سپرهاي دفاعي آمريكا گارد حمله دارند

آمريكا همواره در پاسخ به اعتراضات روسيه مي گفت كه هدف سپر موشكي در اروپاي شرقي ايران است نه روسيه اما در حال حاضر براي كنترل ايران به استقرار سپر دفاع موشكي ديگر در خليج فارس رأي داده است. اين نشان مي دهد كه بي اعتمادي روسيه به آمريكا كاملاً عقلاني است و هدف سپر موشكي اروپا تنها روسيه است.

بحران كم سابقه اقتصادي كه به زعم برخي تحليلگران از نشانه هاي افول برتري اقتصادي سياسي آمريكا بر جهان است، به همراه قدرت يابي روزافزون كشورهايي كه به لحاظ ژئواستراتژيك و ژئوكالچر در وراي مرزهاي غربي قرار دارند، اين هراس را در واشنگتن ايجاد كرده است كه ساعت شني براي اتمام دوران رياست آمريكا بر بخش هاي وسيعي از جهان شروع به حركت كرده است. واشنگتن به همين دلايل، راه حل هايي را براي برون رفت از بحران به وجود آمده جست وجو مي كند. بي شك اگر ايالات متحده هژموني جهاني خود را از دست بدهد، اتحاد ايالتي را نيز بايد به فراموشي بسپارد و تجزيه سرزميني را همچون شوروي سابق تجربه كند. آمريكا براي چاره انديشي از وقوع چنين مسئله اي درصدد است تا مناطق حساس سياسي و اقتصادي جهان را به تسخير درآورد. مناطق حساسي همچون خاورميانه به لحاظ دارا بودن انرژي وسيع و شرق آسيا به خاطر موقعيت حساس سياسي بسيار حائز اهميت است. اوراسيا و شرق اروپا نيز به خاطر وجود قدرت و رقيبي به نام روسيه همواره مورد توجه آمريكا بوده است. واشنگتن براي موفقيت در كنترل اين مناطق نيازمند افزايش قدرت نظامي در سطوح مختلف است؛ اما به اين دليل كه افزايش قدرت سخت افزاري در حوزه نظامي بسيار پرهزينه و حساسيت برانگيز است، بخش وسيعي از فعاليت خود را در حوزه هاي نرم افزاري و جاسوسي متمركز كرده است. تقويت حوزه نظامي سايبري به همراه ساخت و به كارگيري ابزارهاي قدرتمند جاسوسي از جمله هواپيماهاي جاسوسي بدون سرنشين كه ماه ها بدون سوخت گيري مي توانند در فضاي كشورهاي مختلف به پرواز در آيند و دست به عمليات هاي اطلاعاتي و جاسوسي بزنند، ازجمله آنها هستند.

با وجود اين آمريكا براي اينكه قدرت فيزيكي خود را به منظور حفظ و تقويت هژموني به ديگران نشان بدهد، مجبور است دست به اقداماتي ظاهري بزند كه رقبا به خصوص قدرت هاي نوظهور آنها را مشاهده كنند. در واقع، آمريكا در اين حوزه بيش از هر مسئله اي به دنبال قدرت نمايي و قدرت افكني است. بحث گسترش جغرافيايي سامانه سپر دفاع موشكي از جمله آنها است كه پس از شرق اروپا و تركيه، حوزه هاي ديگري همچون خاورميانه (خليج فارس) و شرق آسيا در نظر گرفته شده است. استقرار اين سيستم ها كه همانند سيستم دفاع موشكي شرق اروپا است، حساسيت هاي زيادي را برانگيخته است. چنين رويكردهايي سبب مي شود كه فضاي نظام بين الملل بيش از گذشته امنيتي شود و ديگر كشورها نيز نسبت به اين رفتار غيرعادي نظامي واكنش نشان دهند و حتي با آن مقابله به مثل كنند. اين اقدامي است كه تاكنون روسيه با استقرار موشك هاي اسكندر و حتي موشك هاي دفاعي اس400 در مرزهاي اروپاي شرقي انجام داده است. اين تنها واكنشي نيست كه روس ها عليه استقرار سامانه دفاع موشكي ناتو و آمريكا انجام داده اند. به اين دليل كه بي اعتمادي مسكو با اين اقدامات در قبال آمريكا كاملاً افزايش پيدا كرده است و از آنجا كه روسيه يك كشور تصميم گير بين المللي است در بسياري از مواقع حساس نسبت به حوادث، پديده ها و تصميم گيري هاي بين المللي برخلاف نظر آمريكا رأي مي دهد. مثل آنچه كه امروزه در قبال تحولات خاورميانه به ويژه سوريه در حال انجام است. خاورميانه ازجمله نقاط حساس نظام بين الملل است كه كنترل آن شبيه در اختيار گرفتن لايه هاي مياني بازي در صفحه شطرنج است. بنابراين آمريكا باتوجه به مقابله به مثل روسيه و حتي چين درخصوص تحولات خاورميانه، به دنبال گسترش سپر دفاع موشكي در اين منطقه است كه با هدف كوتاه كردن نفوذ ديگر قدرت ها همچون ايران، چين و روسيه انجام مي شود. در اين خصوص مسائلي وجود دارد كه نبايد آنها را ناديده گرفت. ابتدا اينكه خاورميانه و كشورهاي عربي خليج فارس به دلايل بافت سياسي سنتي و پادشاهي موروثي داراي ثبات سياسي نيستند. علت اصلي آن نيز به اين مسئله باز مي گردد كه ملت هاي عرب با توجه به كوچك و فشرده شدن زمان و مكان در عصر جديد و ارتباطات بسيار وسيع به لحاظ عقلانيت رفتار سياسي كاملاً تغيير كرده اند و اين تغيير به شدت در لايه هاي اجتماعي آنها نفوذ كرده و بازگشت پذير نيست. بنابراين حاكميت پادشاهي و ضدمردمي دير يا زود بايد غزل خداحافظي را در اين منطقه بخواند. اين در حالي است كه طي چند دهه گذشته آمريكا همواره نشان داده كه در منطقه خاورميانه و خليج فارس اولويت را در همكاري با كشورهاي ديكتاتور مي بيند و حتي با كشورهايي كه در اين منطقه رو به دموكراسي گام مي گذارند به شيوه هاي مختلف مقابله مي كند. بنابراين سرمايه گذاري واشنگتن در اين منطقه كه بيشتر بر اساس توافق هاي حكومتي است تا مردمي، بي فايده و به شدت آلوده به خطا است. از سوي ديگر، حاكمان حال حاضر منطقه كه در برابر قدرت اعتراض مردم بالاخره مجبور به عقب نشيني خواهند بود از يكدستي و همساني لازم براي ميزباني طرح هاي نظامي آمريكا برخوردار نيستند و اين اختلافات كه بيش از همه در عربستان سعودي ريشه دارد، در آينده براي برنامه هاي آمريكا مشكل آفرين خواهد بود.

اين ناهماهنگي بيش از همه در تركيه و كشورهاي عربي ديده مي شود كه آمريكا قصد دارد با استفاده از خاك آن، سپر دفاع موشكي شرق اروپا را به خاورميانه وصل كند؛ زيرا هر زمان ممكن است تركيه همان سياستي را كه در قبال سوريه اتخاذ كرده، عليه ديگر كشورهاي عربي نيز انجام دهد به خصوص كه اعتراضات در اين كشورها افزايش پيدا كند؛ اما مهم ترين نكته در قبال سپر دفاع موشكي خاورميانه به رياكاري آمريكا در قبال سپر دفاع موشكي اروپا باز مي گردد. به اين دليل كه آمريكا همواره در پاسخ به اعتراضات روسيه مي گفت كه هدف سپر موشكي در اروپاي شرقي ايران است نه روسيه اما در حال حاضر براي كنترل ايران به استقرار سپر دفاع موشكي ديگر در خليج فارس رأي داده است. اين نشان مي دهد كه بي اعتمادي روسيه به آمريكا كاملاً عقلاني است و هدف سپر موشكي اروپا تنها روسيه است؛ اما استقرار سپر دفاع موشكي در شرق آسيا كه تاكنون با كره جنوبي، ژاپن و حتي استراليا مذاكراتي صورت گرفته، كره شمالي نيست؛ بلكه كاملاً به قدرت افكني سال هاي اخير چين باز مي گردد. اين مسئله مي تواند بيش از گذشته اتحاد ايران، روسيه و چين را در قبال سياست هاي نظامي هجومي آمريكا تقويت كند.
بصيرت، 91/02/07

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .