برنامه دفاعي و موشكي ايران؟

سلام آيا واقعا برنامه دفاعي و موشكي ايران براي دنيا ناامني ايجاد مي كند آيا ساير ابر قدرتها چنين برنامه دفاعي موشكي ندارند آيا موشك هاي ايران نقض كننده معاهدات بين الملللي است يا همه اش بهانه است؟

Mushak.jpgدانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز،در پاسخ به اين سوال لازم است بگوييم برنامه دفاعي و موشكي ايران بي شك برنامه اي مشروع و مطابق با موازين بين المللي و عرفي بوده و به همين دليل رفتارهايي كه امروزه برخي قدرتها در قبال اين برنامه انجام مي دهند نامشروع و صرفا بهانه گيري است، چرا كه:اولا دفاع مشروع يكي از موضوعاتي است كه در موازين حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است از جمله اصل 51 منشور ملل متحد،اين حق را به عنوان «حق ذاتي» توصيف كرده است،در زمينه مباني مشروعيت اين دفاع نيز حقوقدانان و فلاسفه حقوق ديدگاه هاي متعددي ارائه كرده اند كه در مجموع حاكي از اين است كه در مشروعيت حق دفاع و ذاتي بودن آن، در جهان جاي هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد و اين اصل، همچون حقوق بشر يك امر ذاتي محسوب مي شود، هر چند در مصاديق و شرايط آن ممكن است اختلافاتي وجود داشته باشد(رك: ترور و دفاع مشروع، پژوهشكده تحقيقات اسلامي، نشر زمزم هدايت، ص89، نقل از سايت راسخون، دفاع مشروع در حقوق بين الملل) از طرفي وقتي دفاع مشروع در قوانين حقوقي و عرفي به رسميت شناخته مي شود به صورت منطقي و طبيعي و بدون نياز به متن حقوقي ديگري، بايد ابزارهايي كه به تحقق دفاع مشروع ياري مي رساند نيز مجاز باشند و حداقل اين است كه اصل امكان تهيه و استفاده ابزارهاي دفاعي (فارغ از نوع آن) بايد مجاز باشد و گرنه منطقي نخواهد بود اصل دفاع مشروع به رسميت شناخته شود اما ابزار آن همچون تهيه سلاح ممنوع باشد، بنابر اين اصل برنامه دفاعي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حقوق بين الملل و موازين عرفي بوده و مجاز مي باشد، به ويژه اينكه كشور ما با توجه به موقعيت ژئوپلتيك خاصي كه دارد و نيز ظرفيت هاي تهديد كننده اي كه به دليل زياده خواهي هاي موجود برخي كشورها، در منطقه و جهان با آن مواجه است بيش از كشورهاي ديگر نياز به تامين ابزارهاي دفاعي دارد و اين يعني مجوز بهره برداري از حداكثر ابزارهاي دفاعي مورد نياز مشروع براي تامين امنيت. ثانيا در زمينه موضوعات دفاعي يكي از مسائلي كه مورد بحث قرار مي گيرد بحث سلاح هايي است كه در راستاي دفاع مشروع و يا حتي تجاوز نامشروع مورد استفاده قرار مي گيرد و بر اين اساس سلاح ها به دو نوع متعارف و غير متعارف تقسيم بندي مي شود به طوري كه كشورها حق داشتن سلاح هاي متعارف را دارا هستند اما حق داشتن سلاح هاي غير متعارف را نداشته و حتي اگر به صورت قانوني يا غير قانوني سلاح هاي غير متعارفي را هم داشته باشند حق استفاده از آن را بر عليه كشورهاي ديگر ندارند و اگر چنين استفاده اي را و لو در جريان دفاع مشروع بنمايند مورد مواخذه نهادهاي قضايي بين المللي قرار خواهند گرفت، البته قوانين و قواعد حقوقي از دهه هاي قبل تلاش هايي را در راستاي كنترل و خلع سلاح صورت داده كه گاه شامل برخي سلاح هاي متعارف نيز شده است(به عنوان مثال رك: سلاح هاي متعارف ممنوعي، سايت همشهري حقوق شهروندي) اما اين محدوديت ها و ممنوعيت ها يا شامل برنامه هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران از جمله برنامه موشكي نبوده است و يا اينكه برنامه هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران تحت محدوديت هاي الزام آور حقوقي نبوده است چرا كه برخي از محدوديت هايي كه در راستاي خلع سلاح هاي متعارف مطرح مي شود به گونه اي هستند كه اگر واقعا عملياتي شوند كشورها از داشتن برخي سلاح هاي معمولي در جهت دفاع از خود نيز محروم خواهند بود و به همين دليل فعلا در حد توصيه هاي غير الزام آور بر مبناي ديدگاه هاي آرمانگرايانه مي باشند كه با گسترش فضاي تهديد در جهان در اثر زياده خواهي قدرت هاي جهاني و نيز تقويت گروه هاي تروريستي توسط اين كشورها عملياتي شدن اين توصيه ها فعلا بي معني مي باشد. از اين روي مي توان گفت در برنامه دفاعي جمهوري اسلامي به صورت كلي و برنامه موشكي به صورت خاص به دليل اينكه موضوع اصلي بهره برداري از سلاح هاي متعارف مشروع در راستاي دفاع مشروع مي باشد لذا باز هم اين برنامه نمي تواند مغاير با نظم و امنيت جهاني و يا نقض كننده معاهدات بين المللي تلقي گردد. ثالثا امروزه قدرتهايي كه خود مدعيان رهبري جهان و پيشگامي صلح و امنيت جهاني بوده و حتي در اين راستا علاوه بر تشكيل مجامع بين المللي مهمي همچون سازمان ملل متحد، دهها كنوانسيون و معاهده در زمينه كنترل تسليحات و خلع سلاح داشته و حتي به بهانه خلع سلاح برخي كشورها به آنها حمله نموده اند، نه تنها توليد كننده و دارنده اصلي و نيز متهم رديف يك گسترش سلاح هاي متعارف محسوب مي شوند بلكه علاوه بر سلاح هاي متعارف، دارنده سلاح هاي كشتار جمعي و نامتعارف نيز هستند به گونه اي كه هر كدام از اين كشورها انبار بزرگي از سلاح هاي كشتار جمعي را در كشور هاي خود تهيه كرده اند كه تنها بخش اندكي از آنها مي تواند كل حيات بر روي كره زمين را نابود سازد، به عنوان مثال آمريكا به تنهايي بيش از هفت هزار بمب اتمي در اختيار دارد، در حالي كه بنا به برخي محاسبات از جمله يك مقاله در سايت سايت Information is Beautiful تنها هزار بمب براي نابودي كل كره زمين و از بين بردن بشريت كافي است(سايت عصر ايران،كد خبر: ۱۹۷۷۱۹) از طرفي اصلي ترين كشورهايي كه امروزه بر عليه فعاليت هاي دفاعي و موشكي جمهوري اسلامي ايران اقامه دعوا كرده و جار و جنجال مي كنند همين كشورهايي هستند كه نه تنها مجهز به انواع سلاح هاي متعارف و غير متعارف هستند، بلكه در ميان آنها كشورهايي را مي توان يافت كه جزء معدود كشورهاي به كار برنده خطرناكترين سلاح هاي ضد بشري نيز مي باشند به عنوان مثال آمريكا تنها كشوري است كه از بمب اتم بر عليه بشريت استفاده كرده است و در ساير كشورها نيز از انواع سلاح هاي نامتعارف استفاده كرده و مي كند، بنابر اين با توجه به چنين كارنامه منفي، اين كشورها اساسا صلاحيت اظهار نظر در مورد فعاليت هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران را دارا نيستند اما متاسفانه نه تنها به اظهار نظر در اين زمينه مي پردازند بلكه با بي شرمي تمام ژست دلسوزي براي صلح و امنيت بشري به خود مي گيرند و خواستار نابودي فعاليت هاي مشروع جمهوري اسلامي ايران مي گردند كه همين مساله نيز حاكي از اين است كه فعاليت هاي دفاعي كشورمان و حتي برنامه موشكي كه بر اساس موازين بين المللي صورت مي گيرد صرفا بهانه اي براي تداوم كينه توزي ها و دشمني هاي قدرتهاي جهاني با كشورمان مي باشد و گرنه اگر قرار بر برخورد با كشورهاي بر هم زننده نظم وامنيت جهاني باشد همين مدعيان بايد بر جايگاه متهم و مجرم تكيه زنند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .