رأي به جمهوري اسلامي؟

سلام. امام خميني در سخنراني خود در عيد فطر سال 1358، كه فكر مي كنم در تاريخ 2 شهريور باشد، مي فرمايند: «كساني كه به جمهوري اسلامي رأي ندادند، منافق هستند.» و اين در صحيفۀ امام هم درج شده است و من اينرا آنجا خواندم. آيا اينكه كسي كه به جمهوري اسلامي رأي ندهد را منافق بخوانيم، با آزادي انتخاب در رفراندوم، ناسازگار نيست؟

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز پرسشگر ارجمند، پيش از هر توضيحي پيرامون كلام نقل شده از امام راحل عظيم الشان، لازم است فراز مذكور از سخنان امام را با هم و به صورت مستند از صحيفه ي امام رحمه الله عليه باز خواني نماييم. اين سخنان كه در تاريخ 2 شهريور 1358 / 1 شوال 1399ايراد گرديده است ، در جلد 9 صحيفه ي امام، صفحه 339 درج شده است : «… در سوره دوم، سوره منافقين را ذكر مي‌فرمايد، و كيفيت منافقين را؛ ‌كه اينها پيش تو اظهار ديانت مي‌كنند، اظهار اسلام مي‌كنند، لكن دروغ مي‌گويند! اينها مسلم نيستند.اينها منافق هستند، و منافقين را ‌هم به بدترين وجه ذكر مي‌فرمايد ‌كه ‌مردم آنها را بشناسند. ما قبلاً تذكرات داديم براي اينكه منافقين را ‌از غير منافقين، ‌مردم تشخيص بدهند. به مجرد اينكه كسي گفت من مسلم هستم و به مجرد اينكه كسي گفت من جمهوري اسلا‌مي را قبول دارم، ‌اين نمي‌شود باور كرد بايد اعمال آنها را ديد. بايد ديد اينها در ‌اين جمهوري اسلا‌مي چه تعهداتي دارند؛ چه كاري كردند براي مملكت خودشان؛ چه فكري دارند. اينهايي ‌كه اظهار اسلام مي‌كنند لكن ‌مردم را در بلاد ايران ‌مردم را به آتش مي‌كشند، خرمن‌هاي ‌مردم را به آتش مي‌كشند، جوان‌هاي ما را در اطراف مي‌كشند، در كردستان عزيز، آن قدر ‌از جوان‌هاي ما را و ‌از خود كردها را كشتند، و اينها در عين حال مي‌گويند ما مسلم هستيم، قرآن مي‌فرمايد ‌كه شماها منافق ‌هستيد، شماها مسلم نيستيد، شمايي ‌كه قولتان غير عملتان ‌است، حرفتان غير واقعيتتان ‌است، شما مسلم نيستيد، شما منافق ‌هستيد؛ شما مي‌خواهيد ‌مردم را گول بزنيد. شمايي ‌كه الآن در كردستان دست به خرابي زده‌ايد و مع ذلك مي‌گوييد ما سني هستيم و اهل سنت هستيم، شما اگر اهل سنت ‌هستيد، به حسب فتواي علماي بزرگ اهل سنت، واجب ‌است اطاعت كنيد ‌از اولي‌ الامر. اولي‌ الامر امروز دولت ما و ما هستيم. بر شما واجب ‌است به حكم اسلام، ‌كه تبعيت كنيد؛ و به حكم قرآن، به حسب رأي علماي خودتان، به حسب رأي مشايخ خودتان. شما اگر چنانچه مسلم ‌هستيد، چرا تبعيت ‌از قرآن نمي‌كنيد؟ چرا به حسب آن طوري ‌كه علماي شما استفاده (كرده‌اند) ‌از آيه شريفه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌ الامر منكم اطاعت نمي‌كنيد؟ شما در صورت مسلمان ‌هستيد، در ظاهر اظهار اسلام مي‌كنيد؛ به حسب واقع مسلم نيستيد.مردم كرد ما، كردستان عزيز ما، جوان‌هاي كرد ما، ‌اين ميزان در دستشان باشد ‌كه منافق را ‌از غير منافق بشناسند. آنهايي ‌كه اظهار اسلام مي‌كنند و مسلمين را به آتش مي‌كشند، آنهايي ‌كه اظهار اسلام مي‌كنند و ‌مردم را به زحمت مي‌اندازند، ‌مردم را به مضيقه مي‌اندازند، آنهايي ‌كه اظهار اسلام مي‌كنند و بيمارستان را آتش مي‌زنند و مجروح‌ها را سر مي‌برند، اينها را بشناسيد، اينها مسلم نيستند، اينها منافق هستند، اينها اظهار اسلام امروز مي‌كنند براي اغفال شما؛ اغفال نشويد! توجه بكنيد ‌كه اينها چه مردمي هستند. آنهايي ‌كه در مقابل حكومت طاغوت ‌كه جمهوري اسلام به همت مسلمين برپا شد، و (اينها) رأي ندادند بر جمهوري اسلام و همان طاغوت را خواستند، رأي به جمهوري اسلا‌مي ندادن يعني ما طاغوت مي‌خواهيم، اينها منافق هستند، اينها مسلم نيستند، مسلم بايد به جمهوري اسلام رأي بدهد؛ مسلم بايد حكومت عدل اسلا‌مي را بپذيرد. آنهايي ‌كه تحريم كردند رأي دادن بر جمهوري اسلا‌مي را، منافق هستند؛ مسلم نيستند. آنهايي ‌كه صندوق‌ها را آتش زدند، آنهايي ‌كه مانع شدند ‌از اينكه ‌مردم رأي بدهند، آنها مسلم نيستند و ما با آنها عمل خواهيم كرد به طوري ‌كه با غير مسلمين عمل مي‌كنيم، با منافقين عمل مي‌كنيم و آنها را سركوب مي‌كنيم. ما تا كنون براي اينكه به ‌مردم عالم بفهمانيم و بفهمند ‌مردم ‌كه ما با چه اشخاصي مقابله داريم، ما آزادي داديم به آنها، آزادي مطلق ‌كه در ظرف ‌اين چند ماه قريب دويست ‌حزب و گروه و مطبوعات زياد و مجلات و روزنامه‌ها منتشر شد! و هيچ كس جلوگيري نكرد. در عين حالي ‌كه به همه مقدسات ما توهين كرديد، در عين حالي ‌كه با حكومت آن طور رفتار كرديد و با اسلام آن طور رفتار كرديد در مطبوعاتتان، مع ذلك به شما تعرض نشد. تا آن كه فتنه را ديديم و فهميديم شما فتنه‌گر ‌هستيد، شما منافقيني ‌هستيد‌كه مي‌خواهيد فتنه بكنيد، ...» همانگونه كه خود نيز ملاحظه مي فرماييد، امام با بيان بحثي تفسيري پيرامون منافقين، آنهايي كه قول و عملشان با هم سازگاري ندارد ، را منافق مي نامند و با استناد به اين آيات شريفه، كساني كه در كردستان دم از ديانت و اسلاميت مي زنند و خود را مسلمان سني معرفي نموده اما در مقابل، بر خلاف مباني اعتقادي اهل تسنن كه ولي امر جامعه را واجب الاطاعه مي داند ، بر خلاف نظام اسلامي و جمهوري اسلامي دست به آشوب و جنگ مسلحانه و كشتار مسلمانان مي زنند و دم از تجزيه طلبي مي زنند ، را مصداق اتم منافقين مطرح در قرآن مي دانند. اما در ارتباط با منافق بودن اين گونه افرادي كه در راي گيري نوع نظام سياسي در 12 فروردين همانسال شركت نكردند نيز بايد بگوييم: اولا توجه داشته باشيد كه خطاب امام راحل در اين بيانات به افرادي است كه در آن دوران در كردستان ، با تشكيل حزب هاي كوموله و دموكرات، به دنبال آشوب عليه نظام جمهوري اسلامي و تضعيف دولت مركزي و تجزيه طلبي بودند و نه همه ي آحاد ملت. ثانيا امام در اين بيانات با تبيين قياسي منطقي به استيضاح اين گروه ها مي پردازند و مي فرمايند شما اگر مسلمانيد مي بايست بر اساس مباني خود در فقه اهل سنت ، مطيع اولي الامر خود كه همان دولت نظام اسلامي و رهبري نظام است باشيد و بر خلاف جمهوري اسلامي و در ضديت با آن حركت ننماييد و اگر مسلمان نيستيد پس منافقيد زيرا همواره در بيانيه ها و اطلاعيه هاي خود بر اسلام و مسلماني خود تاكيد مي نماييد. ثابثا بديهي است كه اين گونه افراد كه به آشوب عليه نظام و تجزيه طلبي مي پردازند، در رفراندوم 12 فروردين شركت ننموده بودند زيرا شركت در اين رفراندوم و راي دادن به جمهوري اسلامي ، هيچ گونه سازگاري اي با چنين رويكردي در قبال جمهوري اسلامي نمي تواند داشته باشد. و اگر اين افراد ادعاي مسلماني دارند مي بايست بر طبق مباني ديني خود در انتخابات جمهوري اسلامي شركت كرده و به آن راي آري مي دادند و بعد از برپايي نظام اسلامي نيز همراه نظام در جهت رشد و شكوفايي آن تلاش مي كردند. حال كه از سويي ادعاي مسلماني دارند ولي از سوي ديگر در جهت تضاد و تخالف با نظام اسلامي حركت مي نمايند معلوم مي شود كه هيچ گاه به جمهوري اسلامي راي نداده اند و به خاطر همين اعمال خود شايسته ي اطلاق عنوان منافق مي باشند. رابعا فارغ از توضيحات فوق ، بايد عرض نماييم اين بيانات در تاريخ 2 شهريور 58 و حدود 5 ماه بعد از انتخابات رفراندوم نظام جمهوري اسلامي ايراد گرديده است. و در زمان اين انتخابات، امام در يك پيام تلويزيوني به صراحت مردم را در انتخاب نظام سياسي آزاد گزارده و انتخابات را به دموكراتيك ترين وجه موجود برگزار نمودند. « همه ملت بايد به پاي صندوق‌هاي رأي بروند و آزادند هرچه مي‌خواهند بنويسند و به صندوق بريزند اگر چنانچه رأيشان نه باشد، آزادند هرچه مي‌خواهند بنويسند و نحوه حكومتي را ‌كه انتخاب مي‌كنند در رأي خود بنويسند؛ ولي من توصيه مي‌كنم براي اطاعت امر خدا كوشش كنند و به جمهوري اسلا‌مي رأي بدهند.»( جلد 6 صفحه 451؛ 10 فروردين 1358 / 1 جمادي الاول 1399) اين سخنان 5 ماه بعد از انتخابات و در خطاب به كساني است كه در مقابل اين نظام سياسي دست به آشوب و قيام مسلحانه زده اند و و در زمان انتخابات نيز با تحريم انتخابات و آتش زدن صندوق هاي راي و شركت نكردن در راي گيري ، سعي در مقابله با اين رفراندوم و عدم بر گزاري آن را داشتند. امام با ترسيم دوگانه اي از حكومت اسلام و حكومت طاغوت ، هر كسي را كه در برابر حكومت اسلامي تمكين نكرده و به دنبال برقراري آن نباشد را در مسير حكومت طاغوت دانسته و تصريح مي نمايند چنين افرادي اگر دم از اسلام بزنند يقينا دروغ مي گويند و در شمار منافقين مي باشند. مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم. منتظر سوالات بعدي شما هستيم.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .