فعاليت هاي سياسي آيت الله خوئي؟

فعاليت هاي سياسي آيت الله خوئي؟

آيت الله خويي در طول سال هاي پُربار عمر خويش، همواره با حكومت هاي ظلم و ستم در حال مبارزه و پيكار بود. ايستادگي ايشان در برابر مكتب هاي مادّي گري و الحاد، بر هيچ يك از صاحبان خرد پوشيده نيست؛ از آن جمله، فتواي تاريخي ايشان در مبارزه با مكتب خانه سرخ كمونيستي را مي توان نام برد. آيت اللّه خويي از جمله عالمان و مجتهداني بود كه در شكل گيري و آگاهي مردم در انقلاب اسلامي و دفاع از پرچم دار انقلاب، امام خميني رحمه الله نقش عمده اي ايفا نمود. در اين زمينه نگاهي به برخي موضع گيري هاي حضرت آيت الله خويي در مقابل رژيم شاهنشاهي نشان از اوج اعتقادات انقلابي ايشان در برابر رژيم پهلوي دارد كه برخي از آنها از اين قرار است :
1. لايحه¬ي انجمن¬هاي ايالتي و ولايتي:
در 16 مهرماه 1341 لايحه¬اي تحت عنوان انجمن¬هاي ايالتي و ولايتي به تصويب هيات دولت رسيد به¬موجب اين لايحه، واژه¬ي اسلام از شرايط انتخاب¬كننده¬گان و انتخاب¬شونده¬گان حذف مي¬گرديد و انتخاب¬شونده¬گان نيز به¬جاي اين¬كه مراسم تحليف را با قرآن به¬جاي آورند، از اين پس مي¬توانستند با هر كتاب آسماني آن¬را انجام دهند(مدني، جلال¬الدين؛ تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه¬ي مدرسين حوزه¬ي علميه¬ي قم)، 1387، چ پانزدهم، ج اول، ص 623 به نقل از سيد ابوالحسن توفيقيان ، پژوهشكده باقر العلوم) و همچنين در اين لايحه كه سرآغازي در توسعه¬ي فرهنگ غربي بود به زنان نيز حق راي اعطا شده بود. در پي تصويب اين لايحه مراجع همگي به¬ مخالفت پرداختند و مراتب اعتراض خود را به انحاء مختلف اعلام داشتند. آية¬الله خويي نيز با ارسال تلگرافي به آية¬الله بهبهاني در تهران چنين اعلام كرد: «تصويب¬نامه¬ي اخير دولت راجع به تساوي زن و مرد و كافر و مسلمان در انتخابات انجمن¬ها مخالف شرع انور و قانون اساسي است. لذا استنكار شديد خود و حوزه¬ي علميه¬ي نجف را بدين وسيله اطلاع داده....»( اسلامي، غلامرضا؛ غروب خورشيد فقاهت، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1373، چ اول، صص 59-58)
2. فاجعه¬ي مدرسه¬ي فيضيه:
آية¬الله خويي در سال 42 به¬مناسبت حادثه¬ي خونين فيضيه ضمن ارسال پيام¬هايي به ايران اين حادثه را مايه¬ي جريحه¬دار شدن قلوب عموم مسلمانان دانست(روحاني سيدحميد؛ بررسي و تحليلي از نهضت امام¬خميني، قم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه¬ي مدرسين حوزه¬ي علميه¬ي قم)، 1361، چ 2، ص 384.) و از مردم و علما دعوت كرد تا عليه رژيم شاه دست به¬ مبارزه و مقاومت همه جانبه زده و در سرنگوني آن تلاش كنند. «ما ملت ايران را كه ايمان به مقدسات خود دارند، دعوت مي¬كنيم تا با دشمنان دين و وطن... بجنگند و بر عهده¬ي علماي عالي¬قدر است كه مسلمانان را در وظيفه¬ي مقدسي كه در پيش دارند، رهبري كنند... من افتخار مي¬كنم كه خون ناچيز خود را به¬عنوان قرباني در راه حفظ دين و قرآن و نابودي ستم¬كاران تقديم كنم...»( مركز اسناد انقلاب اسلامي، اسناد انقلاب اسلامي، قم، سازمان تبليغات اسلامي، 1369، چ اول، ج اول، ص 89.)
3. قيام 15 خرداد:
درجريان واقعه¬ي 15 خرداد سال 42 كه عده¬ي زيادي به¬دست عوامل حكومت شاه در شهرهاي قم، تهران و جاهاي ديگر به ¬شهادت رسيدند، آية¬الله خويي رژيم شاه را ظالم خوانده و از مردم خواست كه با آن قطع رابطه كنند و به¬ پيروي از امام¬حسين(ع) در مبارزه¬ي آشكار با ستمكاران شركت نمايند.( اسلامي، غلامرضا؛ پيشين، ص 93.)
4. نهضت امام خميني:
آية¬الله همواره در طول نهضت از حركت امام حمايت كرده و نسبت به مسائل مختلف به مسئولين حكومتي در ايران تذكر مي¬دادند. زماني ¬كه امام به تركيه تبعيد شده بود ايشان طي نامه¬اي به هويدا خواستار بازگرداندن امام شدند.( روحاني، سيدحميد؛ پيشين، ص 801.) همچنين زماني ¬كه امام از تركيه به عراق تبعيد شدند، در نخستين شب ورودشان به نجف، ايشان به¬همراه شماري از علما به استقبال امام رفتند.( شهيد آية¬الله حاج سيدمصطفي خميني (اميداسلام) به ¬روايت اسنادساواك، پيشين، ص 30)
مبارزه¬ي آية¬الله خويي با رژيم شاه از طريق حمايت از مبارزات سياسي امام¬خميني عليه رژيم ادامه يافت. به¬همين جهت از استراتژي امام مبني بر سرنگوني سلطنت و تشكيل نظام واقعي اسلامي تحت زعامت فقها حمايت به¬عمل مي¬آورد. چنان¬كه در اوج انقلاب اسلامي كه امام¬خميني هدف خود را درباره¬ي تشكيل حكومت اسلامي آشكار كرد، ايشان در پيامي كه آبان 57 صادر كرده بودند حمايت خود را اين¬گونه اعلام داشتند كه: «از ملت مي¬خواهم با شجاعت قدم برداشته، ولي با حفظ كامل موازين شرع و در تمام مراحل از علماي اعلام و قاطبه¬ي مراجع معظم تقليد و پيروي كنند.»( مركز اسناد انقلاب اسلامي، پيشين، ص 463) همچنين در پيامي كه نهم فروردين 58 صادر كرده بودند، از مردم خواسته بود كه در همه¬پرسي نظام جمهوري اسلامي شركت كنند و به جمهوري اسلامي راي دهند.( اسلامي، غلامرضا؛ پيشين، ص 137.) (براي مطالعه بيشتر رك : سيد ابوالحسن توفيقيان ، آيت الله سيد ابوالقاسم خوئي ، سايت پژوهشكده باقر العلوم )
در نجف نيز زماني كه رژيم شاهنشاهي ديگر نتوانست وجود بابركت و با نفوذ رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني رحمه الله را در كشور تحمل كند و ايشان را به نجف اشرف تبعيد كرد هنگام ورود سرسلسله دار قيام مردمي ايران بر ضد شاه به نجف، همانگونه كه اشاره شد آيت اللّه خويي، تعدادي از فضلا و علما را به ديدار امام فرستاد و خود نيز همان روز اول و پس از اتمام درس، به ديدار امام شتافت. آيت اللّه خويي در پاسخ افرادي كه از انگيزه اين همه عزت و احترام به شخصيت امام خميني رحمه الله مي پرسيدند، فرمود: «ايشان با ديگران فرق مي كند، لذا ديدن او هم با ديگران بايد فرق داشته باشد». مقام معظم رهبري، حضرت آيت اللّه خامنه اي، درباره آگاهي و همراهي موثر آيت اللّه خويي با انقلاب اسلامي مي فرمايد: «ايشان يكي از نخستين كساني بود كه پس از شروع نهضت اسلامي به رهبري امام خميني رحمه الله ، حوزه علميه نجف را به اهميت حوادث ايران متوجه ساخت و سعي و كوششي ارجمند در همراهي با حركت عظيم روحانيت و مردم ايران مبذول داشتند. [ايشان] در نهضت خونين عراق در رمضان 1411 ق، قطب اصلي نهضتْ و مركز صدور حكم قيام اسلامي بود».
ايشان همچنين در زمان جنگ تحميلي و سختي ها و كمبودهاي حاصل از اين تجاوز نابرابر، به جواز صرف وجوهات شرعي در خوراك و پوشاك رزمندگان اسلام فتوا داد. البته در اين راستا، رژيم بعث عراق نيز با تبعيد، اسارت و به شهادت رسانيدن اطرافيان و نزديكان ايشان، اين عالمِ بزرگ را تحت فشار قرار مي داد كه از آن جمله، به شهادت رساندن برجسته ترين شاگردشْ سيد محمدباقر صدر را مي توان نام برد، ولي آيت اللّه خوييْ استوار و با تمام شجاعتْ در برابر اين مصيبت ها و سختي ها ايستادگي مي كرد. (سيد محمد حسين كاظميني ، ر.ك.سايت پايگاه حوزه )
در نهضت خونين مردم عراق در رمضان سال 1412 ه. ق، آيت الله خويي قطب اصلي نهضت و مركز صدور حكم قيامت اسلامي بود و به همين دليل پس از سركوب اين نهضت به واسطه رژيم بعثي، اين كهن مرد دانشمند، مورد آزار و شكنجه و اهانت ماموران بعثي قرار گرفت و در معرض خطر جدي واقع شد و پس از آنكه از خطر نجات يافت تا مدت ها زير نظر ماموران بعثي در شرايط سخت قرار داشت.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .