غني سازي اورانيوم و مصارف آن؟

سلام. از غني سازي 20 در صد و 5 در صد، هر كدام چه استفاده هايي ميشه؟(هر كدوم چه فوايدي دار كه اون يكي نداره؟)

غني سازي در دانش هسته ايي يعني توليد اورانيومي كه داراي درصد بالايي از ايزوتوپ U۲۳۵ باشد. اورانيوم مورد استفاده در راكتورهاي اتمي بايد به حدي غني شود كه حاوي ۲ تا ۳ درصد اورانيوم ۲۳۵ باشد، در حالي كه اورانيومي كه در ساخت بمب اتمي بكار ميرود حداقل بايد حاوي ۹۰ درصد اورانيوم ۲۳۵ باشد.براي به دست آوردن اورانيوم غني شده به دستگاههاي احتياج داريم كه سانتريفوژ نام دارد. سانتريفوژ دستگاهي استوانه ايي شكل است كه با سرعت بسيار زياد حول محور خود مي چرخد. هنگامي كه گاز هگزا فلوئوريد اورانيوم به داخل اين سيلندر تزريق شود نيروي گريز از مركز ناشي از چرخش آن باعث مي شود كه مولكولهاي سبكتري كه حاوي اورانيوم ۲۳۵ است در مركز سيلندر متمركز شوند و مولكولهاي سنگينتري كه حاوي اورانيوم ۲۳۸ هستند در پايين سيلندر انباشته شوند .اورانيوم ۲۳۵ غني شده اي كه از اين طريق بدست مي آيد سپس به داخل سانتريفوژ ديگري دميده ميشود تا درجه خلوص آن باز هم بالاتر رود. اين عمل بارها و بارها توسط سانتريفوژهاي متعددي كه بطور سري به يكديگر متصل ميشوند تكرار ميشود تا جايي كه اورانيوم ۲۳۵ با درصد خلوص موردنياز بدست آيد. آنچه كه پس از جدا سازي اورانيوم ۲۳۵ باقي ميماند به نام اورانيوم خالي يا فقير شده شناخته مي شود كه اساسا از اورانيوم ۲۳۸ تشكيل يافته است.

اورانيوم با غناي پنج درصد در توليد برق هسته اي و كشاورزي و صنايع غذايي و بخش صنعت استفاده دارد و اورانيوم غني شده 20 درصد براي توليد راديو دارو در بخش درمان و پزشكي مورد نياز است .

(www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=401675)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .