارز آن برگزاري نشستهاي گروهي تحت عنوان "دوستان سوريه" بود، نتيجه‌اي نگرفته‌اند و حتي طرحهاي پي در پي آنها كه عليه سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح مي‌شود با مخالفت روسيه و چين راه به جايي نبرده است. آنها اين بار به طور مستقيم دست به كار شده و اقدام نظامي - تروريستي عليه ملت سوريه را طراحي و در دستور كار قرار داده‌اند.
خبرهايي كه اين روزها از بحران سوريه منتشر مي‌شود، مويد همين نكته است. چند روز قبل وقتي ارتش سوريه براي سركوب تروريست‌ها وارد شهر حلب شد، در ميان دستگير شدگان افرادي با مليت‌هاي مختلف يافت كه كارت عضويت گروه تروريستي القاعده را به همراه داشتند و از كشورهاي اردن، يمن، عراق، عربستان، افغانستان، چچن، ليبي، تونس و تركيه به القاعده پيوسته بودند تا با تصرف اين شهر، به شورش مسلحانه در سوريه دامن بزنند. در دمشق نيز در ميان تروريست‌هاي دستگير شده، اعضاي گروهك تروريستي القاعده با مليت‌هاي مختلف مشاهده مي‌شدند.
اكنون ديگر آشكار شده است كه دولت‌هاي عربستان، تركيه، قطر، اردن و... در يك همدستي كثيف با دولت‌هاي استعمارگر غربي، علناً وارد معركه شده‌اند و درصدد پياده كردن دستورات آمريكائيها و اسرائيليها در منطقه هستند. دولت تركيه كه پس از ساقط شدن يك فروند از جنگنده‌هاي نظاميش پس از تجاوز به خاك سوريه توسط ارتش آن كشور، بر كينه خود عليه نظام دمشق افزوده است، اين روزها به بهانه استقرار گروهك "پ ك ك" در شمال سوريه جار و جنجال تازه‌اي به راه انداخته و آن را دستاويزي براي اقدامات جديد خود قرار داده است. در اين زمينه خبرگزاري رويترز گزارش داد كه تركيه با همكاري عربستان سعودي و قطر به طور محرمانه يك مركز فرماندهي براي ارائه كمك‌هاي نظامي و مخابراتي به مخالفان بشار اسد در نزديكي مرز سوريه برپا كرده است. اين خبرگزاري افزود: "اين ترك‌ها هستند كه كنترل نظامي اين پايگاه در شهر آدانا را دردست دارند و در اين مثلث تشكيل شده كه در رأس آن تركيه قرار دارد، گوشه‌هاي ديگرش را عربستان و قطر گرفته‌اند. نكته‌اي كه در پشت پرده تأسيس اين پايگاه قرار دارد، اينست كه شهر آدانا تركيه محل استقرار پايگاه هوايي اينجرليك مي‌باشد كه نيروهاي ناتو در آن مستقر هستند و اين پايگاه تازه تأسيس نيز پس از سفر يكي از شاهزادگان سعودي كه معاون وزير خارجه عربستان نيز مي‌باشد به تركيه و درخواست او براي تشكيل آن، تأسيس گرديد.
همزمان با اين اقدام، رژيم سعودي همسو با رژيم صهيونيستي خواستار نشست
سران كشورهاي اسلامي براي تشكيل نيرويي مشترك جهت تدارك حمله نظامي به سوريه شده است. هفته نامه المنار در اين زمينه مي‌نويسد: "سران رژيم سعودي، قطر و تركيه با نظارت واشنگتن درحال تماس با كشورهاي عربي و اسلامي هستند تا آنها را به شركت در نشستي بين‌المللي جهت براندازي نظام سوريه دعوت كنند. هدف از برگزاري اين نشست، تشكيل نيرويي عربي - اسلامي جهت به خدمت گرفتن آن عليه نظام سوريه تحت عنوان "حمايت از غيرنظاميان و جلوگيري از جنگ داخلي" در سوريه عنوان شده است"(!)
در كنار اين اقدامات، تحريك سلفي‌هاي كشورهاي مختلف عليه نظام سوريه، يكي ديگر از برنامه‌هاي دشمنان به شمار مي‌رود. نفوذي‌هاي اين فرقه در اردوگاههاي فلسطيني مستقر در خاك سوريه نيز اقدام به تحريك ساكنان اين اردوگاهها عليه نظام بشار اسد مي‌كنند تا درصورت برخورد نظاميان سوريه با آنها، بهانه‌اي به دست گروههاي متعصب ملي گرا داده شود. خارج از مرزهاي سوريه نيز علاوه بر نيروهايي كه طي روزهاي گذشته به شهرهاي حلب و دمشق جهت دامن زدن به ناآراميها و در واقع فتح اين شهرها اعزام شده بودند، حدود 6 هزار جنگجوي سلفي از ليبي، تونس، مصر و چند كشور ديگر در همان پايگاه ايجاد شده در خاك تركيه درحال تشكيل و تجديد قوا هستند.
حال اگر اين خبرها را در كنار اخبار مربوط به اظهارات وزراي خارجه آمريكا، انگليس، فرانسه، عربستان، مقامات دولت‌هاي قطر، تركيه و از همه مهمتر مقامات رژيم صهيونيستي كه بارها با صراحت خواستار مسلح كردن نيروهاي مخالف براي ساقط كردن نظام سوريه شده بودند قرار دهيم، و از طرفي ورود مستقيم سازمان "القاعده" با نيروهاي جمع آوري شده از مليت‌ها و كشورهاي مختلف براي جنگ در سوريه را مدنظر قرار دهيم، صراحتا نتيجه خواهيم گرفت كه امروز ديگر درگيريهاي سوريه، درگيريهاي اعتراضي و مخالفت‌هاي مردمي در درون اين كشور نيست، بلكه اين يك جنگ واقعي است كه دولتهاي مخالف "مقاومت در برابر توطئه‌هاي صهيونيستي" با كمك ديكتاتورهاي دست‌پرورده و تحت نفوذ خود در منطقه به آن دست زده‌اند و براي فريب افكار عمومي به آن نام "اعتراضات مردمي در سوريه" داده‌اند.
چنانچه اين روزها فارغ از جنجال‌هاي تبليغاتي غرب براي تحت‌الشعاع قراردادن دخالت‌هاي خود در سوريه، به اظهارات و گفته‌هاي عوامل افراطي برگزيده غرب جهت اجراي منويات آنها در سوريه توجه كنيم، در خواهيم يافت كه جنگ امروز در سوريه آن چيزي نيست كه غربيها درصدد القاي آن تحت عنوان "مخالفت مردم سوريه با نظام بشار اسد" هستند، جنگ امروز سوريه وارد مرزهاي عقيدتي شده و به جنگ مذهب عليه مذهب تبديل شده است، جنگي كه محور آن، آئين جعلي وهابيت است. به نمونه‌هايي كه در ادامه مطلب مي‌آيد توجه نمائيد:
شيخ "محمد بديع موسي" يكي از شيوخ وهابي اهل سوريه و ساكن عربستان كه از اعضاي جماعت اخوان المسلمين اين كشور نيز محسوب مي‌شود گفته است: "ارتش آزاد سوريه" (همان نيروهايي كه اخيرا افراد آن از مليت‌هاي مختلف در قالب سازماندهي القاعده در حلب و دمشق دستگير شدند) با ارسال نامه‌هايي به شيوخ و مفتي‌ها از آنها درباره تعرض و تجاوز به زنان علويه و كشتار كودكان اين طايفه و حمله به خانه‌ها و مراكز محل سكونت آنها استفتاء كرده‌اند و شيوخ اين جماعت نيز تمام اين موارد را مباح و حلال اعلام كرده و تاكيد نموده‌اند كه ما بيانيه‌اي صادر كرديم و در آن ضمن اينكه به وفاداري طايفه علوي به نظام حاكم بر كشور و نفرت ديگر طوايف سوريه از آنها اشاره كرديم، تاكيد نموديم كه ريختن خون آنها، تعرض به زنان آنها، كشتن كودكان آنها و حمله به محل سكونت‌شان مجاز و حلال است..."
نمونه ديگر آنكه: پس از كشتار وحشيانه "الحوله" در سوريه كه غربيها تلاش كردند آن جنايت وحشيانه را به گردن دولت دمشق بياندازند، يكي از شيوخ وهابي سعودي در شبكه اجتماعي توئيتر ضمن اعتراف به انجام اين جنايت توسط مخالفين دولت (در واقع افراطي‌هاي سلفي و فرقه‌گرا) گفت: "ما به قتل كودكان در سوريه و عراق افتخار مي‌كنيم، اين اقدامات مانند شركت در غزوه (جنگ‌هايي كه حضرت پيامبر"ص" در آن شركت داشتند) مي‌باشد... وقتي آمريكا به يك سرباز آمريكايي كه دهها كودك را كشته بود، افتخار كرد، پس چرا ما به كشتار كودكان شيعه افتخار نكنيم... پس ما وهابي‌ها به غزوه حوله كه در آن كودكان علوي و شيعه در سوريه كشته شدند، افتخار مي‌كنيم..."(!)
جالب است بدانيد كه سرتيپ "قاسم جمال سليمان"، رئيس كميته تحقيق سوريه در كنفرانسي در دمشق گفت: "بين 600 تا 800 تروريست مسلح بااستفاده از تسليحات سنگين حملات به روستاي "حوله" را به اجرا گذاشتند و گناه اين قربانيان تنها اين بود كه حاضر نبودند سلاح به دست بگيرند و با تروريست‌ها همراه شوند.
چند روز قبل يك فيلم كوتاه ويدئويي در سايت‌هاي اينترنتي منتشر شد كه نشان مي‌داد يكي از فرماندهان گردان‌هاي نظامي مخالف حكومت بشار اسد كه موسوم به "ارتش آزاد ملي" هستند در شهر ادلب با يك بلندگوي دستي در حال صحبت‌كردن با مردم يك روستاست. وي خطاب به مردمي كه دور وي گرد آورده شده‌اند مي‌گويد: "شيعيان با ما تفاوت دارند، آنان كافر هستند. والله هر كسي كه به آنان كمك كند، حتي در حد يك دانه گندم، سرنوشت او را مانند شيعيان خواهيم كرد يعني او را خواهيم كشت".
"عبدالله بن مرعب" مفتي ديگر وهابي كه ظاهرا از عدم همراهي ساكنين "زينبيه" دمشق با تروريست‌ها در حمله عليه نظاميان سوري به شدت برآشفته بود، طي سخناني گفته است: "پس از سقوط نظام بشار اسد، ما نام محله "سيده زينب" را به محله "يزيدبن معاويه" تغيير خواهيم داد.
اينها تنها نمونه‌هائي هستند از ميزان كينه‌ورزي افراطيون به ظاهر مذهبي كه با سادگي هرچه تمامتر فريب تبليغات دولت‌هاي استعماري غرب و دشمن شناخته شده‌اي مانند رژيم صهيونيستي را خورده‌اند و با تحميل اعتقادات انحرافي و غيرانساني خود به افراد ناداني كه از آنها براي انفجارهاي انتحاري بهره مي‌برند، دشمنان اسلام را در رسيدن به اهداف بلندمدت و استراتژيك خود ياري مي‌كنند. همين افراد هستند كه به جوانان مسلمان كشورهاي مختلف القاء مي‌كنند كه چنانچه اقدام به كشتن شيعيان نمائيد، مستقيم به بهشت خواهيد رفت!
اين واقعيت‌هاي تلخ، پرده از چهره به ظاهر مردمي كسانيكه ادعاي مبارزه با دولت سوريه به نام ملت را دارند برمي‌دارند و نشان مي‌دهند كه آمريكا چگونه با توسل به شيطنتي بزرگ درحال استفاده از يك مذهب استعمار ساخته عليه اسلام و مسلمانان است. وهابيت كه هيچ سنخيتي با اسلام و مسلمانان ندارد، امروز در قالب "القاعده" و تحت فرمان دولت‌هاي استعماري و صهيونيستي به جان اسلام و مسلمانان افتاده و به عنوان وسيله‌اي براي خنثي‌كردن حركت‌هاي انقلابي در جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ننگين‌تر از آن، واردشدن برخي حكام كشورهاي منطقه در حلقه اين توطئه‌هاي شوم عليه ملت‌هاي مسلمان و كشورهاي اسلامي است. غافل از اينكه، دولت‌هايي مانند‌ آمريكا، انگليس، فرانسه و... با واداركردن آنان به خيانت عليه مسلمانان، به چيزي جز حفظ موجوديت رژيم صهيونيستي نمي‌انديشيند و در حقيقت ورود آنان به جمع متحدين عليه نظام سوريه، گرفتاري در حلقه توطئه صهيونيستم جهاني است كه معلوم نيست چه عاقبت خطرناكي را براي آنها پي‌ريزي كرده است.
* كشور سوريه از حيث جغرافياي سياسي 70 كيلومتر مرز مشترك با فلسطين اشغالي و 350 كيلومتر مرز مشترك با لبنان دارد كه باعث شده اين كشور موقعيت ممتازي در منطقه خاورميانه داشته باشد
* سوريه با موقعيت خاص و ممتاز خود در منطقه تنها كشوري است كه در مقابل رژيم صهيونيستي ايستاده و بازي مستقلي را خارج از وابستگي به اسرائيل و آمريكا ارائه مي‌كند
* "اهرمهاي به ظاهر اسلامي" كه غربيها برروي آن حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند؛ وجود برخي مفتي‌ها و فتواهاي افراطي و غيرانساني آنهاست كه در ظاهر با هدف حفظ ارزشهاي اسلامي صادر مي‌شود، اما در باطن وسيله‌اي براي استمرار كينه‌ورزي‌هاي تاريخي متحجران مذهبي‌نما و سوءاستفاده دشمنان اسلام عليه مسلمانان است
* چند روز قبل وقتي ارتش سوريه براي سركوب تروريستها وارد شهر حلب شد، در ميان دستگيرشدگان افرادي با مليت‌هاي مختلف يافت كه كارت عضويت گروه تروريستي "القاعده" را به همراه داشتند
* تركيه با همكاري عربستان سعودي و قطر بطور محرمانه يك مركز فرماندهي براي ارائه كمك‌هاي نظامي و مخابراتي به مخالفان دولت بشار اسد در شهر آدانا نزديكي مرز سوريه برپا كرده است
* تحريك سلفي‌هاي كشورهاي مختلف منطقه عليه نظام حاكم بر سوريه يكي ديگر از برنامه‌هاي دشمنان به شمار مي‌رود، نفوذي‌هاي اين فرقه حتي ساكنين اردوگاههاي فلسطيني مستقر در خاك سوريه را نيز عليه نظام بشار اسد تحريك مي‌‌كنند
* جنگ امروز سوريه وارد مرزهاي عقيدتي شده و به جنگ مذهب عليه مذهب تبديل شده است، جنگي كه محور آن، آئين جعلي وهابيت است .
حسن خياطي
http://www.jomhourieslami.com/1391/13910511/13910511_09_jomhori_islami_s...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .