عمليات هاي دفاع مقدس ؟

لطفا كل عمليات هاي دفاع مقدس را با اطلاعات كامل درمورد تجهيزات و حضور ارتش ، سپاه و بسيج به همراه اهداف و نتايج آن ها را شرح دهيد.

با سلام، جهت آشنايي با عملياتهاي دوران دفاع مقدس بر اساس روز شمار دفاع مقدس مطالبي حضورتان ارائه مي گردد: 1359/6/31 آغاز تهاجم همه جانبه عراق به جمهوري اسلامي ايران كه از سه جبهه جنوب، مياني و شمال انجام شد. ارتش عراق در جبهه تهاجم خود را از پنج محور آغاز كرد: 1- محور شلمچه براي تصرف خرمشهر و آبادان. 2 - محور كوشك به طرف اهواز. 3 - محور طلائيه به سمت هويزه. 4 - محور چزابه به طرف بستان، سوسنگرد و اهواز. 5 - محور فلكه به سمت شوش، دزفول و دهلران.6 - در جبهه مياني نيروهاي دشمن از چهار محور وارد عمل شدند. 7- محور مهران. 8 - محور مندلي به سمت ارتفاعات سومار و نفت شهر. 9 - محور خسروي- قصر شيرين. 10 - محور سليمانيه- پنجوين جهت تصرف ارتفاعات مريوان و بانه. در جبهه شمالي از محور ازگله به بالا ابتكار عمل در دست نيروهاي محلي و ضد انقلاب داخلي قرار داشت و عراق در نقش پشتيباني عمل مي كرد. در فاصله آغاز جنگ (1359/6/31) تا (1359/12/26) عملياتهاي محدودي از سوي نيروهاي خودي انجام شد كه به ترتيب ذكر مي شود. 59/7/13_ عمليات مشترك سپاه و ارتش در منطقه موسيان. 59/7/23_ حركت محدود ارتش در منطقه دزفول. 59/8/15 _ شبيخون غيور اصلي توسط سپاه در منطقه حميديه. 59/10/4 _ حركت محدود سپاه در تنگ حاجيان. 59/10/15_ عمليات ارتش هويزه. 59/10/19 _ عمليات محدود سپاه و ارتش در ميمك. 59/10/19_ عمليات مشترك سپاه و ارتش در محور آبادان. 59/10/20 _ عمليات محدود نصر در محور ماهشهر توسط سپاه و ارتش. 59/11/12 _ عمليات ارتش در ارتفاعات زيل. 59/11/18_ عمليات سپاه در منطقه سوسنگرد. 59/11/21_ عمليات محدود در منطقه دهلاويه توسط سپاه. 59/11/26_ حركت محدود سپاه در ارتفاعات زيل. 59/11/26_ عمليات در محور ميمك. 59/12/24_ عمليات محدود سپاه در سرپل ذهاب. 59/12/24_ عمليات سپاه در گيلان غرب. 59/12/26_ عمليات حضرت مهدي در محور سوسنگرد توسط سپاه. روز شمار دفاع مقدس(2) سال 1360 درنيمه اول اين سال در اثر افزايش تجربه رزمندگان اسلام عمليات چريكي و ايذايي جاي خود را به عمليات محدود داد و نيروهاي اسلام ظرف مدت 6 ماه 19 عمليات در جبهه هاي غرب و جنوب انجام دادند. همچنين جبهه خودي دريافت كه از اين پس قادر است ضربات اساسي تري به ارتش عراق وارد نمايد. بويژه پس از خلع بني صدر از رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا زمينه بازتري براي حضور نيروهاي انقلابي در صحنه تصميم گيري جنگ فراهم شد و ارتش و سپاه توانستند با همكاري يكديگر به مقابله با دشمن بپردازند. در نيمه دوم سال 60 استراتژي تدوين شده موسوم به طرحهاي كربلا به اجرا گذاشته شد. اولين گام در اجراي اين استراتژي شكستن حصر آبادان بود. اين عمليات زمينه ساز آزاد سازي خرمشهر گرديد و باور مسئولين جنگ را نسبت به امكان دستيابي به پيروزيهاي بيشتر مضاعف ساخت. 60/1/1_ عمليات محدود و مشترك سپاه و ارتش در ارتفاع قوچ سلطان. 60/1/15 _ عمليات حضرت مهدي در محور كرخه- دزفول توسط سپاه و ارتش. 60/1/25_ عمليات امام مهدي در محور شوش توسط سپاه و ارتش. 60/2/2 _ عمليات مشترك سپاه و ارتش در ارتفاع بازي دراز. 60/2/25_ عمليات شيخ فضل الله نوري در محور آبادان توسط ارتش و سپاه. 60/2/31_ عمليات امام علي در محور شوش- سوسنگرد توسط سپاه و ارتش. 60/3/11_ عمليات محدود سپاه در منطقه نوسود. 60/3/15_ عمليات محدود سپاه در منطقه نوسود. 60/3/21 _ عمليات فرماندهي كل قوا در محور دارخوين توسط ارتش و سپاه. 60/4/2 _ عمليات محدود و مشترك سپاه و ارتش در محور دزفول. 60/4/11 _ عمليات روح الله در محور نوسود توسط ارتش و سپاه. 60/5/3_ عمليات شهيد چمران در محور جاده ماهشهر توسط سپاه. 60/5/5 _ عمليات مشترك ارتش و سپاه با نام شهيد چمران در حميديه(طراح). 60/5/12_ عمليات مشترك و محدود سپاه در محور طراح. 60/6/10_ حركت محدود سپاه در محور طراح. 60/6/10_ عمليات شهيد رجايي و باهنر در محور حميديه توسط سپاه و ارتش. 60/6/11_ عمليات نصر در غرب تپه الله اكبر توسط ارتش وسپاه. 60/6/11_ عمليات مشترك ارتش و سپاه در ارتفاع بازي دراز. 60/6/27_ عمليات شهيد مدني در غرب سوسنگرد توسط سپاه. 60/7/5_ عمليات ثامن الائمه در شمال آبادان و شرق كارون بطور مشترك توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد. استعداد خودي در اين عمليات 9 تيپ، 9 گردان پياده منهاي توپخانه و پنجاه قبضه ضد هوايي بود و در مقابل توان دشمن را 6 تيپ زرهي و پياده، 1 گروهان موشك ضد تانك ميلان، 3 آتشبار ضد هوايي و 2 آتشبار توپخانه سبك تشكيل مي داد. در اين عمليات 150 كيلومتر مربع از خاك ميهن اسلامي از جمله دو جاده استراتژيك اهواز- آبادان و ماهشهر- آبادان آزاد شد و شهر آبادان از محاصره دشمن خارج گرديد. تلفات انساني نيروهاي عراق در عمليات ثامن الائمه بالغ بر 1800 اسير و 1500 تا 2000 كشته و زخمي شد و 90 دستگاه تانك و نفربر، 100 خودرو، 2 دستگاه پل پي امپي ارتش عراق منهدم گرديد. همچنين 160دستگاه تانك و نفربر 150 خودرو، 30دستگاه لودر و بلدزر و 7 قبضه توپ به غنيمت نيروهاي ايران درآمد. 60/9/8-عمليات طريق القدس با همكاري مشترك سپاه و ارتش در منطقه بستان انجام شد. استعداد قواي خودي در اين عمليات 5 تيپ پياده، 4 تيپ زرهي و 4 گردان توپخانه بود و دشمن از 6 تيپ زرهي، 5 تيپ پياده و 3 گروه جيش الشعبي استفاده مي كرد. در اين عمليات 650 كيلومتر از زمين از جمله شهرستان بستان از اشغال نيروهاي عراقي خارج گرديد و از نيروهاي دشمن 549 نفر اسير و 8500 نفر كشته و يا زخمي شدند. همچنين نيروهاي خودي موفق شدند 180 دستگاه تانك و نفربر، 200 دستگاه خودرو، 12 فروند هواپيما، 4 فروند هليكوپتر را منهدم كرده و 170 دستگاه تانك و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 150دستگاه تجهيزات و 19 قبضه توپ را به غنيمت خود درآوردند. 60/9/12 _ عمليات ضربت ذوالفقار. 60/9/20 _ عمليات مشترك سپاه و ارتش تحت عنوان مطلع الفجر در منطقه گيلان غرب. 60/10/12_ عمليات محمد رسول الله در محور مريوان- پاوه توسط ارتش و سپاه. 60/10/12 _ عمليات اميرالمومنين در منطقه ريجاب. 60/12/1 _ عمليات امام علي توسط ارتش و سپاه در چزابه. روز شمار دفاع مقدس(3) سال 1361 با آغاز سال جديد ضربات قاطع مدافعين انقلاب سبب دگرگوني عميق در توازن جنگ شد. عمليات فتح المبين كه از جانب امام امت(ره) فتح الفتوح لقب گرفت، ضربات جبران ناپذيري بر ارتش بعث عراق وارد ساخت و موجب آزاد سازي مناطق استراتژيك وسيعي گرديد. عمليات بيت المقدس كه در فاصله زماني كوتاهي پس از فتح المبين صورت گرفت رژيم عراق را در آستانه سقوط قرار داد. فتح خرمشهر علاوه بر افزايش روحيه درجبهه خودي اعتبار نظاميان عراقي را شديداً زير سوال برد. در واقع همانگونه كه تصرف خرمشهر برگ برندة عراق محسوب مي شد و موازنه را به نفع او حفظ مي كرد از دست دادن آن نيز توان و كارآيي ارتش و رژيم عراق را در داخل و خارج مورد ترديد قرار داد بويژه آنكه تلفات نيروي انساني و تجهيزات انهدامي و اغتنامي ارتش عراق در اين عمليات آنقدر بالا بود كه رژيم عراق را ياراي ادامه جنگ نبود. عملياتهاي فتح المبين و بيت المقدس بكلي توازن جنگ را به نفع نيروهاي اسلامي تغيير داد و ارتش عراق را شديداً در موضع انفعالي قرار داد. بگونه اي كه صدام حسين رئيس رژيم عراق پس از بازپس گيري فاو در فروردين 67 اظهار داشت.(نقل به مضمون): «بعد از تصرف محمره(خرمشهر) توسط ايران ما فقط يك تيپ داشتيم كه براي حفاظت بغداد گمارديم» رژيم عراق در پي شرايط حادي كه بر او عارض شده بود و بدليل ضعفهاي موجود تحت لواي صلح طلبي دست به عقب نشيني از بقيه نقاط مرزي زد و در نقاطي موضع گرفت كه توسط موانع طبيعي محافظت مي شد تا بدين نحو كمبود نيروي خود را جبران نمايد. ضعف هاي اساسي عراق در اين مقطع عبارت بودند از: 1 - عدم برنامه ريزي براي جنگ دراز مدت در داخل خاك ايران. 2 - شكست روحي ناشي از عدم موفقيت در استراتژي پيروزي برق آسا. 3- ناتواني در مقابل جنگهاي نامنظم. 4 - عدم دستيابي به خطوط دفاعي منظم و قابل اتكاء. 5 - دادن جناح و فاصله زياد بين خط مقدم و عقبه. 6 - دست نيافتن به هدفهاي مورد نظر. 7-فقدان انگيزه در سربازان عراقي. بعد از بيت المقدس بدليل تحليل رفتن توان يگانهاي خودي وقفه اي كوتاه در انجام عمليات بعدي ايجاد شد و عراق نيز سراسيمه اقدام به ايجاد موانع و خطوط متعدد دفاعي در جنوب نمود تا بدين وسيله شهر استراتژيك بصره را از خطر متعدد سقوط مصون دارد. براي اين منظور كارشناسان نظامي غربي و اسرائيلي نيز عراق را ياري دادند. جمهوري اسلامي ايران پس از حل شبهات شرعي و سياسي در خصوص ورود به خاك عراق عمليات رمضان را به منظور تصرف بخشي از خاك عراق انجام داد. از جمله دلايل اصلي پيشروي به داخل خاك عبارت بودند از: 1 - خارج ساختن شهرهاي آبادان و خرمشهر از برد توپخانه عراق و فراهم كردن زمينه بازگشت مردم به اين شهرها. 2 - جلوگيري از استمرار استراتژي هجومي عراق در دريا و هوا. 3 - وادار ساختن مجامع بين المللي به قضاوت عادلانه و حل و فصل وضعيت موجود. 4 - تنبيه متجاوز. عمليات رمضان و چند عمليات متعاقب آن مانند والفجر مقدماتي، نتايج مورد نظر را بدنبال نداشت و جنگ وارد مرحله جديدي شد كه طي دو سال بعد نيز ادامه يافت. 61/1/2- عمليات فتح المبين در جبهه جنوب و در منطقه غرب شوش و دزفول و غرب رودخانه كرخه صورت گرفت. در اين عمليات نيروهاي خودي با 3تيپ زرهي، 20 تيپ پياده و 10 گردان توپخانه در مقابل 7 تيپ زرهي،6تيپ مكانيزه، 15 تيپ پيادة دشمن وارد عمل شدند كه در نتيجه قريب 2400 كيلومتر مربع از خاك جمهوري اسلامي شامل مراكزي چون سايت و رادار فكه، جاده دزفول- دهلران و … آزاد شد و شهرهاي شوش، دزفول، انديمشك و پايگاه هاي شكاري دزفول از زيرديد و تير دشمن خارج گرديد. در اين عمليات 15000 نفر از نيروهاي عراق به اسارت درآمدند و 361 دستگاه تانك و نفربر، 18 فروند هواپيما، 300 دستگاه خودرو، 50 قبضه توپ و 30دستگاه تجهيزات مهندسي دشمن منهدم شد. همچنين 320دستگاه تانك و نفربر، 500 دستگاه خودرو، 165 قبضه توپخانه و 50 دستگاه تجهيزات مهندسي آنان به غنيمت نيروهاي خودي درآمد. 61/2/10-عمليات بيت المقدس در جنوب اهواز و شمال خرمشهر توسط سپاه و ارتش انجام شد. عمليات بيت المقدس در جنوب اهواز و شمال خرمشهر توسط سپاه و ارتش انجام شد. در اين عمليات25 تيپ پياده، 7 تيپ زرهي و 11 گردان توپخانه خودي در مقابل 8 لشگر سازماني و نزديك به 20 تيپ مستقل و حدود 539 قبضه انواع توپ دشمن وارد عمل شدند كه در نتيجة آن 5400 كيلومتر مربع از اراضي جمهوري اسلامي از جمله شهرهاي خرمشهر، هويزه و پادگان حميد آزاد شد. در عمليات بيت المقدس 19000 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 16000 نفر كشته و يا زخمي شدند و تلفات سنگيني به تجهيزات و ادوات آنها وارد آمد، از جمله 150 دستگاه تانك و نفربر، 20 فروند هواپيما، 200 دستگاه خودرو و 30 قبضه توپخانه دشمن منهدم گرديد و 50 دستگاه تانك و نفربر، 300 دستگاه خودرو و 30 قبضه توپ توسط نيروهاي اسلام به غنيمت گرفته شد. 61/4/23- عمليات رمضان در منطقه عمومي شرق و بصره و در داخل خاك عراق انجام شد. در اين عمليات 6 لشكر پياده، 2 لشگر زرهي و 2 تيپ مستقل خودي در مقابل 3 لشكر زرهي، 1 لشكر مكانيزه، 1 لشكر پياده و چندين تيپ زرهي، پياده و مكانيزه دشمن وارد عمل شدندو هرف عمليات رمضان تعقيب متجاوز، دور ساختن دشمن از شهرهاي حساس و استراتژيك خرمشهر و آبادان و همچنين انهدام واحدهاي باقيمانده ارتش عراق بود. در اين عمليات 1315 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 7400 نفر كشته و يا زخمي شدند و 1097 دستگاه تانك و نفربر، چند صد دستگاه خودروي نظامي و مهندسي، 5 فروند هواپيماي دشمن منهدم شد و 100 دستگاه تانك و نفربر و دهها دستگاه خودروي نظامي و مهندسي به غنيمت نيروهاي خودي درآمد. 61/5/15_ عمليات ثارالله در منطقه قصر شيرين توسط سپاه. 61/6/26_ عمليات حسين ابن علي توسط سپاه در ميمك. 61/7/9 _ عمليات مسلم ابن عقيل توسط ارتش و سپاه در محور سومار. 61/8/10 _ عمليات محرم در منطقه حمرين توسط ارتش و سپاه. 61/11/17_ عمليات والفجر مقدماتي در جبهه جنوب و در محور فكه و چزابه توسط سپاه و ارتش انجام شد اين عمليات كه با قصد نفوذ در داخل خاك عراق طراحي شد دومين تجربة نيروهاي خودي در ورود به داخل خاك دشمن بود. ارتش عراق كه ضربات سهمگيني از نيروهاي خودي در عمليات بيت المقدس، فتح المبين و …خورده بود با شيوة رزم و نحوه تهاجم نيروهاي خودي آشنا شده و با اتخاذ شيوه هاي پدافندي پيچيده قصد داشت مانع از ادامه موفقيت نيروهاي خودي گردد. در عمليات والفجر مقدماتي كه زمينه ساز حركتهاي محدود ديگري شد يگانهاي خودي موفق شدند ضمن انهدام بخشي از قواي دشمن قسمتهايي از خطوط مرزي را در شمال چزابه تأمين نمايند. روز شمار دفاع مقدس(4) ركودي كه از تيرماه سال 61 به دنبال عمليات رمضان بر جبهه خودي سايه افكنده بود و رزمندگان در مقابل ديوار دفاعي عراق متوقف مانده بودند تا اواخر سال 64 نيز ادامه يافت. در اين سال سلسله عمليات محدود و ايذايي تحت عنوان قدس، ظفر و عاشورا انجام گرفت. همچنين در جبهه جنوب (هورالهويزه) در فصل تابستان تحرك زيادي از جانب نيروهاي خودي صورت گرفت، امري كه هيچ گاه در گذشته به چشم نمي خورد. در كنار اقدامات فوق، كار بر روي فاو نيز در جريان بود. اواخر سال 64 در ميان ناباوري محافل خارجي و كشورهاي عربي، خصوصاً شيخ نشين كويت، عمليات بزرگ والفجر هشت (فتح فاو) در اوج غافلگيري ارتش عراق انجام شد. از جمله عوامل مؤثر در غافلگيري عراق شدت فعاليت جبهه خودي در هورالهويزه بود كه با توجه به اينكه طي سالهاي 62 63 محور اصلي عمليات نيروهاي خودي همين منطقه بود، ذهنيت دشمن را شديداً متوجه خود نمود. به هر حال شهر فاو در روز سوم عمليات تصرف شد و تثبيت مواضع بيش از 70 روز به طول انجاميد. فتح فاو پيامدهاي بسياري دربرداشت. اصلي ترين نتيجه آن بر هم خوردن توازن در صحنه نظامي سياسي جنگ بود كه تشديد جنگ شهرها را در پي داشت. از سوي ديگر در يك توطئه جهاني با شركت آمريكا، اروپا و كشورهاي عربي منطقه، قيمت نفت تا مرز 5/5 دلار در بشكه سقوط كرد. در سال 65 فرماندهان نظامي درصدد برآمدند كه با دستيابي به يك پيروزي ديگر مانند فاو جنگ را به نقطه روشني برسانند. از اين رو عمليات كربلاي 4 در شلمچه طرح ريزي شد. ليكن آمريكا كه پس از فاو به اين نتيجه رسيده بود كه در صورت تكرار پيروزيهاي ايران منافع او به خطر خواهد افتاد، كمكهاي اطلاعاتي خود را به عراق شديداً افزايش داد به گونه اي كه هنگام آغاز عمليات كربلاي 4 كاملاً از عمليات مطلع بود و به همين خاطر پس از شب اول عمليات، فرماندهان سپاه ادامه عمليات را مصلحت ندانسته و آن را متوقف كردند. 15 روز پس از عمليات كربلاي 4 طي يك ابتكار عمل بديع سپاه عمليات كربلاي 5 طرح ريزي كرد و در حالي كه عراق خود را براي حمله به فاو آماده مي كرد و عمليات سالانه ايران را نيز تمام شده تلقي مي نمود، يك بار ديگر غافلگير شد اما اين بار از لحاظ زمان (نه مكان). عمليات كربلاي پنج بسيار سخت بود؛ جبهه خودي درصدد آن بود كه با رسيدن به كانال زوجي در كنار شهر بصره قرار بگيرد و عراق نيز كوشش مي كرد به هر قيمت ممكن از پيشروي ايران جلوگيري كند. بدين معنا كه بر خلاف والفجر هشت كه عراق زمين را واگذار كرد تا زمان را بدست آورد، تلاش عراق مصروف آن بود كه زمين را حفظ كند. به هر تقدير عمليات كربلاي پنج نيز مانند هشت داراي پيامدهاي زيادي بود، به گونه اي كه سال بعد، سال رقم خوردن سرنوشت جنگ قلمداد گرديد. 64/3/17_ عمليات ظفر 1در جزيره مينو توسط ارتش. 64/3/23 _ عمليات انصارا… توسط سپاه در كردستان. 64/3/24 _ عمليات قدس 1در هورالهويزه توسط سپاه. 64/4/5_ عمليات ظفر 2در پنجوين توسط ارتش. 64/4/7 _ عمليات ظفر 3توسط ارتش در غرب كشور. 64/4/10_ عمليات ظفر 4توسط ارتش در فكه. 64/4/20_ عمليات قدس 3توسط سپاه در منطقه دهلران. 64/4/23 _ عمليات قادر در جبهه شمالي و در محور سيدكان توسط ارتش. 64/5/2_ عمليات قدس 4در هورالهويزه توسط سپاه. 64/5/15_ عمليات قدس 5 در هورالهويزه توسط سپاه. 64/5/23 _ عمليات عاشوراي 1 توسط سپاه در تكاب كردستان. 64/5/24_ عمليات عاشوراي 2توسط سپاه در منطقه چنگوله. 64/5/25_ عمليات عاشوراي 3 توسط سپاه در منطقه فكه. 64/8/1 _ عمليات عاشوراي 4 توسط سپاه در منطقه هورالهويزه. 64/11/20 _ عمليات والفجر 8 در جبهه جنوب و منطقه عمومي فاو، بطور مستقل توسط سپاه پاسداران طراحي و انجام شد كه در آن 12 لشكر و 9 تيپ پياده به همراه 15 گردان توپخانه در مقابل 8 لشكر و 34 تيپ پياده، 2 لشكر و 10 تيپ زرهي و مكانيزه دشمن عمل كردند. در اين عمليات 2135 نفر از نيروهاي دشمن اسير و قريب 50000 نفر از آنان كشته و يا زخمي شدند و 200 دستگاه تانك و نفربر، 60 فروند هواپيما، 10 فروند هليكوپتر، 500 دستگان خودرو و 150 قبضه انواع توپ ارتش عراق منهدم شد و 100 دستگاه تانك و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 35 قبضه توپ و 34 دستگاه تجهيزات مهندسي به غنيمت گرفته شد. در عمليات والفجر 8 ,800 كيلومتر مربع از خاك عراق از جمله شهر و تأسيسات نفتي فاو و درياچة نمك به تصرف نيروهاي اسلام درآمد. اين عمليات نقش تعيين كننده اي در روند جنگ داشت و موجب به هم خوردن توازن به نفع ايران در بعد نظامي و سياسي گرديد. از جمله مشخصات برجسته عمليات والفجر 8 مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1 - عبور نيروهاي خودي از اروند رود. 2 - كاربرد وسيع غواصي در عمليات رزمي. 3- غافلگيري مطلق دشمن. 4- نقش بارز دفاع ضد هوايي. 5- انتخاب منطقه از لحاظ جغرافيايي كه جناحين جبهه خودي را (به جز جناح شمالي) آب در بر مي گرفت و از تعرض دشمن مصون بود. 6 - بكارگيري وسيع عوامل شيميايي از سوي عراق. 7 - انهدام وسيع واحدهاي ارتش عراق. 8 - انتقال دستگاه هاي سنگين مهندسي، زرهي و توپخانه به آن سوي رودخانه. 64/12/5 _ عمليات والفجر 9در منطقه پنجوين توسط ارتش و سپاه. 64/12/15_ آغاز استراتژي دفاع متحرك. ارتش عراق براي جبران شكستهاي خود و نيز تقويت روحيه از دست رفتة فرماندهان و سربازاني كه مرتباً متحمل شكستهاي سنگيني شده بودند، حركت جديدي را آغاز كرد كه بعدها استراتژي دفاع متحرك ناميده شد. در اين طرح ارتش عراق با حمله به مناطقي كه به لحاظ پدافندي دچار ضعفهايي بودند درصدد برآمد تا حداقل براي مدت كوتاهي ابتكار عمل را بدست گرفته و فرصت كافي براي بازسازي يگانهاي خود كه در عمليات والفجر 8 آسيب فراواني ديده بودند، بدست آورد. اين استراتژي با هجوم نيروهاي خودي در عمليات كربلاي 1 عملاً شكست خورد. اما به نظر مي رسد شكل كامل تر اين حركت در پايان جنگ از سوي ارتش عراق به اجرا درآمد. 64/12/15 _ حمله دشمن با يك تيپ و 4 گردان كماندويي به محور چوراتا در جبهه شمالي و بازپس گرفتن منطقه عملياتي والفجر 9. 64/12/29_ آفند دشمن به استعداد يك تيپ پياده به محور پنجوين (جبهه شمالي)- منطقه عمليات والفجر 9- كه به تصرف ارتفاعات محور پنجوين از جمله شيخ گزنشين، ميشلان و شيخ لطيف انجاميد. 65/1/15_ حمله عراق با 3تيپ پياده و يك گردان زرهي در محور دربنديخان- جبهه شمالي و تصرف شاخ شميران و شاخ سورمر 65/1/18-آفند دشمن در محور پيچ انگيزه- شرهاني (جبهه جنوب) و تصرف تپة 175 شرهاني. 65/1/22_ حمله عراق در محور سومار (جبهه مياني) با 4 تيپ پياده و 3 گردان مستقل به همراه 2 گردان تانك با ارتفاعات سومار و بازپس گيري ارتفاعات اسماعيل خان و پايگاه دوله شريف. 65/2/24_ آفند دشمن در محور سيدكان به استعداد 1 تيپ و تعدادي از يگانهاي جاش كه منجر به تصرف ارتفاعات سرسول، گرشوال و لولال با مجموع وسعت 250 كيلومتر مربع شد. 65/2/6_ حمله عراق در محور جزيره مجنون با 1 لشكر و پيشروي 200 متر در مواضع رزمندگان اسلام در طول 4 روز. 65/2/8 _ عمليات تكميلي والفجر 8 توسط سپاه در كارخانه نمك (فاو). 65/2/10 _ آفند دشمن در محور فكه (جبهه جنوب) با استعداد يك لشكر زرهي، 10 تيپ پياده و در جبهه اي به عرض 20 تا 25 كيلومتر كه به نفوذ 7 كيلومتر در عمق مواضع نيروهاي خودي انجاميد. در اين عمليات عراق 100 دستگاه تانك و 76 دستگاه نفربر و 12 خودرو از دست داد. 65/2/19_ حمله عراق با 2 لشكر و 11 تيپ مكانيزه و زرهي در محور پيچ انگيزه (جبهه جنوب) كه در نتيجه آن 36 كيلومتر مربع از منطقه به تصرف ارتش عراق درآمد. 65/2/24_ حمله دشمن با استعداد 7 تيپ و 12 گردان مستقل كماندويي در محور حاج عمران (جبهه شمالي) و تصرف ارتفاعات مهم 2519 و 2435 در طي 10 روز. در اين عمليات 3000 عراقي كشته و 200 نفر به اسارت درآمدند و 17 هليكوپتر دشمن منهدم شد. 65/2/26 _ حمله عراق با 7 تيپ پياده، دو تيپ زرهي و مكانيزه و يك گردان كماندويي در محور مهران (جبهه مياني) كه به تصرف شهر مهران انجاميد. 65/4/9 _ عمليات كربلاي 1 و آزادسازي شهر مهران توسط واحدهاي رزمي سپاه پاسداران كه عملاً موجب شكست استراتژي دفاع متحرك عراق شد. در اين عمليات يگانهاي خودي موفق شدند در مدت كوتاهي كسب آمادگي كرده و با يورش بر نيروهاي عراقي آنان را مجبور به فرار كنند. با آزادسازي مجدد شهر مهران ابتكار عمل مجدداً به جبهه خودي بازگشته و تلاشها براي انجام يك عمليات گسترده آغاز شد. 65/4/9 _ عمليات كربلاي 2 توسط سپاه در منطقه حاج عمران. 65/6/10 _ عمليات كربلاي 3توسط سپاه بر روي اسكله الاميه واقع در شمال خليج فارس. 65/7/12 _ عمليات ظفر توسط ارتش در غرب كشور. 65/7/19 _ عمليات فتح 1 توسط سپاه در كركوك. 65/8/4 _ عمليات فتح 2 توسط سپاه در سد دوكان. 65/8/29_ عمليات فتح 3 توسط سپاه در منطقه زاخو- دهوك. 65/10/3_ عمليات كربلاي 4 توسط سپاه در منطقه الواخصيب. 65/10/19_ عمليات كربلاي 5 در جبهه جنوب و در محور شلمچه- شرق بصره توسط 16 لشكر و 8 تيپ مستقل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد كه در نتيجه آن 2650 نفر از نيروهاي دشمن اسير و 100000 نفر از آنان كشته و يا زخمي شدند. در اين عمليات 870 دستگاه تانك و نفربر، 80 فروند هواپيما، 180 قبضه توپ صحرايي، 1000 دستگاه خودرو، 120 قبضه توپ ضدهوايي عراق منهدم و 230 دستگاه تانك و نفربر، 20 قبضه توپ صحرايي، 200 دستگاه خودرو، 100 دستگاه وسايل مهندسي و 100 قبضه توپ ضدهوايي به غنيمت رزمندگان اسلام درآمد. در عمليات كربلاي 5 ,150 كيلومتر مربع از خاك دشمن به تصرف رزمندگان اسلام درآمد و نيروهاي خودي در پاسگاههاي بوبيلن، شلمچه، كوت سواري، خيّن و جزاير بوارين و ام الطويل، كانال پرورش ماهي چندين روستاي عراقي در 10 كيلومتري بصره استقرار يافتند. اين عمليات در ميان ناباوري عراق، پس از انجام كربلاي 4 صورت گرفت. سپاه با درك تحليل عراق از شرايط حاضر مبني بر اينكه عمليات سالانه ايران انجام شده و ديگر عملياتي انجام نخواهد شد، ضمن پذيرش خطر بزرگ عدم موفقيت، توانست شرايط سياسي- نظامي را بار ديگر به نفع انقلاب تغيير دهد. با شكست سنگين عراق در اين عمليات تهاجم به فاو كه در دستور كار ارتش اين كشور قرار داشته به مدت دو سال تعويق افتاد. 65/10/23 _ عمليات كربلاي 6در منطقه سومار توسط ارتش. 65/10/28_ عمليات نصر توسط سپاه در محور دهوك- دولان. 65/11/22_ عمليات فتح 4 (مرحله اول) در منطقه ديانا توسط سپاه. 65/12/4 _ عمليات فتح 4 (مرحله دوم) در منطقه ديانا توسط سپاه. 65/12/12_ عمليات كربلاي 7 توسط ارتش در ارتفاع حاج عمران. روز شمار دفاع مقدس(5) سال 67 -1366پس از توقف عمليات كربلاي پنج بدليل شدت حضور دشمن و حساسيت فوق العاده نسبت به محورهاي جبهه جنوب، به نظر مي رسيد براي ادامه جنگ بايد تدابير تازه اي اتخاذ شود. زيرا دشمن از لحاظ تسليحات و تجهيزات نظامي از برتري چشمگيري برخوردار بود و با توجه به تقويت خطوط دفاعي و ايجاد موانع بسيار انجام عمليات در جبهه جنوب دشوار مي نمود. بدين جهت در عين حال كه عمليات كربلاي هشت آماده انجام بود، جبهه شمال غرب (شمال سليمانيه) نيز براي عمليات تابستاني و محدود انتخاب گرديد. اين تدبير در راستاي فعال شدن قرارگاه رمضان از سال 65 در شمال عراق و امكان بكارگيري كردهاي معارض عراقي اتخاذ شد. عمليات كربلاي 8 و كربلاي 10 در جنوب و شمال سليمانيه صورت گرفت. همانگونه كه پيش بيني مي شد دشمن در جنوب (شلمچه) مقاومت بسيار سختي نمود و با آتش توپخانه و تانك و بمباران وسيع مانع پيشروي يگانهاي خودي شد، در حاليكه عمليات كربلاي 10 نسبتاً موفق بود و زمينه اقدامات بعدي را در اين جبهه مهيا ساخت. اوضاع جنوب، فرماندهان سپاه را بر آن داشت كه به جبهه شمال توجه جدي تري مبذول دارند. و در همين راستا طي عمليات نصر 4 شهر ماووت تصرف شد و در كلّ عمليات نظامي جمهوري اسلامي تقريباً روي نوار پيروزي قرار داشت. در واقع ركودي كه از نيمه دوم سال 61 به مدت تقريباً 4 سال بر جبهه حاكم بود، در اواخر سال 64 جاي خود را به پيروزيهاي پياپي داد و عراق در يك موضع كاملاً انفعالي مترصد فرصت براي تغيير شرايط بود. از سوي ديگر عراق جنگ نفتكشها را در خليج فارس دامن زد و سپاه دور جديدي از عمليات مقابله به مثل را به عنوان يك اولويت نظامي عهده دار شد و طي مدت كوتاهي تعداد زيادي از نفتكشهاي كشورهاي عربي (خصوصاً عربستان و كويت) و يا كشتيهايي را عازم اين كشورها بودند هدف قرار داد و به اين ترتيب جنگ نفتكشها اوج گرفت. در اين شرايط آمريكا و شوروي نيز به بهانة اسكورت نفتكشهاي كويتي وارد خليج فارس شدند و جنگ جنبة بين المللي و منطقه اي به خود گرفت. در اين مقطع جبهه هاي زميني كلاً راكد بودند و صحنه جنگ به دريا منتقل گرديد. اوج جنگ دريا برخورد كشتي كويتي بريجتون بود كه تحت اسكورت ناوهاي آمريكايي قرار داشت. از اين پس درگيري ايران و آمريكا در خليج فارس ابعاد ديگر جنگ را تحت الشعاع قرار داد. شليك موشكهاي كرم ابريشم به كشتي آمريكايي، بندرالحمدي و حمله امريكا به قايق تندرو و سكوهاي نفتي ايران، از جمله حوادث اين مقطع به شمار مي روند. از آبانماه 66 بدنبال كاهش درگيري خليج فارس مجدداً جبهه زميني فعال شد. اين بار بر خلاف سالهاي گذشته عمليات بزرگ سالانه كه همه ساله در اواخر سال در جبهه جنوب صورت گرفت، در شمال غرب اجرا شد و طي عمليات بيت المقدس 2 و والفجر 10 مواضع و شهرهاي بسياري از جمله حلبچه عراق تصرف گرديد. ليكن براي مقابله با پيشرويهاي رزمندگان اسلام در شمال غرب، تحرك چنداني از عراق مشاهده نشد بلكه با استفاده از عدم حضور نيروهاي خودي در جنوب، همزمان با حملات آمريكا به سكوهاي نفتي، به سمت فاو به راه افتاد و با تصرف آن موازنة جنگ را بر هم زد و طي تحركات بعدي توانست مواضع از دست داده را پس بگيرد. و سرانجام پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 26/4/67 نقطه پاياني بر جنگ 8 ساله بود. اما عراق با مشاهده ضعف و ركود در جبهه خودي، همانند آغازين جنگ تحميلي مجدداً در جنوب دست به حمله زد. ليكن مردم با حضور گسترده در جبهه ها ضمن دفع تجاوز دشمن تلاش منافقين (عمليات مرصاد) در محور غرب را نيز كه به قصد رسيدن به تهران صورت گرفت، در هم شكستند و پس از آن آتش به رسمي برقرار گرديد. 66/1/18_ عمليات كربلاي 8 در منطقه شلمچه توسط سپاه. 66/1/20 _ عمليات كربلاي 9 توسط ارتش در منطقه قصر شيرين. 66/1/25_ عمليات كربلاي 10 در جبهه شمالي- منطقه عمومي ماووت توسط نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شد، كه در آن 9 لشكر و 6 تيپ پياده و 7 گردان توپخانه خودي در مقابل 11 تيپ و 8 گردان پياده دشمن وارد عمل شدند و در نتيجه اين عمليات 2500 تا 3000 نفر از نيروهاي دشمن كشته و يا زخمي و 210 نفر از آنان به اسارت درآمدند. در اين عمليات نيروهاي اسلام ضمن انهدان 10 دستگاه تانك و نفربر و 1 فروند هليكوپتر، 250 كيلومتر مربع از خاك دشمن را آزاد كردند و ارتفاهات گلو- سرگلو، باسومه، گلان- قشن و كوه نم نم را به تصرف درآوردند. 66/1/25_ عمليات فتح 5 در شمال سليمانيه توسط سپاه. 66/1/25_ عمليات نصر 1 توسط سپاه در هزار قلّه. 66/1/13_ عمليات نصر 2 در ميمك توسط ارتش. 66/3/27 _ عمليات نصر 3 توسط ارتش. 66/3/27 _ عمليات فتح 6 در شمال اربيل توسط سپاه. 66/3/31 _ عمليات نصر 4 توسط سپاه. 66/4/3 _ عمليات نصر 5 در منطقه سردشت توسط سپاه. 66/4/5 _ عمليات فتح 7 در منطقه حلبچه توسط سپاه. 66/4/28 _ عمليات فتح 8 توسط سپاه در شمال موصل. 66/5/1 _ عمليات ايذايي سپاه در ايروان. 66/5/1 _ عمليات ايذايي سپاه در چوارتا. 66/5/5 _ عمليات ايذايي سپاه در سليمانيه. 66/5/6 _ عمليات ايذايي سپاه در گلي كدور. 66/5/10 _ عمليات ايذايي سپاه در مرگه سور. 66/5/10 _ عمليات ايذايي سپاه در پايگاه ترابه. 66/5/12_ عمليات نصر 6 توسط ارتش. 66/5/12_ عمليات فتح 9 در منطقه خرمال توسط سپاه. 66/5/13 _ عمليات ايذايي سپاه در خرمال. 66/5/13_ عمليات ايذايي نصر 7 توسط سپاه در محور دوپازا- بلفت. 66/5/30 _ عمليات ايذايي سپاه در منطقه خرمال. 66/5/31_ عمليات ايذايي سپاه در منطقه اربيل. 66/5/31 _ عمليات ايذايي سپاه در محور اربيل- كركوك. 66/5/31_ عمليات ايذايي سپاه در محور سليمانيه. 66/5/31_ عمليات ايذايي سپاه در محور سليمانيه. 66/6/5 _ عمليات ايذايي سپاه در محور سليمانيه. 66/6/9_ عمليات ايذايي سپاه در محور اربيل. 66/6/12 _ عمليات ايذايي سپاه در اربيل. 66/6/13 _ عمليات فتح 10 در شمال اربيل توسط سپاه. 66/6/15_ عمليات ايذايي سپاه در سليمانيه. 66/6/23 _ عمليات ايذايي سپاه در شهر سيد صادق عراق. 66/6/24 _ عمليات ظفر توسط سپاه. 66/6/27_ عمليات ظفر 1 در استان دهوك عراق توسط سپاه. 66/7/8_ عمليات ايذايي سپاه در منطقه سليمانيه. 66/7/11_ عمليات ايذايي سپاه در كركوك. 66/7/22_ عمليات ظفر 2 توسط سپاه در كفري. 66/8/4 _ عمليات ايذايي سپاه در دوكان. 66/8/8_ عمليات ايذايي سپاه در دوكان. 66/8/11 _ عمليات ايذايي سپاه در دربنديخان. 66/8/25 _ عمليات ظفر 3 در منطقه دربنديخان توسط سپاه. 66/8/28 _ عمليات ظفر 4 توسط سپاه در دهوك. 66/8/29_ عمليات نصر 8در ماووت توسط سپاه (روي ارتفاع گرده رش). 66/9/1 _ عمليات نصر 9توسط سپاه. 6610/18 _ عمليات ايذايي سپاه بر روي البكر و الاميه واقع در شمال خليج فارس. 66/10/22 _ عمليات ظفر 5در عماريه توسط سپاه. 6610/25 _ عمليات بيت المقدس 2 در ماووت توسط سپاه. 66/12/4_ عمليات ظفر 6 توسط سپاه در سنگاو. 66/12/22_ عمليات ظفر 7 توسط سپاه در حلبچه. 66/12/23_ عمليات والفجر 10در جبهة شمال و محور حلبچه توسط 11 لشكر و 12 تيپ پياده و 17 گردان توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مقابل 1 لشكر و 28 تيپ پياده و 15 گردان توپخانه دشمن انجام شد كه در نتيجه آن نيروهاي خودي با كشته و زخمي كردن 3000 نفر و اسارت 5440 نفر از نيروهاي عراقي و انهدام 270 دستگاه تانك و نفربر، 60 قبضه توپ صحرايي، 13 دستگاه تجهيزات مهندسي، 230 دستگاه خودرو، 10 فروند هواپيما و يك فروند هليكوپتر دشمن به غنيمت گرفتن 90 دستگاه تانك و نفربر، 100 قبضه توپ صحرايي، 15 دستگاه تجهيزات مهندسي و 800 دستگاه خودرو، بخش وسيعي از استان سليمانيه عراق شامل شهرهاي حلبچه، دوجيله و خورمال را به تصرف درآوردند كه وسعت آن حدود 1200 كيلومتر مربع مي شد. 66/12/23_ بيت المقدس 3در منطقه ماووت توسط سپاه. 67/1/5 _ بيت المقدس 4در منطقه دربنديخان توسط سپاه. 67/1/22_ بيت المقدس 5. 67/1/28 _ تهاجم عراق با بكارگيري وسيع سلاحهاي شيميايي و با استعداد 48 تيپ پياده و 11 تيپ زرهي و مكانيزه در مقابل 4 تا 5 لشكر و باز پس گيري فاو. 67/2/26 _ بيت المقدس 6 در منطقه ماووت. 67/3/14 _ تك گسترده و سنگين عراق به منطقه شلمچه و تصرف منطقه عملياتي كربلاي 5. 67/3/22 _ بيت المقدس 7 در منطقه عمومي شلمچه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 67/3/24_ تك عراق به محور ماووت و تصرف بخشي از منطقه ماووت طي 8 روز. 67/3/29 _ تهاجم ارتش عراق با استعداد 1 لشكر به مهران و تصرف آن و استقرار در ارتفاعات مهم قلعه آويزان- و واگذاري شهر مهران به منافقين. 67/4/4_ حركت گسترده عراق در جبهه جنوب و بازپس گيري جزاير مجنون، منطقه وسيع شمال كوشك و طلايه و جفير. در اين عمليات از 8 تيپ مستقل پياده، 3 تيپ نيروي مخصوص، 5 تيپ زرهي و 2 تيپ مكانيزه و چند يگان در قالب 3 لشكر استفاده كرد. 67/4/7_ تهاجم عراق در محور شاخ شميران. 67/4/21_ حمله عراق با استعداد 11 لشكر در جبهه هاي جنوب و تصرف غرب شوش و دزفول تا دهلران. 67/4/27 _ پذيرش قطعنامة 598شوراي امنيت سازمان ملل از سوي جمهوري اسلامي ايران. 67/4/31 _ حركت و تهاجم گسترده عراق با 13 لشكر در منطقه شمال خرمشهر و جنوب اهواز در اين حمله نيروهاي عراقي خود را به جادة اهواز- خرمشهر رساندند و تلاش گسترده اي زا طي سه روز جهت تصرف خرمشهر انجام دادند كه بدليل مقاومت رزمندگان اسلام ناموفق ماندند. 67/5/3 _ حمله منافقين با حمايت ارتش عراق به غرب اسلام آباد و انجام عمليات مرصاد توسط رزمندگان اسلام و شكست سنگين منافقين در اين عمليات. 67/5/10_ عقب نشيني عراق به پشت مرزهاي بين المللي در جنوب. 67/5/29 _ اعلام رسمي آتش بس توسط دبير كل سازمان ملل. منبع: سايت جامع دفاع مقدس(ساجد) جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك : 1. سايت جامع دفاع مقدس به آدرس: http://www.sajed.ir 2. سايت تخصصي و اطلاع رساني دفاع مقدس به آدرس: www.fatehan.ir 3.پايگاه اطلاع‌رساني فرهنگ دفاع مقدس به آدرس: http://www.hemaseh.com 4. سايت جامع فرهنگي مذهبي شهيد آويني به آدرس: http://www.aviny.com 5. http://www.sabokbalan.com

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .