دكترين مقاومت جمهوري اسلامي

دكترين مقاومت مهم ترين و موثرترين راهبرد جمهوري اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ملت ايران عليه استكبار جهاني به رهبري آمريكا بوده است. اين شيوه دكترين در واقع جهان بيني نظام مقدس جمهوري اسلامي در مبارزه با دشمن است. سامانه فكري و اساس و بنياد تفكر جمهوري اسلامي در بحث دفاع (مقاومت) است. مقاومت در واقع يك فرهنگ است. اين فرهنگ، جهاد و شهادت طلبي را ترويج مي كند. تصويري بسيار زيبا از صحنه نبرد كه در آن شهادت اوج آمال و آرزوي يك انسان مي شود. اين فرهنگ تصويري از پيروزي ارائه مي دهد كه در آن انسان در شرايط خاص شكست نظامي مي تواند خود را پيروز صحنه جنگ ببيند و در جايي كه انسان معتقد به انجام تكليف است چه بكشد و چه كشته شود در هر دو صورت پيروز صحنه نبرد است. در واقع انسان يك مأمور است، مأمور به انجام وظيفه. اين درسي است كه شيعه از مولاي خود حضرت اباعبدالله الحسين (ع) در حادثه عاشورا گرفته است. واقعه كربلا كه قرن ها از آن گذشته براي هميشه، تاريخ بشر و در واقع شيعه را تحت تأثير قرار داده است. دكترين مقاومت ايران درسي از حماسه عاشورا است.

تلاش جمهوري اسلامي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و رويارويي با دشمن، ترويج فرهنگ جهاد و شهادت و ارتقاي مقاومت ملت ايران جهت ايجاد جامعه اي است كه در آن انجام تكليف مهم ترين آرمان ملت است. بر اساس اين تفكر است كه نظام اسلامي شكل مي گيرد و نبرد عاشورايي، راهبرد اصلي جمهوري اسلامي در نبرد با دشمن مي شود.

آثار دكترين مقاومت جمهوري اسلامي

رهاورد دكترين مقاومت، پيروزي است. پيروزي جنودالله بر جنود شيطان و اين تئوري در طول تاريخ در بسياري از نبردهاي حق عليه باطل به وضوح مشاهده شده است. اوج اين تفكر در حادثه عاشورا است. جنگ تحميلي و جنگ 33 روزه نيز نمونه هايي از بالندگي اين دكترين است. برخي از آثار اين دكترين در نبرد با دشمن به شرح ذيل است:

1- تقويت ايمان و بصيرت ديني و باورهاي معنوي

2- ارتقاي معنويت در بين آحاد ملت

3- تقويت روحيه جهادي و شهادت طلبي

4- شناخت ترفندهاي دشمن و پيش بيني راه هاي مقابله با آن

5- مقاومت در برابر دشمن و پرهيز از هرگونه سازش

6- افزايش قدرت نرم جمهوري اسلامي در منطقه و جهان

نظام مقدس جمهوري اسلامي در طول حيات خود علي رغم همه مشكلات، تهديدها و تحريم ها توانسته با تكيه بر دكترين مقاومت، پيروز ميدان در همه صحنه ها باشد. اگر بخواهيم حوادث پس از پيروزي انقلاب اسلامي را يكي پس از ديگري برشماريم؛ عمليات رواني آمريكا عليه جمهوري اسلامي، حادثه كودتا، عمليات طبس، جنگ تحميلي، ناتوي فرهنگي دشمن، تهديد و تحريم جمهوري اسلامي و ... اوج اقدامات دشمن عليه ماست. با تكيه بر روحيه مقاومت و سازش ناپذيري حضرت امام(ره) و بعد از ايشان مقام معظم رهبري و حضور گسترده ملت ايران در قالب دكترين مقاومت، مبارزه ملت ايران عليه دشمن شكل مي گيرد.

اگر جنگ ها را محل رويارويي استراتژي ها در نظر بگيريم و نه رويارويي نيروهاي نظامي ، در آن جايي كه دشمن با راهبردهاي مختلف و متفاوت كه هر كدام براي زمان خاصي تدارك و طراحي شده است و همه آنها داراي زيرساخت علمي و تكنولوژيك است با آن همه تفكر و انديشه و پشتوانه مراكز آكادميك و علمي و تكنولوژي مدرن ولي باز مي بينيم در مقابل دكترين مقاومت به خاكريزي منتهي مي شود كه توسط جمهوري اسلامي احداث شده است. آنجايي كه رهبران و تئوري پردازان آمريكايي رسماً اعلام مي كنند قدرت نرم آمريكا در حال تغيير وجهه منفي اين كشور در جهان است (هيلاري كلينتون). پس در مي يابيم اهميت راهبردي جمهوري اسلامي در تقابل با راهبرد دشمن كارساز بوده و اين راهبرد همواره مورد هجوم دشمن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بوده است.

تقابل با دكترين مقاومت جمهوري اسلامي

حمله به دكترين مقاومت جمهوري اسلامي توسط غرب به سركردگي آمريكا بارها و به روش هاي مختلف صورت گرفته است. البته روش ها و سناريوهاي طراحي شده در مقاطع مختلف با هم فرق داشته اند. جريمه، تحريم، تهديد، بازدارندگي نظامي، انزوا، مبارزه اقتصادي، كودتاي مخملي، معرفي يك رهبر كاريزماتيك براي رهبري اپوزيسيون(ضدانقلاب)، شورش با استفاده از قوم ها و نژادها، تهاجم فرهنگي، جنگ نرم، راهبرد فرسايش قدرت، نمونه هايي از تقابل آمريكا با دكترين مقاومت ايران از گذشته تا حال بوده است.

در اين بين مراكز مطالعاتي و تئوري پردازي در آمريكا به كمك دولتمردان اين كشور آمدند تا بتوانند به عنوان مغزهاي متفكر سياست مداران آمريكايي را كمك فكري دهند. موسساتي مثل بروكينگز، خاور نزديك واشنگتن، و ... راهكارهايي را براي برخورد با دكترين مقاومت جمهوري اسلامي مطرح كرده اند. مثلاً موسسه خاور نزديك واشنگتن بعد از انتخابات 88 كه طي گزارش تيم «مايكل ايزنشتات» معتقد است: جمهوري اسلامي را بايد به وسيله ديپلماسي عمومي و عمليات رسانه اي به تحليل برد و دكترين مقاومت ايران را نيز بايد به همين روش شكست داد. نام برده در نهايت پيشنهاداتي به دولت اوباما مي دهد كه نمونه هايي از آن به شرح ذيل است:

1- ادامه مذاكرات با ادامه فشار عليه ايران با هدف ايجاد فضا و كمك به مخالفان

2- محدود كردن آزادي عمل ايران

3- تشديد بحران در داخل جمهوري اسلامي

4- ياري رساني غيرمستقيم به ضد انقلاب

5- استهزا و تحقير مقامات ايراني

6- ادعاي فساد و عدم پاسخگويي رژيم ايران

7- تلاش در جهت نشان دادن افول جمهوري اسلامي

و البته چند موضوع ديگر.

تقابل با دكترين مقاومت جمهوري اسلامي در واقع نگراني آمريكا از توانايي قدرت نرم جمهوري اسلامي در منطقه است.

نتيجه گيري

جمهوري اسلامي اتخاذ دكترين مقاومت را از تفكر شيعي الگو گرفته است. اين تفكر مي آموزد كه انسان چگونه مي تواند نقش خود را به عنوان يك مسلمان در صحنه هاي مختلف خوب ايفا كند. اين راهبرد به صورت يك فرهنگ در ملت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نهادينه شده است. جمهوري اسلامي بارها توانسته با تكيه بر اين راهبرد، به نقش خود در حوزه ديپلماسي، اقتصاد و اقدامات نظامي هوشمندانه عمل كند و به عنوان يك قدرت منطقه اي بسيار مهم جلوه كند تا جايي كه دشمن آن را مي پذيرد و اعلام مي كند: «ما ناچاريم براي ايران در منطقه خاورميانه نقش قابل توجهي بپذيريم، گر چه با رهبران ايران مشكل داريم ولي نمي توان نقش ايران در منطقه را ناديده گرفت.» دكترين مقاومت جمهوري اسلامي نقش بسيار شگرفي در بحث اصول مديريتي جمهوري اسلامي در برخورد با مسائل مختلف از قبيل اصول مملكت داري، راهبرد و مباحث امنيتي و نظامي داشته و دارد و جهانيان را به اذعان به اين اقتدار كه برگرفته از پشتوانه ديني و مردمي است، وادار مي سازد.
(دكترين مقاومت، راهبرد جمهوري اسلامي در مبارزه با استكبار ، نقى پور رضايى،بصيرت، 90/12/18 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
14 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .