كرسي هاي آزاد انديشي

سلام در مورد اداره جلسات كرسي هاي آزاد انديشي مي خواستم بدونم بايد چطور باشه؟ طرح سوال راجع به موضوع از طرف كارشناس باشه يا مخاطب؟

با سلام و احترام خدمت شما , در پاسخ سؤال شما بايد بگوييم نحوه اداره جلسات كرسي هاي آزاد انديشي ممكن است بر اساس شيوه ها و مدل هاي مختلف صورت بگيرد كه به سه شيوه به عنوان نمونه اشاره مي كنيم هر چند به اين شيوه ها منحصر نمي باشد .
1. گفتگوي آزاد چارچوب دار: كه در آن افراد بر اساس زمان بندي مشخص به گفتگو و اظهار نظر درباره يك موضوع مي پردازند و در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري خواهد شد .
2. ميزگرد و گفتگوي آزاد: كه در اين روش چند نفر در مورد يك موضوع مشخص گفتگو مي كنند و بر محور آن گفتگوي آزاد نيز انجام مي شود .
3. مناظره و گفتگوي آزاد: در اين روش , موضوعي به مناظره گزارده مي شود و علاوه بر آن شركت كنندگان در جلسه نيز مي توانند در مورد موضوع مورد نظر اظهار نظر نمايند .
آنچه دركنار شيوه هاي برگزاري جلسات از اهميت بيشتري برخوردار است نحوه اداره جلسات, تنظيم مباحث و موضوعات و برقراري نظم جلسات است تا از خطوط اصلي بحث خارج نشود .
ماهيت جلسات كرسيهاي آزاد انديشي به گونه اي است كه طرح سؤال هم مي تواند از سوي كارشناسان صورت بگيرد هم از سوي مخاطبان .
در اينجا به مهمترين بايسته هاي كرسي هاي آزاد انديشي از نظر مقام معظم رهبري اشاره مي كنيم .
1. ضرورت طرح علمي و اصولي نظريه هاي مختلف :«يكى از وظايف نظام جمهورى اسلامى، حمايت صريح از برخورد افكار به شكل سالم است. اين‏كار، ظرف و مجرا لازم دارد و اين مجرا بايستى به وسيله خودِ دوستان دانشگاهى و حوزوى در بخشهاى مختلف تنظيم شود. آنها بايد اين مجرا را درست كنند و امكان بدهند. امروز متأسّفانه فضا طورى است – چون اين كارها را نكرده‏ايم – كه اگر كسى بيايد نه لزوماً يك نظريه نو، بلكه يك بدعت، يك سنّت‏شكنى يا يك لگدكوبى به يك مرز را سرِ چوب كرده و بلند كند و هياهو راه بيندازد، مى‏تواند عدّه‏اى را به‏صورت عوام‏فريبانه دور خود جمع كند. مخالف او هم با همان روش با او برخورد مى‏كند و بنا مى‏كند به محكوم كردن او از يك موضع طرد و لعن. شايد اصلِ محكوم كردن درست باشد؛ اما خيلى از اوقات شيوه‏اش درست نيست. گاهى هم مى‏بينيم كه كارهاى خوبى در اين زمينه انجام مى‏شود. البته هر دو كار، غلط است؛ چون اگر آن نظريه يك نظريه نو است، اوّل بايد در يك مجمع تخصّصى مطرح شود، هيأت منصفه مورد قبولى علمى بودن آن را تأييد كند كه بر پايه‏هاى علمى استوار است و مثلاً حرّافى و لفّاظى و عوام‏فريبى و جنجال‏سازى نيست . اوّل بايد اين را مشخّص كنند. بعد از آن‏كه معلوم شد ارزش علمى دارد، مورد نقّادى قرار گيرد و حقّ و ناحق بودن، اشكال كردن بر موارد آن و تثبيت يا رد كردن پايه‏هايش آغاز شود. اين معنا در دانشگاهها در همه زمينه‏هاى علمى حتّى علوم محض، علوم پايه، علوم طبيعى و علوم انسانى جارى است و در زمينه‏هاى فرهنگى و اعتقادى و معارف و علوم حوزوى هم جارى است. اين كارها بايد بشود. حوزه و دانشگاه اين كارها را بايد بكنند. شما جمعى هستيد كه مى‏توانيد در اين مجموعه كار، نقش ايفا كنيد و حقيقتاً ما به آن احتياج داريم.» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم , ۷/۱۱/۸۱ )
2. ميدان دادن به دانشجويان :«يكى ديگر از كارهائى كه بايد در زمينه‏ى مسائل گوناگون اجتماعى و سياسى و علمى انجام بگيرد، ميدان دادن به دانشجوست براى اظهارنظر. از اظهار نظر هيچ نبايد بيمناك بود. اين كرسى‏هاى آزادانديشى كه ما گفتيم، در دانشگاه ها بايد تحقق پيدا كند و بايد تشكيل بشود. اگر چنانچه بحث‌هاى مهم تخصصى در زمينه‏ى سياسى، در زمينه‏هاى اجتماعى، در زمينه‏هاى گوناگون حتّى فكرى و مذهبى، در محيط‌هاى سالمى بين صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضايعاتى كه از كشاندن اين بحثها به محيطهاى عمومى و اجتماعى ممكن است پيش بيايد، ديگر پيش نخواهد آمد. وقتى كه با عامه‏ى مردم، افراد مواجه مي‌شوند، همه نمي‌توانند خودشان را حفظ كنند. مواجهه‏ى با عامه‏ى مردم، انسان ها را دچار انحراف ها و انحطاط ها و لغزش‌هاى زيادى مي‌كند كه متأسفانه ما شاهد بوديم. خيلى از افرادى كه شما مى‏بينيد در مواجهه‏ى با عامه‏ى مردم يك حرفى مي‌زنند، يك چيزى مي‌گويند، در اعماق دلشان اى بسا خيلى اعتقادى هم ندارند. به تعبير بعضى‏ها جوگير مي‌شوند؛ اين خيلى چيز بدى است. اگر در محيط‌هاى خاص، محيط‌هاى آزادانديشى و آزادفكرى، اين مسائل مطرح بشود – مسائل تخصصى، مسائل فكرى، مسائل چالش‏برانگيز – مطمئناً ضايعات كمتر پيش خواهد آمد. (ديدار با اساتيد دانشگاه ها ۸/۶/۱۳۸۸)
3. ضرورت مديريت آزاد انديشي : «مسئله‏ى آزادانديشى‏اى كه ما گفتيم، ناظر به اين است. بايد راه آزاد انديشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مديريت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده‏شكنى و بر هم زدن پايه‏هاى هويت ملى نينجامد. اين كار، مديريت صحيح لازم دارد. چه كسى بايد مديريت كند؟ نگاهها فوراً مى‏رود به سمت دولت و وزارت علوم و…؛ نه، مديريتش با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتيد فعال، دانشجوى فعال و مجموعه‏هاى فعال دانشجويى. حواستان جمع باشد! دنبال حرف نو و پيدا كردن حرف نو حركت كنيد؛ اما مراقب باشيد كه اين حرف نو در كدام جهت دارد حركت مى‏كند؛ در جهت تخريب يا در جهت ترميم و تكميل؛ اينها با هم تفاوت دارد. اين وظيفه‏اى است به عهده‏ى خود شماها. امثال بنده كه مسئول هستيم؛ البته مسئوليت هايى داريم و شكى نيست در اين زمينه‏ها؛ اما كار، كارِ خود شماهاست. گمان نكنيد كه نهضت آزادانديشى و حركت تحول و شجاعت در كارهاى گوناگون را، به جاى شما كه دانشجو هستيد يا محقق هستيد يا استاد هستيد، ممكن است مسئولان دولتى يا بنده بياييم انجام بدهيم؛ نه، من نقشم اين است كه بيايم بگويم اين كار را خوب است بكنيم. نهضت نرم‏افزارى و جنبش نرم‏افزارى و نهضت توليد علم را ما مطرح كرديم؛ الان حدود ده سال مى‏گذرد و امروز يك غوغايى راه افتاده است. چه كسى اين را راه انداخته؟ من كه يك كلمه بيشتر نگفتم. اين كار را شما كرديد؛ محقق ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول از اين قبيل است.»(بيانات دانشگاه سمنان,۱۸/۸/۸۵)
4. كرسيهاي آزادي انديشي عامل پيشرفت كشور :«شما كرسى آزاد فكرى سياسى را، كرسى آزاد فكرى معرفتى را تو همين دانشگاه تهران، تو همين دانشگاه شريف، تو همين دانشگاه اميركبير به وجود بياوريد. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمايان خواهد كرد. حق اينجورى نمايان نمي شود كه كسى يك انتقادى را پرتاب بكند. اينجورى كه حق درست فهميده نمي شود. ايجاد فضاى آشفته‌ى ذهنى با لفاظى‌ها هيچ كمكى به پيشرفت كشور نميكند. شما تجربه‌ى اين پدر پيرتان را در اين زمينه داشته باشيد. آنى كه كمك ميكند به پيشرفت كشور، آزادى واقعىِ فكرهاست؛ يعنى آزادانه فكر كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال نترسيدن، به تشويق و تحريض اين و آن هم نگاه نكردن. يك وقت شما يك حرفى ميزنيد، ناگهان مى‌بينيد همه‌ى ناظران سياسى جهان كه وجودشان انباشته‌ى از پليدى و خباثت است، براى شما كف ميزنند. به اين تشويق نشويد. به قول رائج بين جوان ها، جوگير نشويد. بحث درست بكنيد، بحث منطقى بكنيد. سخنى را بشنويد، سخنى را بگوئيد؛ بعد بنشينيد فكر كنيد. اين همان دستور قرآن است. «فبشّر عباد. الّذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه». سخن را بايد شنفت، بهترين را انتخاب كرد. والّا فضاى جنجال درست كردن، همين ميشود كه ديديد. جنجالِ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، انعكاسش ميشود. (بيانات در جلسه با نخبگان)
5. كرسيهاي آزادي انديشي زمينه ساز بالندگي علمي و فكري :«نبايد از «آزادى» ترسيد و از «مناظره» گريخت و «نقد و انتقاد» را به كالاى قاچاق و يا امرى تشريفاتى، تبديل كرد چنانچه نبايد بجاى مناظره، به «جدال و مراء»، گرفتار آمد و بجاى آزادى، به دام هتاكى و مسئوليت گريزى لغزيد. آن روز كه سهم «آزادى»، سهم «اخلاق» و سهم «منطق»، همه يكجا و در كنار يكديگر اداء شود، آغاز روند خلاقيت علمى و تفكر بالنده دينى در اين جامعه است و كليد جنبش «توليد نرم افزار علمى و دينى» در كليه علوم و معارف دانشگاهى و حوزوى زده شده است. بى‌شك آزاديخواهى و مطالبه فرصتى براى انديشيدن و براى بيان انديشه توأم با رعايت «ادب استفاده از آزادى»، يك مطالبه اسلامى است و «آزادى تفكر، قلم و بيان»، نه يك شعار تبليغاتى بلكه از اهداف اصلى انقلاب اسلامى است. »(پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد كرسي‌هاي نظريه‌پردازي ,۱۶/۱۱/۸۱)
براي آشنايي با مباحث پيرامون كرسي هاي آزاد انديشي به پايگاه مرجع جامع و تخصصي كرسيهاي آزادفكري,azadfekri.ir مراجعه شود .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .