حكومت و حفظ اصول دين؟

اياحكومت ازلحاظ نقش سياسي وظيفه اي درحفظ اصول دين داردياخير؟

دانشجوي محترم ابتدا از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب كرده ايد از شما سپاسگذاريم .

پاسخ به سوال شما مستلزم اين است كه ابتدا اصول دين را تعريف نماييم :

علماى اسلامى مى‏گويند مجموع تعليمات اسلامى سه بخش است:

كه يك بخش آن ، بخش عقايد است ، يعنى مسائل و معارفى كه بايد آنها را شناخت و بدانها معتقد بود و ايمان آورد مانند مسأله توحيد، صفات ذات بارى تعالى، نبوّت عامّه و خاصّه، و برخى مسائل ديگر؛ و البته فرق اسلامى در اينكه چه چيزهايى از اصول دين است و لازم است به آنها ايمان و اعتقاد داشت تا حدودى اختلاف نظر دارند.

با توجه به چنين تعريفي از اصول دين ، اين نكته مشخص مي شود كه اصول دين ماهيتا امري اعتقادي است كه بايد به آن اعتقاد داشت و نمي توان با هيچ ابزاري فراتر از تفكر و استدلال شخصي همچون اجبار از ناحيه ديگري اين اعتقاد را در دل ايجاد كرد ، هر چند مي توان زمينه پذيرش اين اعتقاد را فراهم كرد و يا اينكه موانع پذيرش را از بين برد .

بر اين اساس در باره نقش حكومت در ارتباط با اصول دين نيز بايد بگوييم كه از آنجايي كه اصول دين يك واقعيتي است كه اصطلاحا جزء امور قلبي مي باشد هر انساني بايد به آن اعتقاد پيدا كند لذا امكان اينكه حكومت در اين موضوع دخالت كرده و باعث ايجاد آن در قلب شود وجود ندارد و اگر هم حكومتي بخواهد با استفاده از ابزارهاي حكومتي اين كار را انجام دهد و فردي را مجبور به پذيرش اصول دين نمايد ، صرفا باعث تظاهر فرد به پذيرش اين اصول خواهد كرد و گرنه قلب فرد را با زور و اجبار نمي تواند به سمت عقيده مورد نظر خود باز گرداند .

در اين ميان نكته اي وجود دارد و آن اينكه اگر چه حكومت هيچ نقشي در ايجاد اصول دين به صورت مستقيم ندارد اما دو كاركرد در ارتباط با اصول دين دارد كه عبارتند از :

الف – كاركردهاي حكومت ديني در زمينه سازي براي پذيرش اصول دين كه در اين زمينه چند نقش براي حكومت اسلامي قابل تصور است كه عبارتند از :

1 – زمينه سازي براي پذيرش اصول دين :

به اين معنا كه زمينه هايي را كه منجر به اشاعه و در نتيجه پذيرش اصول دين مي شوند را فراهم مي كند به عنوان مثال حكومت از طريق رسانه هاي جمعي تحت اختيار خود ، زمينه را براي معرفي اصول دين و استدلال هايي كه منجر به پذيرش اين اصول مي شود فراهم مي سازد . طبيعي است كه چنين اقدامي صرفا زمينه سازي بوده و اصل پذيرش ، توسط خود فرد و پس از گذراندن مسير تفكر و تحقيق صورت مي گيرد .

2 – رفع موانع پذيرش اصول دين :

به اين معنا كه همواره در جوامع ، افراد ، اشخاص و جريان هايي وجود دارند كه مانع از رسيدن پيام حق به گوش طالبان حقيقت مي شوند و يا اينكه با شبهه پراكني ها و غبار آلود كردن فضا قدرت تشخيص حق و باطل را بسيار سخت مي كنند . اين قبيل امور در واقع بسان پرده هايي هستند كه بر روي حقيقت كشيده مي شوند و يكي از وظايف حكومت اسلامي اين است كه اين پرده ها را برداشته و چهره حقيقت بالعيان در منظر مردم قرار گيرد تا اينكه مردم با رفع اين موانع ، زمينه تشخيص حق و باطل را پيدا كرده و بتوانند عقايد حق را انتخاب كنند و يا اينكه به تقويت آن بپردازند .

يكي از موانع تحكيم اصول اعتقادات ، عبارت است از وجود حكومت هاي طاغوت كه مانع از ديده شدن حقيقت شده و در ضمن با توجه به اقدامات ضد فرهنگي كه انجام مي دهند باعث سست شدن اعتقادات انسانها مي گردند . از اين رو يكي از فلسفه هاي تشكيل حكومت اسلامي ، لزوم برچيدن موانع اعتقادات مردم همچون حكومت طاغوت مي باشد .

بر اساس همين دو نكته است كه يكي از اهداف رسالت انبياء مبارزه با طاغوت ها به منظور زمينه سازي براي عبادت خدا مطرح شده است : «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّه رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ..»..(نحل/36)

3 – طراحي الگوي اسلامي براي پيشرفت واقعي و عملياتي نمودن آن كه در مجموع باعث تحقق كارآمدي دين در اداره جامعه و سوق دادن آن به سمت پيشرفت حقيقي و عاري از ضعف ها و نواقصي كه تمدن مادي و يكجانبه نگر بشري در حال حاضر بشريت را گرفتار آن كرده است خواهد شد كه در صورت تحقق چنين موضوعي زمينه براي پذيرش اصول دين از سوي جهانيان فراهم مي گردد . با توجه به اين موضوع است كه در حال حاضر طرح الگوي ايراني اسلامي پيشرفت از سوي مقام معظم رهبري همواره مد نظر قرار مي گيرد چرا كه الگوهاي غربي در پيشرفت جوامع بشري ، باعث بروز فجايع فراواني براي بشريت شده است كه حاكي از سست بودن اصول اعتقادات حاكم بر الگوي پيشرفت كنوني مي باشد و در صورتي كه الگوي اسلامي پيشرفت بتواند بشريت را به گونه اي به سمت كمالات واقعي خويش برساند كه هم پيشرفت واقعي را تجربه كنند و هم از آفات الگوهاي فعلي در امان بمانند در آن صورت ، موفقيت اين الگو به اثبات خواهد رسيد و موفقيت اين الگو به معناي موفقيت اصولي خواهد بود كه اين الگوها بر اساس آن بنا نهاده شده است و خود اين موضوع نقش مهمي در پذيرش اين اصول خواهد داشت و در اين ميان نقش حكومت اسلامي به عنوان زمينه ساز طراحي و اجراي الگوي پيشرفت ديني ، بسيار مهم و حياتي مي باشد.

ب – سيلان و جريان اصول دين در اركان جامعه و به ويژه مديريت جامعه اسلامي و تحقق عيني اين اصول در بخش هاي مختلف جامعه:
يكي از كاركردهاي حكومت ديني نسبت به اصول دين اين است كه اين اصول را بايد در تمام اركان جامعه اسلامي تزريق كند و به تحقق عيني آن در جامعه كمك نمايد . به عبارتي اصول دين موضوعاتي نيستند كه صرفا در حد نظر و اعتقاد باقي بمانند بلكه اين قابليت را دارند كه در يك جامعه ديني به عنوان سنگ بناي جامعه ديني قرار گيرند و جلوه هاي مختلف آن در بخش هاي مختلف جامعه و نظامات حكومتي تحقق يابد . به عنوان مثال در يك جامعه اسلامي ، اصل تحقق حكومت ديني جلوه اي از حاكميت الهي و اعتقاد به ربوبيت تشريعي الهي مي باشد و يا برنامه ريزي براي شكل گيري بخش هاي مختلف جامعه اسلامي بايد بر اساس اعتقاد به اموري همچون معاد شكل گيرد . به عبارتي در حكومت اسلامي ، شكل گيري نظام حاكم بايستي بر اساس نگاه فرجام نگرانه مبتني بر معاد و تكليف مداري انسانها و اصالت جهان آخرت نسبت به جهان مادي زودگذر صورت پذيرد . همچنين حكومت ديني بايدزمينه را براي تحقق عيني حكومت صالحان وتداوم امامت و نبوت كه يكي از اصول مهم اعتقادي مسلمانان و به ويژه شيعيان مي باشد از طريق تشكيل حكومت ولايت فقيه فراهم سازد . بسط عدالت اجتماعي و ساير مظاهر عدالت نيز در يك حكومت ديني بر اساس نگاه مكتب شيعه به عدل به عنوان يكي از اصول اعتقادي تشيع صورت مي گيرد و در اين زمينه خود اين مكتب ، دكتريني خاص در زمينه عدالت دارد كه با ساير مكاتب و حكومت هايي كه عدل را جزءموضوعات مورد توجه خويش قرار مي دهند تفاوتي ماهوي دارد و حكومت اسلامي بايد براي بسط نظري و عملي چنين تفسيري از عدل اهتمام ويژه بورزد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .