حرف‌هاي نو براي دنياي امروز

33666_102.jpgرهبر فرزنه انقلاب اسلامي در طول سال‌هاي اخير با توليد ادبيات مناسب شرايط روز و طرح و خلق کليدواژه‌هايي چون انقلابي‌گري،جهاد و مبارزه،جنبش نرم افزاري،نهضت توليد علم،سبک زندگي اسلامي–ايراني،الگوي اسلامي–ايراني پيشرفت،اقتصاد مقاومتي و...به دنبال تزريق ايمان و اميد به بدنه اجتماعي و بالاخص فعال سازي موتور محرک نسل جوانان و آگاهان جامعه بوده است.
انقلاب اسلامي در دوران پيروزي و در عصر شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي داراي آرمان‌هاي بلندي بود که پيگيري و تحقق آنان مي‌توانست جهان را متحول سازد. تحقق هر يک از اين آرمان‌ها نيازمند مقدمات و ابزار و امکاناتي نرم‌افزارانه و سخت‌افزارانه‌اي بود که بايد به تدريج حاصل مي‌شد. اما مسير انقلاب با سختي‌ها و موانعي دروني و بيروني مواجه گرديد که تحقق همه آرمان‌ها به طور کامل ممکن نشد و يا به تاخير افتاده است.
موانع و دشواري‌هاي اشاره شده در کنار مسايلي چون "تغيير نسل‌ها" و فاصله زماني ايجاد شده، موجب گرديده تا بخشي از اين آرمان‌ها دست‌نيافتي جلوه دهد و يا به وادي فراموشي سپرده شود! ايدئولوژي‌هاي معاند و مخالف تفکر ديني – انقلابي و ايادي داخلي و خارجي آن نيز در طول اين سال‌ها همواره بر طبل نااميدسازي از تحقق آرمان‌ها زده و اين وضعيت انفعالي را تقويت کرده است.
در مقابل، حکيم فرزنه انقلاب اسلامي به عنوان رهبر جبهه انقلابي که رسالت خطير تحقق کامل مراحل پنج‌گانه انقلاب اسلامي را بر عهده دارد، پرچم‌دار پيشرفت و حرکت رو به جلو و توليد ايمان و اميد و تزريق آن به بدنه اجتماعي و نسل جديد انقلاب اسلامي بوده است. معظم‌له در طول سال‌هاي اخير با توليد ادبيات مناسب شرايط روز و ضرورت‌هاي انقلاب، تلاش کرده تا اجازه ندهد انفعال و محافظهکاري و عافيتطلبي کار انقلاب را به ارتجاع و بازگشت به گذشته بکشاند. طرح و خلق کليدواژه‌هايي چون انقلابي‌گري، جهاد و مبارزه، جنبش نرم افزاري، نهضت توليد علم، سبک زندگي اسلامي – ايراني، الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، اقتصاد مقاومتي و ... همگي با هدف تزريق ايمان و اميد به بدنه اجتماعي و بالاخص فعال سازي موتور محرک نسل جوانان و آگاهان جامعه دنبال شده است.
رهنمودهاي حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار با جمعي از فضلا و طلاب حوزه‌ي علميه استان تهران نيز حاوي نکات مختلفي بود که بخشي از آن به دغدغه اين نوشتار ارتباط داشت. معظم‌له فرمودند: «جمهوري اسلامي، هم در مسئله‌ي انسان، هم در مسئله‌ي جامعه، هم در مسئله‌ي سياست حرف‌هاي نو دارد؛ اسلام حرف‌هاي نو دارد. ما اگر بتوانيم اين حرف‌هاي خودمان را که حرف‌هاي نويي است در دنيا منتشر کنيم و به گوش‌ها برسانيم، پذيرنده و طلبکار زياد خواهد داشت.»
رساندن پيام اسلام ناب محمدي(ص) به جهانيان يکي از عالي‌ترين دغدغه‌ها و رسالت‌هاي کليدي است که در فضاي عملگرايي سياسي و روزمره‌گي مفرطي که اين روزها بر فضاي عمومي گسترانيده شده به فراموشي سپرده شده است. و اين در حالي است که نهضتي که قرار است مقدمه‌ساز ظهور منجي و نهضت جهاني اسلام باشد، بايد بتواند جهانيان را با مفاهيم متعالي اسلام آشنايي کند و به سوال و نيازها و ضروريات امروز جامعه پاسخ گويد.
در اين راستا هم بايد بتوان حرف‌هايي نو در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي توليد کرد و هم آن را در سطح جهاني عرضه نمود. اين اقدام يکي از وظايف و ماموريت هايي است که جوانان انقلابي بايد درباره آن بينديشند و براي تحقق آن عمل نمايند. جرياني که آتش به اختيار را به عنوان راهبرد عملياتي خود در عرصه فعاليت هاي فرهنگي – اجتماعي خود برگزيده است، بايد در اين مسير پيشگام و ساختارشکن باشد. انقلابي گري نسبتي با شعارزدگي ندارد بلکه اقدامي عميق و رويکردي بنيادين است که از مسير تلاش و سختکوشي و ايستادگي و خوشفکري مي‌گذرد. لذا حضور در ميدان‌هاي سخت جهاد علمي و توليد فکر نيز تنها با روحيه انقلابي ممکن خواهد بود.
توليد حرف نو بدون آشنايي با مباني ديني، آگاهي از مسايل زمانه، عقلانيت و قدرت تجزيه و تحليل و تامل و تفکر و انديشه ورزي حاصل نخواهد شد. لذا تحقق اين امر خطير نيازمند جنبشي نرم‌افزارانه و تقويت نهضت توليد علم است که جوانان انقلابي بايد در اين مسير پيشگام باشند. در اين مسير بايد مجاهدت و تلاش مستمر نمود و با تمرکز در موضوعات و تفقه در دين، پذيرش سختي‌ها و محروميت‌ها و دشواري‌هاي پژوهش علمي، کنارگذاشتن لذت هاي مادي براي عبور از حجاب‌هاي جهل تلاش کرد و پاسخ‌هايي مناسب و کارآمد براي جامعه جهاني زمانه ما که با بن بست در ايدئولوژيهاي پرطمطراق مارکسيسم و ليبراليسم و ... مواجه گرديده ارائه دهد.
مسير تحقق ظهور منجي(عج) و تشکيل دولت کريمه موعود از مسير توليد و انتشار حرف‌هاي نو براي جهانيان و ارائه چهره حقيقي اسلام ناب محمدي(ص) که توان اداره جوامع بشري را دارد، مي‌گذرد. که بايد براي تحقق آن مجاهدت نمود.

منبع: سایت بصیرت، مهدی سعیدی، ۱۱ شهريور ۱۳۹۶