دستور امام خميني براي تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي؟

چرا امام خميني دستور تشكيل مجلس خبرگان و تصويب قانون اساسي را دادند و تعجيل در نوشتن قانون اساسي داشتند؟

5_Untitled-1_0.jpgبا سلام و احترام خدمت شما،در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبرى امام خمينى(ره) انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد و آخرين آثار و باقى مانده‏هاى حاكميت رژيم سلطنتى از ميان رفت، و ملت ايران در صف واحد پشت‏سر رهبر انقلاب اسلامى ايران،استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامى ايران كه در پى مبارزات مستمر و خونبار مردم با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام‏»،«وحدت و يكپارچگى مردم‏» و «رهبرى امام‏» به پيروزى رسيد،و استبداد داخلى و سلطه خارجى را در هم شكست،زمينه تحقق شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى‏» را كه خواست مردم در تظاهرات ميليونى و خونين ملت در سراسر كشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگين انقلابى مردم تهران هر نوع عكس‏العمل مذبوحانه را از دشمنان داخلى و خارجى انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجراى رهنمودهاى رهبر انقلاب اسلامى گرديدند. در آن روز ديدگاهها و رهنمودهاى امام بعنوان مرجع تقليد دينى و رهبرى انقلاب، هم جنبه فرضيه دينى داشت و هم تبلور خواسته‏هاى ميليونى مردم مسلمان ايران بود. گرچه شوراى انقلاب به فرمان رهبر كبير انقلاب تشكيل و عملا مسئوليت اداره كشور را بر عهده گرفته بود، ولى تمامى كشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهاى رهبر كبير انقلاب اسلامى جستجو مى‏كردند.در تاريخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتى كه بازماندگان رژيم منحوس پهلوى آخرين نفسهاى خود را مى‏كشيدند، دولت موقت‏به فرمان رهبر انقلاب اسلامى اختيارات قوه مجريه را بدست گرفت تا نظام اسلامى شايسته‏اى كه بايد جايگزين نظام شاهنشاهى شود - بطور قانونى - تعيين گردد.امام خمينى(ره) در فرمان مورخ ششم ربيع‏الاول سال 1399 ه ق.نخست وزير دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مامور تشكيل دولت نمود تاترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت را بدهد. امام مى‏خواستند پس از پيروزى انقلاب اسلامى اداره امور كشور در دست مردم باشد و حكومت اسلامى از طريق اراده و خواست مردم پا بگيرد و هر چه زودتر شعار اسلامى - مردمى: «استقلال آزادى، جمهورى اسلامى‏» بصورت قانونى تحقق يابد و به اين هت‏بر استقرار هر چه سريعتر كليه نهادهاى بنيادى نظام حكومتى انقلاب اسلامى تاكيد و اصرا مى‏ورزيدند.و از آنجا كه انقلاب، مردمى بود و از حمايت قريب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامى مشكلات ناشى از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذيرى آماده شركت در انتخابات تعيين نظام حكومتى شدند. رهبر انقلاب اسلامى امام خمينى(ره) تغيير نظام حكومت ايران و تعيين نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ايران با استقبال بى‏سابقه‏اى از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 شركت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد كل آراء ملت، نظام سياسى كشور بعنوان جمهورى اسلامى ايران رسميت‏يافت. تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بى‏شك براى رسيدن به حكومت اسلامى و تحقق همه آرمانهاى انقلابى ملت، تصويب نظام جمهورى اسلامى بعنوان رژيم حاكم بر كشور كافى نبود، و براى فراهم كردن زمينه عملى حكومت اسلامى - مردمى و اجراى محتواى نظام جمهورى اسلامى، نخست لازم بود قانون اساسى كشور كه مبين چارچوبهاى اساسى و قانونى جمهورى اسلامى است تدوين و به تصويب ملت ايران برسد. شوراى انقلاب كه مسئوليت تصميم‏گيرى را در اداره كشور بعهده داشت و دولت موقت كه عملا مسئوليت قوه مجريه را به دوش گرفته بود با تمام اعتبارى كه داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامى به مسئوليتهاى خود عمل مى‏كرد، نمى‏توانست‏براى مدت نامحدودى به كار خود ادامه دهد، زيرا مجوز ادامه وضع استثنائى دوره انتقال اين است كه كشور به دليل شرايط خاص انقلاب، بدون آنكه بنيادهاى نظام حكومت‏با انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعيين و استقرار پيدا كند، در فترت انتقال بصورت استثنائى و غير عادى اداره مى‏شود تا مردم آمادگى لازم را در شرايط آزاد و امن براى شركت در انتخابات پيدا كنند. به همين دليل رژيمهاى انقلابى كه دوره فترت و انتقال را سالها ادامه مى‏دهند و از انتخابات و تدوين قانون اساسى سر باز مى‏زنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرايط و فقدان زمينه لازم براى اجراى انتخابات آزاد است.ولى از آنجا كه مردم مسلمان ايران بر اساس سه عامل «مكتب‏» و «يكپارچگى‏» و «قدرت رهبرى‏» آمادگى كامل براى حضور در صحنه آزاد سياسى كشور را بدون مداخله هر عامل غير انقلابى داخلى و عوامل خارجى داشتند، و هيچ نوع شرايط استثنائى كه انتخابات آزاد را تهديد كند وجود نداشت و در مدت فترت بين پيروزى انقلاب تا نيمه دوم سال 1358 نظام جمهورى اسلامى استقرار كامل يافته و ديگر خطرى آن را تهديد نمى‏كرد و دليلى نداشت كه كشور بدون قانون اساسى اداره شود و از اين راه ملت ضعفى از خود نشان دهد، قاطعيت رهبرى امام امت كه همواره در مشكلات بزرگ راه‏گشا و نجات‏بخش انقلاب و كشور بوده است، اين بار نيز در تنظيم و تدوين و تصويب قانون اساسى اعمال گرديد و عده‏اى از همان اوايل انقلاب مامور تهيه پيش‏نويس قانون جمهورى اسلامى ايران شدند. ولى براى اينكه تجربه تلخ مشروطيت در زمينه چگونگى تدوين قانون اساسى تكرار نشود،(در جريان مشروطيت نيز مردم مسلمان ايران به رهبر علماى دين قيام كردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولى نكشيد كه در ادامه مشروطيت، صاحبان و رهبران اصلى انقلاب از ميدان رانده شدند و به جز عده معدودى كه نماينده واقعى مردم مسلمان ايران بودند اكثريتى از فلان الدوله‏ها و بهمان الملكها و چنان السلطنه‏ها با يارى جمعى روحانى‏نماى دربارى، انقلاب را از مسيرش منحرف و مشروطه محمد عليشاهى و رضاخانى را بر مردم تحميل نمودند، بدان سبب كه اين اوضاع مبادا تكرار شود) امام با تاكيد بر دو نهاد انقلابى «تدوين صحيح قانون اساسى‏» و «تشكيل مجلس شوراى واقعى‏» با دور انديشى جريان انقلاب اسلامى را از هر انحراف و تحريفى به دور و به نظام جمهورى اسلامى از درون مصونيت دادند. امام خميني (ره) ضمن يادآوري به تسريع در تدوين قانون اساسي خواهان مغتنم شمردن فرصتها شدند و به سرعت و تعجيل در استقرار و تدوين قانون اساسي اشاره كردند:[ما حالا بايد قانون اساسي را آن طوري كه براي اسلام باشد تحكيم كنيم تصويب كنيم و اين هم زود بايد تصويب شود.](صحيفه نور، ج4، ص 456، ) ايشان همواره تاكيد داشتند كه هم كارها بايد سريعتر انجام شود و هم طرح تشكيل مجلس مؤسسان فراموش شود چون اهداف انقلاب اسلامي را برآورده نمي كند: [ما مجلس مؤسساني كه غربيها مي گويند نمي خواهيم، ما همين معنايي كه دولت گفته است و زود انجام مي گيرد نه آني كه يك سال، دو سال سه سال طول بكشد كه خداي نخواسته يك وقت اين تزلزل اسباب اين بشود كه به هم بخورد اينها. ] (همان، ص 460) بنابراين همه بايستي روي پيش نويس قانون اساسي مطالعه كنند و نظر بدهند و اين كار را با عنايت به مهلت يك ماهه و همچنين با توجه به اينكه علما بيش از ديگران حق نظر دارند انجام دهند: [همه نظر داريم و شما علماي اعلام بيشتر حق نظر داريد.](همان، صص 463 و 464) به نظر امام خميني از دست دادن فرصتها براي تدوين قانون اساسي مقدمه اي براي پذيرفتن شكست بعد از كسب پيروزي بود: [قانون اساسي نداريم اينها را بايد درست كنيم. پس ما بين راهيم مثل يك لشگر فاتح مي ماند كه زده و رفته و يك جايي را گرفته است لكن معلوم نيست كه بتواند حفظش كند.](صحيفه نور، ج5، ص 85) در حالي كه براي حفظ پيروزي بايد سرداران كارآمد را به ميدان فرستاد، كساني كه نه تنها خود از انحراف بدورند بلكه اعوجاجها را زود تشخيص مي دهند و تحت تاثير ديگران قرار نمي گيرند: [اگر امروز چهارنفر از اين معوجها بروند در اين مجلس خبرگان ممكن است اين چهار نفر آدم توطئه چي مطلع از مسائل خارج، اين ديگران راهم بسياريشان را تحت تاثير قرار بدهند.] (همان، ص 132) همه كوشش و تلاش امام خميني (س) بر آن قرار گرفته بود كه هرچه زودتر مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي تشكيل و اساس و مقدرات مملكت معلوم شود. بنابراين بايستي در عين تسريع، روي يك متن پيش نويس كار شود تاهرچه زودتر، نوع و محتواي حكومت استقرار يابد: [من چون مي بينم كه حالا كه صحبت قانون اساسي است هي طرحهاي زيادي مي آيد كه بسيارش انقلاب آميز است و بسياريش شلوغ برهم كردن است، مخالف ايجاد كردن است.](همان، ص 145) بر اين اساس تسريع در استقرار شرط اساسي است و اين راهي است كه بايد به سرعت طي شود و تمام توجه ها به آن معطوف گردد: [ما امروز بايد تمام توجه مان را به طرح قانون اساسي و انتخاب خبرگان منعطف كنيم.](همان، ص 171) ايشان تعجيل در كار را به نحوي موكد با اعضاي مجلس هم در ميان گذاشتند: [من از مجلس خبرگان مي خواهم كه اينقدر معطل نكنند مردم را، البته بايد بررسي شود لكن معطلي نشود. اشخاص بيخود معطل نكنند مجلس را، ما مي خواهيم كه زودتر اين مسائل انجام بگيرد. . . آقايان زودتر كار خودشان را انجام بدهند. ] (همان، ص 523) بنابراين تاكيد امام خميني بر تسريع در تشكيل مجس خبرگان قانون اساسي و تدوين قانون اساسي به اين دليل بود، كه نظام تثبيت گشته و از اهداف انقلاب اسلامي انحرافي صورت نگرفته و خداي نخواسته با شكست مواجه نگردد.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .