توجيهي سياسي از شبكه هاي بي بي سي فارسي و فارسي وان؟ آثار آنها بر انسان؟

توجيهي سياسي از شبكه هاي بي بي سي فارسي و فارسي وان؟ آثار آنها بر انسان؟

فرهيخته گرامي ضمن تشكر از اينكه بار ديگر اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب نموده ايد براي پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا چند مطلب را بيان نماييم :
1 – تاثير شبكه هاي ماهواره اي :
تكنولوژي ماهواره با داشتن مزايايي از جمله پوشش مناسب ،سرعت عمل بالا، امكان ارتباط با دورترين و غيرقابل دسترس‌ترين مناطق و به‌صرفه بودن،داراي تاثيرات منفي رواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي بر روي مخاطبان وكاربران خود مي باشد. به عقيده خيلي از نظريه پرداران وكارشناسان از جمله هربرت ماركوزه؛تكنولوژي نوين[مانند ماهواره]برخلاف ظاهرش در واقع وسيله اي براي تسلط براي مردم به شمار مي آيد .تكنولوژي به حريم آزادي هاي دروني وفردي كنشگران تجاوز كرده وتوان هرگونه تفكر ...در روابط اجتماعي را از انسانها گرفته است.البته به نظر وي تكنولوژي ذاتا چنين خصلتي ندارد،[بلكه گردانندگان وسردمداران واستفاده كنندگان آن]به آن چنين ماهيتي را بخشيده اند... . بريورمن مي گويد كه تكنولوژي [شبكه هاي ماهواره اي]به جاي انكه رنجها وسختيهاي كار را براي [كاربران .مخاطبان]كاهش داده ومايه فراغت وبرخورداري بيشتر آنها شده باشد ،... مايه استثمار هرچه بيشتر وكاملتر آنها شده است.(ريتزر ،نظريه هاي جامعه شناسي معاصر،ترجمه محسن ثلاثي ص265-261) علاوه بر اين آثار ،گفتني است كه فضاي حاكم بر به كارگيري غيرعلمي وغير اخلاقي ماهواره در جامعه از سوي بسياري ازمخاطبان موجب شده كه يك نوع احساسات ونيازهاي كاذبي در جامعه مخصوصا در بين استفاده كنندگان غير اصولي وغير اخلاقي آن شايع ورايج باشد ،كه دراين صورت ارزشهاي ديني واخلاقي وفرهنگي جامعه را تهديد مي كند ،با بكارگيري آن به احتمال زياد اعضاء خانواده وهمچنين ديگر همسايگان به استفاده از آن تحريك خواهند شد.وخانواده هاي ديني ومذهبي از اين كار بيشتر آزرده خاطر خواهند بود.لذا شايسته است در چنين مكانهايي ودرچنين فضاهايي مورد استفاده قرار نگيرد. توجه به اين تأثيرات عميق شبكه هاي ماهواره‎اي بر ابعاد گوناگون شخصيتي، رواني و زندگي فردي و اجتماعي در جوامع گوناگون دولت‎ها را نيز به عكس‎العمل واداشته است برخي از دولت‎ها آزادي مطلق و برخي ديگر، ممنوعيت كامل دسترسي به برنامه‎هاي تلويزيوني ماهواره‎اي را به عنوان راهبرد اصلي برگزيده‎اند.
2 – كاركرد سياسي شبكه هاي ماهواره اي فارسي وان و بي بي سي :
از جمله مهمترين شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان فعال ، مي توان به دو شبكه فارسي وان و بي بي سي اشاره كرد كه البته اولي ، عمدتا شبكه اي فرهنگي و به تعبيري دقيقتر ضد فرهنگي مي باشد كه بيش از مسائل سياسي ، فرهنگ مردم ايران را نشانه رفته است . البته بايد اين نكته را نيز متذكر شويم كه فرهنگ هر كشوري مي تواند نسبت مستقيمي با مباحث سياسي پيدا كند . به تعبيري در كشوري همچون جمهوري اسلامي ايران ، آنچه كه تاكنون مانع از موفقيت دشمنان ، در پيشبرد اهداف خود و استيلاي سياسي بر اين كشور شده اند فرهنگ غني اسلامي آنان مي باشد و به همين دليل دشمنان انقلاب اسلامي بلافاصله پس از پايان جنگ تحميلي ، پروژه «تهاجم فرهنگي» را در دستور كار خويش قرار دادند . چرا كه آنان علت پيروزي مردم ايران در جنگ همه جانبه عراقي كه از سوي تمامي قدرتهاي جهاني حمايت مي شد را در نوع فرهنگي مي دانستند كه ايرانيان از آن متاثر شده و درك همين واقعيت باعث شد تا آنان به اين فكر بيفتند كه براي ضربه زدن سياسي به انقلاب و نظام اسلامي ابتدا بايد سدهاي مقاومت مردم را كه همان فرهنگ آنان مي باشد شكست و به همين دليل پروژه تهاجم فرهنگي را كليد زدند كه در دوران اخير با پيشرفت تكنولوژي و ابزارهاي ارتباطي نوبت به تشكيل شبكه هاي ماهواره اي فارسي زباني همچون فارسي وان رسيده است و آنان تلاش مي كنند تا با تخريب ارزشهاي فرهنگي حاكم بر جامعه ، زمينه را براي تسلط سياسي آسان بر جامعه اسلامي و نظام اسلامي آماده نمايند . كما اينكه در قصه پرغصه شكست سياسي مسلمانان در اندلس نيز يكي از عواملي كه باعث شكست مسلمانان و استيلاي كفار بر آن سرزمين و نابودي تمدن بزرگ اسلامي آنجا شد تخريب فرهنگ اسلامي اصيل مردم اين كشور بود كه زمينه را براي نابودي هميشگي تمدن اسلامي اندلس فراهم كرد . در اين بخش و به منظور آشنايي با تاثيرات شبكه فارسي وان بر فرهنگ مردم ايران زمين توجه شما را به مقاله اي در اين زمينه جلب مي نماييم :
داستان فارسي وان داستان كهنه اي است. از همان روزي كه پا به عرصه گذاشت بسيار درباره اش گفته اند و نوشته اند. در ابتدا برخي با ساده انگاري اينگونه گمان كردند كه فارسي وان قرار است شبكه اي تفريحي براي جذب آگهي از طريق افزايش مخاطبان باشد. هرچه كه گذشت اين نظريه كمرنگ تر شد و در عوض فارسي وان هم از جنبه صرفا تفريحي خود درآمد و در قالب فرهنگ سازي ابراز وجود كرد. امروز كم نيستند خانواده هايي كه اگرچه ممكن است چندان مذهبي هم نباشند اما ديدن فارسي وان و شبكه هايي از اين قبيل را براي خانواده خود ممنوع كرده اند.
لطفا دقت كنيد: بحثي كه بر سر فارسي وان مي شود، بحث بر سر داشتن يا نداشتن ماهواره نيست، بحث بر سر نوع برنامه هايي است كه قرار است همسر و فرزندان شما ببينند. خانم خانه داري كه فارسي وان مي بيند شايد چندان هم درباره اهداف پشت پرده پشت پخش اين سريال ها آگاهي نداشته باشد. مرد كارمند و كارگري هم كه شب خسته به خانه مي آيد صرفا به دنبال رفع خستگي روزانه خود از طريق ديدن سريالي جذاب و مفرح است اما چه مي بيند؟
خانم خانه در فارسي وان مرداني را مي بيند كه آنقدر ثروتمند و جذابند كه گويا از ميان رومئو و ژوليت شكسپير بيرون آمده و بازيگر شده اند. زنان ميانسالي را مي بيند كه چگونه براي خود مثلث عشقي با حضور همسر و يك جوان بيست و چند ساله ايجاد مي كنند. مرد خانه هم كه نماد غيرت و مردانگي است و قرار است نماد مرد ايراني باشد، زناني را مي بيند كه شباهتي به همسرش ندارند. مرداني را مي بيند كه علي الظاهر از كشورهاي صاحب علم و تمدن هستند اما در قبال همسر و دختر خود تعصب و غيرتي ندارند و در عوض آزادي رفتارهاي غير اخلاقي را بخشي از لازمه زندگي مي دانند.
تصور تاثير يك ماهه و دوماهه اين سريال ها بر اعتقادات خانواده ها تصوري كودكانه است. آرام آرام همچون راه رفتن مورچه اي بر روي سنگ سياه آن هم در شب، اين سريال ها كار خود را مي كنند. آنگونه كه داشتن خانواده اي سالم هم براي زن خاطره مي شود و هم براي مرد.
اين روزها شبكه هاي فارسي زبان غربي افزايش قارچ گونه دارند. روند رو به رشدي كه ازيك سو جذابيت و بالارفتن مخاطبان ايراني را به همراه دارد و از سوي ديگه تاثيرات مخربي كه در پي دارند!
مرداك موسس فارسي وان كه پيش از اين براي تغيير سبك زندگي مسلمانان، خانواده هاي ايراني را هدف قرار داده براي نزديك تر شدن به هدف خود شبكه فارسي وان را راه اندازي كرد. شبكه فارسي وان نيز براي عملياتي كردن فروپاشي خانواده ها، سريال هاي تلويزيوني (غالبا كلمبيايي) كه زمينه ليبراليسم فرهنگي را ترويج مي كنند با موضوعات خيانت، فرزند نامشروع و طلاق را در سطح وسيع با دوبله فارسي پخش مي كند؛ تا با ترويج فمينيسم ليبرال در جامعه ايراني حيا زدايي از زنان و غيرت زدايي از مردان موجب فروپاشي فرهنگي جامعه شود.
زن‌هايي كه جراحي‌ پلاستيك شده‌اند، مرداني كه مهم‌ترين مسووليت‌شان باده‌گساري و عاشق شدن‌هاي پي در پي است و تعصبي ندارند اگر همسرشان نيز با مردي ديگر.....، مردماني كه، دغدغه اصلي‌شان براي زيستن فقط خوردن و آشاميدن و ارتباط جنسي است، همه جمع شده‌اند در شبكه‌هاي خارجي فارسي زبان تا با اين محتواهايي كه گفته شد، ما و شما را سرگرم كنند.
فارسي وان پنجره‌اي است باز شده رو به‌خصوصي‌ترين مسائل زناشويي. شبكه‌اي كه مي‌گويد براي فارسي زبان‌هاست اما با وجود همزباني، دل‌هاي پارسي را راضي نخواهد كرد.
از ۱۰ مرداد سال ۱۳۸۸ كه فارسي وان متولد شد، نگراني از تاثيرات آن بر خانواده‌هاي ايراني نيز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و سيل گزارش‌ها و يادداشت‌ها با هدف نمايش چهره واقعي‌اش به سوي مردم روان شد، اما ويژگي‌هاي خاص اين شبكه باعث شد مخاطبانش به آن وفادار‌ بمانند و كاري كنند كه لقب پربيننده ترين شبكه ماهواره‌اي فارسي زبان را از آن خود كند. ‌ سريال‌ها، خون رگ‌هاي فارسي وان هستند و تقريبا همه مخاطبان اين شبكه به هواي دنبال كردن آنها بيننده‌اش شده‌اند و ساير برنامه‌ها مانند موسيقي و... نقش مهمي در جذب مخاطب ندارند.‌ سريال‌هاي اين شبكه بيشتر متعلق به ۳ كشور كره جنوبي، كلمبيا و آمريكا هستند.
سريال‌هاي كره‌اي تقريبا هميشه از تعليق روابط عاطفي در مثلثي عشقي براي جلب نظر مخاطب بهره مي‌برند. عشق مثل توپ فوتبال از يك راس اين مثلث به راس ديگر مي‌رود و از راس ديگر به راس بعدي.
سريال‌هاي كلمبيايي نيز حداقل پارچه ،جراحي‌هاي پلاستيك و....اولين كلمه‌اي كه با شنيدن كلمبيا يادتان مي‌آيد چيست؟ قاچاق مواد مخدر؟ مافيا؟ اسلحه؟ مانكن‌هاي بدپوش؟ مردان آزاد در ارتباط‌هاي جنسي؟فارسي وان-ماهواره
طبيعي است ويژگي‌هاي اجتماعي كشور كلمبيا در سريال‌هاي ساخت آن نيز تظاهر پيدا مي‌كنند؛ مسائلي مانند رابطه‌هاي غيراخلاقي، ترسيم فضاهاي اروتيك كه گرچه گاهي اصل قضيه را نشان نمي‌دهند، اما طوري آن را تشريح مي‌كنند كه هر كودكي هم مي‌تواند ماجرا را با جزئيات حدس بزند، خلاف كردن مثل آب خوردن و....
بدپوشي، خيانت، راه و روش‌هاي كاربردي براي دوست شدن با جنس مخالف در هر سني و بلافاصله پاسخ دادن به هوس‌هاي جنسي همه اصولي هستند كه سريال‌هاي كلمبيايي آنها را تبليغ مي‌كنند.
چرا بعضي‌ها فارسي وان نگاه مي‌كنند؟
تقريبا همه مردم مي‌دانند سيگار باعث مرگ تدريجي مي‌شود با اين حال خونسردانه به سيگارشان پك مي‌زنند. اما واكنش مردم به حقيقت مرگ آفرين بودن سيانور اين‌گونه نيست. آنها اين سم را چاشني غذاي‌شان نمي‌كنند و حتي جرات لمس كردنش را هم ندارند. مي‌دانيد چرا ماهيت مرگ زايي اولي را جدي نمي‌گيريم اما دومي برايمان اهميت دارد؟چون ضرررساني سيگار تدريجي و در دوره زماني طولاني است و ما مرگ را بخصوص وقتي آرام آرام باشد باور نمي‌كنيم. در حالي كه مرگ با سيانور سريع و بي‌وقفه است و به همين دليل حقايق عريان و ترس‌آور درباره‌اش، همان وقت كه اسم سيانور را مي‌شنويم در نظرمان مجسم مي‌شود. ماجراي فارسي وان هم به همين ترتيب است.‌ فارسي وان مضر است! اين را حتي بيشتر آنها كه همنشين دائمي‌اش شده‌اند نيز مي‌فهمند اما چرا همچنان دنبالش مي‌كنند؟ شايد به اين دليل كه تاثيرات فارسي وان از نوع سيانوري نيستند، بلكه از نوع سيگاري هستند؛ يعني تغييراتي تدريجي كه در طول دوره زماني طولاني بر مخاطب اثر مي‌گذارند.
كارشناسان اعتقاد دارند فارسي واني‌ها در وهله نخست با دقت و حوصله ذائقه ايراني‌ها را مطالعه كرده‌اند و آنها را از لحاظ فرهنگي و روحي سنجيده‌اند و سپس با اعلام مناسبت‌ها و نمايش برنامه‌هايي متناسب با آنها، اعتماد مخاطبان را جلب كرده‌اند
خيلي از آنها كه اين شبكه را نگاه مي‌كنند به اين باور رسيده اند كه به مرور زمان قبح بسياري از مسائل مثل دوستي از جنس مخالف داشتن با وجود تاهل، خيانت، انتقام و قانون شكني در خانواده‌هاي شان از بين رفته است. آنها درك مي‌كنند كه ديگر بچه‌هاي كوچك خانواده هم كنار بزرگ‌تر‌ها صحنه‌هاي اروتيك را مي‌بينند يا توصيف آنها را مي‌شنوند اما قضيه برايشان كاملا عادي شده است، آنها متوجه شده‌اند اين شبكه به اصلي‌ترين سرگرمي آنها و خانواده‌شان تبديل شده است و بخش عمده‌اي از ساعت‌هاي زندگي‌شان را پاي آن مي‌گذرانند، اما با وجود همه اين مضرات آنها هنوز ترجيح مي‌دهند داشتن خانواده‌اي سالم و پرورش فرزندان‌شان بر مبناي فرهنگ سنتي و مذهبي كشورمان را در ازاي تماشاي ماجراهاي عشقي يا گانگستري سريال‌هاي اين شبكه فراموش كنند.
اين كه فوت كوزه‌گري فارسي واني‌ها چيست كه باعث شده به‌رغم سخيف بودن برنامه‌هايشان، تبليغ گسترده مسائل غيراخلاقي، ضعف در دوبله و استفاده از دامنه محدود لغات در آن، مخاطبان‌شان را به خود وفادار نگه دارند؟
حالا انتخاب با خودتان است، دگمه قرمز را اگر فشار دهيد، حفره‌اي باز خواهد شد رو به خانه همسايه. شايد براي ساعت‌ها سرگرم‌تان كند ، شايد اصلا گذر زمان را با نگاه كردن به آن احساس نكنيد، شايد دل مشغولي‌هاي‌تان را از ياد ببريد اما يادتان نرود اين همسايه به بسياري از اعتقادات شما و حرمت‌هايي كه در زندگي شخصي قائليد اعتقادي ندارد و ديدن رفتارها و شنيدن حرف‌هايش مسلما زندگي شما و افراد خانواده‌تان را نيز تغيير خواهد داد.(فردانيوز)
اما در مورد كاركرد و اهداف سياسي شبكه بي بي سي فارسي شايد چندان نيازي به توضيح نباشد چرا كه در قضيه بي بي سي فارسي به اصطلاح دم خروس به اندازه اي عيان است كه نيازي به هيچ گونه استدلال ديگري مبني بر كاركرد منفي سياسي اين شبكه و وابستگي آن به سرويس هاي بيگانگان نيست .
بي بي سي در18 نوامبر سال 1922 ميلادي(يعني دو سال بعد از تاسيس راديو در جهان) با نام« بنگاه سخن پراكني بريتانيا» (British Broadcasting Corporation ) با مسئوليت محدود آغاز به كار كرد . بودجه بخش جهاني بي بي سي توسط دولت و وزارت خارجه انگليس تامين مي شود. بخش فارسي راديو بي بي سي از 8 دي 1319 آغاز به كار كرد.
بخش وب سايت فارسي بي بي سي نيز از سال 1379 در اولين سال هاي گسترش اينترنت در ايران ، آغاز به كار كرد.
تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي پخش برنامه‌هاي خود را از روز ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹ ميلادي، (۲۵ دي ۱۳۸۷ خورشيدي) آغاز نمود وهر روز از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ايران و ۱۳:۳۰ به وقت گرينويچ شروع به كار مي‌كند.
اين تلويزيون، بخشي از سرويس جهاني بي بي سي است و سومين شبكه تلويزيوني بعد ازشبكه تلويزيوني انگليسي وعربي به شمار مي‌رود. شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي ، فارسي زبانان آسياي مركزي، خاورميانه و اروپا را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد و در زمينه جمهوري اسلامي ايران مستقيما از سوي دولت انگليس در راستاي پيشبرد اهدافي نظير:
1-نقش اطلاعاتي در كليه بحران ها و رويدادهاي سياسي ايران
2-ايجاد اختلافات قومي و مذهبي در ايران
3- تبديل شدن تلويزيون بي بي سي فارسي به منبع خبري براي ايرانيان دربحران هاي سياسي يا اجتماعي
4-نشان دادن بي طرفي وعدم جانبداري(دولت بريتانيا) در رويدادهاي داخلي ايران در حوضه هاي مختلف
5-تلاش براي جذب مخاطبان تحصيلكرده جامعه ايران و جوانان
در حال فعاليت مي باشد.(برگرفته از سايت رهبران شيعه) اين شبكه كه وابسته به وزارت امور خارجه‌ي انگليس مي باشد همواره در تقابل با منافع ملت ايران قرار داشته است و هميشه ايام (بويژه پس از شكل گيري انقلاب) در تلاش براي بهره گيري سودجويانه از برخي فرصت ها بوده است.
ديگر امروز نمي توان دشمني اين شبكه با مردم بزرگ ايران را مخفي نمود و اين كه اين گونه تعارض ها از سوي دستگاه حاكم بر بريتانيا اعمال مي گردد امري قطعي و غير قابل انكار مي نمايد.بنابراين بايد توجه داشت كه بي بي سي از ابتداي شكل گيري هيچ گاه در پي تحقق منافع ما نبوده و امروز نه تنها در اين پي نمي باشد بلكه بطور وسيع و گسترده در تلاش براي نابودي ملت ما است.
برخي راهبردهاي تاكتيكي شبكه فارسي «بي‌.بي‌.سي»:
1- اطلاع رسانه غير مستقيم: بر خلاف شبكه فارسي صداي آمريكا (‌VOA‌) كه پيام‌هاي خود را مستقيم به بيننده القا مي‌كند، تهيه كنندگان و به ويژه سردبيران شبكه «بي‌.بي‌.سي» از هوشمندي وافري برخوردارند و خبر‌ها را به گونه‌اي طراحي مي‌كنند كه بيننده غير مستقيم مورد هدف قرار گيرد.
2- پيچيدگي در محتوا و پرهيز از رفتار كليشه‌اي: شبكه «بي‌.بي‌.سي» تلاش مي‌كند با بهره‌گيري از كارشناسان گوناگون و حتي از درون ايران، محتواي پيام‌ها را به گونه‌اي در هم تنيده و دقيق طراحي كند كه بيننده بي مهابا در معرض پيام‌هاي گوناگون قرار گيرد؛ در اين راه، از روانشناسي رنگ‌ها، شيوه دقيق اجرا، تقدم و تأخر هدفمند اخبار، شيوه بديع مصاحبه‌ها و پرهيز از اظهارنظرهاي صريح و دور از هر گونه رفتار كليشه‌اي مرسوم بهره مي‌گيرد.
3- كيفيت حرفه اي و فريبنده ارايه برنامه‌ها: يكي از نواقص بزرگي كه در تلويزيون‌هاي لس‌آنجلس هست، كيفيت پايين برنامه‌ها و رعايت نكردن ابتدايي‌ترين اصول حرفه‌اي رسانه است. شبكه «بي‌.بي‌.سي» با بهره گيري از استوديوهاي مجهز، دكورهاي زيبا و حرفه‌اي، توليد برنامه‌هاي مستند قوي و گزارش‌هاي متنوع و نيز توليد برنامه‌هاي تركيبي خاص متناسب با ذايقه ايراني ضمن اينكه تلويزيون‌هاي لس آنجلسي و صداي آمريكا را دچار افت مخاطب كرده است، باب جديدي از جنگ رواني عليه ايران اسلامي را آغاز نموده و اين مي‌طلبد كه سياستگذاران رسانه ملي، هوشمندانه‌تر نسبت به رسالت خود بيانديشند.
4- رويكرد تعاملي با مخاطب: يكي از رويكردهاي اصلي شبكه «بي‌.بي‌.سي»، توليد برنامه‌هاي اجتماعي از متن و بطن جامعه ايران البته با اهداف خاص است، به گونه اي كه مخاطب ناخودآگاه احساس راحتي و تفاهم با اين شبكه مي‌‌كند. ساخت برنامه‌هاي مستند گزارشي ويژه، مصاحبه با افراد گوناگون از طبقات گوناگون و نيز انتخاب سوژه‌هاي به روز از مصاديق اين شيوه است.
5- تلاش براي ايجاد نگرش مثبت مخاطب نسبت به دولت بريتانيا: دولت بريتانيا در طول تاريخ، ردپاي زشتي از خود در مسائل سياسي اجتماعي ايران بر جاي نهاده است. دخالت در جنبش مشروطه، رويكرد استعماري دوران قاجار، تأثير مستقيم در بر سر كار آوردن محمد رضا پهلوي، هم‌داستاني با عراق در جريان هشت سال دفاع مقدس، اشغال ايران به همراه متفقين در جريان جنگ جهاني دوم، مخالفت با ملي شدن صنعت نفت، تلاش براي كودتاهاي گوناگون، تنها گوشه‌اي از اين پرونده سياه را به نمايش مي‌گذارد. از استراتژي‌هاي مهم شبكه «بي‌.بي‌.سي» تلاش براي پاك كردن اين لكه‌هاست. شايد ساخت مستند دايي جان ناپلئون و پخش آن در نخستين روزهاي راه‌اندازي شبكه در همين راستا بود.
6- تلاش براي بي‌طرف نشان دادن شبكه: اين شبكه، نهايت تلاش خود را مي‌كند تا با توليد برنامه‌هاي گوناگون كه در آن صداي هر دو گروه موافق و مخالف شنيده شود، بي طرفي خود را براي مخاطب به اثبات برساند؛ نمونه اين رويكرد را در هر شب در برنامه اي مثل «‌نوبت شما‌» مي‌بينيم. در اين برنامه، هر شب تعدادي تماس تلفني برقرار مي‌شود كه تقريباً 80 درصد آنها از مخالفان و 20 درصد آنها از موافقان سياستهاي ايران اسلامي هستند، همچنين از حدود شش وبلاگ مورد بررسي، يك تا دو وبلاگ موافق و چهار تا پنج وبلاگ مخالف سياستهاي نظام هستند، ليكن با ترفندهاي خاص، بهره‌گيري از مجريان حرفه‌اي و آموزش ديده، تحليل‌هاي ظريف، اما جانبدارانه و نيز انتقادهايي هدفمند، تلاش مي‌شود تا اهداف پنهان شبكه به خوبي تأمين شود.
7- استفاده از كارشناسان و مشاوران گوناگون داخلي: برعكس بسياري از شبكه‌هاي لس آنجلس و به ويژه صداي آمريكا كه از كارشناسان ثابت و عموماً از مخالفان سرشناس نظام جمهوري اسلامي ايران براي برنامه‌هاي خود استفاده مي‌كنند، شبكه «بي‌.بي‌.سي» تلاش مي‌كند تا از كارشناسان متنوع و يا حتي از از افراد ميانه‌رو كه به گونه‌اي منسوب به نظام نيز هستند، بهره گيرد. اين امر باعث بالا رفتن اعتماد مخاطبان مي‌شود كه مورد نظر مديران شبكه فارسي «بي‌.بي‌.سي» نيز هست.صادق صبا كه به تازگي مدير اين شبكه شده، مي‌گويد: ما صداي همه كساني هستيم كه بايد صدا داشته باشيم!
8- توجه به رسانه‌هاي گوناگون به طور همزمان: برعكس صداي آمريكا كه در آن تفاوتي بين راديو و تلويزيون شبكه وجود ندارد، برنامه‌هاي توليدي راديو «بي‌.بي‌.سي» و تلويزيون فارسي «بي‌.بي‌.سي» كاملاً متفاوت هستند. با وجود اين، «بي‌.بي‌.سي» دريافته است كه براي اثرگذاري و جذب مخاطبان بيشتر، بايد از هر سه رسانه راديو، تلويزيون و وب سايت استفاده كند كه در اين راه، هم نهايت تلاش خود را كرده است. (نقل از تابناك ، كاركردهاي «بي.بي.سي» فارسي در جنگ نرم عليه ايران )
همانگونه كه شايد براي شما هم مشخص شده باشد شگردهاي فوق الذكر راهكارهاي بسيار زيركانه و هوشمندانه اي هستند كه در راستاي اهداف استعماري دولت استعماري انگليس و جنگ نرمي كه قدرتهاي جهاني بر عليه جمهوري اسلامي به راه انداخته اند صورت مي گيرد و در اين ميان اين شبكه هرگز از دشمني و عناد نسبت به نظام اسلامي كوتاهي نكرده است . اين شبكه با رصد كوچكترين تحولات داخل ايران همواره به القاي سياه نمايي بر عليه نظام اسلامي و دادن اطلاعات غلط به مخاطبان پرداخته و تلاش مي كند تا با ترسيم چنين فضايي تيره و تار از كليت فضاي حاكم بر جمهوري اسلامي و در نهايت القاي ياس در مخاطبان نسبت به كارآمدي نظام اسلامي به اهداف خود دست يابند . همچنين اين شبكه با نقش آفريني هاي فعالي كه در جريان حوادث مختلف سالهاي اخير به ويژه حوادث پس از انتخابات سال 88 داشته است نشان داده است كه دغدغه اين شبكه جز بر هم زدن نظم و امنيت داخلي ايران و در نهايت براندازي نظام جمهوري اسلامي چيز ديگري نمي باشد و در اين مسير حتي حاضر شده است از تروريست هاي نشان داري همچون ريگي نيز به حمايت بپردازد .
بي بي سي فارسي و فتنه 88
شبكه بي‌بي‌سي در سه ماه منتهي به انتخابات رياست جمهوري دهم سال 88، حداقل 31 مطلب مشروح و مفصل عليه سلامت انتخابات و در تاييد كميته غير قانوني صيانت از آراء منتشر كرد.
حتي در همين راستا يك در صفحه اينترنتي خود، صفحه ويژه‌اي را به اين قضيه اختصاص داد و حتي قبل از برگزاري انتخابات، سلامت اين انتخابات را زير سوال برد و از آن پس به هر نحوي كه قابل تصور است از سران فتنه حمايت كرد.(خبرگزاري فارس)
آنچه كارشناسان در ماه هاي قبل از فتنه 88 ابراز مي داشتند كه شبكه فارسي بي بي سي به منظور انجام شبكه براندازي نرم و با حمايت نيروي انساني و مالي جرياني در داخل راه اندازي شده است طي روزهاي منتهي به انتخابات و پس از آن عملا به اثبات رسيد.
نكته جالب توجه در اين است كه بي بي سي علي رغم دريافت بودجه ۱۵ميليون پوندي (۲۲ميليون دلاري) وزارت امور خارجه انگليس، قبل و پس از راه اندازي همواره با كسري بودجه اعتراض مردم ماليات دهنده بريتانيا روبرو بوده است ، اين در حالي است كه در روزهاي اخير مبادرت به افزايش پخش برنامه هاي زنده خود كرد،‌به طوري كه جمعه شب مطابق روال قبلي برنامه هايش را تا پايان شمارش آرا و اعلام نتايج در قالب ميزگرد، وب گردي ، گفت وگو با كارشناسان ،‌ ارتباط مستقيم (نوبت شما)‌ و… ادامه داد.
اين شبكه كه از زمان شروع به كارش تمام تلاش خود را صرف كرد تا به صورتي حرفه اي به اعلام خبر و تحليل بپردازد با رسيدن به فضاي انتخاباتي ايران،جهت رسيدن به مقصود خود قافيه را باخت و دست به انتحار رسانه اي زد و با نمايش دادن تصاوير و مصاحبه هايي چندين برابر از گردهمايي ها و گفتگوهاي ميرحسين موسوي و تحليل هايي به نفع او،نشان داد كه رسانه هاي دولتي در غرب همچون بي بي سي،اساسا نمي توانند به سمت بي طرفي حركت كنند،بلكه به دنبال گرفتن ماهي از جريان به وجود آمده هستند.
اين رفتار غيرحرفه اي، بلافاصله با بروز به اصطلاح سونامي احمدي نژاد در شهرهاي مختلف همانند: مشهد،تبريز،تهران،اروميه،اهواز، شيراز وغيره،آغاز شد و با نزديك شدن هرچه بيشتر به آغاززمان راي گيري، با ايجاد شبهه هايي درمورد چگونگي بروز تقلب در انتخابات ايران شدت گرفت تا اينكه در شب اعلام نتايج به اوج خود رسيد.شايد دليل اصلي آن باختن قافيه به ملت ايران بود!
بي بي سي كه در طول دوره فعاليت خود همواره از تنظيم و پخش خبر به شيوه شبه خبر ( فيجرنيوز) و تلفيق سخت خبر( هارد نيوز)‌ و نرم خبر (سافت نيوز)‌ پيروي كرده است در آستانه انتخابات و ازجمله طول جمعه شب به اين سو،‌ دقيقا و دائما با سوئيچ كردن اين شيوه هاي خبري به يكديگر ،‌اهداف شبهه سازي ، بحران افكني و هدايت افكار عمومي به انگيختگي و نضج آشوب را هدايت كرد.
اين شبكه متعلق به استعمارگر پير كه روزهاي قبل ،‌خود را آماده بحران سازي اجتماعي كرده بود، پيشاپيش در اخبار و تحليل هاي به اصطلاح كارشناسان سياسي مسايل ايران ،‌ بحث تقلب را تئوريزه و قاطعانه بر آن پاي مي فشردند كه چنانچه احمدي نژاد راي بياورد شكي در تقلب وجود ندارد.
بي بي سي در چارچوب سناريوي خود،‌ جمعه شب در قالب برنامه هاي زنده ،‌ بلافاصله پس از اعلام آمار هاي غير رسمي از منابع داخل ايران پروژه تقلب در انتخابات را با حضور فرخ نگهدار ( رييس سازمان فدائيان خلق )‌ و صادق صبا( تحليل گر سياسي )‌ كليد زد و پس از اين به تناوب انتشار خبرهايي از ايران ، ارتباط مستقيم و … كارشناساني مانند جمشيد برزگر، هاشم احمد زاده ،‌احمد سلامتيان ،‌ سعيد برزين ،‌ مسعود بهنود و … در استوديو و آدم هايي از احزاب و گروهك هاي داخل ايران هر لحظه به موازات اعلام آراي احمدي نژاد ،‌بر حملات و تثبيت و تلقين تقلب در انتخابات افزودند به صورتي كه نزديك صبح و تا ظهر شنبه جملگي گزارش پراكني اين شبكه دستور حمله و اغتشاش و افزايش نارضايتي بود.
شيوه بارز بي بي سي در توفيق خود اين بود كه كليت مباحث در يك دايره طراحي شده روش قورباغه پخته، كاركرد مي يافت .
بدين صورت كه مثلا كارشناسان استوديو دلايلي را درقالب تحليل مطرح مي كردند و سپس ارتباط مستقيم برخي آدم هاي معمولي تحت عنوان مخاطبان بي بي سي و بعد از اين ارتباط با رييس ستاد مردمي موسوي و سخنگوي ستاد مهدي كروبي و … مجددا كارشناسان داخل استوديو و … جملگي صحبت هاي يكديگر را كپي كرده و با كمي شاخ و برگ اضافه بخورد بينندگان اين شبكه مي دادند.
بي بي سي براي پيشبرد سناريوي خود ، به خوبي از شيوه نرم خبر استفاده مي كرد به طوري كه در ساعت يك بامداد با اولين اعلام هاي غيررسمي آرا،‌ سايت هاي بالاترين و قلم نيوز را در قاب مي گرفت كه بوي تقلب مي آيد و يا راي هاي سفيد را به حساب احمدي نژاد گذاشته اند و هرچه اعلام آراي احمدي نژاد بيشتر مي شد لحن و نحوه بيان مطالب بي بي سي و آدم هايش تندتر مي شد تا آنجا كه در ساعت دو و ۲۰دقيقه بامداد سناريوي آنها به نقطه اوج خود رسيد و درتمام اين نوع انتشار ،‌ بي بي سي با استفاده از خبر سخت (‌البته تحريك آميز )‌ كه هم اكنون موسوي و … به وزارت كشور رفته اند و سوئيچ آن به خبر نرم ( درقالب گفت وگو و ارتباط مستقيم ) و سپس شبكه خبر در ارتباط با رييس نهاد مردمي موسوي ،‌كاملا بحران سازي و تحريك مخاطب رقم زده مي شد.
رضوي فقيه در اين شبكه در حالي دولت را متهم به دروغ گويي مي كرد كه هنوز كانال هاي رسمي آمار را اعلام نكرده بود . او مي گفت:‌ وقتي رييس دولت آمار دروغ مي دهد و عدد سازي مي كند، طبعا وزارت كشورش هم همين كار را مي كند و …. و بي بي سي در پي هر ارتباط و گفت وگو با داخل ايران مي پرسد:‌ واكنش شما چيست؟ ( تحريك ضمني به عكس العمل )‌.
بخشي از سناريوي بي بي سي چنين بود:‌ ارتباط با خانمي به نام سولماز كه از مشاهدات خود مي گفت ،‌سوئيچ به محمدي :‌ طوفان در راه است . ارتباط با ميترا از تهران و كاميار از دبي كه ابراز نگراني مي كردند و سوئيچ به محمدي كه از توطئه اي حكايت مي كند مبني بر اينكه كد احمدي نژاد ۴۴ بوده است و رتبه موسوي ۴ و خيلي ها به اشتباه يك ۴ اضافه كرده اند و شده ۴۴ به حساب احمدي نژاد :‌ سوئيچ به مسعود بهنود كه محدوديت هاي اينترنتي را به نفع احمدي نژاد مي داند و وكيل مدافعانه مي گويد چون فضاي اينترنتي سهم اصلاح طلبان است ،‌ پس محدوديت آن عليه آنهاست و …
مجموعه ساعات پخش برنامه هاي زنده بي بي سي پس از خاتمه راي گيري يك هدف را تعقيب مي كرد:‌ حتي اگر موسوي و كروبي كوتاه آمدند و براي مطالبات شما به خيابان نيامدند ،‌ شما كوتاه نياييد و خيابان را ترك نكنيد.
وقتي بيشتر تحقيق كردم، بيش از پيش مطمئن شدم، سايت هايي مثل توييتر، هرگز تا اندازه اين شبكه فارسي‎زبان نمي‎توانند در تحريك مردم و برانگيختن احساسات آن‎ها از طريق دنياي خبر و تبليغات، تأثيرگذار باشند.وب‎سايت هايي مانند توييتر، يوتيوب و برخي سايت هاي خبري فارسي زبان با روي كار آمدن BBC فارسي، رنگ و بوي قديمي خود را از دست دادند و ميدان را خالي كردند.معترضين و اغتشاش‎طلبان در ايران در حدي تحت‎تأثير اين شبكه قرار داشتند كه محل تجمعات، نوع اعتراضات و نحوه ارسال خبر و فيلم به خارج از كشور را نيز تحت‎تأثير راهنمايي‎هاي آن‎ها مي‎دانستند.
انگليسي بودن برخي سايت هاي اجتماعي مخرب كه در آن اقدام به تأسيس گروه‎هاي ضدانقلاب مي‎شد، نكته منفي در جذب مشتري بود. حتي پس از آن‎كه بخش فارسي فيس‎بوك نيز راه‎اندازي شد، نتوانست در دل جمعيت مردم جا باز كند.راديو فارسي BBC از سال ۱۹۴۰ آغاز به‎كار كرد؛ اما هرگز مثل زمان موازي با راه‎اندازي شبكه تلويزيوني BBC تا اين حد رونق نداشت.در ايران مانند خيلي از كشورهاي دنيا، امواج مزاحم و غيررسمي كه عليه يك حكومت منتشر مي‎شود، تا اندازه زيادي كنترل و مهار مي‎شوند. تلويزيون نيز مانند راديو بايد مرزهاي فرهنگي و سياسي يك كشور را در هم مي‎نورديد و پيش مي‎رفت. به يك مثال توجه كنيد. زماني‎كه ماجراي مشكوك ندا آقا سلطان پيش آمد، كدام شبكه بيشترين سهم را در گسترش تصويري اين واقعه داشت؟ كدام شبكه خبري موفق‎تر از سايرين در اين مورد عمل كرد؟شايد ايراني‎هاي داراي ماهواره، جمعيتي اقليت را در كشور دارا باشند؛ اما به هر حال، اين شبكه خبري مي‎كوشد مشتريان خاص خود را تحت هر شرايطي حفظ كند. اين‎كه دقيقه چه جمعيتي در ايران و ساير نقاط جهان به شبكه تلويزيوني BBC فارسي نگاه مي‎كنند، قطعا مشخص نيست؛ اما نمي‎تواند جمعيت كمي باشد.نقش BBC فارسي در وقايع پس از انتخابات ايران غيرقابل انكار است و اين شبكه هرگز در حد يك شبكه خبري فعاليت نكرد. قدرت خبري غرب بسيار بالا است و از اين طريق همواره در جنگ نرم عليه كشورها و دولت‎ها قدم برمي‎دارد.فعاليت‎هاي ضداسلامي در اين شبكه‎ها نيز معمولا مشهود است و بينندگان منصف اين شبكه تلويزيوني به‎وضوح تلاش آن‎ها را براي اسلام‎ستيزي درك مي‎كنند

اكنون بيش از پيش دست بي بي سي رو شد. شبكه اي كه به دليل كسر بودجه بي بي سي روماني را تعطيل كرد، مجاني به مخاطبان داخل انگليس خط نمي دهد . اسپانسر آگهي ندارد و مشخصا اغلب خبرنگاران آن از طيف هاي اصلاح طلب و مشاور آن يكي از سردبيران نشريات زنجيره اي توقيف شده است و غيره ،‌ لذا چنين رسانه اي كسري بودجه خود را از كجا تامين مي كند و آيا با توجه به طيف فكري همكار اين رسانه مي تواند مدعي بي طرفي باشد ، بي بي سي كه از پخش اگهي قربانيان غزه خودداري كرد كه مبادا مخاطبانش آن را نقض بي طرفي بي بي سي بدانند ،‌ اكنون با جمع يك طرفه اي چگونه مي تواند مدعي خبر پراكني چند سويه درباره ايران باشد؟، وجدان ركن چهارم دمكراسي در عملكرد بي بي سي درباره انتخابات اخير در رنج است آيا محكم به اين قضيه رسيدگي خواهيم كرد؟(نقل از سايت عصر انتظار ، ويژه نامه نه دي ، http://www.asr-entezar.ir/9dey/?p=747 )
در پايان در يك جمع بندي كلان بايد بگوييم كه شبكه هايي همچون بي بي سي فارسي و يا فارسي فاقد هر گونه توجيهي بوده و تنها دليل راه اندازي آنها مبارزه نرم با فرهنگ و اعتقادات مردم ايران و براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد و هرگز نمي توان از آن ها انتظار ايفاي نقش به عنوان يك شبكه مستقل را داشت .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
13 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .