امام خمینی (ره) و جنبشهای اسلامی معاصر؟

امام خمینی (ره) و جنبشهای اسلامی معاصر؟

اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اغلب جنبشهای اسلامی در مواجهه با مظاهر زندگی عصر جدید و تمدن خیره كننده غرب، موضع انفعالی داشته و در مورد كارآمدی تعالیم دینی در مدیریت معقول و شایسته جوامع اسلامی در شك و تردید به سر می بردند، تحول همه جانبه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام - رحمه الله - این باور وثیق را در اذهان نیروهای مسلمان جای داد كه اسلام به عنوان یك مكتب آسمانی می تواند مهمترین تحولات جهانی را رقم زده و برای پرسشهای عصر جدید و مدیریت جوامع، نسخه شفابخشی را ارایه نماید. همین یك نكته، مهمترین تاثیر افكار سیاسی - دینی حضرت امام - رحمه الله - بود كه از یك سو جنبشهای موجود را در بعد نظری بر مبنای وثیق دینی استوار می ساخت و از سوی دیگر، باورهای دینی را به عنوان عامل بالنده و تحرك آفرین در سرنوشت جوامع انسانی مطرح می نمود. حضرت آیه ا... خامنه ای در این زمینه می گویند:

آثار و بركات انقلاب اسلامی بر حركتهای رهایی بخش و نهضتهای جهانی اسلام را می توان از موج اسلام خواهی و گسترش مبارزات انقلابی علیه نظام ظالمانه حاكم بر جهان از خاورمیانه تا شمال آفریقا و از آسیای مركزی تا قلب اروپا، مشاهده نمود... . احیای هویت اسلامی در میان مسلمانان، بیداری ملتها و ایجاد نشاط و امید در نیروهای مبارز و انقلابی جهان، از ثمرات مسلم و انكارناپذیر انقلاب اسلامی ایران است. [1]

جهانی بودن نهضت امام خمینی - رحمه الله -
هر چند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام - رحمه الله - یك رخداد سیاسی بود كه در درون جامعه ایران صورت گرفت ؛ اما ویژگی عام و جهانی آن كه برخاسته از عنصر مذهب و خصلت دینی آن بود، موجب می شد كه این تحول تاریخی در مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی محدود نمانده و تا اقصی نقاط جهان اسلام و بلكه جوامع بشری تاثیرات عمیق و جدی از خود به جای گذارد. بدین ترتیب، «رویدادهای ایران، مهمترین رویدادهای جهان اسلام طی تاریخ اخیر است. این رویدادها به هیچ وجه یك سری وقایع مجرد و محدود به شرایط ایران نیست.»

بنابراین، انقلاب اسلامی ایران كه تبلور اندیشه سیاسی رهبری این نهضت دینی است، با توجه به خصلت دینی و مكتبی خود به همان سان كه در بعد نظری خود را در محدوده جغرافیایی خاص محصور ننموده و اهداف و آرمان سیاسی - اجتماعی فرا مرزی و جهان وطنی را طرح و پی ریزی نموده است ؛ در حوزه عملی نیز استراتژی و سیاستگزاری عملی و عینی خویش را به گونه ای سامان داده است كه دقیقا اهداف جهانی و انسانی انقلاب را كه برخاسته از عقاید دینی مسؤولیت مكتبی یك انقلاب دینی و اسلامی است، مورد توجه قرار داده است. این نكته در اندیشه سیاسی حضرت امام در تبیین ماهیت انقلاب اسلامی از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در فرازی از سخنان بنیانگذار نهضت اسلامی ایران می خوانیم:

«ما كه نهضت كردیم برای اسلام نهضت كردیم. جمهوری، جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمی تواند محصور باشد در یك كشور و نمی تواند محصور باشد ؛ حتی در كشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیا برای یك محل نبوده است. پیغمبر اكرم(ص) اهل عربستان است ؛ لكن دعوتش مال عربستان نبوده، محصور نبوده به عربستان، دعوتش مال همه عالم است.»

و در همین راستا، تاثیرگذاری انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و جهانی حضرت امام بر نهضتهای اسلامی و خیزشهای رهایی بخش، به دلیل رابطه عمیق ماهوی و ذاتی آن، آشكار و هویدا خواهد شد. «نهضت مقدس ایران، نهضت اسلامی است و از این جهت، بدیهی است كه همه مسلمین جهان تحت تاثیر آن قرار می گیرند.»
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/politics/2012/1/31/50714.html

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 11 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .