رامين جهانبگلو؟

باسلام،به طورتفصيل جريان رامين جهانبگلو رامعرفي كنيد.تشكر

با سلام، رامين جهانبگلو از تحصيل كرده هاي ايراني در اروپا مي باشد كه بعد از فارغ التحصيلي با بنيادهاي دموكراسي در غرب همكاري كرده و در ادامه در راستاي براندازي نرم عليه جمهوري اسلامي ايران فعاليت داشت كه در سال 1386 شناسايي و دستگير شد و اعترافات وي در برنامه به اسم دموكراسي منتشر گرديد وي بعد از آزادي از زندان در سال 87 به فرانسه رفت. جهانبگلو در معرفي خودش و فعاليتهايي كه داشته، مي گويد: من رامين جهانبگلو هستم فرزند اميرحسين جهانبگلو و خجسته كيا كه در 7 دي 1335 در تهران متولد شدم تحصيلات ابتدايي و متوسطه ام را در تهران انجام دادم تا سال 1353 و از سال 1353 تا سال 1372 در فرانسه مشغول تحصيل فلسفه ، علوم سياسي و تاريخ بودم. با افرادي آشنا شدم همكارانم كه از جمله يكي از آنها( ديويد كمران)بود، مرابا مجله دموكراسي آشنا كرد ودر آن مجله من يك مقاله اي در مورد اين تحقيقم در مورد روشنفكران نوشتم كه چاپ شد و از طريق ايشان من آشنا شدم با آقاي (مارك پلتنر) كه رئيس اين مجله دموكراسي بود و از عناصر مهم ned كه مي شه گفت بنياد در حقيقت دموكراسي يا صندوق مالي دموكراسي در آمريكا. آقاي پلتنر با من تماس گرفتند وگفتند در همان سال2001 به من گفتند كه ما يكسري بورسهايي داريم فلورشيپهايي داريم كه امسال سال اول آنهاست و اگر شما برايتان جالب هست ما با شما تماس بگيريم و من گفتم بله براي من جالب است در آن دوره كار من در دانشگاه تورنتو تمام شده بود ومن فعاليتي نداشتم و ايشان با من تماس گرفتند و گفتند كه اين بورس هست و اگر شما بخواهيد مي توانيد از اكتبر 2001 بياييد به آمريكا ، واشنگتن و كارتان را شروع كنيد از آنجا ارتباط من با نهادهاي سياسي آمريكا شروع شد.
بخاطراينكه خانم اسفندياري كه ايشان مسئول بخش خاورميانه نهاد وودرو ويلسون هستند و همسر آقاي شائول بخاش هستند كه ايشان يهودي الاصل هستند و در ايران قبل از انقلاب هم فعاليت داشتند ، رئيس يك روزنامه فكر مي كنم تهران تايمزبودند يا كيهان اينترنشنال به زبان انگليسي و در دانشگاه جورج ميسن تدريس مي كنند . خانم اسفندياري دقيقا خيلي از افراد را در نهادهاي مختلف آمريكا مي شناخت و موجب شد كه اين آشنايي ها با آن افراد صورت بگيرد افرادي از بنياد كارنگي ، افرادي از بنياد بروكين ،افرادي از كنگره و خود نهاد وودرو ويلسون در حقيقت مي شه گفت پول اصلي اش ، هزينه اصلي كارش را از نهاد كنگره آمريكا مي گرفت بنابراين آشنايي ها و نزديكي هايي با همديگر داشتند. خانم هاله اسفندياري و آن نهادهاي آمريكايي از همان سال 2002 يك دعوتي از من كرده بودند و از چند تن از هموطنان ديگربه يك كنفرانسي به نام كنفرانس يوسي اله كه اين كنفرانس اسمش يوسي اله بود براي اينكه توسط يك بخشي از دانشگاه يوسي اله برگزار مي شد ولي در حقيقت خرج كنفرانس را وزارت خارجه آمريكا بيشتر تقبل مي كرد و در اين كنفرانس يكسري از افرادي كه انتخاب شده بودند از خاورميانه ، اسرائيلي ، فلسطيني، اردني ، عربستان سعودي ، كويتي ، عراقي و آمريكايي به اين كنفرانس مي آمدند و به مدت سه ، چهار روز با همديگر در مورد مباحث مختلف در گروههاي مختلف صحبت مي كردند اين كنفرانس تقريبا دو بار و گاهي سه بار در سال برگزارمي شد واين محيط خيلي مهمي بود براي اينكه افراد بتوانند با هم آشنا شوندو من هم در اين كنفرانس شركت كردم اين كنفرانسي كه من شركت كردم بيشتر در آتن بود و دوبارآن در اردن بود و در آنجا با يكسري افراد آمريكايي اشنا شدم و يكسري افراد كه از اسرائيل مي آمدند و اين افراد ،افرادي مثل آقاي يوسي آي فل بود كه بيشتر ماموران اطلاعاتي بودند.
هاله اسفندياري در اين زمينه مي گويد: درارتباط با مسائل جوانان مثالي براي شما بزنم اتفاق 18 تير كه در ايران افتاد من با آقاي دكتر جهانبگلو تماس گرفتم و خواهش كردم بيايند مركز ويلسون و يك صحبتي در ارتباط با آن حادثه و مسئله رفراندوم و غيره و ذالك كنند. ايشان گفتند كه ترجيح مي دهند اشاره به صحبت جوانان بكنند در چهارچوب مطرح كردن مسائل روشنفكران و ما هم پذيرفتيم و آمدند صحبتشان را كردند.ولي بعد از آن واقعه ايران اخيرا امسال الان اينجا كه من نشستم آقاي افشاري يك بورس مطالعاتي از آن صندوق دموكراسي ned گرفتند يعني بهرحال اين رابطه ها هم كماكان ادامه دارد. براي خيلي ها ورودشان برنامه خاورميانه مركز ويلسون بود يعني يك نوع شاهراهي بود براي آوردن اين سخنرانان ازايران و آشنا كردن آنها با مراكز تحقيقاتي همانطور كه قبلا گفتم با سياست سازان كه اينكه منجر شود كه دعوت بشوند به مراكز تحقيقاتي بورس تحقيقاتي بگيرند و در ارتباط با آقاي دكتر جهانبگلودقيقا اين اتفاق افتاد. دانشگاهها بالاخره از بنياد ها كمك مي گيرند همانطور كه گفتم بورس هاي مطالعاتي مي دهند جلسات مي گذارند و مثلا الان يكي از اين مراكز خيلي فعال در ارتباط با ايران دانشگاه هاروارد هست كه الان آقاي دكتر سازگارا آنجا يك بورس مطالعاتي دارند. بودجه مركز از دو راه تامين مي شود بودجه اجرايي مركز را كنگره آمريكا تامين مي كند ولي بودجه برنامه هارا بايد خود برنامه ها از طريق بنياد ها بخش خصوصي و افراد تامين كنند.موقعي كه با من درارتباط با مسائل خاورميانه تماس گرفتند. بنياد سوروس در زمينه هاي مختلف كار مي كند فرهنگ سازي مي كند ‍نهادهاي مدني زنان را تقويت مي كند مثلا اين كار را در گرجستان كرد ،نهادهاي آموزشي و بهداشتي را تقويت مي كند ورسانه هاي گروهي داخل كشورها و خارج كشورها را كه مخالف با آن كشور هستند تقويت مي كند و از اين قبيل فعاليتها در داخل كشور و در داخل آمريكا بورس هاي مختلف و كمكهاي مالي به برنامه هاي مختلف در زمينه كشورهاي مختلف مي كند. طي اين سالهايي كه ما با بنياد سوروس كار كرديم يعني اينها سه بودجه در ارتباط با برنامه ايران به ما دادند.
رامين جهانبگلو در ادامه اظهار مي دارد: جالب اينجا بود كه يكسري ازاين افرادي كه در آن كنفرانسهاي وودي ويلسون بودند دركنفرانسهاي يوسي اله هم شركت داشتند و مي آمدند و بنابراين همديگر را مي ديدند و مي توانستند افراد ديگر رامرتب در آنجا ببينند طبيعتا اين حلقه هم شكل مهمي به خودش مي گرفت و مي توانست يك كارخيلي عملياتي مهمي را كه مي خواهد انجام بدهد تقريبا تمام اين حلقه ها وقتي در كنار هم قرار مي گيرند به اين صورت بود كه ما مي بينيم كه يك فعاليتي كه سفارتخانه ها داشتند چه در وجه اروپاي شرقي و چه در وجه اروپاي غربي و چه فعاليتي كه خانم اسفندياري و نهاد وودرو ويلسون داشتند در دعوت ايرانيان و بعد از دعوت، بورس دادن به يكسري از ايرانياني كه مي توانستند بروند و يك مدتي در آمريكا بمانند.
از آنجا بود كه اين بحثي كه من داشتم مي كردم آن چيزي كه به نظر خودمن اصلاح خشونت پرهيز جامعه ايران مي آمد تقريبا افتاد به نوعي در دام ، مي شه گفت.. در ذهنيت اين نهادهاي آمريكايي كه به آن شكل جديدي دادند و من را آشنا كردند با افراد مختلف وبا نهادهاي مختلف واز آنجا كار من كه در ned تمام شد و در يك ريپورت نهائي ، گزارش نهائي كه من براي آن سازمان نوشته بودم من به اين مسائل توجه كردم و اين وضعيت تطبيقي بين جامعه مدني و جامعه اروپاي شرقي و وضعيت فروپاشي را با هم ديگر اشاراتي به آن كرده بودم آقاي پلتنر من را آشنا كردند با نهاد وودرو ويلسون و خانم هاله اسفندياري و در حقيقت خانم هاله اسفندياري و نهاد وودرو ويلسون يك نهاد جديدي شد كه جايگزين ned شد و مي شه گفت دنباله آن بحثي كه در ned شروع شده بود را به يك نوعي دنبال كرد. من الان كه بر مي گردم به اين فعاليتهاي چندساله ام از دوره آمريكا تا ايران مي بينم كه فعاليتهايي كه داشته ام بيشتر در راستاي منافع دشمنان ايران قرار گرفته تا در راستاي منافع ملت ايران و از كرده خودم خيلي پشيمان هستم و فكر مي كنم به بهترين وجه بايد آن را جبران كنم. (برنامه به اسم دموكراسي، 27 و 28 تيرماه 86، شبكه اول سيما)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .