راشد الغنوشي وشعار نه غزه نه لبنان

پاسخ رهبر اسلامگرايان تونس به سران فتنه؟

رهبر حزب اسلامي النهضه تونس در مقاله اي با اشاره به توطئه هاي مختلف آمريكا و غرب عليه جمهوري اسلامي نوشت؛ جريان اپوزيسيون در ايران با سر دادن شعار نه غزه نه لبنان به اسرائيل خدمت كرد و زمينه محاصره غزه را براي آنها فراهم آورد.
راشد الغنوشي در مقاله خود در پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني قطر با عنوان چرا ايران هدف قرار گرفته است؟ افزود: در صورتي كه از تفاسير كليشه اي توطئه آميز درباره حوادث جاري در كشورهاي اسلامي به ويژه درباره ايران كه بيشتر به حاشيه مي پردازد و توجه اساسي به وقايع آشكار ندارد، خلاص شويم خواهيم ديد توطئه هاي بزرگي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران براي تجزيه اين كشور طراحي شده است. دستگاههاي رسانه اي غرب ايران را به گونه اي نشان مي دهند كه اين كشور منبع اصلي بي ثباتي و ناامني در جهان است. كشورهاي غربي با فشارهاي مختلف عليه ايران از طريق محاصره اقتصادي و بي ثبات كردن اوضاع داخلي اين كشور مي كوشند تهران را وادار به تسليم كنند ولي اين كشور تاكنون تسليم اين فشارها نشده است و توانايي و وحدت داخلي را براي مقابله با سياست هاي غرب بسيج كرده است تا بتواند به شديدترين ضربات ويرانگر پاسخ بدهد. اگر ايران تسليم اين فشارها شود به معناي اين است كه خود را در برابر خطرات تجزيه طلبانه قرار داده است، فرهنگ و ارزشهاي ديني آن كم اهميت خواهد شد، عزت و كرامت آن با استقرار پايگاههاي نظامي خارجي همان طوري كه در عراق، آلمان و ژاپن رخ داد، خدشه دار خواهد شد. اما چرا ايران از سوي قدرت هاي غربي هدف قرار گرفته است؟ نخست اين كه كشورهاي غربي به رهبري آمريكا و اسرائيل سگ نگهبان آمريكا در واشنگتن از ابتداي انقلاب اسلامي ايران تلاش گسترده سياسي و اقتصادي به كار بستند تا نظام نوپاي ايران را به زانو درآورند. حتي وزارت دفاع آمريكا در اين راه به حمله محدود نظامي در صحراي طبس متوسل شد كه با عنايات خداوند به شكست انجاميد.الغنوشي نوشت: آمريكا نيروهاي خود را در اطراف مرزهاي ايران مستقر كرد. رسانه هاي غربي نيز از هيچ تلاشي براي مخدوش نشان دادن وجهه جمهوري اسلامي فروگذاري نكردند، ايران را به حمايت از تروريسم متهم كردند و تلاش مي كنند جهان را عليه ايران بسيج كنند. غربي ها تلاش مي كنند از شكاف و گلايه هايي كه در نظام ايران وجود دارد- چنين گلايه هايي در هر نظام سياسي وجود دارد- اوضاع اين كشور را به بي ثباتي بكشانند.
راشد الغنوشي تصريح كرد: غربي ها حتي تلاش كردند با حمايت تسليحاتي از برخي از گروهها در ايران شورش مسلحانه در اين كشور ايجاد كنند. چنين تحولاتي براي افراد منصف تاكيد مي كند جمهوري اسلامي ايران با توطئه بزرگي روبرو است. شكي در اين نيست در هر نظامي اشكالات، اختلافات و حتي نقض حقوق بشر وجود دارد و بايد اين اشكالات در داخل حل و فصل شود. مسئولان ارشد ايراني مسائلي از اين دست نظير شكنجه و كشته شدن نيروهاي مخالف نظام را محكوم كرده اند. اقدام كشورهاي غربي در محكوم كردن اين موارد بيشتر داراي اهداف اصلاح طلبانه نيست. دوم اين كه آنچه مساله هدف قراردادن نظام جمهوري اسلامي ايران را اثبات مي كند تغيير احزاب حاكم در غرب از راستگرا تا چپگرا و تغيير دولتهاي ايران از اصلاح طلب تا محافظه كار است ولي اين كارزار سياسي، رسانه اي و اقتصادي عليه ايران به قوت خود پابرجا است. امام خميني(ره) نظام جمهوري اسلامي ايران را بر اين اساس استوار ساخت كه مستقل از اعمال نظرات قدرتهاي بين المللي باشد تا شعار نه شرقي نه غربي مصداق عيني داشته باشد. نظام جمهوري اسلامي ايران كه از سوي ايراني ها در همه پرسي روزهاي آغازين انقلاب تاييد شد نظامي متفاوت با ديگر نظامات سياسي موجود در جهان پديد آورد. امام خميني(ره) ارزشهاي اسلامي فقه اهل بيت عليهم السلام را با ميراث سياسي دنياي مدرن ادغام كرد. وي در اين راه از اصل اسلامي اقتباس كه ديگر رهبران تحول خواه اسلامي بر آن اصرار دارند استفاده كرد. به عبارت ديگر وي از مفاهيمي در ارزشهاي سياسي مدرن استفاده كرد كه به سود اسلام است. سياست استقلال در تصميم گيري جمهوري اسلامي علاوه بر سياست خارجي خود را در سياست هاي تربيتي، فرهنگي و قانونگذاري اين كشور نيز نشان داده است. قطع نظر از اين كه اين سياست ها درست يا اشتباه باشد ولي اين سياست هاي از سوي مردم و آزادانه در انتخابات مختلف تاييد مي شود. تاكنون گروه هاي مخالف شك و ترديد اندكي درباره سلامت انتخابات برگزار شده مطرح كرده اند و اين مسئله باعث شد تلاش قدرت هاي منطقه اي و بين المللي براي بي ثبات كردن نظام ايران به شكست بيانجامد. اين تصميم گيري مستقل در ايران بسيار متفاوت از ديگر كشورهاي منطقه است كه نتايج انتخاباتي را مي پذيرند كه همسو با نظرات آمريكا و اسرائيل باشد. راشد الغنوشي در ادامه افزود: يكي ديگر از نشانه هاي تصميم گيري مستقل ايران، تلاش گسترده براي توسعه مستقل و فراهم كردن نيازهاي اساسي اقتصادي، فرهنگي و نظامي است. اتخاذ اين سياست با مخالفت كشورهاي غربي روبرو بوده است و اين كشورها در سالهاي پس از انقلاب، ايران را در يك محاصره شديد اقتصادي قرار داده اند تا اين كشور نتواند توانايي هاي اقتصادي خود را ارتقا دهد. جمهوري اسلامي به رغم اين فشارها به افزايش توان دفاعي و فن آوري صلح آميز هسته اي خود ادامه داد و در اين راه هم قدرت هاي غربي را تهديد كرد و هم براساس اصل احترام دوجانبه و به رسميت شناخته شدن قدرت خود در منطقه و جهان، سياست هاي خويش را به پيش برد. ايران براساس قوانين بين المللي به افزايش توانايي هاي خود در زمينه انرژي هسته اي ادامه مي دهد ولي قدرت هاي غربي با اين مسئله مخالفت و تاكيد مي كنند برنامه هسته اي ايران ابعاد نظامي دارد، امري كه ايران آن را رد مي كند. در حالي كه ايران تاسيسات هسته اي خود را در برابر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي باز كرده است اين بازرسان در گزارش هاي خود شبهاتي درباره فعاليت هسته اي ايران مطرح مي كنند. رهبر حزب النهضه تاكيد كرد در حالي كه ايران چنين همكاري اي با آژانس دارد ولي اسرائيل كه دشمن ايران و مسلمانان است تاسيسات هسته اي نظامي خود را به روي جهان بسته است و كشورهاي غربي نيز هيچ فشاري عليه اين رژيم اعمال نمي كنند. ايران و ديگر كشورهاي منطقه بايد در برابر تهديدات مستمر اسرائيل از توانايي هسته اي برخوردار باشند.
راشد الغنوشي تصريح كرد:حمايت جمهوري اسلامي ايران از گروه هاي مقاومت فلسطين از ابتداي انقلاب ايران آغاز شد و اين كشور به رغم فشارهاي مختلف از اين حمايت چشم پوشي نكرد. امام خميني(ره) قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي رژيم صهيونيستي را سرطاني در دل امت اسلامي توصيف كرد كه بايد محو شود. اين شعار امام خميني(ره) از مهم ترين سلاح هاي وي در برابر رژيم شاه (مخلوع) بود و وي توانست با اين شعار ملت ايران را عليه شاه(مخلوع) همسو با آمريكا و رژيم صهيونيستي بسيج كند. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران امام خميني(ره) سفارت اسرائيل را در اختيار نمايندگان سازمان آزاديبخش فلسطين قرار داد. جمهوري اسلامي با حمايت سخاوتمندانه از گروه هاي مقاومت شيعي و سني اسلامي يا سكولار به مقابله با رژيم صهيونيستي ادامه مي دهد و در اين راه مشروعيت بزرگي در امت اسلامي به دست آورده است.
جمهوري اسلامي در اين راه توجهي به حساسيت كشورهاي غربي و لابي صهيونيست ها به مسئله يهوديت و پيامدهاي اين سياست ندارد. راهبرد اساسي لابي صهيونيست ها و كشورهاي عربي مقابله با هر نوع جريان بيداري در اين منطقه است. راشد الغنوشي در ادامه نوشت به رغم اين كه سياست ايران در حمايت از گروه هاي مقاومت در لبنان و فلسطين باعث تنش هايي در داخل ايران شد و برخي از گروه هاي مخالف دولت شعار نه غزه نه لبنان را سر دادند و كشورهاي غربي نيز به اين بهانه نوار غزه را در محاصره قرار دادند و از ساخت ديوار نژادپرستانه حائل در كرانه باختري رود اردن حمايت كردند تا فلسطينيان تسليم دشمن اسرائيلي شوند، ولي ايران همچنان بيش از كشورهاي عربي نداي آزادي فلسطين را فرياد مي زند.
راشد الغنوشي عامل ديگري كه باعث تشديد فشار عليه ايران شده است را ناشي از تشكيل محور مقاومت مي داند و مي نويسد:ايران تنها به حمايت از گروه هاي مقاومت در منطقه بسنده نكرد بلكه محوري از اين گروه ها را با عنوان محور مقاومت تشكيل داد. اين محور متشكل از كشورها و گروه هاي سياسي با رويكردهاي مختلف است. اصول اساسي اين محور تلاشي براي آزادي فلسطين و مخالفت با عادي سازي روابط و تسليم نشدن در برابر فشار قدرت هاي بين المللي است. همچنان گروه ها و كشورهاي مختلف در جهان جذب اين محور مي شوند و حتي در اين محور برخي از گروه هاي يهودي ضدصهيونيسم نيز حضور دارند. گفتمان امام خميني(ره) مبني بر مقابله مستضعفان جهان با مستكبران براساس آيه شريفه قرآن كريم پايه گذار تشكيل اين محور بين المللي مقاومت بوده است.
وي در پايان مقاله خود تصريح كرد انقلاب اسلامي ايران يكي از بزرگ ترين رخدادهاي تاريخ معاصر است و الگوي جديدي را به امت اسلامي و كشورهاي جهان ارائه كرده است. اين الگو نويد دهنده استقلال و آزادي از قدرت هاي بين المللي و تقويت وحدت امت اسلامي، بيدار شدن نيروهاي خاموش آن و حمايت از مقاومت در فلسطين است. اما غرق شدن در خوي طايفه گري، خرافه پرستي و درگيري هاي سياسي در منطقه مانعي بر سر راه اين بيداري در ميان امت اسلامي است.
( کیهان،۲۲ آذر ۱۳۹۰)

Tags:

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .