كودتا عليه انقلاب مصر

بسم‌الله الرحمن الرحيم
از هفته‌هاي اول بعد از سقوط حسني مبارك و پيروزي انقلاب مصر، اين نگراني همواره وجود داشت كه اين ا نقلاب توسط آمريكا، صهيونيست‌ها، ارتجاع عرب و با همكاري مهره‌هاي داخلي آنها در مصر مصادره شود. اكنون با اقدامات ضربتي و خلاف قانون شوراي عالي نظامي، خطري بزرگ‌تر از مصادره به سراغ اين انقلاب آمده و آن را به شدت تهديد مي‌كند.
روز پنجشنبه گذشته و درست در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر، دادگاه عالي مصر، عضويت يك سوم نمايندگان مجلس مصر را باطل اعلام كرد. همزمان با اين اقدام، كميسيون انتخابات نيز نامزدي سرلشكر احمد شفيق آخرين نخست‌وزير رژيم حسني مبارك را براي حضور در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مورد تأييد قرار داد تا با دكتر محمد مرسي نامزد مورد نظر جناح مسلمان و انقلابي مصر رقابت كند.
مجلس مصر در واكنش به اقدام دادگاه عالي قانون اساسي اعلام كرد: اين اقدام، احياي رژيم مبارك است. شبكه الجزيره، كه در قطر فعال است و ارگان ارتجاع عرب محسوب مي‌شود، در تفسير اقدام دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبني بر لغو عضويت يك سوم نمايندگان مجلس مصر گفت: بدين ترتيب، هر كس به عنوان رئيس‌جمهور مصر انتخاب شود بايد در برابر شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر سوگند ياد كند و سپس فعاليت خود را آغاز نمايد.
مفهوم اين تفسير شبكه الجزيره اينست كه لغو عضويت يك سوم نمايندگان مجلس مصر، به معناي انحلال يا توقف اين مجلس است. درباره اينكه چرا با مجلس مصر چنين برخوردي شده است؟ نكته‌اي كه توسط خود دادگاه عالي قانون اساسي گفته شده اينست كه چون اسلام گراها در اين مجلس اكثريت دارند و اين امر خلاف قانون است، چنين مجلسي نمي‌تواند به كار خود ادامه دهد. ظاهراً منظور اينست كه مجلس مصر بايد نمايندگاني از كليه گرايش‌هاي ديني و سياسي و فكري داشته باشد ولي هيچيك از آنها نبايد حائز اكثريت مطلق باشند تا بتوانند قوانين را به نفع گرايش مورد نظر خود تنظيم كنند.
اين، يك بهانه ظاهري است كه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر به دادگاه قانون اساسي اين كشور ديكته كرده تا بتواند راه را براي تحقق اهداف خود هموار كند. البته همين بهانه ظاهري هم با دموكراسي مورد ادعاي شوراي عالي نظامي مصر و حاميان غربي و منطقه‌اي آن منافات دارد و در تضاد است. زيرا براساس موازين دموكراسي هر فرد يك رأي دارد و در هر كشوري تعداد آراء است كه تعيين كننده است و قدرت‌ها را جابجا، گرايش‌ها را حاكم و تصميمات را قانوني مي‌سازد. براين اساس، وقتي با تكيه بر آراء مردم در يك انتخابات آزاد، انقلابيون مسلمان در مجلس مصر حائز اكثريت شدند، اين يك فرايند قانوني در چارچوب دموكراسي است كه غرب خود را در ظاهر به آن ملتزم مي‌داند و آن را به عنوان نسخه‌اي شفابخش به كليه كشورها توصيه مي‌نمايد و مهره‌هاي دست آموز غرب يعني تصميم گيرندگان كنوني مصر نبايد با آن مخالفت كنند و به استناد آن، مجلس مصر را منحل يا معطل اعلام نمايند.
اين، ظاهر ماجراست، اما پشت پرده اين تصميم چيز ديگري است. واقعيت اينست كه دادگاه عالي قانون اساسي مصر زير نظر شوراي عالي نظامي قرار دارد و اعضاي اين شورا آنچه را نظاميان ديكته مي‌كنند اجرا مي‌نمايند. همين وضعيت در مورد كميسيون انتخابات مصر نيز مصداق دارد. اين هر دو ارگان، تابع دستورالعمل‌هاي شوراي عالي نظامي هستند و استقلال رأي ندارند. بدين ترتيب، تصميم گيرنده واقعي براي از كار انداختن مجلس و تأييد سرلشكر احمد شفيق، شوراي عالي نظامي مصر است. البته واقعيت بالاتر و عميق‌تر اينست كه اين شورا نيز مجري دستورات آمريكا و صهيونيست هاست. بنابر اين، تصميم گيرنده اصلي براي از كار انداختن مجلس و حمايت از سرلشكر احمد شفيق، قدرت‌هاي خارجي هستند كه بازنده اصلي پيروزي انقلاب در مصر بودند و اكنون با اين اقدام خود، عليه اين انقلاب كودتا كرده‌اند.
در اين ميان، از نقش غيرمستقيم سلفي‌ها در بهانه دادن به دست شوراي عالي نظامي مصر نبايد غافل شد. سلفي‌ها با تندروي‌ها و مطرح كردن طرح‌هاي خلاف عقل و منطق در مجلس كه يك نمونه آن طرح جواز همبستر شدن شوهر با همسر مرده خود تا 6 ساعت بعد از مرگ وي بود، زمينه را براي نگراني افكار عمومي مردم مصر از حاكميت اسلام گرايان فراهم ساختند. بعضي شبكه‌هاي تلويزيوني مصر مدتي است اين طرح را دستاويز تبليغات سوء‌ عليه اسلام گرايان قرار داده‌اند و افكار عمومي جهان عرب و از جمله مصر را عليه اسلام گرايان تهييج مي‌كنند. آنها حساب سلفي‌ها را از حساب ساير مسلمانان جدا نمي‌كنند و با اين اقدام درصدد ضربه زدن به اسلام بر مي‌آيند.
اگر بخواهيم به كودتاي شوراي عالي نظامي عليه انقلاب مصر عميق‌تر نگاه كنيم، بايد پاي گروه اخوان المسلمين را نيز به ميان بياوريم. از ابتدا كه حسني مبارك، شوراي عالي نظام را به جاي خود بر مصر حاكم كرد كاملاً مشخص بود كه هدف فقط جابجائي مهره‌ها و خنثي كردن انقلاب مردم مصر است. اين، طرحي بود كه آمريكا و رژيم صهيونيستي تهيه كرده بودند و توسط حسني مبارك در آخرين روزهاي حكومتش به اجرا درآمد. از همان زمان، جوانان انقلابي مصر اعلام خطر كرده بودند و روشن بود كه حاكميت نظاميان بر مصر يك تهديد براي انقلاب اين كشور است. متأسفانه گروه اخوان‌المسلمين اين هشدار را جدي نگرفت و با نظاميان به تعامل پرداخت و جوانان انقلابي را تنها گذاشت. آنچه اكنون بر سر انقلاب مصر آمده، همان بلائي است كه از قبل پيش‌بيني شده بود و گروه اخوان المسلمين آن را جدي نگرفت.
آنچه اكنون پيش‌بيني مي‌شود اينست كه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر درصدد است هر طور شده سرلشكر احمد شفيق را به رياست جمهوري برساند و خود به جاي مجلس عمل كند تا به راحتي بتواند رژيم سابق را در پوششي ديگر بر مقدرات مصر حاكم نمايد. اين، دستورالعملي است كه آمريكا و صهيونيست‌ها به شوراي عالي نظامي مصر ديكته كرده‌اند و به نظر مي‌رسد اين شورا تاكنون در اجراي آن با مهارت عمل كرده و مصمم است در ادامه نيز آن را مو به مو به اجرا بگذارد.
تنها راه باقيمانده براي مردم مصر، ادامه تظاهرات و ايستادگي در برابر خيانت نظاميان به انقلاب است. اگر مردم مصر همچون زمستان سال 89 بار ديگر به خيابان‌ها بيايند و ميدان التحرير قاهره را ستاد فعاليت‌هاي خود قرار دهند و تا كنار رفتن نظاميان از قدرت، صحنه را ترك نكنند انقلاب مصر كودتاي نظاميان را پشت سر خواهد گذاشت و به پيروزي نهائي خواهد رسيد. كودتاچيان به دليل اينكه خيانت كرده اند، قدرت روياروئي با مردم را ندارند و به زودي عقب نشيني خواهند كرد به شرط اينكه مردم به احزاب اعتماد نكنند و تا پيروزي نهائي در صحنه باقي بمانند.

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910327/13910327_01_jomhori_islami_s...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .