قطار تزلزل انگليس شتاب مي گيرد

تحولات عرصه داخلي انگليس و مناطق تحت سلطه آن نشان مي دهد، نگرش منفي به خاندان سلطنتي در حال گسترش است و مردم خواستار پايان حاكميت خاندان سلطنتي است. آنها تأكيد دارند كه نه آراي آنها بلكه خواست و نظر ملكه و خاندان سلطنتي است كه كشور را اداره مي كند، در حالي كه با عناوين مختلف اين حاكميت استعماري پنهان مي شود.

پایگاه بصیرت :اين روزها انگليس در تب و تاب برگزاري مراسم شصتمين سالگرد تاج گذاري ملكه اليزابت است. ملكه اليزابتي كه خاندانش چندين قرن است به صورت موروثي بر انگليس حكومت مي كنند. هر چند در ظاهر ادعا مي شود كه خاندان سلطنتي نقشي در سياست ندارد و حتي در انتخابات نيز شركت نمي كند، اما حوزه اختيارات آنها نشانگر حاكميت مطلق شان بر انگليس است. برگزاري مراسم تاج گذاري ملكه، خود سندي بر خودستايي و برتري طلبي خاندان سلطنتي است كه تلاش دارد تا همچنان حاكميت خود را بر مردم تحميل تند. هر چند خاندان سلطنتي تلاش دارد تا همچنان چنبره خويش بر انگليس را حفظ كند و مردم اين كشور و مناطق تحت سلطه قلمرو پادشاهي را همچون بردگان، تحت سيطره خود داشته باشد؛ اما روند تحولات نشان مي دهد كه خاندان سلطنتي براي رسيدن به اين امر با چالش هاي بسياري مواجه شده كه اين روزها در حال شدت گرفتن است.

الف) تشديد جمهوريخواهي:

مراسم سالگرد تاج گذاري ملكه انگليس با ميليون ها پوند هزينه در حالي محور تحولات انگليس قرار گرفت كه همزمان نگرشي به نام جمهوريخواهي نيز در حال تقويت است. پيروان اين نگرش كه در مراسم شصتمين سالگرد تاج گذاري ملكه تظاهرات كردند، تأكيد دارند كه خاندان سلطنتي، آنها را از تمام حقوق شهروندي محروم كرده و حكومتي موروثي را ايجاد كرده اند. هر چند ملكه ادعا دارد كه در حكومت دخالت نمي كند، اما ساختار سياسي انگليس نظير موروثي بودن مجلس لردها و نيز اختياراتي كه براي وضع قوانين و انحلال دولت و پارلمان براي ملكه وجود دارد در كنار عدم پاسخگويي آن به دستگاه هاي قضايي و نيز فرماندهي نيروهاي مسلح، نشانگر جايگاه ملكه در عرصه سياسي است. مردم تأكيد دارند كه خاندان سلطنتي عملاً قدرت را تحت سيطره خود دارد و با ادعاي نظام پارلماني، اين سلطه را پنهان مي سازد. محور ديگر اعتراض هاي جمهوريخواهان را هزينه هاي سنگين خاندان سلطنتي براي كشور تشكيل مي دهد. بر اساس گزارش هاي منتشره ساليانه دو ميليون پوند از پول شهروندان براي خاندان سلطنتي هزينه مي شود اين در حالي است كه ساليانه ميليون ها پوند درآمد خاندان سلطنتي است كه عمدتاً از طريق گردشگري كاخ هاي شان كسب مي كنند. نظرسنجي موسسه «آي سي ام» نشان مي دهد ميزان افرادي كه نبود ملكه را موجب بحران در كشورشان مي دانند از 63 درصد به 51 درصد كاهش يافته است. مردم تأكيد دارند كه خاندان سلطنتي باري بر اقتصاد كشورشان هستند كه نمود عيني آن را در مراسم ازدواج پرنس ويليام نوه ملكه مي توان مشاهده كرد. در اين مراسم كه در ارديبهشت سال 1390 برگزار شد 48 ميليون پوند از جيب ماليات دهندگان هزينه شده در حالي كه هر روز اقتصاد مردم بدتر مي شود چنانكه اكنون تعداد بيكاران انگليس به دو ميليون و 600 هزار نفر رسيده است.

ب) فرياد استقلال خواهي:

چالش ديگر خاندان سلطنتي را افزايش فرياد استقلال خواهي در ميان مناطق تحت سلطه آنها تشكيل مي دهد. در حوزه پيراموني، مردم در اسكاتلند و ايرلند شمالي فعاليت هاي خود را براي رهايي از بند انگليس و خاندان سلطنتي آغاز كرده اند. در اين چارچوب، اسكاتلندي ها به دنبال اجراي رفراندوم جدايي از انگليس هستند و تلاش دارند تا به هر نحوي شده از زير سلطه ملكه خارج شوند. فعاليت جمهوريخواهي نيز در ايرلند شمالي گسترش يافته است به گونه اي كه برخي از آغاز احتمالي دوران مبارزه با خاندان سلطنتي خبر مي دهند. برخي ناظران سياسي تأكيد دارند كه اسكاتلند پاشنه آشيل لندن گرديده و مردم آن به دنبال استقلال واقعي از انگليس هستند.در حوزه فراپيراموني نيز خواسته هاي جدايي از رژيم سلطنتي انگليس در حال شتاب گرفتن است چنانكه در استراليا به يكي از اركان تبليغات انتخاباتي مبدل شده است. در كانادا نيز انديشه پايان دادن به حاكميت ملكه انگليس در حال گسترش است چنانكه مردم خواستار استقلال كامل اقتصادي و سياسي از اين رژيم هستند. در قوانين تابعيتي كانادا همچنان بايد به ملكه اعلام وفاداري شود و ساختار سياسي كشور نيز همچنان وابستگي هايي به ملكه دارد.

به هر تقدير مجموع تحولات عرصه داخلي انگليس و مناطق تحت سلطه آن نشان مي دهد، نگرش منفي به خاندان سلطنتي در حال گسترش است و مردم خواستار پايان حاكميت خاندان سلطنتي است. آنها تأكيد دارند كه نه آراي آنها بلكه خواست و نظر ملكه و خاندان سلطنتي است كه كشور را اداره مي كند، در حالي كه با عناوين مختلف اين حاكميت استعماري پنهان مي شود. با توجه به اين نگرش است كه مردم انگليس به سوي جمهوريخواهي پيش مي روند و تأكيد دارند كه نظام پارلماني حاكم بر كشورشان بايد تغيير كند. مردم تأكيد دارند مجلس لردها با بيش از 600 نماينده تماماً از جانب ملكه منصوب مي گردند، در اصل قوانين كشور را وضع كرده و مجلس عوام عملاً كاركردي ندارد لذا آراي مردم در نهايت، اعتبار ندارد و در برابر خواسته هاي خاندان سلطنتي نابود مي شود.با توجه به اين شرايط و نيز هزينه هاي مالي سنگين خاندان سلطنتي بر دوش مردم انگليس، اكنون فرياد جمهوريخواهي در حال بلند شدن است هر چند كه در مقطع كنوني دولتمردان لندن با سانسورهاي خبري و ترفندهاي متعدد به مقابله با آن مي پردازند، اما در نهايت اوج گيري اين حركت ها در داخل انگليس و مناطقي مانند اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي دور از انتظار نيست به ويژه اينكه هر روز ابعاد جديدي از ماهيت واقعي خاندان سلطنتي و سلطه طلبي آن براي مردم فاش مي شود. سلطه طلبي كه منافع مردم را قرباني حكومت خاندان سلطنتي كرده است.

http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=241241

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .