صدور فرهنگ سیاسی متعالی

مؤلفه های فرهنگ سیاسی در دیدگاه مقام معظم رهبری؟

اگر ملتی، از نظر شاكله ظاهری، مقبول و پیشرفته جلوه كند و از نظر فرهنگی و باطنی دچار نابسامانی باشد، ملت ورشكسته ای خواهد بود اما ملتی كه از نظر فرهنگی غنی باشد، حتی اگر برخی مشكلات سیاسی و اقتصادی نیز داشته باشد، بالقوه، ملت مقتدری است... راه مقابله با تهاجم فرهنگی جبهه استكبار، گسترش و تعمیق رسالتهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه های اخلاقی، رفتارهای فردی و اجتماعی، عقاید و باورهای دینی و مسائل سیاسی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت بسیار بالای مقوله فرهنگ به عنوان هویت و شاكله معنوی یك ملت و گستره وسیع و تأثیر عمیق آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، مسئولیت شورایعالی انقلاب فرهنگی را مهم و عظیم خواندند و تأكید كردند: در عرصه تهاجم پیچیده و فراگیر فرهنگِ جبهه استكبار برضد نظام اسلامی، شورایعالی انقلاب فرهنگی همچون یك قرارگاه اصلی، وظیفه سیاستگذاری راهبردی و هدایت دستگاهها و مراكز تأثیرگذار فرهنگی و بخشهای اجرایی را برعهده دارد.[1]

«اگر ملتی، از نظر شاكله ظاهری، مقبول و پیشرفته جلوه كند و از نظر فرهنگی و باطنی دچار نابسامانی باشد، ملت ورشكسته ای خواهد بود اما ملتی كه از نظر فرهنگی غنی باشد، حتی اگر برخی مشكلات سیاسی و اقتصادی نیز داشته باشد، بالقوه، ملت مقتدری است... راه مقابله با تهاجم فرهنگی جبهه استكبار، گسترش و تعمیق رسالتهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه های اخلاقی، رفتارهای فردی و اجتماعی، عقاید و باورهای دینی و مسائل سیاسی است»[2]

- نگاهی به مسائل منطقه

1- رمز پیروزی: «اگر ما ملتهاى مسلمان بیدار باشیم، به نداى قرآن - كه ما را به صبر و استقامت و ثبات امر میكند، به ما امید میدهد - گوش كنیم، به خداى متعال سوء ظن نداشته باشیم، به وعده‌ى الهى امیدوار باشیم و براى آن تلاش و كار كنیم، بدون شك این ملتها به پیروزى میرسند»

2- سیاست دشمنان در لیبی، یمن، بحرین و سوریه : «در لیبى...سیاستشان این است كه جنگ داخلى ادامه پیدا كند تا كشور از رمق بیفتد، بعد یا خودشان مستقیم یا غیرمستقیم بیایند امور آن كشور حساس را به دست بگیرند. كشور لیبى اولاً داراى منابع سرشار نفت است، ثانیاً یك قدمى اروپاست؛ بنابراین براى مستكبرین جهانى، براى آمریكا، براى كشورهاى مستكبر در اروپاى غربى بسیار مهم است»

«یمن هم از لحاظ سوق‌الجیشى مهم است؛ از لحاظ همسایگى با بعضى از كشورهاى مرتبط با آمریكا و جغرافیاى سیاسى، بسیار مهم است.»

در بحرین «مردم بحرین هم در مظلومیت مطلق به سر می‌برند. در آنجا هم به عنوان اینكه اینها شیعه هستند، میخواهند حركت را حركت طائفى و مذهبى معرفى كنند؛ در حالى كه قضیه این نیست. البته مردم بحرین شیعه‌اند، در طول تاریخ شیعه بودند، اكثریت شیعه‌اند؛ اما مسئله، مسئله‌ شیعه و سنى نیست؛ مسئله این است كه این ملت، مظلوم است؛ از حقوق اولیه‌ى یك شهروند در كشور خود، در خاك خود، در سرزمین خود محروم است..»[3]

«حركت مردم بحرین، ماهیتاً شبیه حركت ملت مصر و تونس و یمن است و تفكیك میان این تحركات مشابه، معنا ندارد اما متأسفانه برخی به جای توجه به حرف دل ملت‌ها، همان راهی را می‌روند كه دشمنان اسلام می خواهند.»[4]

«در لیبى غربى‌ها دارند با ملت لیبى بازى می‌كنند. كشورى در نزدیكى اروپا - یك ساعت راه تا قلب اروپا - و سرشار از نفت؛ نمیخواهند در آنجا یك حكومت مردمى، آن هم مردمى كه مسلمانند، سر كار بیاید؛ دارند همین طور بازى میكنند، دست به دست میكنند، مردم را بازى میدهند. خب، مردم میفهمند، مردم لیبى میفهمند».[5]

«امریكایی‌ها با تلاش برای شبیه‌سازی حوادث مصر، تونس، یمن و لیبی، در سوریه، سعی می كنند این كشور را كه در خط مقاومت قرار دارد دچار مشكل كنند اما ماهیت حوادث سوریه با ماهیت حوادث دیگر كشورهای منطقه متفاوت است. جوهره بیداری اسلامی در كشورهای منطقه، حركت ضد صهیونیستی و ضد امریكایی است اما در حوادث سوریه، دست امریكا و اسرائیل آشكار است و منطق و معیار ما ملت ایران این است كه هرجا به نفع امریكا و صهیونیسم شعار داده شود حركت، انحرافی است.»[6]

3- شاخص عمده در حركت مردمىِ این كشورها: «شاخص عمده در حركت مردمىِ این كشورها سه چیز است: یكى اسلامى بودن، یكى ضد آمریكا و صهیونیست بودن، و یكى مردمى بودن»

4-موضع ما: «هر جا حركت اسلامى است، مردمى است، ضد آمریكائى است، ما با این حركت همراهیم»

5- نقش آمریكا: «آمریكا نمیتواند به نفع ملتهاى این منطقه فكرى بكند و كارى بكند؛ هر كارى میكنند و هر كارى تا امروز كردند، بر علیه ملتهاى این منطقه بوده است»[7]

مجرم اصلى در این حوادث، بلاشك مستكبرین عالم، دستگاه استكبار بین‌المللى و شبكه‌ى صهیونیستى بین‌المللى است كه الان هم از همین هیاهوها و سر و صداها صهیونیستها دارند استفاده میكنند؛ روى مردم غزه فشار مى‌آورند، روزانه از آنها شهید میگیرند.[8]

«این كمكهائى كه میگویند آمریكا ممكن است به مصر یا به هر كشور دیگرى بكند، خودش مایه‌ى گرفتارى است»

5- پیرامون مصر:« مصر كشور تأثیرگذارى در دنیاى عرب است...باید مراقب باشند روى مصر حساسند. این حركت عظیمى كه ملت مصر در اعتراض به موضع رژیم قبلى مصر در زمینه‌ى فلسطین و غزه و گذرگاه رفح انجام دادند، حركت بسیار باارزشى بود؛ باید ادامه پیدا كند. »

6- سرانجام حركت ملتهاى منطقه: «این سركوبها فایده‌اى ندارد. ملتها بالاخره وقتى بیدار شدند، وقتى قدرت خودشان را شناختند، این راه را دنبال خواهند كرد و ان‌شاءاللَّه حركت ملتهاى منطقه - چه در آن كشورهائى كه امروز حركت هست، چه آن كشورهائى كه بالقوه در آنها این حركات وجود دارد - به پیروزى خواهد رسید...منتها باید مراقب حركات تفرقه‌افكنانه‌ى دشمنان باشند...میخواهند بین ایران اسلامى و كشورها فاصله بیندازند؛ فاصله‌هاى قومى، فاصله‌هاى مذهبى. حتّى در داخل خود این كشورها میخواهند تفرقه ایجاد كنند.»[9]

مطمئناً این بیدارى چیزى نیست كه تمام بشود؛ این حركت مردم به سمت جلو چیزى نیست كه به عقب برگردد. هر كارى بكنند، این حركت نهایت خوبى دارد به نفع مردم و به زیان قدرتها. البته ملتها باید بهوش باشند، بدانند كه دشمن كمین‌كرده است.[10]

7- فلسطین: « ما معتقدیم سرزمین فلسطین، كشور فلسطین، یكجا متعلق به فلسطینى‌هاست. آن كسانى كه سعى كردند نقشه‌ى فلسطین را از روى صفحه‌ى جغرافیا پاك كنند، اشتباه كردند؛ چنین اتفاقى نخواهد افتاد. فلسطین باقى است. چند دهه‌اى غاصبان آن را غصب كردند، اما بدون تردید دوباره به مردم فلسطین و به آغوش اسلام برخواهد گشت؛ و این اتفاق خواهد افتاد. مردم فلسطین هم بیدارند. فلسطین تجزیه‌پذیر هم نیست؛ فلسطین یكپارچه متعلق به فلسطینیان است. جمهورى اسلامى از چند سال پیش راه حل را اعلام كرده است. راه‌حل مسئله‌ى فلسطین، این راه‌حلهاى آمریكائى و امثال آنها نیست؛ اینها راه به جائى نخواهد برد. راه حل این است كه یك رفراندوم و همه‌پرسى‌اى از مردم فلسطین انجام بگیرد؛ هر رژیمى را كه آنها بر طبق رفراندوم رأى دادند، آن رژیم باید بر كل فلسطین حاكم شود. بعد آنها خودشان تصمیم خواهند گرفت كه با این صهیونیستهائى كه از خارج وارد كشور فلسطین شدند، چه معامله‌اى بكنند؛ این بسته به نظر آن رژیمى است كه برخاسته‌ى از آراء مردم فلسطین است.»[11]

8- تداوم بیداری اسلامی: «فقط این نیست كه در كشورهاى شمال آفریقا و منطقه‌ى غرب آسیا كه امروز ما در آنجا قرار داریم، حركات بیدارى‌اى به وجود آمده باشد؛ این حركت بیدارى تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزى پیش خواهد آمد كه همین ملتهاى اروپائى علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانى كه آنها را یكسره تسلیم سیاستهاى فرهنگى و اقتصادى آمریكا و صهیونیسم كردند، قیام خواهند كرد. این بیدارى، حتمى است. حركت ملت ایران، امتداد و عمقش اینهاست؛ حركت عظیمى است. خب، اگر بخواهید این حركت با همین شتاب و با همین رفتار تداوم پیدا كند و اثربخش باشد، بایستى خودمان را بسازیم.»[12]

9- مشكل ملتها با استعمار: «در حدود دویست سال اخیر كه مسئله‌ى استعمار به وجود آمده است، این به شكلهاى مختلف در دنیا اتفاق افتاده است. ملتها دیگر در این دوران مشكلشان فقط این نیست كه با یك دیكتاتور مواجه‌اند، با یك آدم مستبد مواجه‌اند؛ مشكلشان این است كه این دیكتاتور عقبه‌اى از قدرتهاى بین‌المللى دارد؛ آنها هستند كه دارند منافع این كشور و این ملت را پایمال و نابود میكنند. مشكل دوران استعمار این است.»[13]

10- تفاوت ساختاری بیداری اسلامی با انقلاب­های دهه 60 : معظم له ضمن مطلع بودن از حوادث و انقلابات دهه شصت میلادی در تحلیل خود از تفاوت­های اصلی انقلابهای امروزین كشورهای اسلامی و غیر آن اشره كردند: «در آن حوادثى كه در دهه‌ى 60 میلادى پیش مى‌آمد ـ چه در آفریقا، چه در آمریكاى لاتین، چه در برخى از كشورهاى آسیا ـ آنچه كه اتفاق مى‌افتاد، غلبه‌ى یك حزب و یك تشكیلات بود بر سرنوشت یك ملت؛ با یك گرایش مادى و ماركسیستى، كه معنویت و خدا در آن وجود نداشت. میگفتند مردمى؛ اما مردمى بودنش به این بود كه یك حزبى غالباً هم با كودتا مى‌آمد سر كار. همین احزاب و رژیمهاى به اصطلاح انقلابى كه در شمال آفریقا سر كار آمدند، همه‌شان با كودتا سر كار آمدند؛ مثل جمال عبدالناصر، مثل همین قذافى و دیگران. حركتِ مردمى و انقلاب به معناى حقیقى نبود. آنچه امروز دارد اتفاق مى‌افتد، حضور مردم است با تنشان، با جانشان؛ اینها مردمند. ممكن است احزاب هم به معنائى حضور داشته باشند یا تأثیر هم داشته باشند؛ اما آن كه توى میدان است، یك مجموعه‌ى نظامى نیست، یك مجموعه‌ى كودتاگر نیست؛ مجموعه‌هاى مردمى‌اند، توده‌هاى مردمى‌اند، آن هم با گرایش توحیدى و خدائى و الهى؛ با الله اكبر، با نماز جماعت. حالا تبلیغات آمریكائى و صهیونیستى بگذار انكار كنند ؛ خب بكنند، واقعیت كه با انكار آنها عوض نمیشود. واقعیت این است. این اصلاً سابقه ندارد.»[14]

11- تأیید یا عدم تأیید تأثیرپذیری بیداری اسلامی از انقلاب اسلامی: «من هیچ نمیخواهم ادعا كنم و بگویم انقلاب اسلامى همه‌كاره بود ـ حالا بعضى هم حساسند از این‌كه گفته بشود منشأ این انقلابها، انقلاب اسلامى است ـ نه، اصلاً چنین ادعائى هم نمیكنیم، لازم هم نیست چنین ادعائى بكنیم؛ اما مسئله این است كه امروز همان حركتى كه ما ملت ایران سى سال قبل، سى و دو سال قبل شروع كردیم، عیناً همان حركت را با یك تفاوتهاى منطقه‌اى و بومى و جغرافیائى و تاریخى، در دنیاى اسلام در چندین كشور داریم مشاهده میكنیم. و من عرض كردم موج بعدى این كار در مناطق خیلى دوردست‌تر هم وجود دارد و چنین چیزى پیش خواهد آمد، كه این براى ما تشویق‌آمیز است، این براى ما مبشّر است، مژده‌بخش است؛ نشان میدهد كه ما امیدمان به آینده باید بیشتر باشد.»[15]

پی نوشتها

--------------------------------------------------------------------------------

[1] بیانات در دیدار رئیس و اعضای شورای­ عالی انقلاب فرهنگی23/3/ ۱۳۹۰

[2] بیانات در دیدار رئیس و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی23/3/ ۱۳۹۰

[3] بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) 14/3/1390

[4] دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث با رهبر انقلاب 9/4/1390

[5] بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس3/2/1390

[6] دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث با رهبر انقلاب 9/4/1390

[7] بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) 14/3/1390

[8] بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس3/2/1390

[9] بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) 14/3/1390

[10] بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس3/2/1390

[11] بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) 14/3/1390

[12] بیانات در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر كشور14/2/1390

[13] بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس3/2/1390

[14] بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران13/4/1390

[15] بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران13/4/1390
(صدور فرهنگ سیاسی متعالی ، میثم اقادادی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامي،13/9/90)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 18 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .