انديشه هاي حضرت امام خميني درلبنان؟

با عرض سلام وآرزوي توفيق روزافزون شماگراميان محبّت نموده توضيح دهيد انديشه هاي حضرت امام خميني درلبنان با چه زمينه وموانعي مواجه بوده وچه تأثيري درلبنان برجاگذاشته؟

1390-3-17-201167104257156337869003.jpgبا سلام و احترام،پيرامون تاثيرات انديشه سياسي امام خميني علي الخصوص انقلاب اسلامي در لبنان بايد گفت:پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) در بهمن 1357 زلزله اي در منطقه پديد آورد و بر آرايش پيمان هاي موجود در آن و نيز ميزان نفوذ استكبار در آن و منافع آن از طريق اين پيمان ها تأثير فراواني گذارد.از نخستين روزهاي پيروزي، سفارت اسرائيل در ايران تعطيل و به جاي آن سفارت فلسطين ايجادشد.دانشجويان مسلمان پيرو خط امام،سفارت امريكا را اشغال و برنامه ها و نقشه هاي جاسوسي آن را افشا كردند.ايران درهاي خود را به روي سازمان ها، احزاب، كشورها و نيروهاي مختلف در جهان، براي همكاري در چارچوب سياست دولت نوپاي اسلامي گشود و كنفرانس هاي متعددي را براي وحدت اسلامي، مسئله فلسطين و... برگزار كرد. روحانيون و گروه هاي اسلامي در لبنان، اين دولت اسلامي را مايه اميد و پشتوانه اي براي خود يافتند. حزب الله نيز هنگام تأسيس، تحقق آرمان ها و اهداف خود را از طريق حمايت و تأييد جمهوري اسلامي ايران ممكن يافت و اعزام نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پس از تجاوز اسرائيل غاصب، به منظور آموزش جوانان لبناني علاقمند به نبرد با اسرائيل، كمك هاي ارائه شده به لبنان براي حمايت از مقاومت اين كشور و مشاركت در تأمين نيازهاي اجتماعي موجود، نمونه هايي از اين حمايت است. رابطه ميان حزب الله و ايران، از هنگام تلاش حزب براي استفاده از اين تجربه نوين در منطقه و يافتن حامي و ياوري در رويارويي با اشغالگران شكل گرفت. اين رابطه با سرعت و اطمينان رشد كرد و ابعاد مثبت و فراوان آن از لحظه نخست مشخص شد. بخشي از مهم ترين دلايل فراوان بدين شرح است: 1. ايمان حزب الله و ايران، به نظريه ولايت فقيه و اينكه امام خميني (قدس سره) ولي و رهبري است كه در عصر كنوني، تجلي بخش اين نظريه است، تجلي بخش اين نظريه است. چنين ديدگاهي به اتفاق نظر در چارچوب رهبري شرعي واحد جهاني انجاميده است. 2. انتخاب نظام جمهوري اسلامي، به عنوان شيوه حكومت در ايران كه هماهنگ با اصول اسلامي مورد اعتقاد حزب الله است ؛ چنين هماهنگي و اتفاق نظري، در عرصه نظري و خطوط كلي وجود دارد و طبيعي است كه جزئيات اجرائي تابع ويژگي هاي موجود در هر يك از دو كشور ايران و لبنان است. 3. انسجام و هماهنگي سياسي ناشي از دستاوردهاي ايران در مخالفت با سلطه استكبار و تأكيد بر استقلاب و حمايت از جنبش هاي آزاديبخش، به ويژه در مقاومت عليه اشغالگري اسرائيل غاصب كه اين همان ديدگاهي است كه حزب الله در طرح اولويت مبارزه عليه اشغالگران اسرائيلي و الزمات آن، از قبيل عدم پذيرش نقشه هاي استكباري بدان معقتد است. ايران مظهر زنده اي از اجراي اسلام به شمار مي آيد و هر مسلمان متعهد به اسلام، به پيگيري و تأمل در اين تجربه مي پردازد. ايران چهره موجود و رايج از اسلام را كه ناشي از خطابه هاي ناآگاهان و توطئه هاي دشمنان بود، تصحيح كرد و الگويي از انتخاب و گزينش مردمي را به منصه ظهور رساند. حزب الله نيز تجربه اي برجسته را در مقاومت عرضه كرده و مايه اعجاب و تحسين دولت و ملت ايران قرار گرفته است و اين بخشي از آرزوهايي است كه ملت هاي مستضعف، در رويارويي با چالش هاي بزرگ و مستمر، نسبت به هم دارند. بديهي است كه در چنين روابطي، علاوه بر ديدگاه ها، اشتراك منافع هم، چه در روابط ميان دو كشور يا يك كشور و يك حزب وجود دارد كه هر يك از طرفين، در پي تحقق اهداف خود در چارچوب اين رابطه خواهند بود و چنانچه اين روابط، بر اصل استقلال و پذيرش مسئوليت خود در عرصه عمل هر يك از دو طرف استوار باشد، تضادي به وجود نخواهد آمد. حال با ذكر اين مسائل و مطالب سؤالي كه مطرح مي باشد آن است كه حزب الله لبنان چگونه و تا چه حد از نظام ارزشي و عقيدتي انقلاب اسلامي ايران تأثير پذيرفت و آموزه هاي اين انقلاب، چه تأثيري بر گرايش حزب الله به مبارزه و مقاومت داشته است؟ پس از تجاوز نظامي اسرائيل در خرداد ماه 1361 و بطلان تمامي طرح هاي مسالمت جويانه در برخورد با اسرائيل يا همكاري با امريكا، اصل تأييد شده توسط انقلاب اسلامي ايران، يعني مقاومت و ايستادگي در برابر ظالم، از مقبوليت و اعتبار خاصي برخوردار شد؛ در نتيجه زمينه براي ادغام مجموعه هاي كوچك اسلام گراي شيعه و تأسيس يك تشكيلات واحد به نام حزب الله لبنان فراهم شد. اين تشكيلات اسلام گراي جديد، بيشترين آمادگي را براي پذيرش آموزه ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي از خود نشان داد. حزب الله حامل همان ايدئوژي بود كه انقلاب اسلامي ايران پيام آور آن است؛ يعني اتكا به توان خود براي سركوب دشمن. به همين دليل ايران، حزب الله لبنان را نوك پيكان مبارزه عليه اسرائيل به حساب آورده و حمايت معنوي از آن را در سرلوحه سياست هاي خود (بر اساس اصل حمايت از مظلوم) قرار داد. افزون بر اين فضاي ويژه لبنان و حضور قدرت هاي مختلف، دولت جمهوري اسلامي ايران را واداشت تا براي حمايت مؤثر از مظلوميت مسلمانان، در عرصه مبارزه لبنان نيز حاضر شود و در امر مهم برخورد با رژيم صهيونيستي، حضوري مؤثر داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران در خصوص حضور خود در لبنان (در سال 1361)، معتقد بود كه اين حضور نخستين نقطه تماس مستقيم ميان انقلاب اسلامي ايران و يك طايفه بزرگ شيعي مذهب در جهان عرب ـ كه پس از عراق، به عنوان بزرگ ترين طايفه شيعه در ميان كشورهاي عربي به شمار مي رود ـ خواهد بود. بدين ترتيب از اين پس، ايران يك بازيگر رهبر گونه در اداره امور اين طايفه خواهد بود و شيعيان لبنان را به عنوان پايگاه و دريچه اي مناسب، در جهت توسعه نفوذ خود در قلب چالش عرب ها و اسرائيل تبديل خواهد كرد. ايران با حضور در لبنان، مي توانست زمينه گسترش مرزهاي تنگ ژئوپلتيك جنگ با عراق را گسترش دهد و نيز با اثرگذاري بر گروه هاي بيشتري در جهان عرب، اميدوارانه تر قدم بردارد. رهبران و اعضاي حزب الله، به اين تأثير انقلاب اسلامي ايران برصحنه سياسي لبنان، به خصوص بر شيعيان اين كشور اذعان دارند و با افتخار از آن ياد مي كنند. سيد ابراهيم الامين، سخنگوي حزب الله در دهه هشتاد مي گويد: «صدور انقلاب به معناي تسلط نظام ايران بر ملت هاي منطقه خاورميانه نيست، بلكه به معناي تجديد حيات اسلامي منطقه است، تا آنچه بر اين ملت ها مسلط مي شود، اسلام باشد». تأثير پذيري ظاهري و باطني حزب الله از ايران، موجب گرديد تا در محافل داخلي لبنان و نيز در منطقه و جهان، به اين حزب به عنوان يك حزب ايراني نگريسته شود و همواره اين اتهام به حزب الله لبنان وارد گردد كه ساخته دست ايرانيان و آلت دست آنان است؛ اما پژوهشگران و تحليل گران آگاه، ضمن قبول تأثير پذيري حزب الله از ايران، اتهام فوق رارد مي كنند؛ براي مثال ريچارد نورتون، در اين خصوص كه زمينه بسيج سياسي شيعيان لبنان، حتي پيش از ورود ايران نيز مهيا شده بود، چنين مي گويد: «اين گمان كه حضور شيعيان لبنان در صحنه سياسي لبنان، تنها به واسطه يك ابتكار عمل ايراني در سال 1982 محقق گرديده، گمان نادرستي است». تأثير پذيري حزب الله از آموزه هاي انقلاب اسلامي، در واقع از جمله عوامل مؤثر در گرايش اين حزب به استفاده از الگوي مقاومت و كار برد روش هاي قهرآميز بر ضد اسرائيل است، زيرا مهم ترين مسئله در كاربرد اين روش ها آن است كه استدلال هاي قوي ايدئولوژيك و عقيدتي، بتواند اين گونه اعمال را توجيه كند و وجدان فرد عمل كننده را راضي سازد. مؤلفه هاي تأثير پذيري حزب الله از انقلاب ايران 1. ولايت فقيه و رهبري امام خميني اصلي ترين ويژگي حزب الله در مقايسه با گروه هاي اسلام گرا در جهان عرب، پذيرش كامل نظريه ولايت فقيه و رهبري امام خميني(ره) است. اين ويژگي، بر كليه اركان تشكيلاتي و همچنين ديدگاه هاي حزب الله سيطره داشته و در واقع يكي از دو علت اصلي ادغام مجموعه هاي كوچك اسلام گرا در لبنان (در سال 1982) و تشكيل حزب الله است. سيد حسن نصر الله در خصوص پيروي حزب الله از رهبري امام خميني (ره) مي گويد: از نظر ما، امام خميني مرجع ديني، امام و رهبر به تمام معناي كلمه است.همان گونه كه هر رهبر بزرگ ديني در هر كيشي در جهان اين گونه است ؛ اما امام براي ما بيش از اين است، ايشان سمبل و نماد انقلاب عليه طاغوت ها، مستكبران و نظام هاي استبدادي است...، بدين ترتيب امام خميني (ره) براي ما بيش از يك سمبل ديني مطرح است، اين رابطه روحي و معنوي بين ما و امام، حتي قبل از تجاوز نظامي اسرائيل در سال 1982 نيز وجود داشت. بدين ترتيب، امام خميني به يگانه مصدر حاكميت قانوني در حزب الله لبنان تبديل گرديد. به گونه اي كه اين حزب، كلام امام خميني را مي پذيرفت و به آن عمل مي كرد. اين گفته حسين موسوي (ابوهشام)، هنگامي كه مي گويد: «ما در سطح سياسي، عقيدتي و مذهبي تابع عقايد و نظرات امام خميني هستيم»، مؤيد اين مطلب است. به همين دليل، حزب الله مهم ترين ويژگي خود را در پيوند دادن مردم با ولي فقيه مي داند؛ ولي فقيهي كه نبايد ضرورتا لبناني باشد، زيرا اين جغرافياي اسلام است؛ نه جغرافياي لبنان كه مرز و عرصه فعاليت هاي حزب الله را مشخص مي سازد. 2. محوريت روحانيت در عمل سياسي نقشي كه روحانيون در اركان مختلف حزب الله دارند، در هيچ يك از احزاب و سازمان هاي لبناني سابقه ندارد. از ابتداي تأسيس حزب الله تا كنون، همواره اكثريت اعضاي شوراي حزب الله را روحانيون تشكيل مي داده اند. سخن گو، دبير كل و معاون دبير كل حزب الله، هميشه از روحانيون انتخاب شده اند. اكثر اين روحانيون شيعه لبنان كه تحصيلات خود را در حوزه علميه نجف گذرانيده بودند، از روحانيان و علماي ايراني متأثر شده، با آنان روابط صميمي داشتند و از اين طريق، دو پايه اساسي ايدئولوژي و ساختار تشكيلاتي حزب الله لبنان را به وجود آوردند. اكثرا از شاگردان آيت الله سيد محمد باقر صدر و با ديدگاه هاي سياسي امام خميني (ره) آشنا شده بودند. اين روحانيون جوان براي طي مدارج عالي علمي به حوزه علميه نجف رفته بودند؛ اما در پايان دهه هفتاد، مقامات عراقي از بيم تأثير پذيري شيعيان عراق از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، طلبه هاي غير عراقي را از اين كشور اخراج كردند. بنابراين، اين طلبه هاي جوان لبناني به كشورشان بازگشتند و آموزه هاي اسلام سياسي و انقلابي را با خود به لبنان بردند. پس از تشكيل نخستين شوراي رهبري حزب الله در سال 1361، اعضاي اين شورا به ايران آمده و با امام خميني(ره) ديدار كردند و بدين ترتيب، ارتباط رسمي و تشكيلاتي مبتني بر پيروي از ولايت فقيه، ميان حزب الله و ايران برقرار شد. 3. ادبيات سياسي و روش هاي تبليغاتي ادبيات سياسي حزب الله، نشانگر تأثير پذيري اين حزب از انقلاب اسلامي ايران است واژه ها و اصطلاحاتي كه در آثار و بيانيه هاي حزب الله يا شخصيت هاي اين حزب در دهه هشتاد به كار برده مي شد، برگرفته از واژه ها و اصطلاحاتي است كه انقلاب اسلامي ايران رواج داده است. همچنين، روش ها و ابزارهاي تبليغاتي حزب الله در دهه مذكور، با ابزارهاي تبليغاتي در جامعه ايران مشابهت دارد. فرهنگ شعارهاي حزب الله، عاريت گرفته شده از قاموس انقلاب اسلامي ايران است. انتخاب عنوان «حزب الله»، در عين حال كه بر گرفته از آيه 22 و 56 سوره مائده (و من يتولي الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) ؛ (... اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون)است، از فرهنگ سياسي ايران پس از انقلاب نيز نشأت گرفته است. در گفتمان حزب الله، مسائلي از قبيل مسلمانان و ملل ضعيف جهان، تحت عنوان مستضعفان، امريكا و شوروي (سابق) به عنوان استكبار جهاني، اسرائيل غاصب به عنوان غده سرطاني، موضوع وحدت اسلامي براي مقابله با دشمنان خدا و اسلام، آزادي قدس و اينكه راه قدس از كربلا مي گذرد، از فرهنگ انقلاب اسلامي و سخنان امام خميني(ره)به عاريت گرفته شده بود. حتي در دهه هشتاد، نود و آغاز هزارده سوم ميلادي، حزب الله در اتخاذ روش ها و ابزارهاي تبليغاتي، به شدت تحت تأثير انقلاب اسلامي ايران عمل كرده و مي كند. نمونه آن را مي توان به برگزراي مراسم روز عاشورا و راهپيمايي روز قدس كه در حال حاضر جهاني شده، تشييع پيكر شهدا، راهپيمايي ها و سخنراني ها و استفاده از امكانات ويدئوئي از سوي اين حزب، همانند كاربرد نوار كاست در دوران انقلاب اسلامي ايران جهت انتقال پيام ها اشاره كرد. 4. نمادگرايي شيعه بهره برداري حزب الله از نماد و سمبل هاي مذهبي شيعه، براي انتقال پيام هاي انقلابي و راديكال، جلوه ديگري از تأثير پذيري اين حزب از انقلاب اسلامي ايران ـ عليرغم تفاوت زباني و فرهنگي جامعه ايران و لبنان ـ است. استفاده از نمادهايي چون «مسئله عاشورا»، «شهادت امام حسين عليه السلام» و جنگ هاي پيامبر(ص) و علي(ع) و...، حزب البه را در انتقال پيام هاي مربوط به جهاد، شهادت، استقامت و تحمل مشكلات و مصائب، توانمندتر مي سازد. نمادگرايي و استفاده حزب الله از سمبل هاي مذهب شيعه، باعث گرديد كه افراد با پيوست به اين حزب، از لبناني بودن يا عضو يك طايفه محروم بودن در كشوري كه از طريق جنگ ميان طوايف مختلف و متعدد پاره پاره شده بود، دست بردارند. بدين ترتيب، يك روستايي يا يك جوان فقير شيعه ساكن حومه جنوبي بيروت، از طريق حزب الله به يك مسلمان انقلابي تبديل مي شد كه عضو يك جامعه «ديني ـ سياسي» گسترده، در پنج قاره جهان و سربازي در يك جنبش جهاني به رهبري امام خميني(ره) به شمار مي آمد. نتايج روابط ايران و حزب الله لبنان، به بخش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مربوط مي شود كه در اصول كلي خود، داراي اثبات بوده و با تغيير رؤساي جمهوري اسلامي در ايران تغييري نكرده است. (منبع: پگاه حوزه - 11 شهريور 1385، شماره 190 - تاريخچه و عملكرد حزب الله لبنان و نقش انقلاب اسلامي ايران) جهت مطالعه بيشتر به كتابهاي زير مراجعه شود: 1- نقش و تاثير امام خميني در لبنان، نوشته مريم پروازي و مهدي جليلي حقيقي، انتشارات شكوه توحيد، منتشره در سال 1385. 2- بازتاب انقلاب اسلامي بر شيعيان لبنان، نوشته سيدمهدي طاهري، نشر پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي، 1388.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .