سياست پليد؟

چرا سياست در دنياي امروز به عنوان مقوله اي كثيف مي شناسند؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز، واژه سياست همانند دين داراى معانى و گونه هاى متعددى است. در لغت به معناى: حكم راندن، رياست كردن تدبير رياست داورى حفاظت حراست و تنبيه به كار مى رود. (ر. ك: عبد الحميد ابو الحمد، مبانى سياست، تهران: توس، 1368، ص‏6) و در اصطلاح داراى تعاريف گوناگونى است: 1. به معناى علم به دست آوردن قدرت و حفظ آن 2. در معنى خاص دانش و هنر كارآمد نمودن دولت و در معنى عام هرگونه روش اداره يا بهبود امور شخصى يا اجتماعى 3. فن حكومت كردن دولت و رهبرى روابط آن با ديگر دولت ها و... (IranDoc , A Dictionary Of Politics , 2 nd Edition , spring 6991 , P 403). اگر بخواهيم به صورت دقيق تر به بررسى معانى سياست بپردازيم لازم است يك تقسيم بندى ميان سياست در نظام هاى توحيدى با سياست در نظام هاى سكولار داشته باشيم: 1 سياست از ديد گاه اسلام: سياست بخشى از منظومه منسجم انديشه اسلامى تلقى مى گردد و رويكرد مسلمانان به آن ريشه در وحى سنت و سيره معصومين (ع) دارد. از ديد گاه علامه محمد تقى جعفرى «سياست از ديدگاه اسلام: عبارت از مديريت حيات انسانها چه در حالت فردى و چه در حالت اجتماعى براى وصول به عالى‏ترين هدف‏هاى مادّى و معنوى است.». (ر. ك: محمد تقى جعفرى، تحليل و بررسى سكولاريسم، مجله قبسات، ش 1 و محمد تقى جعفرى، سكولاريسم يا حذف دين از زندگى دنيوى، گردآورى، تنظيم و تلخيص، محمد رضا جوادى، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377، ص8) و از منظر حضرت امام خمينى (ره) «سياست همان هدايت دينى جامعه از طريق اصلاح خلق در بعد وسيع است». (ر. ك: چشمه خورشيد، مجموعه مقالات كنگره بين المللى امام خمينى (ره) و فرهنگ عاشورا، نشر عروج، 1374.) براين اساس مبانى سياست حاكم بر نظام توحيدى عبارتند از: ولايت الهى، اطاعت از رهبران شايسته (پيامبر و جانشينان آن)، مشروط بودن اطاعت از رهبران، سلطه ناپذيرى و عزت و كرامت انسانى، تأكيد بر ايمان و تقواى الهى به عنوان رمز عزت وكرامت، جلب مشاركت مردمى و پرهيز از خودكامگى و ديكتاتورى، عدالت‏جويى و ظلم‏ستيزى، ايمان به اصالت ارزشها در قالب امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد تحول و دگرگونى در فرد جامعه، ستيز با استكبار و سازش ناپذيرى در مقابل ستمگران، استقلال‏جويى (فرهنگى، سياسى، اقتصادى)، حق‏گرايى وانتقاد پذيرى، هوشيارى در برابر بيگانگان، صلح خواهى و امنيت جويى، حاكميت ضابطه، فقرزدايى و تعديل ثروت، همزيستى مسالمت‏آميز بر اساس محبت و رحمت. 2 سياست در مكاتب الحادى: اما در مقابل سياست در انديشه سياسى و فرهنگ غرب ره آورد عينيت گرايى مطلقى است كه بر تفكر معاصر غرب سايه افكنده و توجهى به پرسشهاى بنيادين درباره انسان و آرمان او ندارد. و با دين و ارزش هاى دينى بيگانه است. تا آنجا كه صاحب نظران غربى در تعريف سياست عموما بر اصالت قدرت و چگونگى كسب قدرت و حفظ و گسترش آن تاكيد داشته و با تفكرات اومانيستى كسب قدرت را به عنوان يك هدف مى پندارند نه يك وسيله و ابزارى در جهت هدايت و خدمت به حيات مادى و معنوى بشر. بر اين اساس ويژگى سياست در نظام هاى سكولار عبارت است از: شيطانى، ناپسند و ضد ارزشى، مبتنى بر زور، غلبه، نيرنگ و خدعه ، ديكتاتورى و خود محورى، نفى ارزشهاى والاى انسانى و محورساختن ارزشهاى جاهلى (زر و زور و تزوير)، بى‏شخصيت بار آوردن و تحقير و تهى كردن انسانها جهت بقاء قدرت و تحكيم مناسبات سلطه و استثمار، جوسازى و شايعه‏پراكنى و غلوّ واقعيتها، كتمان حقايق و سانسور، دامن زدن به تعصبهاى جاهلى، هراس از بيدارى ملتها، استثمار و بهره‏كشى و در فقر و فلاكت نگهداشتن مردم و نفاق و دورويى. چنين سياستى كه از آن به «سياست ماكياولى» نيز تعبير مى شود در «مبانى فكرى» «اهداف» و «خط مشى ها و روند اجرايى» با سياست الهى و آموزه هاى وحيانى تفاوت هاى اساسى دارد.( ر. ك: فلسفه سياست، قم: انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1378، صص 22- 25) حضرت امام خمينى (ره) پس از آزادى از زندان- ضمن بيان خاطره‏اى از دوران حبس فرمود: «آمد يك نفر... گفت: آقا سياست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ و خلاصه پدر سوختگى است و آن را شما براى ما بگذاريد... گفتم: از اول ما وارد اين سياست كه شما مى‏گوييد، نبوده‏ايم». (صحيفه نور، ج 1، ص 65.) بنابر اين سياستي كه به عنوان سياست پليد از آن ياد مي شود همان سياست غير ديني است كه هدف اصلي در آن كسب قدرت است و در نتيجه در راه رسيدن به آن هر گونه اقدام نامشروع و خلافي مجاز شمرده مي شود و نه سياست اسلامي كه تحقق اهداف و آرمان هاي ارزشي، انساني و الهي اجتماعي در آن به عنوان هدف شمرده شده و رسيدن به هدف نيز جز از راه هاي مشروع مجاز نمي باشد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .