دفاع مقدس تر

اگر اين جنگ از سخت به نرم تغيير ماهيت داد آيا دفاع نياز ندارد؟

عده اي را گمان بر اين است که قداست دفاع هشت ساله رزمندگان اسلام در برابر نيروهاي متجاوز عراقي به سبب سخت افزاري بودن جنگ تحميلي بوده که براي ايستادن در مقابل آن نياز به گذَشت از جان و مال داشته و احتمال شهادت در آن وجود داشته است.

اما اگر گفته شود که دفاع، اساساً مقدس است چرا که تکليف شرعي و عقلي هر انسان بلکه هر موجودي دفاع از خود است و عزيزاني که در اين عرصه، جان بر کف نهادند و در اين دفاع شرکت کردند چون به تکليف خويش عمل کردند، در زمره قديسين قرار گرفتند و جاودانه شدند. چنانکه فرمانده تکليف گراي آنها معتقد بود «چه پيروز شويم و چه شهيد، پيروزيم چون به تکليف عمل کرده ايم».

حال سوال اين است که اگر اين جنگ از سخت به نرم تغيير ماهيت داد آيا دفاع نياز ندارد؟

پاسخ نقلي و عقلي به اين سوال مثبت است. چرا که باز دفاع است و عمل بدان تکليف، و چون تکليف است قداست دارد. اما اثبات اين مدعا که دفاع در جنگ نرم حتي مقدس تر از دفاع سخت هست دشوار به نظر مي آيد. چنانکه تفاوت دفاع سخت و نرم خود گوياي صعوبت دفاع در اين عرصه است.

تفاوت هاي جنگ سخت و نرم

در جنگ نرم به جاي سخت افزار از نرم افزارهاي رسانه اي نظير؛ اينترنت، ماهواره، ابزارهاي ديجيتال و ... استفاده مي شود. در جنگ سخت مبارزه همراه با خشونت و زور مي باشد اما در جنگ نرم مبارزه اي بدون خونريزي و ابزارهاي خشن صورت مي گيرد.

در جنگ سخت هدف بدر کردن نيروهاي مهاجم از طريق کشتن يا مجروح کردن آنها از صحنه درگيري و نابود کردن زيرساخت هاي اقتصادي و نظامي کشور مورد هجوم است در حالي که در جنگ نرم زيرساخت هاي فرهنگي و فکري کشور هدف مد نظر مي باشد و به دنبال به صحنه آوردن قربانيان جنگ نرم مي باشد که بدون خونريزي مورد هدف قرار گرفته و دچار تغيير باورها و لغزش در هويت خويش شده اند.

تحولات در جنگ سخت سريع و آشکار و همراه با آه و فغان و سر و صداي زياد مي باشد اما در جنگ نرم تغييرات بسيارآرام، تدريجي، بنيادين و بي سروصداست. در جنگ سخت پدافند و پاتک متناسب با شيوه هاي عملياتي مهاجم طراحي مي شود اما در جنگ نرم به دليل پيچيدگي و عدم امکان مشاهده و اندازه گيري ميزان هجمه و نوع آن، اقدام به هر گونه حرکت مقابله به مثل و بازدارنده بسيار دشوار است.

در جنگ سخت فرماندهان جنگ، نيروهاي نظامي هستند که توان طرح ريزي عمليات و مديريت نظامي را دارند. در حالي که عاملان و کارگزاران جنگ نرم نيروهايي هستند که توان توليد فکر و خط مشي دارند و کمتر هم شناخته يا ديده مي شوند. جامعه هدف در جنگ سخت به طور معمول نيروهاي مسلح يک کشور مي باشند. اما در جنگ نرم جامعه مخاطب بدنه جامعه و نيروهاي اجتماعي هسستند. در جنگ سخت معمولا برتري جبهه با طرفي است که داراي امکانات نظامي، تسليحات هوايي، دريايي ، زميني و قدرت تهاجمي بيشتري باشد، اما در جنگ نرم اين برتري با کسي خواهد بود که داراي قدرت رسانه اي بيشتر، فناوري ارتباطي قوي و کارآمد ، ايدئولوژي پايدارتر، شبکه هاي اجتماعي گسترده تر و ديپلماسي قوي تر باشد.

قلمرو تهديد سخت به طور معمول امنيتي و نظامي است در حالي که در جنگ نرم اين قلمرو گسترده شامل عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي مي باشد.

در جنگ سخت به دليل تهاجم آشکار، افکار عمومي و عواطف ملي و انساني معمولا عليه کشور مهاجم برانگيخته مي شود اما در جنگ نرم واکنش ها بسيار خفيف، غير عمومي و منحصر به طيف خاصي است. بر همين اساس مقابله با جنگ نرم به جهت عدم همراهي عمومي و اثربخشي دراز مدت بسيارمشکل و حتي جبران ناپذير تلقي مي شود. علاوه بر موارد فوق مي توان به برخي از تفاوت هاي خاص جنگ سخت و جنگ نرم به صورت زير اشاره كرد:

1- تفاوت از حيث کارگزاران؛ دولت ها، سرويس هاي اطلاعاتي، سازمان هاي غير دولتي، سفارت خانه ها، نظريه پردازان فرهنگي، جامعه شناسان، روان شناسان، تئوريسين هاي عمليات رواني، متخصصان رسانه، نويسندگان، خبرنگاران، مفسران، کارگردانان، هنرپيشگان، تصوير برداران، گروه هاي معاند، اپوزيسيون، جنبش هاي اجتماعي، NGO ها، بنيادهاي ويژه جنگ نرم که تا کنون 60 مورد آن شناساني شده اند.

2- تمايزها از نظر شيوه ها(بر اساس نظريه جين شارپ)؛

شيوه هاي اعتراضي به شکل تظاهرات 54 مورد- شيوه هاي نافرماني اجتماعي 16 مورد- شيوه هاي عدم همکاري اقتصادي 26 مورد- اعتصابات 23 روش- شيوه هاي سياسي 38 مورد- روش هاي رواني و تهاجم هاي غير خشونت آميز 41 مورد-

3- تفاوت هاي ابزاري؛ رسانه هاي شنيداري، ديداري، نوشتاري، الکترونيکي، روزنامه ها، ماهواره ها، رسانه هاي مجازي، اينترنت، راديوها، تلويزيون ها، تلفن همراه و ... ابزارهاي جنگ نرم هستند. چنانچه در حال حاضر گوشي هايي به نام آيفون و اندرويد از آمريکا در اختيار کاربران ايراني قرار گرفته که به راحتي به شبکه هاي اينترنت وصل مي شود. در ژانويه 2010 اولين کاربرد اين گوشي ها با پخش صداي امريکا آغاز به کار کرد. در زمينه کانال هاي تلويزيوني 97 شبکه ماهواره اي از 15 کشور جهان که روي برخي از اين ماهواره ها تا بيش از 200 کانال تلويزيوني در سال 88 برنامه پخش مي کرد. 110 شبکه راديو- تلويزيوني امريکا عليه ايران برنامه پخش مي کنند. سايت هايي نظير توييتر و فيس بوک به طور حفاظت شده و منحصر به فرد اقدام به پخش تصاوير ويدئويي از آمريکا براي ايران مي نمايند.

4- تفاوت ها از نظر بودجه؛ بوجه جنگ نرم بر خلاف جنگ سخت بسيار اندک مي باشد، چنانچه آمريکا در دوره نومحافظه کاران 75 ميليون دلار تحت عنوان بودجه براندازي نرم ايران اختصاص داد که ده ميليون دلار صرف قدرت بخشيدن به جامعه مدني و 15 ميليون دلار به فعاليت هاي اينترنتي ايرانيان اختصاص يافت. در سال 2006 ، 400 ميليون دلار جهت بي ثبات سازي ايران توسط کنگره آمريکا در اختيار سازمان سيا قرار گرفت. در سال 2009 مبلغ 109 ميليون دلار تحت عنوان حمايت اقتصادي از جامعه مدني اختصاص يافت و 20 ميليون دلار به تلويزيون VOA در سال 2008 اختصاص يافت. شبکه فارسي BBC نيز 22 ميليون دلار دريافت نمود. دولت هلند نيز 15 ميليون يورو به رسانه هاي مخالف ايران اختصاص داد.

5- تفاوت ها از نظر هدف؛ در حالي که در جنگ سخت هدف حذف فيزيکي نيروهاي طرف مقابل مي باشد، در جنگ نرم هدف مهاجمين، باور ها و اعتقادات مذهبي، ارزش ها و هنجار هاي اجتماعي، هويت فردي و اجتماعي، خود باوري و اعتماد به نفس، همبستگي ملي و انسجام اجتماعي، اعتماد متقابل مردم و مسئولان، سلامت و صداقت نيروهاي دولتي و رشد علمي و روحيه ايثار گري و غيره مي باشد که از طريق وارد کردن شبهات اعتقادي در بنيادهاي انديشه اسلامي، تضعيف ريشه هاي اعتقادي، حمله به مقدسات و شعار هاي اسلام ، کاهش روحيه اميد به آينده و بحران نمايي و سياه نمايي از وضعيت کشور، تغيير مطالبات اجتماعي، اقتصادي، احساسي کردن رفتارهاي عمومي، پخش اخبار و شايعات جعلي و غيره صورت مي گيرد.

6- تفاوت ها از حيث شکل اجرا؛ کودتاي مخملي که به آن انقلاب رنگي نيز گفته مي شود به شيوه اي از براندازي نرم و سرنگون کردن حاکميت ها يا جابجايي قدرت گفته مي شود که از طريق مسالمت آميز، آرام ، مبارزه اي منفي، نافرماني مدني و تحولات سياسي صورت مي گيرد.

تفاوت انقلاب رنگي با جنبش اجتماعي در اين است که جنبش هاي اجتماعي معمولا به صورت طبيعي و مبتني برنيازهاي اجتماعي صورت مي گيرند که حرکت در آنها از پايين به بالا، يعني از توده ها آغاز مي شود و به تدريج به يک جنبش جدي و منسجم تبديل مي گردد اما انقلاب رنگي جنبشي مصنوعي است که توسط احزاب و گروه هاي سياسي با پشتوانه خارجي طراحي شده و حرکت در آن از بالا به پايين صورت مي گيرد و به تدريج توده ها را نيز با خود همراه مي کند.

نخستين بار اين واژه را «واتسلاو هاول» رئيس جمهور پيشين چک زماني مطرح کرد كه رهبري مخالفان چک اسلواکي را بر عهده داشت. اين ايده به ترتيب در سال هاي 2000 در يوگسلاوي، 2003 در گرجستان(انقلاب گل رز) ، 2004 در اوکراين(انقلاب نارنجي) ، 2005 در قرقيزستان (انقلاب لاله اي)، 2006 در لبنان و بلاروس (ناکام) مطرح شد و تحت عنوان انقلاب هاي رنگي يا کودتاي مخملي مشهور شد.

اين انقلاب ها معمولا در کشورهايي صورت مي گيرد که دموکراسي و مراجعه به آراء مردمي حاکم شده اما نتيجه آن مطلوب غرب و مدعيان دموکراسي نمي باشد لذا به منظور تغيير نتيجه انتخابات ها به نفع خويش وارد عمل شده و با شيوه هاي خاصي که ذيلا مورد اشاره قرار مي گيرد، هدف خويش را دنبال مي نمايند :

1- در اين انقلاب ها معمولا کمک هاي مالي، تبليغاتي و سياسي از سوي دولت هاي خارجي صورت مي پذيرد.

2- معمولا حرکت هاي اعتراضي درانقلاب هاي رنگي بعد از انتخابات ها آغاز شده و بهانه اصلي نيز انجام تقلب در سير انتخابات است.

3- در اين انقلاب ها از نمادها و علائم رنگي به شکل بارز و پررنگي استفاده مي شود که هدف از آن ايجاد هماهنگي، جو تبليغاتي، ايجاد فضاي رعب و بزرگنمايي در طيف معترضين مي باشد.

4- حرکت هاي اعتراضي در اين انقلاب ها همراه با تظاهرات خياباني و ناامني اجتماعي مي باشد.

5- اين انقلابات با بمباران تبليغاتي رسانه هاي داخلي و خارجي و استفاده گسترده از عمليات رواني و راه اندازي شايعات گسترده همراه مي باشد.

6- ايجاد ترديد و بدبيني نسبت به قدرت حاکم و معرفي بازنده انتخابات به عنوان مظلوم و ناجي از ديگر مشخصه هاي اين انقلابات مي باشد.

7- معمولا کشورهاي ذينفع از اين گونه حرکت هاي اعتراضي به صورت آشکارا حمايت کرده و به موضع گيري سياسي مي پردازند تا روحيه معترضين را بالا برده و موجبات تضعيف مسئولان کشور هدف را فراهم سازند.

از دفاع هشت ساله تا دفاع هشت ماهه

از همين رو مي توان ادعا کرد دفاع از حق در دوره هشت ماه فتنه 88 به مراتب سخت تر از قرار گرفتن در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل بود و چه بسا مقدس تر که بصيرتش البته مرهون و مديون خون شهداي آن دفاع هشت ساله است و چه فراوان بودند کساني که در دفاع سخت از آزمايشات سخت تر سربلند بيرون آمدند اما در امتحانات پيچيده ي دوران فتنه نمره مردودي گرفتند. چنانچه برخي از قبولي هاي فتنه 88 در حوادث 90 به بيراهه رفتند و منحرف گشتند.

بر همين اساس اداي تکليف و دفاع از حق در برابر جبهه هاي باطل فرارو داراي قداست بيشتر و بيشتر هستند و اينک که در آستانه انتخاباتي ديگر، زنگ هاي خطر فتنه اي بزرگ تر به صدا درآمده و رهبر هوشيار انقلاب از شش ماه قبل هشدارهاي لازم را داده اند؛ فرمان آماده باش اين است: «بايد همه مراقب باشند، همه بهوش باشند. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، منبرداران سياسى، كسانى كه مي توانند با مردم حرف بزنند، همه مراقب باشند، مواظب باشند؛ از انتخابات مانند يك نعمت الهى پاسدارى كنند.»

دفاع مقدس تري در پيش است

با اعلام زنگ خطر فوق مي توان به جرأت گفت که مرور ايام و گذر زمان بر پيچيدگي توطئه هاي دشمن و دشواري فتنه ها مي افزايد. نگاهي اجمالي به زمينه هاي بروز چالش هاي امنيتي احتمالي در انتخابات آينده که علائم و شواهد آن هويدا گرديده، گوياي اين ادعاست.

1- فراهم نمودن بستر ناامني از سوي برخي احزاب و گروه هاي سياسي داخلي

2- ملتهب ساختن فضاي سياسي کشور در آستانه انتخابات که در دستور کار برخي ازافراد و جريان ها قرار دارد.

3- زير سوال بردن سلامت انتخابات توسط گروه هاي سياسي، بويژه آن که اين اقدام از سوي گروه هاي اصولگرا نيز مطرح مي باشد.

4- تلاش براي کشاندن سطح منازعات سياسي به کف خيابان ها و عرصه هاي عمومي

5- چراغ سبز برخي از جريانات سياسي جهت استفاده از فشارهاي بيروني با طرح مباحثي چون نظارت بين المللي و امواج بي ثباتي سياسي که در ماجراي آزادي چند تن از عوامل فتنه سرباز کرد.

6- دامن زدن به اختلافات داخلي که با انشعابات متعدد در جريان اصولگرا تشديد گرديده است.

7- ارسال علائم منفي در زمينه ايجاد نارضايتي عمومي توسط جريان انحرافي

8- دامن زدن به اغتشاشات اجتماعي ناشي از نارضايتي عمومي از طريق ناکارآمد جلوه دادن طرح هدفمندي يارانه ها توسط جريان اصلاحات و کارگزاراني ها

9- تلاش گروه هاي اپوزيسيون جهت احياي فتنه 88 و ايجاد فضاي شبيه آن با عنايت به تاکيد بر موضوع تقلب جهت اثبات ادعاي اصلاح طلبان درانتخابات گذشته

10- پيگيري خط تحريم انتخابات از سوي برخي از احزاب سياسي جهت کاهش مشارکت مردمي در پاي صندوق هاي رأي به منظور اثبات وزن اجتماعي خويش

11- ترويج روحيه عدم اعتماد به نظام با هدف القاي تاثير منفي انتخابات دهم رياست جمهوري

12- کشاندن پاي قواي سه گانه به منازعات سياسي

13- ادامه حمايت تبليغاتي و مالي غرب از افراطيون اصلاح طلب جهت احياي مجدد فتنه سبز 88

14- کشاندن موج بي ثبات سازي سياسي منطقه به داخل مرزهاي کشورمان

15- راه اندازي جنگ تبليغاتي جهت تاثير منفي بر مشارکت عمومي

16- تلاش رسانه هاي استکبار جهاني براي بزرگنمايي اختلافات داخلي

17- برنامه ريزي براي استفاده سوء از اختلافات قوميتي و مذهبي

18- تشديد تحريم هاي اقتصادي به منظور بهره گيري از نارضايتي احتمالي ناشي از طرح هدفمندسازي يارانه ها

19- رجزخواني ناموزون برخي از مقامات غربي جهت استفاده از تهديدات سخت

20- تلاش سفارتخانه هاي غربي به منظورجمع آوري اطلاعات از نقاط آسيب پذير انتخابات بويژه مباحث چالش برانگيز ميان گروه هاي سياسي

21- سرمايه گذاري دولت انگليس بر جريان انحرافي به واسطه برخي ارتباطات نزديک با اين گروه

22- جنگ نيمه سخت سياسي و اطلاعاتي از طريق فشارهاي ديپلماتيک.
(دفاع مقدس تر ، حسين عبداللهي فر ،بصيرت, 90/06/28 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .