بازخواني اعجاز يك تبيين

يكي از مواهب ارزشمندي كه از رهگذر فتنه پر هزينه براي نظام ماند اينكه، نظام يكبار ديگر در آوردگاهي واقعي، دوستان و دشمنانش را بدون نقاب و به دور از گمانه زني شناخت و وزن بسياري از مدعيان را نيز به عينه محاسبه و اين نكته را باز توليد كرد كه همراه شدن ملت با رهبر و تبعيت از تحليل ها و روشنگري هاي معظم له و توجه به انگشت اشاره ايشان رمز عبور از گردنه هاي سخت و بلند دام گذاري شده است.

پایگاه بصیرت:چند روز از سومين سالگرد بيانات امام خامنه اي(مدظله العالي) در خطبه هاي نماز جمعه 29 خرداد 1388 فرارسيده است. اين خطبه ها يك هفته پس از برگزاري انتخابات حماسه اي رياست جمهوري دهم و در اوج فتنه گري فتنه گران و به منظور روشنگري، هدايت غافلان و پايان دادن به فتنه ايراد و به عنوان سندي ماندگار در تاريخ پرفراز و فرود انقلاب ثبت شد. اهميت اين بيانات در آن ايام حساس و غبارگرفته به اين بود كه در سر بزنگاه با هجوم به قلب توطئه دشمن و دريدن پرده هاي نفاق و خيانت حقايق را براي مردم آشكار ساخت و مردم در ادامه، خط دشمن را خوب تشخيص دادند و در زمان مناسب (9 دي) با حمله به آن تمام سنگرهاي دشمن را فتح و عوامل آن را رسوا كردند. بازخواني فرازهايي از آن بيانات با اين هدف صورت مي گيرد كه اذهان فرصت كنند با مرور آنچه در آن ايام گذشت و تبييني كه امام خامنه اي (مدظله العالي) داشتند، مسائل امروز و فردا را هوشمندانه درك و تحليل كنند و از ساير فوائد و ويژگي هاي آن بهره حداكثري ببرند.

يكي از اتفاقات مهم پس از اعلام نتايج انتخابات، متهم كردن نظام به تقلب در انتخابات بود كه بعدها «ابطحي» در پيشگاه دادگاه اعلام كرد، ادعاي «تقلب» اسم رمز آشوب و تخريب بود. پس از اين اتهام بي واهمه نيروهاي عملياتي فتنه گران و دشمنان داخلي و خارجي نظام با به كارگيري همه توان شان به صحنه آمدند. حتي برخي از سفارتخانه هاي خارجي مانند سفارت انگليس، كاركنان انگليسي و ايراني اش را براي شركت در تجمعات غيرقانوني روانه خيابان ها كردند. در اين ميان، رسانه هاي دشمن و در رأس آنها شبكه هاي مجازي و ماهواره اي و بالاخص بي بي سي فارسي لحظه اي از تلاش و آتش افروزي باز نماندند. ائتلاف همه جانبه دشمنان، مخالفان، توطئه گران و فتنه گران در نهايت جمع قابل توجهي از مردمي را كه براي تحكيم نظامي اسلامي و نشان دادن حميت ديني به پاي صندوق هاي رأي آمده بودند، فريب داد و آنها را از مسير پاك و سالمي كه انتخاب كرده بودند، منحرف ساخت و به زعم حمايت از آراي شان به خيابان كشاند. اوج اين حركت آلوده به نيرنگ و فريب روز دوشنبه 25 خرداد 88 بود كه صحنه گردانان فريبكار توانستند با رفتار سالوسانه خود، حدود 300 هزار نفر را در حمايت از خودشان در خيابان آزادي تهران به صحنه آورند. اين تجمع اعتراض دشمنان را بسيار خوشحال و اميدوار كرد و آنها دريافتند، چنانچه بتوانند اين حركت ضدنظام را مديريت كنند و ادامه دهند، نظام در برابر عمل انجام شده قرار مي گيرد و به درخواست كاملاً باطل و غيرقانوني آنها يعني ابطال انتخابات كه ادامه خطرناكي برايش تدارك ديده بودند، تن مي دهد.

فتنه گران در شادي اين تجمع اعتراضي غوطه ور بودند كه محاسبه اي اشتباه، دست آنها را رو كرد، اينكه براي خلع سلاح يكي از حوزه هاي بسيج در حوالي ميدان آزادي به آن حمله كردند و علاوه بر اينكه در تصرف آن ناكام ماندند، اين يورش كشته هم بر جاي گذاشت كه موجب هوشياري كساني شد كه همان روز و ساعات پيش در تجمع اعتراضي شركت داشتند، فضاي تشنج در تهران در سه چهار روز باقي مانده به روز جمعه و اقامه نماز جمعه به امامت امام خامنه اي (مدظله العالي) ادامه داشت، تا اين روز تاريخي فرا رسيد و معظم له تمام خطبه دوم را به همين مقوله اختصاص دادند و ابتدا از مردم به سبب حضور گسترده و دشمن شكن شان در انتخابات تشكر و برشي از ارزش اين حضور و انتخابات را تبيين كردند و فرمودند: «درباره مطلب اول كه خطاب به شما مردم عزيز است، حرف من عبارت است از يك دنيا تجليل و تعظيم و تشكر.بنده دوست ندارم در سخنراني ها و خطابه ها نسبت به مخاطبان خودم با مبالغه حرف بزنم يا تملق آنها را بگويم؛ اما در اين قضيه انتخابات، خطاب به شما مردم عزيز عرض مي كنم كه هر چه با مبالغه صحبت بكنم، زياد نيست؛ حتي اگر بوي تملق هم بدهد، ايرادي ندارد. كار بزرگي كرديد. انتخابات 22 خرداد يك نمايش عظيمي بود از احساس مسئوليت ملت ما براي سرنوشت كشور؛ نمايش عظيمي بود از روح مشاركت جوي مردم در اداره كشورشان؛ نمايش عظيمي بود از دلبستگي مردم به نظام شان. حقيقتاً مشابه به اين حركتي كه در كشور انجام گرفت، من امروز در دنيا و در اين دموكراسي هاي گوناگون- چه دموكراسي هاي ظاهري و دروغين و چه دموكراسي هايي كه واقعاً به آراي مردم مراجعه مي كنند- نظيرش را سراغ ندارم. در جمهوري اسلامي هم جز در همه پرسي سال 58 - فروردين 58- هيچ نظيري ديگر براي اين انتخاباتي كه در جمعه گذشته شما انجام داديد، وجود ندارد؛ مشاركت حدود 85 درصد؛ چهل ميليون تقريباً جمعيت. انسان دست مبارك ولي عصر را پشت سر حوادثي با اين عظمت مي بيند. اين نشانه توجه خداست. لازم مي دانم از اعماق دل نسبت به شما مردم عزيز در سراسر كشور ابراز ادب و ابراز تواضع كنم كه واقعاً جا دارد...اين انتخابات، عزيزان من! براي دشمنان شما يك زلزله سياسي بود؛ براي دوستان شما در اكناف عالم يك جشن واقعي بود؛ يك جشن تاريخي بود. در سي سالگي انقلاب اين جور مردم بيايند نسبت به اين نظام و اين انقلاب و آن امام بزرگوار اظهار وفاداري كنند! اين يك جنبش عمومي و مردمي بود براي تجديد پيمان با امام و با شهدا؛ و براي نظام جمهوري اسلامي يك نفس تازه كردن، يك حركت از نو، يك فرصت بزرگ. اين انتخابات، مردم سالاري ديني را به رخ همه مردم عالم كشيد... اين اعتماد بزرگ ترين سرمايه جمهوري اسلامي است، مي خواهند اين را از جمهوري اسلامي بگيرند؛ مي خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند درباره اين انتخابات و اين اعتمادي را كه مردم كردند، تا اين اعتماد را متزلزل كنند...اين، ضررش به مراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزي است كه با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمي اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را مي خواهد.»

از فرازهاي تلخيص شده فوق مشخص مي شود اين انتخابات چه ارزشي براي نظام داشت، نظام از قبل آن مي توانست به چه دستاوردهاي گران سنگ داخلي و خارجي برسد و گام هاي بزرگي در مسير پيشرفت همه جانبه انقلاب بردارد كه خيانت فتنه گران و همكاري و همراهي با دشمنان نظام اين فرصت را از انقلاب گرفت و آن را به هزينه مهار يورش طراحي شده دشمن تبديل كرد. امام خامنه اي (مدظله العالي) پس از تشريح دقيق اين مسائل از فتنه گران كه در آن زمان اميد مي رفت با آگاهي از بازي خوردن شان، فرصت بازگشت و جبران دارند، خواستند از فتنه گري دست بردارند و فرمودند: «من از همه مي خواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستي نيست. اگر خاتمه ندهند، آن وقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده آنها است.» بعد هم براي اينكه خاطر آنها را آسوده و فرجام اين ماجراجويي را روشن و تصورات موهوم والقايي دشمن را از ذهن آنها پاك كند، فرمودند: «اين تصور هم غلط است كه بعضي خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشاري عليه نظام درست مي كنند و مسئولان نظام را مجبور مي كنند، وادار مي كنند تا به عنوان مصلحت، زيربار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غيرقانوني، زيرفشار، خود اين، شروع ديكتاتوري است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه غلطي است. عواقبي هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحن خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.»

الآن سه سال از آن تاريخ و آن توطئه گسترده و دسيسه پيچيده و چند لايه گذشته و بسياري از توطئه گران شناسايي و مجازات شدند و برخي نيز به دامن اجانب پناه بردند و رسماً يوغ نوكري برگردان انداختند و احتمالاً برخي نيز با تغيير چهره و رفتار، در گوشه و كنار عليه نظام فعالند، اما در نهايت يكي از مواهب ارزشمندي كه از رهگذر اين فتنه پر هزينه براي نظام ماند اينكه، نظام يكبار ديگر در آوردگاهي واقعي، دوستان و دشمنانش را بدون نقاب و به دور از گمانه زني شناخت و وزن بسياري از مدعيان را نيز به عينه محاسبه و اين نكته را باز توليد كرد كه همراه شدن ملت با رهبر و تبعيت از تحليل ها و روشنگري هاي معظم له و توجه به انگشت اشاره ايشان رمز عبور از گردنه هاي سخت و بلند دام گذاري شده است.

بازخواني اعجاز يك تبيين/رضا گرمابدرى
http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=241773

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .