رويارويي با آمريکا؟

به نظر شما رويارويي در برابر كشوري كه مطمئن هستيم قدرت تكنولوژي جهان است و قابليت رقابت تسليحاتي و تكنولوژي با آن بعيد است با توجه به اينكه حرف اول را در صحنه نبرد تكنولوژي ميزند آيا اين رويارويي به نفع ماست آيا با دوستي بهتر نميتوانيم دشمن را كلافه كنيم و زوالش را ببينيم چون به تجربه ميبينيم كه هر كشوري با ما دوست است نابود ميشود و هر كشوري كه دشمن ماست روز به روز بهتر ميشود؟

n00211376-b.jpgبا سلام و احترام پاسخ سؤال جنابعالي را با توضيح چند نكته مورد بررسي قرار مي دهيم؛ 1.گرچه قدرت تكنولوژيكي و تسليحاتي آمريكا قابل انكار نيست،اما مسأله محوري و كانون اصلي در رويارويي آمريكا با نظام جمهوري اسلامي،مسأله تسليحات و تكنولوژي نظامي نبوده،بلكه قدرت و ظرفيت فرهنگ اسلامي و قدرت نرم جمهوري اسلامي است كه الگوي تمدن غربي و نظام استكباري را به چالش كشيده است و بزرگترين مانع در تحقق مقاصد اين كشور محسوب مي گردد.از اين رو هانتينگتون نظريه پرداز مشهور آمريكايى مى گويد : « تقابل اصلى آينده جوامع بشرى برخورد فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى است . » (نفوذ و استحاله , تهران : معاونت سياسى نمايندگى ولى فقيه , ص 47) مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند:« موضع انقلاب اسلامي موضع هجومي است , هجوم عليه سيستم ظالمانه و ستمگرانه اي كه امروز بر دنياي سياست در سراسر عالم و بر زندگي واقعي مردم حاكم است , يعني هجوم بر نظام سلطه... انقلاب اسلامي , فرياد و نهيبي است عليه چنين نظام هاي ظالمانه اي در دنيا . علت اين هم كه نظام اسلامي و انقلاب اسلامي در چشم ها و كام هاي ملت ها شيرين بوده و همچنان هست , همين است . اين هم كه مي بينيد در دنيا سياست هاي گوناگون با شيوه هاي مختلف مرتب روي جمهوري اسلامي فشار مي آورند تا در قضاياي گوناگون مثلاً در قضيه فلسطين موضع نگيرد , بعضي ساده لوح ها خيال مي كنند كه مشكل فقط اين است كه جمهوري اسلامي در فلان قضيه موضع تندي دارد , لذا مي گويند شما موضع تند نگيريد , در صورتي كه مسأله اين نيست مسأله اين است كه مواضع اصولي جمهوري اسلامي , اصل سياست هاي سلطه را در دنيا تهديد و ملت ها را اميدوار مي كند .» (پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري , بيانات معظم له در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان طرح ولايت ,17/5/81) دليل اصلي دشمني آمريكا با ايران را بايد در ماهيت استكباري ، سلطه جويانه و ظالمانه اين كشور و ماهيت اسلامي ، عدالت طلبانه ، ظلم ستيزانه و استقلال جويانه نظام جمهوري اسلامي و پافشاري و ايستادگي بر اين هويت جستجو نمود . گرچه كشور آمريكا از نظر تسليحات نظامي از كشور ما پيشرفته است ، اما جمهوري اسلامي نشان داده است كه با قدرت ايماني و فرهنگ اسلام ناب و روحيه ظلم ستيزي و ايثار و شهادت طلبي مي توان در برابر زياده خواهيهاي قدرتهاي مستكبر ايستادگي نمود همانگونه كه در طول جنگ تحميلي با وجود حمايت ها و كمك هاي همه جانبه آمريكا و كشورهاي اروپايي و كشورهاي مرتجع منطقه ، جمهوري اسلامي با اقتدار از تماميت ارضي كشور دفاع نمود و آنان را در رسيدن به اهدافشان در سرنگوني نظام نوپاي جمهوري اسلامي ناكام گذارد همچنين در طول همه اين سالها با همين قدرت و روحيه در برابر تمامي توطئه ها ، دشمنيها ، تحريم ها و مانع تراشيهاي آمريكا ايستادگي نموده است . امروز اقتدار و نفوذ جمهوري اسلامي و محور مقاومت موجب شده كه با وجود همه تلاش هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي اروپايي در رسيدن به اهداف خود در از بين بردن محور مقاومت و ايجاد امنيت براي رژيم صهيونيستي و تحقق خاورميانه مورد نظر خود و تجزيه برخي كشورهاي منطقه ناكام بمانند .از اين رو جمهوري اسلامي تنها به شعار بسنده نكرده و در صحنه عملي اقتدار و توان خود را به رخ دشمنان به ويژه آمريكا كشانده است و توان بازدارندگي و مقابله جمهوري اسلامي با تهديدات گوناگون دشمنان موجب شده كه آنان گرچه در ظاهر سخن از جنگ به ميان مي آورند ، اما از رويارويي نظامي مستقيم با جمهوري اسلامي هراسان هستند.بي شك اگر آمريكا اطمينان داشت كه با تهاجم نظامي مي تواند به جمهوري اسلامي ضربه بزند ، در اين كار هيچ ترديدي به خود راه نمي داد . بنابر اين نبايد ميدان و صحنه رويارويي آمريكا و جمهوري اسلامي را تنها صحنه نظامي و تسليحاتي تصور نمود . اين رويارويي در عرصه هاي مختلف فرهنگي ، علمي ، اقتصادي در حال جريان است و تأكيد فراوان مقام معظم رهبري بر ارتقاي قدرت جمهوري اسلامي در اين عرصه ها در اين راستا قابل ارزيابي است . 2.ماهيت اسلامي و حق طلبانه و ظلم ستيزانه جمهوري اسلامي و ماهيت استكباري و سلطه طلبانه آمريكا ، در نقطه مقابل يكديگر هستند و همين مسأله اجازه همراهي و نزديكي و دوستي ما با اين كشور را نمي دهد. عزت ديني و وجدان وشرافت انساني و غرور ملي به ما اجازه نمي دهد كه با زير پا گذاشتن آنها با كشوري دوستي كنيم كه به هيچ چيز جز دست برداشتن از اصول و ارزش هاي اسلامي راضي نيست . ممكن است در ظاهر نزديك شدن به آمريكا منافع مادي زدو گذري براي كشور ما داشته باشد و بخشي از مشكلات كشور را كاهش دهد ، اما اين به قيمت از بين رفتن عزت و غرور ملي و تن دادن به خواسته هاي آنان و وابستگي و تبعيت از آنان است . همانگونه كه حضرت امام فرمودند : «نكته مهمي كه همه بايد به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كي و كجا ما را تحمل مي كنند و تا چه مرزي استقلال وآزادي ما راقبول دارند ؟ به يقين آنان مرزي جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاي معنوي و الهي مان نمي شناسند به گفته قرآن كريم هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما بر نمي دارند مگر اين كه شما را از دين تان برگردانند ...آري اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامي و انقلابي خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام را با دستهاي خود ويران نمايد , آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان يك ملت ضعيف و فقير و بي فرهنگ به رسميت بشناسند ولي در همان حدي كه آنها آقا باشند ما نوكر , آنها ابر قدرت باشند ما ضعيف , آنها ولي و قيم باشند , ما جيره خوار و حافظ منافع آنها , نه يك ايران با هويت ايران اسلامي . » (صحيفه نور , ج 20 , ص 237) 3.كدام كشور است كه با نزديك شدن به امريكا و دوست شدن با اين كشور وضعيت كشورش بهتر شده است آيا كشورهاي عربي واپس گراي منطقه اين چنين اند؟ آيا كشورهاي شرق آسيا مي تواند الگويي مناسب براي نزديك شدن به آمريكا باشند ؟ يا ژاپن را مي توان به عنوان نمونه اي مناسب از ارتباط با آمريكا نام برد؟ ما معتقديم هيچكدام از اين نمونه ها نمي تواند الگو و نمونه مناسب و قابل اعتمادي براي نزديك شدن به آمريكا باشد زيرا اين كشورها در سايه پيشرفت اقتصادي ظاهري به سمت وابستگي بيشتر به آمريكا ، كنار گذاردن عزت و غرور ملي و تبعيت محض از سياست هاي منطقه اي و جهاني آمريكا و انفعال در صحنه بين المللي را به دنبال داشته است نمونه بارز آن كشور ژاپن است كه امروز هر چند اين كشور به عنوان كشوري توسعه يافته و پيشرفته در زمينه اقتصادي محسوب مي شود , اما در عرصه سياسي , كشوري فاقد عزت و برخوردار از جايگاه مناسب و تأثير گذار در جهان شناخته شده است . آيا براستي چنين الگويي زيبنده نظام جمهوري اسلامي است كه به دنبال زندگي عزتمند و شرافتمندانه و به دور از پذيرش سلطه استكبار جهاني و زورگويان است , مي باشد ؟ آيا عزت و شرافت انساني و اسلامي اجازه مي دهد كه عزت و كرامت خود را فداي پيشرفت و توسعه مادي و ظاهري نماييم.؟ گر چه حل مشكلات و دستيابي به پيشرفت در جاي خود پذيرفته شده است اما نه به هر قميتي حتي دست برداشتن از هويت اسلامي و ديني و سكوت و انفعال در برابر ظلم ها و جنايات آمريكا و رژيم صهيونيستي و ايادي آنان . اگر امروز مي بينيم هر كشوري كه به سمت جمهوري اسلامي تمايل پيدا كند با كينه و دشمني آمريكا روبرو مي شود و با مشكلاتي روبرو مي شود ، به دليل اين است كه اين كشور حاضر به قدرت گرفتن تفكر و الگوي بر خاسته از فرهنگ اسلامي جمهوري اسلامي نبوده و در اين مسير براي اين كشورها بحران آفريني مي كند . بحران هاي امروز كشورهاي اسلامي ناشي از سياستهاي استعماري آمريكا و رژيم صهيونيستي و فقدان عقلانيت در اين كشورهاست. ما معتقديم الگوي پيشرفت برآمده از تمدن غربي به دليل نگاه صرف مادي و كنار گذاشتن اخلاق و معنويت و بحران هاي مختلف معرفتي ، روحي ، اخلاقي و اجتماعي ، شايستگي لازم را براي ترسيم الگوي زندگي انساني ندارد. دنياي به اصطلاح مدرن امروز كه محصول تفكّر و جهان بيني مادي است در گرداب بحران هاي متعددي گرفتار است كه حوزه هاي مختلف زندگي بشر امروز را متأثر ساخته است .گستره اين بحران ها از ساحت معرفت و انديشه گرفته تا نگاه به انسان و ابعاد اخلاقي , سياسي و اجتماعي او سايه افكنده است و زرق و برق پيشرفت مادي و تكنولوژيكي نيز نتوانسته ، سايه سنگين افول ارزش هاي معنوي ، اخلاقي ، اجتماعي و سياسي را پنهان دارد و در پس اين پيشرفت مادي ، پس رفت در معنويت ، ارزش ها و انسانيت را به ارمغان آورده است . اعتماد مطلق غرب بر علوم تجربي و مقابله آنان با اعتقادات ديني ، خسارت هاي سنگيني براي نظام هاي سكولار به بار آورد . گرچه نقش اين جريان در سرعت بخشيدن به اكتشافات علمي و افزايش چشمگير بهره مندي هاي مادي غير قابل انكار بوده ، اما جريان مذكور به دليل نگاه تك بعدي و ناديده گرفتن ارزش هاي الهي هيچ گاه نتوانست سعادت مطلوب را براي بشريت به ارمغان بياورد و با وجود پيشرفت در عرصه علم و تكنولوژي ، پسرفت در انسانيت را به دنبال داشت .آنچه تمدن غرب در عمل براي بشريت به ارمغان آورد ، تبديل آن به حيوان متمدن بود و نه يك انسان متمدن . «حوادث و رويدادهايي چون رنسانس و نوزايي و جنبش اصلاح ديني و جريان روشن انديشي و عقل گرايي و انقلاب صنعتي كه از قرن چهاردهم در غرب آغاز شد با وجود آثار و نتايج سودمند آن در زمينه تأمين رفاه و آسايش مردم و ايجاد تحولات فكري و فرهنگي و تكامل زندگي اجتماعي انسانها موجب بروز بحران ها و نارسايي هايي نيز در عرصه هاي مختلف زندگي انساني از جهت معرفتي , رواني , اخلاقي , اجتماعي و سياسي شده است. امروز بشر در بعد معرفتي دچار تحيَر علمي و نسبيت گرايي و عدم ثبات در آرا و عقايد است و در بعد رواني , دچار ترديد علمي , افسردگي و اضطراب , فقدان آرامش و اطمينان خاطر و از خود بيگانگي و به تعبيري بي خويشتني است و از جهت اخلاقي نيز گرفتار انحرافات خصلتي گسترده و به لحاظ خانوادگي دچار از هم پاشيدگي داخلي و از نظر اجتماعي و سياسي , گرفتار مسائلي چون هرج و مرج بين المللي و مانند آن است.» (جوادي آملي ، عبد الله ، انتظار بشراز دين ، قم: مركز نشر اسرا ، 1380، ص 13) جمهوري اسلامي به دنبال الگوي پيشرفتي است كه بر پايه مباني و اصول اسلامي و ظرفيت هاي بومي كشور ترسيم گردد همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند: « ما اگر دنبال پيشرفت هستيم و پيشرفت علمى را شرط لازم پيشرفت عمومى كشور مي دانيم، توجه داشته باشيم كه مراد ما از پيشرفت، پيشرفت با الگوى غربى نيست. دستور كار قطعى نظام جمهورى اسلامى، دنبال كردن الگوى پيشرفت ايرانى - اسلامى است. ما پيشرفت را به شكلى كه غرب دنبال كرد و پيش رفت، نمي خواهيم؛ پيشرفت غربى هيچ جاذبه‌اى براى انسان آگاهِ امروز ندارد. پيشرفت كشورهاى پيشرفته‌ غربى نتوانست فقر را از بين ببرد، نتوانست تبعيض را از بين ببرد، نتوانست عدالت را در جامعه مستقر كند، نتوانست اخلاق انسانى را مستقر كند. اولاً آن پيشرفت بر پايه‌ ظلم و استعمار و غارت كشورهاى ديگر بنا شد... اينها پايه‌ تمدن خودشان را با مكيدن خون ملتها شروع كردند؛ بعد هم با پيشرفتهاى گوناگون، نه ظلم را در كشورهاى خودشان برطرف كردند، نه تبعيض را برطرف كردند، نه جوامع فقير را توانستند به بى‌نيازى برسانند؛ مى‌بينيد امروز هم وضع اقتصاد در اين كشورها چه جورى است، وضع اجتماعى چه جورى است، وضع اخلاقى چه جورى است؛ اين انحطاط اخلاقى، اين لجنزار اخلاق جنسى در غرب. پيشرفت تمدن غربى، يك چنين پيشرفتى است با اين خصوصيات؛ اين را ما به‌هيچ‌وجه نمى‌پسنديم. ما دنبال الگوى مطلوب و آرمانىِ خودمان هستيم، كه يك الگوى اسلامى و ايرانى است؛ از هدايت اسلام سرچشمه مي گيرد، از نيازها و سنتهاى ايرانى بهره مي برد؛ يك الگوى مستقل.» (پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري , بيانات در ديدار اساتيد دانشگاهها , 15/5/92) همچنين فرمودند: «اين طلسم كه كسى تصور كند كه پيشرفت كشور بايد لزوماً با الگوهاى غربى انجام بگيرد. اين وضعيت كاملاً خطرناكى براى كشور است. الگوهاى غربى با شرائط خودشان، با مبانى ذهنى خودشان، با اصول خودشان شكل پيدا كرده؛ بعلاوه ناموفق بوده. بنده به طور قاطع اين را ميگويم: الگوى پيشرفت غربى، يك الگوى ناموفق است. درست است كه به قدرت رسيده‌اند، به ثروت رسيده‌اند؛ اما بشريت را دچار فاجعه كرده‌اند. پيشرفتهاى غربى، پيشرفتهايى است كه امروز همه‌ى دنيا و همه‌ى بشريت دارند از آن رنج ميبرند؛ كشورهاى عقب‌مانده يك‌جور، كشورهاى پيشرفته يك‌جور. اين همان پيشرفت و توسعه‌اى است كه توانسته است گروه‌هاى معدود و انگشت‌شمارى از خانواده‌هاى ثروت را به ثروت برساند؛ اما ملتهاى ديگر را دچار اسارت و تحقير و استعمار كرده؛ جنگ به وجود آورده و حكومت تحميل كرده است و در داخل خود آن كشورها هم اخلاق فاسد، دورى از معنويت، فحشا، فساد، سكس، ويرانى خانواده و اين چيزها را رواج داده. بنابراين، موفق نيست. شما الان اگر آثار ادبى كشورهاى غربى - مثلاً فرانسه - را كه مربوط به سه قرن يا دو قرن پيش هست، بخوانيد، وضع امروزِ آنجا را هم مطالعه كنيد، خواهيد ديد مردمِ آنجا از لحاظ اخلاقى بميزان بسيار زيادى عقب رفته‌اند. اين وضعيتى كه امروز بر آنجا حاكم است، آن روزها حاكم نبود. پيشرفت تمدن غربى در طول قرنهاى متمادى، اين كشورها را از لحاظ اخلاقى دچار مشكل كرده؛ آنها را از لحاظ اخلاقى به انحطاط كشانده؛ از لحاظ وضع زندگى هم به آنها خدمتى نكرده؛ يعنى فقر در آنجاها برنيفتاده است. در آنجا كار و تلاش زياد است؛ اما دستاورد و محصول براى فرد و براى خانواده كم. بنابراين، پيشرفت غربى، پيشرفت ناموفقى است.ما بايد پيشرفت را با الگوى اسلامى - ايرانى پيدا كنيم.»(بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ، 25/2/86 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .